Hommeles in Werkendams college

Tijdens de traditionele Nieuwjaarsreceptie van Dussense Boys was het erg druk. Er stond dan ook iets heel bijzonders te gebeuren. Joske Verhoeven werd als 75-jarig lid van de vereniging in het zonnetje gezet en een dergelijk jubileum is toch redelijk uniek. Dussense Boys had dan ook flink uitgepakt. Zo was de 91-jarige “Ouwe” Jan Lensvelt - die overigens al 77-jaar als lid aan de club verbonden is - van de partij en ook "good-old" coryfee Cees van Luxemburg had de moeite genomen om naar het clubgebouw te komen. Dat daarnaast Tinus Meijers zijn 60-jarig jubileum vierde, verhoogde de feestvreugde alleen nog maar. Joske en Jo, die in de old-timer van Dirk de Ruijter thuis waren afgehaald, ondergingen de “plichtplegingen” met duidelijk zichtbaar genoegen en glommen van trots.
Behalve heel veel leden, vrijwilligers, supporters, sponsors, Club van 100 leden en andere sympathisanten was ook bestuurlijk Werkendam present. De beide wethouders Peter Ribbers en Vincent van de Berg kwamen Jos en de overige jubilarissen feliciteren. Aan hun visite was echter wel het nodige gekrakeel vooraf gegaan.

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van Be Ready te Hank had preses Kees Bouman aldaar zo'n beetje het voltallig college ontmoet en dankbaar van de gelegenheid gebruik gemaakt om de heren nog eens persoonlijk te inviteren voor de receptie-met-jubileum te Dussen. Nu is een collegelid ook maar een mens die ook wel eens graag een volledig weekeinde lekker met moeder de vrouw en z'n kroost doorbrengt, wars van enig andere plichtpleging, maar voor zo'n jubileum als van Joske Verhoeven maakte men toch graag een uitzondering. Omdat men niet met lege handen wenste aan komen werd de gemeentelijke representatiekast opengetrokken. Tot zover geen probleem, totdat in de eerstvolgende collegevergadering het onderwerp uitreiking hiervan aan de orde kwam.

Hellegers, die volgens eigen zeggen persoonlijk door Kees Bouman was uitgenodigd, ging er zonder meer van uit dat hij als eerste burger de jubilaris diende toe te spreken. Doch Vincent van de Berg opperde dat hij als wijkvertegenwoordiger van Dussen het meest in aanmerking kwam om namens de Gemeente de felicitaties en cadeaus te overhandigen. Peter Ribbers zat zich ondertussen stevig op te winden over deze zogenaamde vanzelfsprekendheid van z'n beide collegeleden. Volgens Peter was hij als wethouder met sportzaken in zijn portefeuille de enig aangewezen persoon om Joske Verhoeven te lauweren. "Je bent er anders ook nooit, zelfs vorig jaar niet toen ik als zilveren jubilaris door de club gehuldigd werd" bitste jij Hellegers toe, "dus nu ook niet". "Ik ga anders wel regelmatig kaarten bij de Boys", klonk het verweer, een argument dat bij SGP'r Jan Luteijn de wenkbrauwen deed fronsen. Houdt onze burgemeester zich bezig met het verderfelijke kaartspel? "Wat kaarten?", pareerde wethouders Ribbers, "mijn zoon voetbalt bij Dussense Boys". "Mijn zoon Job heeft ook nog bij Dussense Boys gevoetbald", klonk het weinig overtuigend uit Hellegers' mond. Vincent van de Berg probeerde nog even in brengen dat het in dit precaire geval misschien handiger zou zijn dat hij als relatief onbezwaarde buitenstaander de plichtplegingen op zich nam, doch zulks leverde hem slechts de hoon op van zijn beide opponenten.

De discussie verhardde zich. Hellegers verweet Ribbers electoraal haantjesgedrag, en zag zich daarin gesteund door instemmend geknik van Van de Berg. Ook bij Ribbers was ondertussen de nodige adrenaline aangemaakt waarbij hij zich liet ontvallen dat hij nog niet vergeten was dat Hellegers hem eertijds de opening van het nieuwe clubgebouw van Dussense Boys al door de neus geboord had. Dat prachtige nieuwe onderkomen van Dussense Boys waar de huldiging van Joske Verhoeven zou plaatsvinden, en waar Ribbers zich indertijd zo sterk voor gemaakt had, terwijl hij, Hellegers, aanvankelijk voor de ambitieuze bouwplannen van Dussense Boys zelfs helemaal niet te porren was geweest. Daar stak hij, Hellegers, nu zijn benen onder tafel tijdens clubkaartavonden en wilde hij de positie van een collegelid en bovenal een gerespecteerd clublid ondermijnen. "Onacceptabel" luidde het kernachtige slot van Ribbers' betoog. "Dan kom ik helemaal wel niet", besloot Hellegers verongelijkt, daarmee de discussie sluitend.

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie ontwaarde we Vincent van de Berg die er in een langdurig gesprek verwikkeld was met "kleine" Joske, die een stijve nek moet hebben overgehouden van het opkijken naar de lange Werkendamse wethouder. Peter Ribbers reikte met veel verve, zoals we dat van hem gewend zijn, de cadeaus uit waarbij hij Joske op persoonlijke wijze toesprak. Burgemeester Hellegers had de daad bij het woord gevoegd en verpoosde zich met zijn gezin in Woenselse dreven.
Gelukkig, verzuchtte Kees Bouman, was Hellegers tijdens de eerstvolgende kaartavond in het clubgebouw van Dussense Boys weer gewoon van de partij. En volgend jaar is er weer nieuwjaarsreceptie met jubilarissen bij Dussense Boys.

Ton Lensvelt

Bronnen

Clubblad De Voorzet s.v. Dussense Boys, Jaargang 8, nummer 3, 2006

Terug naar Columns


© Ton Lensvelt, e-mail adres: tonlensvelt@ziggo.nl