In de ban van de Halter

Klaiendam is danig in beroering. Enige tijd geleden is door de geleerde heren van het gemeentehuis in Kozakkenlaand een zogenaamd IDOP opgestart, hetgeen staat voor Integraal DorpsOntwikkelingsPlan. Dat is ambtenarentaal wat zoveel wil zeggen dat Klaiendammers mogen meepraten en -beslissen over de toekomstige ontwikkeling van hun geliefde dorp.

Nou, zo’n gelegenheid hoef je de Dussenaren maar één keer te geven, er werd dan ook druk gebruik van gemaakt. Op de bijeenkomst in het Middelpunt ontwaarden we alle zichzelf respecterende notabelen van Dussen en vooral natuurlijk diegenen die er en passant ook een zeker eigenbelang meenden te kunnen bewerkstelligen. Zo was de middenstand goed vertegenwoordigd, het onderwijs niet te vergeten want wie wil er nu niet dat die brede school eindelijk eens vorm krijgt. Ook het verenigingsleven gaf massaal acte de présence. Daarbij ontbrak opvallend genoeg de voorzitter van Dussense Boys omdat die door zijn bestuur op mediatraining was gestuurd, omdat ie er ’n sport van maakt om tegen de tijd dat karnaval zich aandient in de lokale media ferme uitspraken te doen (vorig jaar over ’t roken in de kantine, dit jaar over ’t vermeende stemadvies voor SDc) en het daarbij doet voorkomen de mening van de voetballers te verkondigen, terwijl ie in feite z’n eigen persoonlijke visie spuid. Wel aanwezig was Prins Karnaval Bies I, die ondanks zijn drukke verbouwingswerkzaamheden toch kans had gezien tijd hiervoor vrij te maken.

Kennelijk was Prins Bies niet zomaar voor de “kat z’n kees” naar het dorpshuis gekomen, want z’n inspraak en invloed valt onmiskenbaar af te lezen uit het gepresenteerde eindplan. Het uitgewerkte plan draagt de veelzeggende naam Haltermodel wat vermoedelijk een aanwijzing is dat degene met de sterkste spierballen bij de verwezenlijking van zijn of haar ideeën het meeste kans van slagen heeft. Nu lopen er bij de carnavalsvierders van Dussen wel een paar mannetjesputters rond, reden waarom het nieuwe Klaiendam een duidelijk carnavaleske signatuur draagt. Bij de herinrichting van het Vrijheidsplein tot een nieuw centrum-dorpsplein komt bijvoorbeeld het oorspronkelijke podium voor de leutvorst weer terug. Het plein wordt ook breder opgezet – waarvoor helaas een aantal majestueuze eiken moeten sneuvelen – om de opstelling van de carnavalsoptocht royaal de ruimte te geven. Zo is de bushalte, die traditioneel met oudjaar toch al werd opgeblazen, inmiddels geruimd, een teken dat men de plannen serieus neemt. Op dat ruim baan geven voor de optocht is in Den Hoek alvast een voorschotje genomen, door de hinderlijke boomtakken aldaar te verwijderen. Niet door deze af te zagen, maar de karakteristieke Canadapopulieren rigoureus om te hakken. Over daadkracht gesproken!

Het Middelpuntbestuur ten spijt, gaat ook het dorpshuis danig op de schop. Het wordt omgevormd tot een flonkerende toneel- annex feestzaal waarin volop ruimte is voor alle Klaiendammers bij de populaire kletsmaaiersavonden en de zaal ook geen belemmeringen meer kent voor onvervalste polonaises. Hèt huidige hospaleis van Klaiendam, HR-Koppelpaarden, mag zich nog serieus zorgen gaan maken over zijn status.
Een ander speerpunt in het vernieuwingsplan betreft de Ketting. Niet om notoire carnavalsvierders tijdens de carnavalsdagen aan te leggen, maar juist een aaneenschakeling van kwaliteitsverbeteringen voor ons dorp. Een nieuwe supermarkt, picnictafel, meer groen en zelfs is er sprake van een nieuw café. Nou, u begrijpt dat zien rechtgeaarde Klaiendammers wel zitten.

Het eerste teken van deze haast anjerrevolutie-achtige overname van Dussen door carnavalssympathisanten uit Klaiendam is wellicht nog het best zichtbaar in de vorm van het fraaie carnavalsmonument tegenover praktijk van Dokter Vermeulen, dat op de elfde van elfde notabene door de in carnavalskledij gehulde eerste burger van de Kozakkenlaand, Mevrouw Breuer, onthuld werd. Het plan mag dan een lieve duit gekost hebben, maar beste Klaiendammers laten we nou niet zuur doen, dan heb je natuurlijk wel wat!

Overigens hebben wij uit welingelichte en zeer betrouwbare bron vernomen dat er nog steeds inspraak mogelijk op de ontwikkelde plannen. De optocht maar vooral de Bijzondere Raadsvergadering op dinsdag in Kasteel Dussen is daarvoor natuurlijk voor uw allen bij uitstek het platform om uw ideeën naar voren te brengen. Laat deze unieke kans niet aan u voorbijgaan.

Ton Lensvelt

Bronnen

Clubblad De Voorzet jaargang 2012-2013, nummer 5

Terug naar Columns


© Ton Lensvelt, e-mail adres: tonlensvelt@ziggo.nl