Aardrijkskundige namen Dussen

Uit 1000 Aardrijkskundige namen in het Land van Heusden en Altena

Dussen:

 • Dussan, 1156 Jacobus de
 • Mulekerke, 1276
 • Munsterkerk, 1330
 • Munsterkerk in Voernsaterwaart, 1368
 • de Baan, 1472 (17 morgen land in Muilkerk)
 • de Corn, 1542

  Wegen:

 • de Straat, 1472 (op de Baan)
 • de Heerstraat, 1473
 • de Broekse Steeg, 1474
 • het oude Straatje, 1556
 • Oude Straat
 • de Rutten Steeg, 1599
 • Dussensche Steeg
 • de Kerksteeg, 1627 in Zuidhollandsepolder, verbinding russen Oude Straat en Nieuwe Steeg (TL)
 • Calver Steegh, 1665
 • Kalver Steeg
 • de Baan, 1865
 • Dussensche Hoek, 1894
 • de Diebracht, 1894

  Blokken:

 • Oostwal, 14..
 • Muijlkercken Binnen, 1665
 • Noorder Veld
 • Muijlkercken Buijten, 1665
 • Munsterkerck Binnen, 1665
 • Groot Zuide Veld
 • Klein Zuide Veld
 • Munsterkerck Buijten
 • Laer
 • Hooge Laar en Lage Laar, 1894

  Hoeven en Percelen: (in Muilkerk

 • Storm’s hoeve op de Donk, 13..
 • de huse van der Dussen, 1331
 • (waarschijnlijk in Muilkerk) de Edelhoeve, 1363
 • de Edelhoeve, 1642 Melchior Hendriksz., wonend aan de Dussen op
 • de Oesteren wal, 1634
 • de Berntsche hoeve, 1367 (in de Ooterdijke aan 't Broick)
 • Berntse Hoeve, 1374 (in Muilkerk)
 • Stormshoeve, op de Donk, 13.. (nog indentiek: Robert Brievingshoeve, 1416)
 • ts Mildenhoeve, 1380 (gelegen a.d. Dussen)
 • Robert Lamberts hoeve, 14..
 • Wouter van der Eik's hoeve, 14..
 • Daasdonkse hoeve, 14..
 • de Eigen's hoeve, 14..
 • de Wijngaardswerf, 1416
 • Robert Brievings hoeve, 1416
 • Willem van der Dussen's hoeve, 1416
 • Willem Arntszns hove, 1464 (op de Ooster Wal)
 • de hofstede die de leenheer houdt v.d. Graaf van Holland, 1469
 • de Indijkkamp, 1474 (een halve kamp, genaamd, -- , west de Broekse steeg)
 • Vosseland (3 morgen genaamd -, gekomen v.d. Indijkkamp)
 • de Zandhoeve, 1475
 • de Daasdonkse hoeve, 1494
 • Voorste werf, 1508 of Kade, 1557
 • IJsbrand van Coulster's hoeve (op de Baan), 1515 (in 1552 Raveschot's hoeve)
 • Adriaan van Herlaar's hoeve, 1517
 • des Voogds Kamp, 1521
 • Jasper's hoeve, 1530
 • het Hoogland, 1533
 • de Geeren, 1533
 • het Voorste laagland, 1541
 • Indijkkamp, 1544
 • het Heufke, 1544
 • Vosseland, 1544
 • Raveschot's hoeve, 1550
 • Nicolaas Gielen morgen, 1553
 • Bruinenhoeve, 1556 (ged. binnendijks, - ged. buitendijks v.d. Middelt tot de Dussen)
 • Schalken werfje, 1556, in Voorsten Hoek aan de Dusse bij villa Casa Cara (TL)
 • Pottershoeve, 1569
 • Lange akker, 1605
 • Cort Jan, 1617 (de hoeve genaamd --)
 • Vossedonkje, 1617 (de 1ste dwarssloot of --)
 • de Donken, 1630 (een morgen op --)
 • de Oldeburg, 1630
 • de Kruithof, 1632
 • het Lange stuk, 1642 (4 1/2 hont, vanouds genaamd --)

  toevoegingen van Ton Lensvelt:

