Kroniek van een carnavalsvereniging

Toen in oktober 1965 in de Zuideveldlaan, in de huiskamer van Jan Lensvelt, door Tinus Meijers, Jan Lensvelt en Cor v.d. Berg de aanzet werd gegeven tot de oprichting van een carnavalsvereniging, zullen zij waarschijnlijk niet bevroed hebben dat het carnavalsgebeuren in Dussen zo 'n vlucht zou nemen.
Onder leiding van de energieke voorzitter Cor van Biezen en met boegbeeld Prins Willem den Eerste (Leenhouts) werd het initiatief van de oprichters namelijk al snel meer gestalte gegeven; De Klaitrappers werden een feit. Was de eerste optocht nog vooral een gebeuren voor de schoolkinderen, al ras groeide de optocht van Klaiendam - een eretitel die Dussen inmiddels opgespeld had gekregen - uit tot een begrip in de streek. Via een kortstondige tussenpaus, in de persoon van Prins Leo 1 (Verhoeven), werd Cees Schalken als Prins Nelus 1 verkozen tot opvoger van Prins Willem 1. Ondertussen was er door en uit de leden van Fanfare Wilhelmina een Boerenkapel, de Bloasmiesen, geformeerd. Befaamd uit die tijd zijn de boeiende discussies tussen de voorzitter van de Klaitrappers Cor van Biezen en de muzikale leider van de Bloasmiesen Cees Schalken (de chauffeur). Inmiddels was Jacques Leemans de gelederen van de Klaitrappers komen versterken en het was vooral aan zijn inspanningen te danken dat het bonte carnavaisgezelschap werd uitgebreid met een vijftal lieftallige Dansmariekes. Saillant detail bij dit initiatief van Jacques Leemans is dat er uiteindelijk vier (!) Dansmariekes met leden van de Raad van Elf in het huwelijksbootje zijn gestapt.

Mede door de energieke dadendrang van de Klaitrappers dijde het carnavalsgebeuren in Klaiendam steeds verder uit en werd daarnaast ook spectaculairder. Zo maakte Prins Carnaval zijn intocht met een "heuse" helikopter, maar ook per boot, ja zelfs op 'n kameel, 'n olifant en per fiets maakte hij zijn opwachting. Velen zullen zich de geweldige stunt nog herinneren toen zo ongeveer de gehele bevolking van Dussen stellig geloofde dat Prins Nelus 1 in hoogst eigen persoon middels een parachutesprong zijn intocht in Dussen zou maken. Groot was de hilariteit toen bleek dat men eenieder bij de neus genomen had. Maar ook de andere stunts trokken de aandacht. Wat te denken van de geslaagde (!) poging om het wereldrecord "Vat bier leegdrinken" scherper te stellen. Dat hofschenker Piet Donkersloot hierbij een prestatie van formaat leverde is u wellicht bekend, dat er en passant ook nog ruim f 1.200,- voor de vereniging van gehandicapten werd opgehaald wist u misschien niet meer. Want ook dat zijn De Klaitrappers. Voortdurend bezig om carnaval voor de gehele bevolking van Klaiendam een feest te laten zijn.

Dat uitte zich ook in de verscheidenheid van het carnavalsprogramma. De kindermiddag werd een vast onderdeel, evenals het bezoeken van de zieken en het alom geroemde bejaardencarnaval in Het Middelpunt. Veel succes werd geoogst met de introduktie van De Raadsvergadering - een unieke gebeurtenis in carnavallend Nederland - en niet te vergeten De Kletsmaaiersavond. Een gebeuren dat Klaiendam verrijkt heeft met een super kletsmaaier als Peer de Jager die zelfs buiten onze gemeentegrenzen faam geniet. Daarnaast is er natuurlijk de Boerenbruiloft. De plechtigheid waarbij illustere bruidsparen - tot zelfs Italiaanse aan toe - elkaar "eeuwig" trouw zweren. Iets wat in eerste aanvang geschiedde onder deskundige leiding van Dhr. Vriens, later bekwaam geleid door "ambtenaar" Nicolaas Olie.
Na een respectabel dienstverband vond Prins Nelus 1 de tijd aangebroken om de staf en de sleutel over te dragen aan Prins Hans 1 (Sagt) om voortaan nog "slechts" als voorzitter van de Klaitrappers te fungeren. Een nieuwe functie voor twee steunpilaren van De Klaitrappers die hun, mede door de enorme steun van hun collega-raadsleden, voortreffelijk afgaat.

Uiteraard is de in deze krant beschikbaar gestelde ruimte veel te kort om uitgebreid te verhalen over al datgene wat zich in de afgelopen jaren -in oktober a.s. 30 jaar!- afgespeeld heeft. Prachtige verhalen, dat kan ik u verzekeren, waarvan er echter een aantal zijn die zich nou niet direct lenen om in deze Klaiendammer breedvoerig uit te meten. Maar ook dat zijn de Klaitrappers, tenslotte is ook hun niets menselijks vreemd.

Ton Lensvelt

Bronnen

Carnavalskrant Den Klaiendammer 1995

Terug naar Columns


© Ton Lensvelt, e-mail adres: tonlensvelt@ziggo.nl