De Brabantse stamboom

Het Geslachtsregister of stamboom is inmiddels voor een belangrijk gedeelte ingevuld. Voor wat betreft de meer "recente" generaties (Generatie 08 en hoger) splitst de stamboom zich in diverse zijtakken. Zo vindt u niet alleen de voorouders, en hun kinderen, van de beheerder van deze pagina, maar ook de gegevens welke het resultaat waren van het onderzoek, afgerond in 1992, door Adriaan J.M. Lensvelt uit Tilburg , alsmede de familiegegevens welke aangeleverd werden door Marcel Lensvelt uit Argentinië en Kees Lensvelt uit Bergen op Zoom. Niets let ons om dit register naar hartelust verder uit te breiden met andere zijtakken van de Lensvelten.

Behalve het register op deze internetpagina is de stamboom (het geslachtsregister in een meer presentabele vorm) ook beschikbaar in de vorm van een MS-Excel bestand.

Het register is opgesteld op volgnummer van de verschillende generaties, waarbij het vertrekpunt (GENERATIE 00) bij de oudst bekende generatie is gelegd. De stamlijn kan gevolgd worden middels de rood/cursief weergegeven voorvaderen.

Achtergrondinformatie van personen vernoemd in dit register vindt u in het hoofdstuk Brabantse-tak. Bij degenen waarvan nadere details reeds beschreven zijn, bestaat de mogelijkheid om via een "link" direct naar deze beschrijving door te gaan. Hiervoor hoeft u slechts op de onderstreepte naam van de betreffende persoon te clicken.


GENERATIE 00:

Lensvelt Jan, oudst bekende stamvader, g.d. omstreeks periode uitbreken 80-jarige oorlog (1568), nadere gegevens ontbreken. Had in ieder geval één zoon (Gerrit), maar mogelijk meer. De naam van deze stamvader is afgeleid van de naamstelling van zijn enig (bekende) zoon (zie Generatie 01).
Wellicht had Jan familiebanden met de Van Leijnsvelt's uit de regio Den Bosch (Den Dungen). Zie hiervoor hetgeen beschreven is onder het hoofdstuk Geslachtsnaam.
Het is niet onmogelijk dat hij door vererving in het bezit is gekomen van bezittingen van het geslacht Spierings in Dussen. Hierbij kunnen ook de perikelen van de 80-jarige oorlog een rol hebben gespeeld.

Door nieuwe informatie is het noodzakelijk de oudste oorsprong van het geslacht Lensvelt opnieuw te bezien.
Bekend zijn de Van Lenxvelt vermeldingen in Den Dungen waarbij de voornamen Gerrit en Hendrik - of een afgeleide daarvan - vermeld worden. Uit een stuk uit 1597 verleden voor de schepenen van Heusden is sprake van een zekere Jan Geritszn van Leensvelt - dan reeds overleden - bij leven gehuwd zijnde met Margrieta Adriaenszn en bij haar een aantal kinderen verwekt hebbende. Het is zeer wel mogelijk dat we hier te maken hebben met de onder Generatie 00 bedoelde stamvader Jan Lensvelt. Overigens blijken eenduidige familienaam (Van Leensvelt) vermeldingen, begin 17e eeuw in Leiden, te berusten op een onjuiste transcriptie; dit moet zijn Van Leeusvelt.
De vermoedellijke zoon van Jan Geritszn van Leensvelt is Gerrit Jansz. Lensvelt die voor het eerst getraceerd wordt in Babylonienbroek als zijnde afkomstig uit Hemert.
Ook een 17de eeuwse Lensvelt vermelding in Amsterdam blijkt onjuist. Een aldaar wonende Hendrik Lensvelt, gehuwd met Anna, Anneke Koch (Roch) doet er aangifte van de geboorte van drie kinderen: Simon op 19-02-1612, Grietje op 05-12-1613/14 en Marietje op 25-07-1617. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat hier sprake is van de familienaam Lens en niet Lensvelt.