 • Berntse Hove inde Oterdijk aan het Broek, rechter van Willem van de Merwede, ridder / rechter van Arnt van der Dussen, ridder, in Muilkerk / heemraden van Muilkerk, oorkonden dat Henrik van Drongelen overdroeg aan Michiel, prior: land, gedeeltelijk in de Berntse Hove in de Oterdijk aan het Broek, dat laatstgenoemde daarna in erfcijns teruggaf aan Henrik, 1367 augustus 3
 • Bertnse Hoeve, rechter en heemraden van Muilkerk oorkonden dat Henrik van Drongelen overdroeg aan kartuizers: land in de Berntse Hoeve in Muilkerk en dat hij land als onderpand voor cijns stelde, 1374 januari 13
 • Ooster Wal, rechter en heemraden van Muilkerk oorkonden dat Henrik Dirkszn overgedragen heeft aan broeder Henrik van Orsoy, procurator: erfcijns uit land in Muilkerk in Willem Arntszns hove op de Ooster Wal, 1464 april 6
 • De Durencoop, akte van verkoop, verleden voor schout en heemraden van Dussen en Muilkerk, door Aart Willemszn Roggen, aan Philips van Leefdael, van 9˝ hond land in Meeuwen 'De Durencoop', 1666
 • Keukenkamp, betaling door Philips van Leefdael, aan gerechten van Dussen en Muilkerk, van achterstallige verpondingen en omslagen over 'Keukenkamp', 1622 - 1648

 • Welgelegen, bouwland in het Noordenveld (kad nr. I187-191), aan de noordzijde van de Dussen tegenover villa Casa Cara (TL).
 • Breede Weide, in het Noordeveld
 • De Elf Hont, in het Noordeveld
 • Molkeshoeve drie percelen weiland in het Noordeveld.
 • Den Steenbakker, bouwland aan de Baan (K52) eigendom van Kwekerij Het Oude Maasje (Casa Cara)
 • Kornpad, in het Noordeveld
 • Het Wilgenbosch, een griend in het Noordeveld

  Hoeven en Percelen: (in Munsterkerk

 • Scorringen, 13..
 • Donkere wilgen, 1384
 • Klawardskamp, 1384
 • den Hoic, 1383 (Dussensche Hoek?)
 • die Elve Margen weer, 1411 (In Voernsaterwaert)
 • den Schenkelkamp, 1413
 • Stevensweer, 1419 (6 morgen land genaamd --, strekkende van de Dussen tot de Alm)
 • Schoor, 1462 (4 hont land aan de Dussen op --)
 • Schuijringen, 1484
 • Schorringen, 1510
 • Wijtvliet, 1465 (de hofstede van --)
 • Garstland, 1466
 • Sisekampje (Sijne Kampje) over de Dibborcht (Dibbercht), 1470
 • het Craijweer, 1474 (buitendijks, strekkend v.d. Dussen tot de Alm)
 • Vlietcamp, 1480 (3,5 morgen ingedijkt land)
 • die Mou(we), 1527-1567 ( 32 morgen buitendijk gelegen aan de Dusse)
 • Garstland, 1510 (op Scorringen)
 • de Rogkamp, 1510 (grenzend aan Garstland)
 • Bredeweer, 1541 (buitendijks)
 • Groot en Klein Cuijmken, 1541 (twee weren buitendijks)
 • Gooipoort, 1560 (72 morgen genaamd -, bestaande uit Brede weer, Groot en Klein Cruijmken)
 • Buinenhoeff, 1596 (gelegen aan de Dusse in Munsterkerck)
 • Buynenhoeff of Langencamp, 1632
 • Gorcums Kampken, 1613 (gelegen in het buitenland naast de Laer aan de Dusschen)
 • 't Schoor, 1632 (4 hont land strekkende van de Halffer de Middelt tot de dijkkaveling toe
  )
 • Goepoort, 1644 (kaart G.v.d. Hulst)
 • Zwaansakker, 1556 (een griend genaamd --, tussen de straat en de Dussen)
 • Voornkamp, 1562 (een stuk land in Munsterkerk genaamd -)
 • Smalweer, 1651 (strekkend van het oude straatje tot de Middelt)
 • Conincx Corn of Boerenverdriet, 1665
 • Oud Boerenverdriet
 • Molenkamp, 1711 - 1719 (in het Suijdevelt nabij de korenmolen)
 • Keukenkamp, 1622 - 1648

  toevoegingen van Ton Lensvelt:

 • Voernsaterwaard, rechter en heemraden van Munsterkerk in Voernsaterwaard oorkonden dat Willem van Weindelnesse Gilliszn overdroeg, aan Gillis Robbrechtszn, voor kartuizers: erfcijns uit perceel land, 1365 september 17
 • De Hoek, schepenen van Dordrecht oorkonden dat Bruistijn van Herwijnen verkocht heeft aan kartuizers: land de Hoek in Munsterkerk, 1383 februari 14
 • Jan van Wijfliet, polder, schepenen van Geertruidenberg oorkonden dat rechter en heemraden van Munsterkerk verklaarden, dat Jan Gijsbrechtszn overdroeg aan kartuizers: land en hofstad ( = bouwkavel) in polder van Jan van Wijfliet, 1393 februari 10
 • De Elf Margen, weer, rechter en heemraden van Munsterkerk oorkonden dat Jorden Godsckalkszn overdroeg, aan Bie Henrikszn, voor kartuizers: land in weer de Elve Margen in Voernsaterwaard, op voorwaarde dat Jorden het in erfpacht houdt, 1411 oktober 29
 • De Schenkel, kamp, rechter en heemraden van Munsterkerk oorkonden dat Klaas Wijtgank Klaanzn overdroeg aan procurator: deel kamp de Schenkel in Munsterkerk, 1413 maart 19
 • Verklaring op verzoek van Jop Goessensz Boschman te Oosterhout in Brabant. Job Pietersz van Ruven, oud-burgermeester van Gorinchem, thans raad bij de Admiraliteit. Betreft koop van land aan de Dussen in Munsterkerck, genaamd de Buinenhoeff. Attestatie of verklaring, datum 21/02/1596.
 • De Meeuwense Kamp, geschil tussen Philips van Leefdael, en bestuur van Dussen, Muilkerk en Munsterkerk, over verpondingen van 12˝ morgen land 'De Meeuwense Kamp', datering 1645 - 1646
 • Sisekampje over de Dibborcht, akte van overdracht in eigendom, verleden voor Aart Aartszn, richter in ambacht Muilkerk en Munsterkerk en voor heemraden in hetzelfde ambacht, zijnde Ariaan Janszn, Laurens Janszn, Scale van der Eyk Wouterszn, Claas Aartszn, Cornelis Janszn, Gielis Reijerszn en Melis Geritszn, door Lismoet, dochter van Dirk, aan Aart van der Dussen en Jan Henrixzoon, als kerkmeesters van Muilkerk, van perceel land in Munsterkerk over de Dibborcht "Sisekampje", terwijl Lismoet daarop van de kerkmeesters het voornoemd perceel in erfpacht aanneemt, tegen jaarlijkse cijns van 5 ponden was, te betalen op Sint-Peter in Syl.., waarbij kerkmeesters zich verbinden genoemd land te vrijwaren van alle kosten en lasten, behalve dat zij de dijk tot meergenoemd land behorende nog zal opmaken, datering 4 december 1470
 • Sijne Kampje over de Dibbercht, akte van verlening, door Lismaat Dirkdr, aan Aart Aartszn, richter in Muilkerk en Munsterkerk, en aan kerkmeesters van Munsterkerk en Dussen, van grondrente van 5 pond was, elk jaar te leveren van kamp land in Munsterkerk over de Dibbercht genaamd 'Sijne Kampje', kopie uit 16e eeuw, datering 30 januari 1470

