Situatie Kornsedijk tussen Kalversteeg en Hoek in 1820

Detailkaart van het Kornschedijk-traject tussen de aansluiting van de dijk op de Kalversteeg en met d'n Hoek uit 1820 met perceelbeschrijving

In de zomer van 1820 werd door landmeter Peter van Driel, onder supervisie van ir. L.J. Kuijk van het kadaster, de Gemeente Dussen in kaart gebracht. Onderverdeeld in een tiental secties werd de gehele gemeente opgemeten en in detailkaarten uitgewerkt. In de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels (OAT) werd aanvullende informatie per perceel beschreven. Tevens werden hierin de eigenaren opgetekend. Deze webpagina geeft een inzicht van de situatie aan de Kornschedijk vanaf de Kalversteeg tot aan de aansluiting met de Hoek te Dussen.

Detailkaart van het Zuideveld, 1ste blad, kadastralesectie H, het dijkdeel tussen Kalversteeg en Hoek.

Kadasterkaart uit 1820 van de Kornsedijk met name het deel tussen de aansluiting op de Kalversteeg en de Hoek. Het betreft een detail van de kadasterkaart van de Gemeente Dussen, Sectie H, genaamd Zuideveld, Eerste Blad, opgemeten door landmeter eerste klasse Van Driel.

In de tabel hieronder worden van het afgebeelde kaartje in volgorde van linksboven naar rechtsbeneden de percelen beschreven. Hierbij wordt zoveel mogelijk de nummering van het kadaster gevolgd zowel aan de linkerkant (ten westen) van de noord-zuid lopende dijk, als die aan de rechterkant (ten oosten) ervan. De weg betreft de Kornschedijk die in 1461 werd voltooid en die de verbinding vormt tussen de noordelijke Maasdijk - onder Dussen Rommegatsedijk genoemd - en de Werkensedijk onder Sleeuwijk. De afmetingen zijn weergegeven in Nederlandsche bunders, vierkante roeden en vierkante ellen

Percnr Eigenaar Omschrijving Grootte (b.r.e.)
1-3 Christoffel Glavermans, rietdekker Huis&Erf, 2perc Tuin 0.03.76 - 0.02.43
3a Hendrik van Mol, arbeider Huis&Erf 0.01.53
4-6 Hendrikus Teuling, landbouwer Weiland - Bouwl - Weiland 0.10.70 - 0.14.30 - 0.58.30
7-10 Teunis Proper, arbeider Bouwl - Huis,Schuur&Erf - Weiland - Tuin 0.14.90 - 0.06.50 - 0.04.49 - 0.09.90
11-13 Wed. Willem van Os 2perc Tuin - Huis&Erf 0.15.47 - 0.01.65
14-15 Wed. Gijsb. van Hofwegen Tuin - Huis&Erf 0.03.44 - 0.01.68
16-17 Jan van Riefen, landbouwer Tuin - Huis,Schuur&Erf 0.05.60 - 0.11.00
18-21
22-24
Antonie van Krimpen Schuur&Erf - Boomg - Tuin - Huis&Erf -
Bouwl - Weiland - Hakhout
0.03.75 - 0.04.96 - 0.03.00 - 0.06.10 -
0.05.90 - 0.77.50 - 0.23.20
25-27 Antonie van Baardwijk, arbeider Tuin - Huis&Erf - Boomg 0.03.75 - 0.04.00 - 0.07.20

Terug naar de Korn

Naar aansluiting van de dijk met Hoek en Oude Straat

 

Samenvatting

Hier de situatie in 1832 aan de Kornsedijk vanaf de aansluiting met de Kalversteeg tot aan de Voor- en Achterstraat van de Hoek. Opvallend kenmerk is dat de eigendommen van de eigenaren zich vrijwel zonder onderscheid uitstrekken aan weerszijden van de dijk. Nadrukkelijk aanwezig is landbouwer Antonie van Krimpen

Terug naar Streekhistorie


© Ton Lensvelt, e-mail adres: tonlensvelt@ziggo.nl