GENERATIE 01:

Lensvelt Gerrit Janssen (Jansz), g.d. omstreeks eeuwwisseling (1600), ovl. omstreeks 1649/50, gehuwd met Bastiaenke Wouters, nadere gegevens ontbreken. Had in ieder geval drie kinderen, maar mogelijk meer, welke allen Geerts en/of Gerritsen in hun naamstelling voerden.
Gerrit was vermoedelijk al langer in de streek woonachtig gezien zijn bezittingen en de functies die hij er bekleedde.

De mogelijkheid bestaat dat Gerrit nog een broer had, Reyer genaamd. Zie hiervoor hetgeen beschreven is onder De Veluwe tak.

GENERATIE 02:

Lan(t)svelt Simon Gerritsen, gedoopt in Dongen 29-06-1631 met als getuigen Jan Schalken en Adriaenke Gerits,
h.d. 1ste huwelijk, tussen 1650-1655, met Judith Jansen van Dijck.
h.d. 2de huwelijk, 14-6-1675, met Jenneke Mateuse Volders, getuigen Aert Cornelisse de Jongh en Cornelis Aerde de Both .

Kinderen 1 ste huwelijk:
Gerardi Sijmonis, g.d. onbekend, h.d. vermoedelijk begin 1679 met Anna Cornelisse Werde. Kinderen: Joannes g.d. 22-12-1679, Cornelius 2-9-1682, Arnoldus g.d. 4-5-1686 [De roepnaam van deze Arnoldus is Aart, en hij is naar Gorkum getrokken om er te trouwen met Catharina van Dartelen uit die plaats. Aart is zeer waarschijnlijk de opdrachtgever voor het schilderen van het familiewapen. Een van de kinderen van Aart en Catharina is Gerrit (weduwnaar van Johanna Wats) welke huwde met Johanna Quintus uit Ooltgensplaat, waarna ze in Oud Beijerland zijn gaan wonen. Gerrit en Johanna zijn de stamouders zijn van de Zuidhollandse Lensvelt-tak], Maria 1-2-1689, Simon 16-3-1691, Judith 16-3-1691, Cornelius 10-4-1695, Joanna 15-2-1698.
Simonis, g.d. onbekend, h.d. vermoedelijk eind 1679 met Joannae Volders. Kinderen: Mattheus 11-8-1680, Adrianus 14-1-1683.
Cornelia, g.d. 29-12-1658.
Joanna Sijmonse, g.d. onbekend, h.d. 29-6-1685 met Joannes Sijmonse van Loon.
Walthery (Wouter) Sijmonis, g.d. 29-10-1662, h.d. (1ste huwelijk) ?-11-1689 met Jacoba Joannis van Nieuwekuijck. Kinderen: Sebastiana 14-5-1690, Sijmon 26-8-1696, Jacoba 18-5-1698, Jan Wouterse ???; h.d. (2de huwelijk) 31-5-1700 met Elisabethea Everardi Boerewaert. Kinderen: Maria 14-4-1701, Joanna 21-3-1703, Cornelia 2-1-1706.
Anna Simonis, g.d. onbekend, h.d. 20-4-1690 met Joannes Goverden.
Joannis Simonis, g.d. onbekend, h.d. (1ste huwelijk) 20-5-1698 met Trijntje Hollanders. Kinderen: Simon 12-1-1703;
h.d. (2de huwelijk) 1-5-1704 met Joannae Nicolai Boom. Kinderen: Simon 26-12-1704, Joannes 26-12-1704;
h.d. (3de huwelijk) 12-5-1706 met Cornelia Wilhelmi Dingmans. Kinderen: Anthonius 18-11-1706, Simon 18-11-1706;
h.d. (4de huwelijk) vermoedelijk 1709 met Corneliae Verhoeven.
Kinderen: Simon 3-2-1710,
[de stamlijn van de Lensvelt populatie in Kaatsheuvel/Loon op Zand voert waarschijnlijk terug naar deze Simon. Op 18-05-1805 wordt te Dussen Jacobus Lensvelt geboren. Jacobus, die zich als broodbakker te Loon op Zand vestigt, was de derde zoon uit het huwelijk van Gerardus Geertse Lensvelt met Maria Baas. Gerardus Geertse werd op 10-03-1773 te Dussen geboren en was de kleinzoon van genoemde Simon],
Cornelius 10-7-1712.[de stamlijn van de Lensvelt populatie in Roosendaal voert terug naar deze Cornelius, ook wel genoemd Cornelis Janse. Hij trouwt te Waspik met Christina van Gennip. Twee van hun kinderen, Jan en Cornelia - ook wel Lijnsvelt genoemd - vestigen zich in Roosendaal. Jan Lensvelt trouwt er met Helena Hoogemoed en na diens overlijden met Maria van Asvelt. Uit Jan's 1ste huwelijk worden in ieder geval 2 zonen geboren: Cornelius en Joannes. Ook Jan's zuster Cornelia huwt in Roosendaal, met Martinus Paulus.],