 • 't Zand, in 1886 nog een houthakweide(grient), later de Zandweide genoemd, gelegen aan de Voorste Hoek in het oostelijk deel van het Klein Zuideveld. Ontstaan door een dijkdoorbraak ter hoogte van de Krekeldraai. Door de overstroming werd zand afgezet tussen De Dijk en De Dusse. De kronkel in de dijk is gebleven doordat de dijk om het ontstane wiel gedicht is. Later is het buitendijkse wiel alsnog gedempt
 • Het Kerckhof, 1634 (twee morgen 363 roeden), buitendijks in Nieuw Dussensche Polder, waar ook buijten dijcks gestaen heefft de parochiekercke van munsterkerk ende dat soo wij altijd gehoort hebben, op seeker stuk lands tegenwoordelijk sijnde wijland genaemt het kerkckhof aldus schout en heemraden van Dussen Munsterkerk
 • Algemeen Kerkhof, 1881 (perceel van 2.37.80 ha) zijnde het zelfde perceel als Het Kerckhof
 • De Kerkweide, tegenover het klooster in het Rommegat
 • De Acht Hont, in het Klein Zuideveld, aan de Voorste Hoek (ongeveer waar thans het Mavo-veld ligt)
 • De Zijlmanspolder, tussen Dorpsstraat en Noorder afwateringskanaal
  Hoeven en Percelen: (in Aartswaart

 • Grote Polder, Groeten Polre of land Oort , 1373-1374 (in Aartswaart)

  Eigendommen van de R.K.Parochie:
  In de Zuidhollandse Polder tussen Oude Straat en Nieuwe Steeg langs de Brasser Steeg een perceel bouwland van 1.74.90 ha.
  een huis, tuin, berm en weiland in Groot Zuideveld van 1.19.65 ha.
  Het weiland - door Pastoor Baekers in 1892 de Kerkweide genoemd - waar in 1892 de noodkerk op geplaatst werd.
  Achter het klooster een grote tuin van 1.20.10 ha. omgeven met kade, en doorlopend tot de Scheijsloot
  de Juffrouwweide groot 1.38.60 ha. waar na de oorlog de betonindustrie komt.
  In de Zuidhollandse Polder: 't Bijl van 1.80.30 ha. aan de Nieuwesteeg ter hoogte van thans de Noorse woning,
  verder perceel Berkenhoeve groot 1.08.50 ha. gelegen aan de Oude Straat
  en tussen Oude Straat en Calversteegh, en bij het perceel Algemeen Kerkhof een kavel 2.37.80 ha. groot.
  In het Klein Zuideveld de Zandweide, oorspronkelijk 't Zand genoemd en toen nog een houthakweide, ter grootte van 1.80.60 ha. en bestaande uit twee kavels gelegen tussen Krekeldraai en Voorste Hoek nabij thans dierenpension De Morgenstond.

  Wateren, dijken, waarden

 • de Dussene, 1259 (super profondum Mose sive aque que vocatur Dussene)
 • de Dussen
 • de Alm 1419
 • de Almdijk, 1538
 • de Wetering, 1461
 • de oude wetering, 1521
 • de Middelt (in Munsterkerk), 1461
 • het Halve Gat, 1632
 • de Wetering, 1642
 • het Middeltje, 1909 (rivierenkaart Capelle)
 • de eerste dwarssloot, 1472
 • de boezen, 1521
 • de Boezem, 1665 (- onder Dussen)
 • de Middelt, 1521
 • Middelt, 1665
 • loc: zie Middelkade in Noorder Veld
 • Cornser sluijs, 1542
 • Watermolen van Dussen, 1562 (kaart Sluijter)
 • Watermolen, 1909 (rivierenkaart Capelle)
 • de Sluis van Dussen Munsterkerk, 1622
 • Dussensche Sluis, ca. 1839
 • het Slop, 1627 (aan de Dussen, buitendijks)
 • Scheijsloot, 1665
 • Scheisloot
 • Dussen, buijten, 1665 (ook genaamd hillekens gat)
 • den ouden Dussensche zeedijck, 1665
 • Kornsche dijk, 1909 (rivierenkaart Capelle)
 • Baanse wetering, 1712
 • Rommegat, 1632 (in -, bij het rode wiel)
 • Rommegatsche Dijk, 1869
 • Dussensche Gantel, ca. 1839
 • Kornsche of Vierbansche Gantel, 1865

  Bron: 1000 Aardrijkskundige namen in het Land van Heusden en Altena, Ir. B.W. Braams, 1989.

  Terug naar Streekhistorie


  © Ton Lensvelt, e-mail adres: tonlensvelt@ziggo.nl