Situatie aan de stoep van de Oude Straat in 1820

Detailkaart van de aansluiting Hoek - Oude Straat op de Kornsedijk uit 1832 met perceelbeschrijving

In de zomer van 1820 werd door landmeter Peter van Driel uit Mierlo, onder supervisie van ir. L.J. Kuijk van het kadaster, de Gemeente Dussen in kaart gebracht. Onderverdeeld in een tiental secties werd de gehele gemeente opgemeten en in detailkaarten uitgewerkt. In de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels (OAT) werd aanvullende informatie per perceel beschreven. Tevens werden hierin de eigenaren opgetekend. Deze webpagina geeft een inzicht van de situatie aan de Kornsedijk ter hoogte van de aansluiting met Hoek en Oude Straat te Dussen.

In de tabel hieronder worden in volgorde van linksboven naar rechtsbeneden de percelen beschreven. Hierbij wordt zoveel mogelijk de nummering van het kadaster gevolgd zowel aan de linkerkant (ten westen) van de noord-zuid lopende dijk, als die aan de rechterkant (ten oosten) ervan. Ook een stukje van de Voorste - en Achterste Hoek is meegenomen. De weg betreft de Kornsedijk die in 1461 werd voltooid en de verbinding vormt tussen de noordelijke maasdijk - onder Dussen Rommegatsedijk genoemd - en de Werkensedijk onder Sleeuwijk. Het water is het riviertje De Dusse. De afmetingen zijn weergegeven in Nederlandsche bunders, vierkante roeden en vierkante ellen

1832hoekoudestraat.jpg
Percnr Eigenaar Omschrijving Grootte (b.r.e.)
28-30 Kinderen Peter Koekkoek, Huis&Erf, 2perc Tuin 0.04.20 - 0.17.50
31-36 Otto Dekkers, landbouwer Bouwland - Tuin -
2perc Weiland - Tuin -
Huis, Schuur&Erf
0.12.80 - 0.15.80 -
0.80.30 - 0.03.37 -
0.17.90
37-39
 
40-42
43-44
Antonie van Kooten, landbouwer Weiland - Schuur&Erf -
Opgaande boomen
Huis&Erf - Weiland - Tuin
Boomgd- Bouwland
0.06.30 - 0.01.95 - 0.02.52
0.05.90 - 0.25.00 -0.04.20
0.08.80 - 0.13.10
45-46 Kinderen Jan van Iersel Tuin - Huis&Erf 0.03.40 - 0.03.60
47 (676-677)-48 Kinderen Quirinus Schijvens Huis, Schuur&Erve - Tuin 0.08.90 - 0.04.25
49
50-53
Weduwe Jan Uithoven
 
Tuin
Huis, Schuur&Erve - Tuin -
Boomgd - Weiland
0.03.67
0.11.00 - 0.11.30 -
0.11.70 - 0.15.70
139-141 Jan Govert van Dijk,
in Hoek
Tuin - Boomgaard -
Huis,Schuur en Erve
0.12.20 - 0.14.80 -
0.28.00
percelen Geerland
54-55 Wed. Arend Raams, arbeider Huis&Erf - Tuin 0.01.43 - 0.05.90
56-57(695-696)
58-60
Erven Huibertus Es
 
Weiland - Schuur & Erf
Huis&Erf - Tuin - Weiland
0.02.24 - 0.03.46
0.02.10 - 0.01.71 - 0.02.42
61-62 Willem van Wijngaarde Tuin - Huis&Erf 0.01.62 - 0.01.87
63-65 Wed. Gerrit de Gast, arbeider Tuin - Huis&Erf - Tuin 0.03.060 - 0.01.44 - 0.01.76
66-67
68-69
70-73
Antonie van Kooten, landbouwer Opgaande Boom. - Schuur&Erf
Tuin - Huis & Erf
Tuin - Boomgaard -
Huis, Schuur&Erf - Boomgaard
0.03.36 - 0.02.07
0.04.76 - 0.01.82
0.07.60 - 0.16.00 -
0.12.10 -0.19.40
74-77
78-82
 
83-85
 
Antonie van Kooten
in Hoek
Bouwl - 3perc Weiland
Tuin - Boomg -
Huis, Schuur&Erve - Tuin - Kapboom
3 perc Weiland
(n.o kaart)
0.12.10 - 1.34.23
0.04.23 - 0.17.50
0.14.90 - 0.02.88 - 0.00.38
4.87.20
Kadasterkaart van de Kornsedijk en het aansluitende deel van Voorste - en Achterste Hoek. Het betreft een detail van de kadasterkaart van de Gemeente Dussen, Sectie H, genaamd Zuideveld, Eerste Blad, opgemeten door landmeter eerste klasse Van Driel.

 

Terug naar Kalversteeg

Naar de Putten

Samenvatting

Hier de situatie in 1820 aan de Kornsedijk ter hoogte van de aansluiting met Oude Straat en Hoek (Voor- en Achterstraat). Het water betreft het riviertje De Dusse dat door middel van een duiker met sluisje door de dijk werd geleid en in de Zuidhollandse polder uiteindelijk verlandde. In het eerste kwart van de 16de eeuw lag hier de zogenaamde "Nieuwe Sluis" in de Kornsedijk, maar deze is later dus vervangen geworden door de duiker met sluisje. Opvallend zijn de aanzienlijke eigendommen van Antonie van Kooten; zowel van bebouwde - als onbebouwde percelen. Intrigerend is dat ook hier te constateren valt dat nogal wat percelen aan weerszijden van de dijk van dezelfde eigenaar blijken te zijn. Bijna usance is dat bewoners een boomgaard bij hun huis hebben. De hofstede van de weduwe Jan Uithoven zal in 1838 in bezit komen van het geslacht Van Honsewijk en is tot 2008 in de familie gebleven. In 1909 werd het pand door brand verwoest maar met gebruikmaking van oude materialen herbouwd. De boerderij van de kinderen Schijvens (thans Jos Verhoeven) werd in 1759 gebouwd, terwijl die van Antonie van Kooten (de voormalige boerderij van "Toon van Bramme") van 1782 dateert. Deze drie panden bestaan nog steeds en zijn thans als monument geclassificeerd.
De percelen 139-141 tussen Voorste - en Achterste Hoek vormen tezamen Geerland. De huidige woning van Van Dijk met de gelijkluidende naam herinnert aan deze Middelnederlandse perceelsnaam die de betekenis heeft van een "in een punt uitlopend stuk land of strook grond".

Terug naar Streekhistorie


© Ton Lensvelt, e-mail adres: tonlensvelt@ziggo.nl