Kinderen 2de huwelijk:
Joannes, roepnaam Jan, gedoopt in Waspik 15-08-1675 R.K., getuige Barbara Jans

Lensfelt Jan Geertsn, g.d. tussen 1630-1635, h.d. tussen 1655-1665 met Emmeken Jans Roubos, overleden in ieder geval "beiden" vòòr 17-3-1685.
Kinderen:
Maria (Mariken) Jansen, gedoopt te Geertruidenberg 16-05-1663 met als getuigen Jacob Jasperssen van Vien en Vijverken Sebastiaenssen Pellicaen, h.d. 28-8-1683 met Sebastianus Jansen Baes.
Elisabetha Joannis, gedoopt te Dongen 28-04-1669 met als getuigen Wouterus van Dijck en Elisabeta Jans, h.d. ?-9-1687 met Stephanus Joannis Monsieurs.
Bastiaantie (Sebastiana), g.d. onbekend, h.d. (1ste huwelijk) 14-8-1689 (Ger), 18-6-1690 (RK) met Antonius Everden Bovenwaard; h.d. (2de huwelijk) 17-5-1709 (RK) met Simon Cornely Botermaet.
Jenneken, nadere gegevens ontbreken

Lensfelt Arnold (Aart) Geerts, g.d. vermoedelijk 1635, h.d. vermoedelijk 1660 maar niet bekend met wie.

GENERATIE 03:

Lensfelt/Leijnsvelt Gerardi Arnoldi, g.d. vermoedelijk 1660, h.d. (1ste huwelijk) 11-12-1685 met Adrianae Richardi Stael, h.d. (2de huwelijk) 17-11-1697 met Agathae Anthony van Honswijck.

GENERATIE 04:

Kinderen uit 1ste huwelijk Gerardi Arnoldi met Adrianae Stael.

Cornelia, g.d. 1-12-1686, h.d. (1ste huwelijk) ?-11-1718 met Jacobus van Dinter, h.d. (2de huwelijk) 9-7-1733 met Hubertus Casteleijns.

Petronella, g.d. 7-1-1689, h.d. 1-10-1712 met Adrianus Petri Baes.

Antonetta, g.d. 28-6-1691.

Guilielmina, g.d. 9-9-1693.

Kinderen uit 2de huwelijk Gerardi Arnoldi met Agathae van Honswijck.

Lensvelt Arnoldus (Aart) of Lijnsvelt Arnoldi, g.d. 21-7-1698, h.d. (1ste huwelijk) 27-1-1731 met Marguarita v.d. Pluijm (Grietje Jansse), ovl. 6-3-1770, h.d. (2de huwelijk) 7-5-1749 met Helena (Hijltje) Schippers weduwe van Jacobus van Lievaar.

