Tumult aan De Baan

Van oudsher wordt Dussen vanuit het oosten bereikt over De Baan, een naam die herinnert aan de Romeinse heerbaan die de oorsprong vormt van deze weg. Vanaf Meeuwen meandert de fraaie toegangsroute tot Dussen Muilkerk en Munsterkerk, parallel aan het riviertje De Dusse, door het vlakke land. De Baan vormt van oudsher ook een overgangsgebied tussen twee culturen. Van Oost naar West ondergaat men een ware metamorfose. Van het rustige (De Baan) naar het roerige (Binnen). Calvinistische soberheid van ambachtelijke boerenstee'n, vloeit harmonieus over in uitingen van het Rijke Roomsche Leven; de villa's en het kasteel in Dussen Binnen.

Maar het anders zo rustige en bedachtzame De Baan is in rep en roer. Door het Buurtschap is bij de Gemeente een aanvraag ingediend voor plaatsing van een "eigen plaatsnaambord" met de aanduiding De Baan. Vooralsnog heeft het gemeentelijk apparaat nog weinig beweging vertoond (komt meer voor), laat staan dat onthulling van de buurtschapaanduiding nakende is. Informeel navraag van Teuneke Govaerts bij Vriend van het Kasteel Henk Hellegers heeft echter aan het licht gebracht dat er problemen zouden zijn met de grensafbakening tussen De Baan en Het Binnen. De "Hoge Heeren" van Het Binnen zitten de boeren en klompenmakers van De Baan dus dwars.

Kern van de problematiek spitst zich toe of de grens tussen Baan en Binnen nu bij de haakse bocht ter hoogte van de boerderij van Michels en de woning van Anton Bogaerts ligt, of dat deze getrokken moet worden n Arie de Rooij (Lzn), zeg maar voorbij de voormalige korenmolen De Gunst. Inmiddels is al veel gestecheld door de belangencommissies van beide partijen. Het kamp van De Baan wordt voorgezeten door Marjolein H. gepokt en gemazeld in dit soort akkefietjes. Het Binnen laat haar belangen behartigen door Cees en Toos V. waarbij Toos al haar charme in de strijd gooit en Cees producten uit eigen moestuin, met als oogmerk de tegenpartij gunstig te stemmen. Helaas ondank zes zakken bitterballen, drie kisten Palm en vier flessen droge witte wijn, zijn de kemphanen nog ver verwijderd van een oplossing. Nee het heeft er alle schijn van dat een en ander gaat escaleren.

Want, naar verluidt zijn Piet G. en Jan V. in het diepste geheim al gestart met het ronselen van manschappen. Geen dorstlustige studenten deze keer, maar bonkig voetvolk, knoestige kerels met eeltige knuisten en een afschrikwekkende uitstraling. Als tijdelijke opvang zal het voormalige caf van Bertus de Wit opnieuw als zodanig worden ingericht. Jan F. bewerkt ondertussen zijn collega's van de brandweer om de spuitgasten aan de zijde van De Baan te krijgen. Daarbij stuit hij nogal op wat weerstand van een zekere John L. die zich "sterk maakt" voor de belangen van Het Binnen. Frans V. en Jan A., twee radicalen uit het naburige De Bosschen, hebben zich echter onvoorwaardelijk achter De Baan geschaard en zullen desnoods hun veestapel n beider echtgenotes in de strijd gooien. Het Binnen laat zich natuurlijk niet onbetuigd. Op de plaats van de voormalige Marechausseekazerne wordt onder leiding van Chantal en Benjamin - geruggensteund door het potentieel van de De Rooy Clan - een bereden BMW-brigade klaargestoomd om aanvalscharges te kunnen uitvoeren. De gebroeders Koos, Jan en Leo H. werken vastberaden aan geheime infiltratie achter de vijandelijke linies, waarbij de gevederde vrienden van de Vrolijke Fluiters de communicatie zullen verzekeren. Gerard de G. is nog een twijfelgeval, maar met de kettingzaag in de aanslag kan hij natuurlijk een significante bijdrage leveren. Tot de groep Binnen-sympathisanten mogen Richard V. en Leeneke B. gerekend worden. Zij verlenen vooral mentale steun op de achtergrond, ondertussen de reservetroepen van Tis Vreed klaarstomend en in gereedheid houdend in geval dat noodzakelijk mocht zijn.

Al met al dreigt het tot serieus conflict uitgroeiende geschil met de wapens beslecht te worden, waarbij ongetwijfeld meer slachtoffers zullen vallen als tijdens een doorsnee vastenavond. Hier lijkt voor Prins Marinus I absoluut een taak weggelegd om de partijen binnen de kortste keren terug aan tafel te krijgen en zo nodig zijn Salomon's oordeel uit te spreken voor een definitieve en eeuwigdurende grensbepaling tussen De Baan en Het Binnen. Daaraanvolgend worden (Rooie) Cees van Cor van Sjaantjes, Peer de Jaoger en andere Klaiendamse coryfeen geadviseerd om als de wiedeweerga de plaatsing van het buurtschapnaambord ter hand te nemen. Kunnen De Baan en Het Binnen met karnaval wellicht toch nog "samen door n deur".

Ton Lensvelt

Bronnen

Carnavalskrant Den Klaiendammer 2005

Terug naar Columns


© Ton Lensvelt, e-mail adres: tonlensvelt@ziggo.nl