De verovering van Babyloniënbroek, of hoe Prins Robert I z'n troon verwierf.

Sinds jaar en dag voert de Prins van Klaiendam o.m. de sub-titel "Graaf van d'n Hill", dit zeer tot ongenoegen van gevestigde Broekse coryfeeën zoals Janus Lankhaar, de voorzitter van de befaamde Broekse IJsclub. Middels zijn verkenner en spreekbuis Bakker Cees Schook liet Janus regelmatig zijn ongenoegen hierover blijken. Volgens Janus behoort d'n Hil tot het Broekse grondgebied en kan de Prins van Klaiendam op geen enkele manier zijn aanspraken hard maken.U begrijpt dat zulke uitspraken de Klaiendamse notabelen niet lekker zaten, reden waarom een plan gesmeed werd om Janus c.s. voor eens en voor altijd de mond te snoeren.

Zo kon het dan ook gebeuren dat Bakker Schook, tijdens 'n bezoek aan Café de Bocht, aldaar verwelkomd werd door twee spraakmakende Klaiendammers: Peer de Jager en Nelis de Veldwachter. Het was er berengezellig aan de tap, er werd veel gelachen, de glaasjes regelmatig bijgevuld en Bakker Schook werd steeds loslippiger. Zo kwamen Peer en Nelis al snel aan de weet dat Broekse Janus z'n macht vooral gestoeld was op de bolwerken Café Marieke op d'n Hil en de Kantine van De IJsclub. Het Klaiendamse kamp liet vervolgens Dokter Vermeulen, zéér goed bekend in Broek, op slinkse wijze een diagnose stellen omtrent de kwetsbaarheid van deze Broekse bolwerken en bovendien werd locale zangeres Cindy Lensvelt op haar Broekse collega Bertus Staigerpaip afgestuurd om deze aan Klaiendamse zijde te krijgen. Ondertussen werd voortvarend een Klaiendammerbrigade geformeerd. Deze brigade, met een hoog CV-Ketel gehalte en o.l.v. Iwan de Verschrikkelijke, oefende verwoed elke zondagmorgen op de velden van Dussense Boys. De annexatie, onder de codenaam "Over d'n Hill" werd gepland op den elfde van de elfde.

Onder bescherming van de ingevallen duisternis, maar enigszins gehinderd door de verwoede slagregens, werd Café Marieke op d'n Hil onder de voet gelopen. De verrassing was compleet en de tegenstand van de aanwezige "bewakers" minimaal. Het spaarzame Broekse voetvolk bleek doeltreffend "aangeschoten" en blies alras de aftocht. De Krekeldraaiers zagen hun kans schoon en vormde onmiddellijk bij Café Marieke een dependance van Café de Bocht, dit om de noodzakelijke logistiek voor de Klaiendammerbrigade te kunnen verzorgen.
Inmiddels togen de Klaiendammers richting IJsbaan, waar de gealarmeerde Janus Lankhaar zich met zijn ijsclubleden had verschanst. Het goed bewapende en uitermate wendbare leger van de ijsclub gaf zich zomaar niet gewonnen en dreigde zelfs even de overhand te krijgen. Echter, toen de cavalerie van Bertus Staigerpaip de Klaiendammers te hulp schoot werd in het Broekse kamp al snel de witte vlag gehesen.

In de gezellige IJsclub Kantine werd onder het genot van een stevige borrel over de capitulatievoorwaarden onderhandeld. Het Klaiendamse duo Nelis de Veldwachter en Peer de Jager, gepokt en gemazeld in dit soort zaken, eiste een onvoorwaardelijke overgave, maar Broekse Janus, daarin gesteund door Bertus Staigerpaip, wilde hier slechts aan meewerken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat een Broekse vazal op de troon van Klaiendam benoemd zou worden. En zo gebeurde het dat nog diezelfde avond, om 11 minuten over 11, Prins Robert I tot Prins van Klaiendam werd gekozen.

P.S.

Robert Buser is een nazaat van een roemrijk Broeks geslacht dat reeds in 1375 vernoemd wordt in een bedelijst met ingezetenen van Babyloniënbroek. Meest opvallende vertegenwoordiger van deze familie was Magister Willelmo Buser, rector aan de Parijse universiteit in 1357, in 1392 proost van Roermond en Kanunnik ten dom, in 1398 deken ten dom te Utrecht. Hij hield de Edelhoeve te Dussen-Muilkerk met het ambacht daarvan in leen van de heer van Altena.
Bron: Wageningen 1995, Weyden en zeyden in het Broek, B.W. Braams, pagina 293.

Ton Lensvelt

Bronnen

Carnavalskrant Den Klaiendammer 1999

Terug naar Columns


© Ton Lensvelt, e-mail adres: tonlensvelt@ziggo.nl