Wilhelmina, g.d.13-5-1700.

Anthonius (Anthony), g.d. 26-3-1703, h.d. 10-5-1733 (RK), 18-5-1733 (Ger) met Antonia Wijtvliet.

Simon, g.d. 28-10-1705.

Jacobus, g.d. 18-3-1707, ovl. 21-6-1757.

Maria, g.d. 28-5-1709.

Symon (Seymen), g.d. 20-4-1712, h.d. (1ste huwelijk) onbekend met Margarita Rijke, h.d. (2de huwelijk) onbekend met Johanna Wijtvliet.

Antonius (Teunis) g.d. 16-10-1714, h.d. 1-6-1741 (RK en Ger) met Anna (Anneken) Symense Lijnsvelt.

Joannes (Jan), g.d. 16-10-1714.

Joannes, g.d. 20-10-1717.

GENERATIE 05:

Kinderen uit 1ste huwelijk Arnoldus (Aart) met Marguarita (Grietje) v.d. Pluijm.

Gerardus, g.d. 18-11-1731.

Joannes, g.d. 7-1-1734.

Jacobus, g.b. 21-7-1738.

Petrus, g.b. 29-6-1741.

Lensvelt Johannes (Jan) of Lijnsvelt Joannis, g.d. 3-4-1744, ovl. 23-2-1816, h.d. (1ste huwelijk) 1-11-1769 met Maria Schippers, begr. 28-3-1771, h.d. (2de huwelijk) 24-4-1772 ondertrouw met Johanna de Bodt, ovl. 8-4-1831.

Maria, g.d. 10-4-1747, ovl. 7-5-1791.

GENERATIE 06:

Kinderen uit 2de huwelijk Johannes (Jan) met Johanna de Bodt.

Arnoldus, g.d. 30-12-1778, ovl. 20-8-1831, h.d. onbekend met Theodora Roubos.

Adriana, g.d. 24-6-1780.

Lensvelt Gerardus of Lijnsfelt Gerardus, g.d. 16-12-1783, h.d. 5-2-1817 met Maria Lensvelt of Maria Lijnsvelt, g.d. 17-12-1791, ovl. 4-1-1829.

Margarita, g.d. 6-11-1785, ovl. 3-1-1786.

GENERATIE 07:

Johanna, g.d. 8-11-1817, ovl. 9-11-1817.

Jacobus, g.d. Dussen 2-12-1818, ovl. Dussen 30-8-1878, h.d. ? 1848 met Johanna v.d. Pluijm.

Johannes, g.d. Dussen 10-3-1821, ovl. Dussen 7-5-1872, h.d. onbekend met Maria van Gils

Lensvelt Adriaan, g.d. Dussen 30-8-1823, ovl. Dussen 4-3-1905, h.d. 5-9-1850 met Theodora Maria van Dinteren, g.d. Dussen 12-7-1823, ovl. Dussen 13-11-1914.

Cornelis, g.d. Dussen 16-5-1826, ovl. Dussen 28-12-1892, h.d. onbekend met Johanna Bekkers.

GENERATIE 08:

Maria Cornelia (Kee), g.d. 3-2-1849, ovl. 1-8-1922, h.d. (1ste huwelijk) 2-6-1870 met Johannes Bullens, g.d. Best 30-11-1844, h.d. (2de huwelijk 5-5-1896 met Johannes Franciscus van Dortmont.

Maria (Mieke), g.d. Dussen 9-6-1851, ovl. 21-12-1925, h.d. 2-11-1874 met Cornelis van Rooy, g.d. Alphen en Riel 29-10-1824, ovl. Dussen 2-2-1907.

