Help! Den Duyl verzuipt!

De noodklokken luiden in Den Duyl. Het historisch zo imposante komgebied tussen de Dussense - en Biesheuvelse stroomrug wordt simpelweg prijsgegeven aan het water. Dit in navrante tegenstelling tot de zo roemrijke geschiedenis van het gebied. Eeuwenlang hebben onze voorvaderen er de mouwen opgerold om het gebied te vrijwaren van wateroverlast. Het veendek werd afgegraven, sloten en afwateringen aangelegd, sluizen gebouwd, kades en dijken opgeworpen. In de zestiende eeuw draaiden er rondom de Kornse boezem maar liefst zeven watermolens om het overtollige water uit de Vierbanse Boezem te pompen. Eeuwenlang hebben bonkige boeren uit Muilkerk en Emmikhoven hier hun ruggen gekromd, zich het eelt op de knoestige handen gewerkt met wroeten in de weerbarstige klei. En dan, in de 21ste eeuw, nota bene de eeuw van de vooruitgang, worden graafmachines aangerukt om het gebied rondom de Noordeveldse molen af te graven en onder water te zetten. Men laat Den Duyl eenvoudigweg verzuipen.

Ingelandenbestuurder Ad van Veldhoven - die toch al onder spanning staat vanwege de Campina-fusie - ziet het allemaal tandenknarsend aan en loopt de godsganselijke dag te mopperen tegen Emma, die er toch echt niets aan kan doen, laat staan veranderen. “Dijkgraaf Snoek heeft nog maar nauwelijks z’n hielen gelicht of er gebeurt dit. Een schande is het, en dat zeg ik!” luidt Ad’s credo. De koeien in het Noordeveld staan erbij en kijken er naar als droevige loeiers achter een hek. Een drugstoerist uit Kruikenzeikerslaand probeert op zijn geheel eigen wijze de aandacht op deze misstand in Dussen vestigen maar raakt daarbij verdwaald in een maïsveld, dit zeer tot ongenoegen van Ad en Marc van Schendel. De enigen die nog een tikkeltje tevredenheid uitstralen zijn Cees Segeren en zijn eega, die hebben namelijk de kassa horen rinkelen. Maar of hun vergenoegen, straks op die moederzielige en eenzame terp in de polder temidden van de wilde ganzen, van blijvende aard is, valt nog maar te bezien.

Grootste verliezers dreigen de tweede generatie carnavalsvierders c.q. wagenbouwers van F.C. Klai United te worden. Gevreesd wordt dat zij straks met hun wagen opgesloten raken, omringd door water, niet in staat de vruchten van hun creatieve arbeid in de Klaiendamse optocht aan d’n volke te tonen. Want zoals het een echte carnavalswagen betaamt, loopt deze - indachtig het carnavalsmotto van 2008 - “op rollekes”, doch daarmee kom je op een waterplas doorgaans niet zo ver.

Goede raad is duur. De jongens van Segeren schakelden Casper van Veldhoven in, opdat vader Ad als waterschapsbestuurder wellicht zijn niet geringe invloed zou kunnen aanwenden. “Pràt me d’r nie van” reageerde Casper, “oos vaoder is al weken nie te genaoken”. Dat werd dus niks. Via zoon Luuk werd Boswachter Bart Weel, die zo’n beetje de baas speelt over al die bomen in de Kornse boezem, geraadpleegd maar die heeft het blijkbaar nog stervensdruk met z’n actie tegen de kaalslag langs de provinciale weg. Eric Ribbers probeerde het bij z’n “ouwe” heer Peer de Jaoger, maar sinds die in oppositie gedrongen is, blijkt z’n invloed ook tanende. Joey Le Sage polste tevergeefs buurman Nelis de Veldwachter, waarvan alom bekend is dat hij een hekel aan water heeft en ook Bertram Verkooyen en Koen Verhoeven raadpleegden hun netwerk, doch zonder resultaat. En zo etterde het probleem voort en dus ook de graafmachines.

Totdat op ’n mooie zaterdagnacht de Segertjes en hun vriendjes van een avondje stappen naar huis terugkeerden. Toen bleek maar weer eens dat de jeugd van Dussen wel degelijk ook ’n aantal zeer goede eigenschappen in zich herbergt, zelfs nadat ze ’n avond in de disco hebben doorgebracht. Terwijl de ochtend gloorde boven d’n Duyl, waarbij de Noordeveldse molen zich majestueus tegen de ochtendlucht aftekende, hebben ze toen aan de keukentafel snel, maar een doortimmerd recuperatieplan opgesteld.
De oplossing werd uiteindelijk gevonden bij Ewald, de Klaiendamse Gulliver, die met z’n befaamde reusachtige postuur de sleutel in het slot aanreikte. De uitkomsten hiervan zullen tijdens de optocht wel blijken, maar van veel groter importantie is dat ook een structurele oplossing bedacht is om de continuïteit van de carnavalswagenbouw in d’n Duyl te garanderen. Naar verluidt zullen leden van F.C. Klai United hier tijdens de bijzondere carnavalsraadsvergadering luidruchtig openheid van zaken over komen geven. Tevens zal een delegatie van ontevreden Duylbewoners hun ongenoegen kenbaar komen maken over de huidige afgravingswerkzaamheden. Dat belooft spannend te worden, daar in’t kasteel. Laarzen aandoen dus!

Ton Lensvelt

Bronnen

Clubblad De Voorzet jaargang 2012-2013, nummer 5

Terug naar Columns


© Ton Lensvelt, e-mail adres: tonlensvelt@ziggo.nl