Eedaflegging door beroepsgroepen te Dussen in Woudrichem

Eedaflegging

Inleiding

Om hun beroep te mogen uitoefenen, dienden bepaalde groepen neringdoenden zich aan een beroepseed te confirmeren. De invoer van brood of meel bijvoorbeeld uit een ander dorp was ten strengste verboden en toch trachtte men nog wel 's nachts per roeiboot de Maas over te steken met deze contrabande, hoewel het 7e Articul van de ordonnantie op t gemaal bepaalde: "dat alle degeene die eenig brood uijt eenige van de geunieerde provincie ofte ressoort van de generaliteijt langs de gepermitteerde passagien zullen vervoeren na of in deze provintien gehouden zullen zijn, op de eerste dag van haar aankomst, binnen deze provincie aan te geven de qualiteijt en quantiteijd van dien; als ten aanzien van de partij en het 3e articul van de ordonnantie is geinstitueert op een boete van seshondert gulden".
Door bakkers, molenaars, meel- en grutverkopers, maar ook door biertappers, zout- en zeephandelaren en turfhouders en hun knechten uit Dussen werd die eedaflegging gedaan voor de schepenen van de stad Woudrichem in het bijzijn van de Dussense collecteur der verponding Pieter Hagoort, die tevens schoolmeester en koster was in Dussen-Muilkerk. In het tweede kwartaal van 1750 werd door een aantal Dussense middenstanders trouw aan de betreffende eed gezworen. Of deze lijst een compleet beeld geeft van alle personen die dit beroep uitoefenden is niet bekend:

Ambachtslieden

Adriaan Hijmans korenmolenaar De Gunst
Wouter Roubos molenaarsknecht De Gunst
Pieter de Looij bakker
Peeter van der Pluijm meel- en grutverkoper
Jan Boerewaart meel- en grutverkoper
Jan Bogers meel- en grutverkoper
Sijmen Sluimers turfhouder
Jan Kipping bakker
Teunis Janse van der Pluijm biertapper en zout- en zeepverkoper
Peeter Ariense van der Pluijm biertapper en zout- en zeepverkoper
Jan Bogers kramer en zout- en zeepverkoper
Frank de Looij kramer en zout- en zeepverkoper
Cornelis van der Pluijm kramer en zout- en zeepverkoper
Jan Boerewaart kramer en zout- en zeepverkoper
Pieter de Looij kramer en zout- en zeepverkoper
Weduwe Wouter de Bot kramer en meel- en grutverkoper
Rigardus van Dongen biertapper, kramer en zout- en zeepverkoper en meel en grutverkoper
Jacobus Staal biertapper
Antony van Lier bakkersknecht bij bakker Jan Kipping
Meeuwis van Waalwijk bakkersknecht bij bakker Pieter van Looij

Bronnen

ORA Woudrichem, toegangsnummer 0331, Eedaflegging, archiefnummer 2404.

Terug naar Streekhistorie


© Ton Lensvelt, e-mail adres: tonlensvelt@ziggo.nl