Geertruida, g.d. Dussen 18-8-1853, h.d. 16-10-1878 met Johannes Schoenmakers, g.d. 3-6-1849.
Geertruida overlijdt te Vlaardingen op 02-11-1921. Merkwaardig genoeg is dit een plaats waar menig andere Lensvelt(d) voorkomt. De familiebanden hiermee gaan echter vele generaties terug, waardoor het niet waarschijnlijk is dat Geertruida vanwege familieconnecties hier naar toegetrokken is. Het ligt meer voor de hand dat haar man z'n werkzaamheden hun naar Vlaardingen geleid hebben.

Lensvelt Cornelis (Cees), g.d. Dussen 6-2-1856, ovl. 3-6-1892, h.d. 17-05-1883 met Elisabeth van den Nobelen, g.d. Zevenbergen 6-6-1858. Zie voor vervolg: GENERATIE 09.

Lensvelt Gerrit, g.d. Dussen 17-6-1858, h.d. 16-5-1882 met Apolonia (Ploon) Huigen, g.d. Meeuwen 18-2-1857, ovl. Dussen 6-4-1929. Zie voor vervolg: GENERATIE 09A.

Maria Antonia (Toontje), g.d. Dussen 17-5-1861, ovl. Dussen 4-3-1938, h.d. onbekend met Johannes (Hannes) Akkerman, g.d. Meeuwen 5-12-1859.[volgens mondelinge overlevering kwam Hannes Akkerman op latere leeftijd in het "oude mannen tehuis" van de Zusters der Liefde aan de Kerkstraat terecht. Aldaar vertrok zich een drama. Hannes kreeg onenigheid met een van de zusters-verzorgsters, waarbij de laatste de dood vond. Hannes heeft daarvoor gevangenisstraf uitgezeten. Dit moet omstreeks 1920-1925 hebben plaatsgevonden.]

Adriaan, g.d. Dussen 13-12-1864, ovl. Dussen 10-3-1864.

Johannes, g.d. Dussen 4-8-1865, ovl. 30-9-1934, h.d. 12-11-1912 met Lucia (Sien) Aloysia de Bruin, g.d. Raamsdonk 20-10-1869, ovl. Dussen 2-11-1935.

GENERATIE 09:

Theodora (Dora) Elisabeth , g.d. 24-02-1884, dienstbode, ovl. 9-9-1965, begr. 11-9-1965, h.d. onbekend met Hendrikus Gelens. In de periode 21-05-1902 en 16-03-1908 stond zij ingeschreven in het bevolkingsregister te Tilburg, komende vanuit Dussen.

Johannes (Jan) Wouterus, g.d. 21-8-1885, ovl. 17-9-1971, begr. 21-9-1971, h.d. onbekend met Maria Poppelaars, g.d. Princenhage 14-9-1888, ovl. 5-8-1974.

Lensvelt Adrianus (Adriaan), g.d. 7-10-1887, ovl. 7-5-1981, begr. 11-5-1981, h.d. onbekend met Maria Gommers, g.d. Princenhage 22-7-1889, ovl. 8-12-1964.

GENERATIE 10:

Cornelis (Cor), g.d. Zevenbergen 24-1-1913, ovl. 16-3-1995, h.d. onbekend met Wilhelmina (Mientje) Catharina Prinsen, g.d. 6-3-1915, ovl. 12-7-1988, begr. 15-7-1988.

Lensvelt Johannes (Jan), g.d. Zevenbergen 30-10-1914, h.d. 1-5-1941 met Maria (Rie) Catharina van Dijk, g.d. 10-5-1914, ovl. 22-12-1994.

Hubertus (Bertus) Adrianus, g.d. Zevenbergen 16-5-1919, ovl. 24-8-1937. [volgens mondelinge overlevering heeft Bertus Lensvelt zichzelf verdronken in de Bergsche Maas. Bertus had verkering met Dora van Dortmont (zus van Jan Dortmont, de kapper), deze was echter in verwachting geraakt. Dit was vermoedelijk de oorzaak van het drama.]

Catharina (Toos) Elisabeth Maria , h.d. 7-10-1958 met Everardus (Evert) Wijtvliet, g.d. 8-3-1931, ovl. 7-10-1971, begr. 11-10-1971.

