Baantjer op ‘t kasteel

Enige jaren geleden heeft het kasteel een nieuwe eigenaar gekregen. En wat doen nieuwe bewoners? Die richten hun onderkomen in naar hun eigen smaak. Niks mis mee. De historische raadszaal heeft zodoende een verfje gekregen en het antieke meubilair is vervangen door nieuwe tafels en stoelen die zomaar uit de magazijnen van IKEA afkomstig zouden kunnen zijn.

De bestaande inrichting van de Raadszaal die in 2008 door een beëdigd taxateur nog geschat werd zo’n kleine veertig duizend euro waard te zijn, staat thans ergens in de schuur van een lokale aannemer onder een dekzeil te verpieteren. Maar veel verontrustender nog is het lot van het befaamde 16de eeuwse gobelin - moeilijk woord voor wandkleed - waarover namelijk heel grote onduidelijkheid bestaat. Dit fraaie historische kunstwerk ter waarde van 80.000 euro (2008), is namelijk zoek. Het wandkleed met de Bijbelse voorstelling van de terugkeer van Judith en haar maagd met het hoofd van Holofernes lijkt totaal van de aardbodem verdwenen. Decennia lang heeft het als inspiratiebron gediend voor de fine fleur van Dussense bestuurders. Vanaf de wethouders Toon van Dijk tot aan Nico Staal en Peter Ribbers toe maar zeker ook voor raadsleden zoals Cees Schalken en Ad Los. Ingewikkelde dossiers werden een hamerstuk door de gezegende impulsen die van dit product van Vlaamse tapijtwevers uit Oudenaerde uitgingen. En nu is het nergens meer te vinden. Kunt u het nog volgen?

Allerlei geruchten doen ondertussen de ronde. Het zou ergens opgerold in een vochtige kelder opgeslagen zijn. Een andere beweerd dat het bij Henk Hellegers de wand siert van zijn burgemeesterskamer in Uden. Prins Bies I zou het voor de inrichting van zijn bungalow in Dussen Binnen in ‘bruikleen’ hebben. Jan Vos heeft er zijn oog op laten vallen voor zijn nieuwe winkelcentrum. Wethouder Peter van de Ven heeft het achterovergedrukt om er het achtste leslokaal voor de Peppel in ‘zijn’ nieuwe MFA mee op te leuken. En meer van dat soort roddels. Dat kan zo niet langer en daarom is onder leiding van voormalig wethouder Peer de Jaoger een wandkleedenquêtecommissie geformeerd, die deze misstand moet gaan onderzoeken maar vooral moet zorgen dat het pronkstuk weer boven tafel komt.

Diverse personen zijn door hem benaderd om zitting te nemen in de commissie. Frans Müter bijvoorbeeld maar die heeft na een middagje vruchteloos oefenen om zijn hoed - à la speurder Appie Baantjer - met één welgemikte worp op de kapstok te deponeren, van verdere deelneming afgezien. Ondergetekende werd ook gepolst, mogelijk vanwege zijn intelligent ogende hoofddeksel, maar heeft het te druk met zijn bodybuilding training. Nelis de Veldwachter is al op leeftijd en niet meer zo snel ter been wat een handicap is bij het boevenvangen. De Witte Jan is geëmigreerd naar België waar hij voor pyromaan speelt. Net als Kees Bouman die in de Caraïben de koloniaal uithangt. Goede raad is dus duur. Cees Segeren misschien of Sjef Diepenbroek, beiden inmiddels gepensioneerd dus tijd zat en doorgaans ook goed op de hoogte van het wel en wee in Klaiendam. Dat laatste geldt ook voor Dymp van Joeppe en Tineke van Japie. Uiteraard Rinie van de Westen voor de wekelijks kritische noot in het Altena Nieuws. Fons uit ’t Rommegat die de vaardigheden van sauwelaar en brandweerman combineert, misschien samen met zijn broer Urjaan waarvan we weten dat ie van héél véél markten thuis is.

Het wachten is nog op een gekwalificeerde voorzitter (m/v). Geen kloon van de ‘lul van het jaar’ maar een type Baantjer met een secondant als Vledder. Peer de Jaoger is nog zoekende onder de intelligentsia van Klaiendam. Er zou zelfs sprake zijn van een preses uit de vriendenkring van Wilbert Stembord. Ondertussen werkt hij zelf elke avond gedreven in de achtertuin aan zijn schietvaardigheid. Weliswaar met losse flodders, maar toch, want ge weet maar nooit waar het in deze spannende tijden goed voor is. Naar verluidt wordt de spraakmakende enquêtecommissie tijdens de Bijzondere Carnavalsraadsvergadering officieel geïnstalleerd.

Ton Lensvelt

Bronnen

Clubblad De Voorzet jaargang 2012-2013, nummer 5

Terug naar Columns


© Ton Lensvelt, e-mail adres: tonlensvelt@ziggo.nl