Streekhistorie

Deze pagina bevat links naar een groot aantal artikelen die samengevat de geschiedenis beschrijven welke zich in de loop der eeuwen in de streek in en rondom Dussen heeft voltrokken. Ook kunt u een rondwandeling maken door het Dussen van 1820 middels de kadasterkaarten met beschrijving. Tevens zijn een aantal losse artikelen en bronnen toegevoegd welke geschiedkundig voor Dussen interessant zijn.

Deze pagina is nog niet compleet en zal daardoor regelmatig aan veranderingen onderhevig zijn. De engelse samenvatting van deze website, welke door Marcel Lensvelt is samengesteld, bevat eveneens een stukje streekhistorie en is daarmee een aanvulling.

Lezingen geschiedenis van Dussen

Sinds 2006 worden met enige regelmaat lezingen georganiseerd in Dussen e.o.. Deze concentreren zich op de geschiedenis van de kern Dussen, maar soms worden ook aspecten van de regionale geschiedenis onder de loupe genomen en nader belicht. De lezingen gaan vergezeld van power point presentaties met fraaie afbeeldingen, landkaarten en foto's. Echter, vanwege beperkte serverruimte zijn de afbeeldingen niet online beschikbaar. Copyright van de lezingen berust bij de auteur.

DUSSEN IN 1820

Voor een virtuele rondleiding door het Dussen van omstreeks 1820 zie onderstaande webpagina's. Start is bij de Kornsche Sluis om vervolgens in zuidelijke richting via de dijk, het Rommegat, en de voor- en achterstraten van de Baan, het Binnen en d'n Hoek weer aan de Korn terug te keren. Onderweg kunt u uitstapjes maken naar de Nieuwesteeg, Hogedijk en Molenkade.


© Ton Lensvelt, e-mail adres: tonlensvelt@ziggo.nl