GENERATIE 11:

Adrianus (Ad) Bernardus Johannes , g.d. 27-5-1942, h.d. onbekend met Annie Heijmans. Kinderen: Inge en Mariëlle.

Bernardus (Ben) Adrianus Johannes , g.d. 1-6-1943, h.d. onbekend met Riet Braat.

Maria Catharina Anna, g.d. 29-1-1945, ovl. 24-2-1945.

Johannes (Jan) Antonius Maria , g.d. 30-9-1946, h.d. Dussen 2-5-1969 met J.P.M. (Jo) Schalken, g.d. Dussen 11-11-1947. Kinderen: J.A.M. (Jurgen) g.d. Giessen 30-11-1970

Lensvelt Antonius (Ton) Hubertus Cornelis , g.d. 27-5-1949, h.d. Waalwijk 29-11-1973 met Maria (Marianne) Theadora Floren, g.d. Raamsdonksveer 28-6-1946.

Marinus (Rien) Antonius Maria Adrianus, g.d. 30-3-1954, h.d. onbekend met Thea van de Broek. Kinderen: Jacco en Barry

GENERATIE 12:

Cornelia (Cindy) Maria Adriana Johanna , g.d. Raamsdonksveer 28-4-1975.

Maria (Anne-Marie) Cornelia , g.d. Raamsdonksveer 10-6-1979.


AANSLUITEND GESLACHTSREGISTER van Adriaan J.M. Lensvelt,Tilburg en Marcel Lensvelt, Argentinie.

GENERATIE 08:

Lensvelt Gerrit, g.d. 17-6-1858, h.d. 16-5-1882 met Apolonia (Ploon) Huigen, g.d. Meeuwen 18-2-1857, ovl. Dussen 6-4-1929.

GENERATIE 09A:

Theodora Maria, g.d. Dussen 19-3-1883, ovl 22-3-1969, dienstbode, h.d. 04-06-1912 met Petrus Johannes (Piet) Naaijkens, ovl Goirle 03-11-1975.Kinderen:
Bartholomeus Gerardus Theodorus Maria Naaykens, g.d. Tilburg 26-02-1913;
Gerarda Apollonia Adriana Naaykens, g.d.Tilburg 12-12-1914;
Theodoros Adrianus Naaykens, g.d. Tilburg 17-10-1916;
Antonius Cornelis Maria Naaykens, g.d. Tilburg 05-05-1922;

Cornelis Martinus, g.d. Dussen 8-6-1884, ovl. 4-9-1884.

Adriana, g.d. Dussen 22-8-1885, h.d. onbekend met Doris de Peffer, ovl. 15-3-1952.

Lensvelt Cornelis Johannes, g.d. Dussen 28-1-1888, ovl. Made 1-10-1966, h.d. onbekend met Marie Antoinette Raaymakers. Zie voor vervolg: GENERATIE 10B

Lensvelt Adriaan, g.d. Dussen 2-8-1890, ovl. Raamsdonksveer 20-1-1957, h.d. (1ste huwelijk) 7-7-1915 met Adriana Schoenmakers, g.d. Dussen 9-8-1888, ovl. Dussen 7-3-1930, h.d. (2de huwelijk) 13-8-1931 met Johanna Meijers, g.d. Dussen 16-4-1899, ovl. Dussen 12-4-1935. Zie voor vervolg: GENERATIE 10A.

Cornelia, g.d. Dussen 18-08-1892, dienstbode, h.d.(1ste huwelijk) Tilburg(?) 12-09-1917 met Antonius Fransiscus Engel, fabrieksarbeider, g.d. Tilburg 24-10-1888, h.d. (2de huwelijk) Tilburg 17/23-08-1945 met Augustinus Lambertus Mauritsz (52jr bij huwelijk), ovl. Geertruidenberg 6-8-1987.

