Carnavalsschlager

Bij carnaval hoort niet alleen verkleden, optocht, sauwelen en bier drinken. Heel belangrijk om de carnavalssfeer een extra impuls te geven zijn ook de talrijke carnavalsliedjes, -songs of –schlagers. Al sinds jaar en dag zijn de Klaitrappers creatief op dit gebied. Het allereerste carnavalslied van Klaiendam werd geoefend in de kelder van Willem Leenhouts - naast De Bocht want zingen maakt immers dorstig - met Janus Vingerhoets als accordeonist. Het klonk voor geen meter, maar gezellig, bar! Later werd op meer professionele wijze het nummer ‘Oos Marie’ opgenomen en op CD gezet. Een team rond onze vermaarde ex-dorpsgenoot Bertus Staigerpaip stond garant voor een carnavalshit. Uit welingelichte bronnen heb ik echter vernomen dat er opnieuw plannen gesmeed worden voor weer een succesnummer.

Sinds enige weken is het een komen en gaan van vermaarde tekstschrijvers op Camping Prins Bies I. Maar ook heel Klaiendam bemoeit er zich mee. De perikelen rond het Koningslied verbleken bij de discussies die rond de kachel in de bungalowtent worden uitgesponnen. De bier- en Schrobbelèromzet van de Spar is tot ongekende hoogte opgelopen. Want liedjes schrijven is leuk, ‘mar ge krijgt er best wel veul dorst van’. Om niet gestoord te worden bij hun creatieve werk heeft de gemeente Werkendam in de Krekeldraai zelfs een verbod voor lawaaierig bouwverkeer afgekondigd voor de dijk en omgeving.

Ondertussen begint het al aardig te vlotten met de tekst, vooral omdat dorpsverteller Frans Müter zijn dichterlijke kwaliteiten weer eens in dienst van de gemeenschap heeft gesteld. Daarnaast zijn de Bloasmiesen driftig aan het oefenen geslagen om de melodie te ontdoen van enkele valse noten en uitglijers. Voorzitter Cees van de Klaitrappers heeft zelfs al een eerste poging gedaan om tijdens de konijnententoonstelling in het Middelpunt voor een talrijk publiek een try-out van het nummer op te voeren. Het enthousiasme kenden geen grenzen, op de konijnen af. Helaas is Cees niet helemaal zonder kleerscheuren thuis geraakt.
Prins Bies I en een aantal sauwelaars met vermeende zangtalenten, hebben hun niet geringe kwaliteiten tijdens de Glazen Etalage actie bij Ballegooyen Modes al kunnen oefenen. Ze waren zelfs even op televisie, al maakte de regie daar rap een einde aan. Tja, de kijkcijfers zijn tenslotte ook bij Altena-TV heilig.

Niettemin wekt de nieuwe carnavalshit in spé van diverse kanten best wel veel belangstelling op. Zo vechten diverse politieke partijen om de gunst het bewuste carnavalslied onderdeel te mogen maken van hun campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het nog immer met veel geheimzinnigheid omringde ‘nieuwe bestuur’ van Dussense Boys wil zelfs al voor zijn beurt gaan regeren. Ze denken er sterk over het team van schrijvers en componisten aan te trekken om een compleet nieuw clublied te laten componeren. Ze hebben hier inmiddels een werkgroep voor geformeerd. Zelfs de onlangs in het leven geroepen gebruikersvereniging van sportzaal De Fuik zit niet stil en heeft in het kader van de gepropageerde participatiesamenleving (moeilijk woord voor‘over de muur gooien’) het team van componisten gevraagd een fraaie apotheose te breien aan een muziekstuk over het drama van De Fuik getiteld: Requiem voor de zaalsport van Klaiendam.

De première van de nieuwe carnavalshit van Klaiendam is voorzien tijdens de traditionele Raodsvergadering, dinsdagsmorgens op het kasteel. De rode loper zal dan worden uitgelegd; dress code: verkleed en uitgeslapen, dè leste is wa aanders dan uitgestreken. Wie de zanguitvoering voor hun rekening zullen nemen blijft vooralsnog in het ongewisse. Gezien de onderbezetting van de Raod van Elf kunnen ze misschien het R.K. kerkkoor uitnodigen om mee te zingen en het college van B&W natuurlijk. Benieuwd of dat in dit geval wel tot een harmonieuze samenzang leidt. Ik heb zo m’n twijfels. Wethouder Wim de Jong zingt na het derde-haven-debacle immers een toontje lager. Burgemeester Carla Breuer viel behoorlijk uit de toon bij de sportkantinebeheerders met haar beperkingen in het openingstijdenbesluit en wethouder Peter van de Ven maakte het volgens veel Klaiendammers helemaal bont door behoorlijk vals te zingen bij zijn centrumplankeuze voor Klaiendam.

We gaon in ieder geval mar ‘ns lùsteren. Zorgt daggu d’r ok bij bent. Alaaf.

Ton Lensvelt

Bronnen

Clubblad De Voorzet jaargang 2012-2013, nummer 5

Terug naar Columns


© Ton Lensvelt, e-mail adres: tonlensvelt@ziggo.nl