Opa Carnaval

We spreken eind februari 2046. Nederland geniet nog na van de succesvolle Olympische Spelen die in 2044 in Amsterdam werden gehouden en volgt met belangstelling de verrichtingen van Almere United in de halve finales van de Champions League. Bij de landelijke verkiezingen hebben de conservatieven hun nipte voorsprong op de groenen/progressieven behouden. Het Nederlandse wagenpark rijdt ondertussen voor tachtig procent op koolzaadolie over tolwegen en het fileprobleem is opgelost. Koning Willem-Alexander denkt aan troonsafstand ten gunste van een door het volk verkozen president.

In het Noord-Brabantse Dussen aan de Maas maakt men zich op voor het nakende carnavalsfeest. De optocht belooft dit jaar een bruisend spektakelstuk te worden. Carnavalsclub De Zaandschuiten uit de wijk Zandweide neemt naar verluidt met maar liefst twee grote carnavalswagens aan de optocht deel en ook de c.v. de Ponnieraiders uit de Ponyweidebuurt schijnt flink uit te pakken. Bovendien zijn de kinderen van de gemeenschappelijke Brede School - gehuisvest in de prachtige nieuwe campus op de plek van de gesloopte Peppel en Fuik - bezig een immens grote loopgroep te vormen. De Dussensche Boys, die de laatste twee jaren de Cor van Biesen wisseltrofee in de wacht wisten te slepen, moeten nog terdege op hun tellen gaan passen. Dat moet de voetbalclub sowieso, want de slagvaardige plannenmakers van de Gemeente zijn na het volbouwen van de Ponyweide naarstig op zoek naar nieuwe locaties geschikt voor verdere uitbreiding van het zo lieflijke dorp aan de boorden van het riviertje De Dusse. Daarbij wordt zelfs gedacht aan een geheel nieuw uitbreidingsplan, Dussen-Oost, waarvoor dan wel de sportvelden geannexeerd dienen te worden. Dat zou zowel de voetbal- als de tennisvereniging goed uitkomen, want beide clubs kampen al geruime tijd met capaciteitsproblemen door het alsmaar groeiende aantal leden, terwijl ook de eerste en enige Brabantse kaatsvereniging niet afwijzend staat tegen een nieuw kaatsplein op een andere locatie.

In de Molenwiek, het opgetopte woonzorgcomplex voor senioren en geïntegreerd met de voormalige Rooms-katholieke kerk dienend als multifunctioneel gemeenschapshuis annex sportzaal, wordt gebiljart en leggen een aantal respectabele grijsaards een kaartje. Niettemin hun gevorderde leeftijd gaat het er pittig aan toe bij het klaverjassen door het kwartet: Henk, Kees, Hans en Izaak. De krachttermen en verwensingen vliegen beurtelings over tafel als deze of gene tot grote ergernis van zijn medespelers weer eens flink heeft zitten verzaken. Gelegenheidskastelein Gerrie kijkt het hoofdschuddend aan. Met weemoed denkt ie terug aan z'n geliefde zwikavondjes met de Witte Jan, Henk H. en Motto. Toegegeven, daar ging het er ook wel grof aan toe, maar dan wel op een andere manier.

Ondertussen treft de Carnavalsstichting al wekenlang voorbereidingen voor carnaval 2046, dat dit jaar een wel héél bijzonder tintje draagt. Voorzitter Lars Stevens en Prins Sjefke den Derde, alias De Witte, alias Sjef Reijnaars Jr, kun je als het ware "een ei voor hun kont gaar koken", van de zenuwen. Er staat namelijk tijdens deze carnaval iets heel bijzonders te gebeuren. Opa Carnaval wordt 100 jaar, nota bene op carnavalsdinsdag. Al weken is men bezig om een grootse viering op touw te zetten, die een hoogtepunt moet bereiken tijdens de feestelijke huldiging op de traditionele carnavalsraadsvergadering. Daar zal Opa Carnaval uitgebreid in 't zonnetje worden gezet. Een groot aantal coryfeeën van weleer is uitgenodigd om het gebeuren op te luisteren.

Peer de Jaoger is niet van zins zich de mond te laten snoeren. Zo zal de feestrede worden uitgesproken door deze spreekstalmeester in ruste, desnoods vanachter z'n rollator, heeft ie de organisatie verzekerd. Simon de schoolmèster en Mario hebben beloofd een komisch Uitiks openluchtspel voor twee heren ten tonele te voeren met de veelzeggende titel: "Ik kom van Uitik en ik wèt van niks". De eertijds zo legendarische Super-Kletsmaaiers Rocus & Liesbetje zijn vast van plan Opa Carnaval nog één maal op de schouders hijsen, daarbij incalculerend dat ie 'n bietje scheef komt te hangen, en wie weet slaagt Willy er in om Nelis de Veldwachter nieuw leven in te blazen zodat deze ook nog even poolshoogte kan komen nemen. De pensioneerde burgemeester van Groot-Altena, Vincent van den Bergh, zal zorgcentrum Goezate laten voor wat het is om samen met Opa Carnaval nog eens een paar stevige Jägermeisters met zure haring te komen nuttigen. En de voormalig Patron Jean van de Koppelpaarden, die ze van onze en Henk's centen zit "bruin te braaoien" op Hawai, heeft volgens welingelichte kringen rond het Witte Huis Airforce One toegezegd gekregen van z'n buddy George Bush III om voor deze speciale gelegenheid spoorslags naar Klaiendam te kunnen vliegen. Aloha!!

Doch absolute klap op de vuurpijl moet worden de zogenaamde "mystery guest" een heel bijzondere persoon die Opa Carnaval een uniek huldeblijk zal komen brengen en dat op een dusdanige wijze dat heel Klaiendam er over honderd jaar nog over zal spreken. Hierbij vergeleken mag de stunt-aankomst van de Prins Karnaval uit een grijs verleden als parachutist gerust als een niemendalletje gekwalificeerd worden. Kortom een spektakel van de eerste orde.

En Opa Carnaval zelf? Die doet er het zwijgen toe, maar wipt nog even vlot als vroeger z'n neutjes achterover. Een lichte vorm van Alzheimer met daar tussendoor soms een dagje dementie, maken dat Opa Carnaval ergens in 2007 is blijven steken. Ten tijde van toen ie nog belangrijk was, als lid van de gemeenteraad en als preses van de carnavalsclub. Hij geniet er zichtbaar nog elke dag met volle teugen van. Van z'n neutje of van z'n status? Och dat is toch eigenlijk om 't even. Het is tenslotte mar vur effkes!

Ton Lensvelt

Bronnen

Carnavalskrant Den Klaiendammer 2007

Terug naar Columns


© Ton Lensvelt, e-mail adres: tonlensvelt@ziggo.nl