Apolonia, g.d. Dussen 10-1-1895, ovl. Grave 13-9-1962.

Gerardus Wilhelmus, g.d. Dussen 17-3-1898, ovl. Geertruidenberg 25-1-1989, beroep: klompenmaker, h.d. onbekend met Johanna Maria Heijmans, g.d. Meeuwen 26-9-1898, ovl. Dussen 21-9-1980.
Kinderen:
Apolonia Antonia Theodora, g.d. Dussen 31-3-1930, h.d. 13-1-1953 met Alexander (Sander) Verbunt, g.d. Dussen onbekend, beroep: militair. Kinderen: Willy en Marian.
Gerardus Adrianus, g.d. Dussen 23-8-1934, ovl. 5-9-1988, beroep: klompenmaker, h.d. onbekend met Justa de Wit. Kinderen: Gerard en Albert.
Antonia Jacoba, g.d. Dussen 23-8-1934, ovl. ovl. 28-2-1964 (29 jaar) te Waalwijk, h.d. juli 1956 met Piet Leenaarts, vertegenwoordiger, ovl. ± 7-10-1993. Kinderen: John, Gerrie, Paul, Hans, Ingrid.

GENERATIE 10A:

Kinderen uit 1ste huwelijk Adriaan met Adriana Schoenmakers.

Lensvelt Gerardus (Gerrit) Laurentius, g.d. Dussen 17-8-1917, beroep: verzekeringsagent, h.d. Oosterhout met Antonia Hendrina Luijten, g.d. Gilze-Rijen 1-4-1916, beroep: winkelverkoopster.

Johanna Adriana, g.d. Dussen 15-8-1918, h.d. 14-10-1943 met Andreas (André) v.d. Broek g.d. Dussen 11-1-1915, beroep: metselaar/aannemer, Kinderen: Ad.

Apolonia Adriana, g.d. Dussen 14-1-1920, ongehuwd.

Aloysius Adriaan, g.d. Dussen 5-2-1921, beroep: klompenmaker, ovl. 's-Hertogenbosch 9-8-1942.

Adriaan Cornelis, g.d. Dussen 21-8-1923, beroep: schippersknecht, ovl. 's-Hertogenbosch 28-11-1947

Kinderen uit 2de huwelijk Adriaan met Johanna Meijers.

Adriana Theodora, g.d. Dussen 5-6-1932, h.d. 3-5-1955 met Cornelis (Cees) van Luxenburg, g.d. Dussen 4-9-1931, beroep: militair. Kinderen: Bas, Joke, Adriaan, Anno.

Cornelia Maria, g.d. Dussen 21-8-1933, h.d. 5-3-1957 met Josephus (Sjef) Reijnaars, g.d. Dussen 15-4-1931, beroep: touwslager/postbode. Kinderen: Hanneke, Anja, Adriaan, Pierre, Joseph.

Francisca Ida, g.d. Dussen 28-3-1935, h.d. 3-3-1956 met Guust Smulders, g.d. Loon op Zand 7-6-1932, beroep: verwarmingsmonteur, ovl. 23-6-1990. Kinderen: Peter, René, Lian.

GENERATIE 11A:

Lensvelt Adrianus (Adriaan) Josephus Maria, g.d. Dussen 19-3-1954, h.d. Dussen 23-2-1979 met Geertruida Johanna Lucia Maria Mulders, g.d. Geertruidenberg 8-11-1957. Kinderen: Maartje Gertjan, Rens

Pietronella Clasina Maria, g.d. Dussen 22-7-1955, gehuwd geweest met Jan Herman Troost, g.d. Gorinchem 14-1-1955. Kinderen Gwen, Eveline.


AANSLUITEND GESLACHTSREGISTER van Marcel Lensvelt en Marian Lensvelt.

GENERATIE 10B:

Gerardus (Gerrit) M.J., g.d. 31-3-1920.

Matheus (Theo) A.J., g.d. 30-3-1921, h.d. onbekend met Annie ?. Kinderen: Mariëlle, Jan, Petra, Anita, Corinne.

Paulus (Paul) P.J., g.d. 11-3-1922, h.d. onbekend met Nelly ?.

Petronella A., g.d. 10-4-1923, ovl. 5-9-1933.

Adrianus (Ad) M., g.d. 14-10-1924, h.d. onbekend met Jo de Rooy. Kinderen: Kees, Jan, Mieke.

Hubertus (Bertus) G.Th., g.d. 8-2-1926, h.d. onbekend (1ste huwelijk) met Willie Klaassen, (2de huwelijk) met Henny de Bruijn. Kinderen: Johanette, Marjo, Conny, Hubert.

Theodora (Thea) M. g.d., 14-9-1927, h.d. onbekend met ?.Timmers. Kinderen: Cees, Marion.

Cornelis (Cor) G.Th., g.d. 8-1-1929, h.d. onbekend met Wilna Diepstraten. Kinderen: Janny, Kees, Lisette, Martien. Volg 11C

Lensvelt Antonius (Toon) Gerardus Th., g.d. 29-8-1930, h.d. 228-10-1958 met Cornelia Johanna van Oosterhout, g.d. 24-10-1935. Volg 11B

Petrus (Piet) G.Th., g.d. 21-2-1931, h.d. onbekend met Romy van Geel.

Petronella (Nelly) Apol. Ger., g.d. 14-12-1933, h.d. onbekend met Sjaak Hoevenaars. Kinderen: Alex, Kees, Monique, Karin.

Johannes (Jan) Adr.M., g.d. 5-7-1936, h.d. onbekend met Toos ?. Kinderen: Mary, Petra, Mark, John.

GENERATIE 11B:

Johannes (Hans) Cornelis Petrus, g.d. Oosterhout 8-12-1959, h.d. 20-11-1960 met Lia Aarts. Kinderen: Pauline, g.d. Breda 26-5-1989. Thomas g.d. Breda 27-1-1991, Max g.d. Breda 1-4-1993.

Petrus (Peter) Antonius Henricus Maria, g.d. Oosterhout 16-5-1961, h.d. Bolombia 6-5-1967 met Nice Lara. Kinderen: Klaas, g.d. Bonaire 12-2-1992. Pieter, g.d. Bonaire 9-10-1993, Sjors g.d. 26-4-1996.

Lensvelt Marcellus (Marcel) Matheus Antonius Maria, g.d. Wagenberg (Gem.Terheyden) 8-9-1962, h.d. 4-11-1988 met Martina Catharina Maria Potting g.d. Breda 16-6-1963. Kinderen: Marieke Elisah, g.d. Muscat (Sultanaat Oman) 23-8-1991. Thomas Gerard, g.d. Muscat 18-3-1993. Joost Matthijs, g.d. Calgary (Canada) 28-1-1996.

Antonius (Twan) Franciscus Adrianus Maria, g.d. Wagenberg 31-10-1965, h.d. 26-04-19996 met Inge Hagens, g.d. 16-12-1966. Kinderen: Noortje Eline, g.d. 13-08-1999, Pieter Tjeerd en Femke Elise, beiden g.d. 22-09-2004.

Francisca (Francette) Cornelia Gerarda Maria, g.d. Teteringen 6-1-1969.


GENERATIE 11C:

Cornelis (Kees) Theodorus Nicolaas Maria, g.d. Terheijden 30-10-1958, Directeur/eigenaar macinefabriek, h.d. 16-9-1983 met Maria (Marian) Anthonia Johanna Joore, g.d. Made 2-3-1961, kraamverzorgster. Kinderen: Ruud, g.d. Oosterhout 22-8-1989. Paul g.d. Oosterhout 22-8-1989, Tom g.d. Oosterhout 6-10-1992.


© Ton Lensvelt, e-mail adres: tonlensvelt@ziggo.nl