Situatie tussen Oude Straat en Putten in 1832

Detailkaart van het traject tussen Oude Straat en Putten van de Kornsedijk uit 1832 met perceelbeschrijving

Op 21 oktober 1832 werd onder supervisie van ir. L.J. Kuijk van het kadaster de Gemeente Dussen in kaart gebracht. Onderverdeeld in een tiental secties werd de gehele gemeente opgemeten en in detailkaarten uitgewerkt. In de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels (OAT) werd aanvullende informatie per perceel beschreven. Tevens werden hierin de eigenaren opgetekend. Deze webpagina geeft een inzicht van de situatie aan de Kornsedijk tussen de Oude Straat en de Putten te Dussen in 1832.

Kadasterkaart van de Kornsedijk het deel tussen de Putten en Oude Straat uit 1832. Het betreft een detail van de kadasterkaart van de Gemeente Dussen, Sectie H, genaamd Zuideveld, Eerste Blad, opgemeten door landmeter eerste klasse Van Driel.

1832oudestraatputten.jpg
In de tabel hieronder worden van het afgebeelde kaartje te beginnen vanaf het wiel de percelen beschreven. Hierbij wordt zoveel mogelijk de nummering van het kadaster gevolgd. Het water is het wiel ter hoogte van de Putten. De afmetingen zijn weergegeven in Nederlandsche bunders, vierkante roeden en vierkante ellen

Percnr Eigenaar Omschrijving Grootte (b.r.e.)
86 Teunis van Daals, metselaar Bouwland 0.04.77
87-92 Jan de Bot, landbouwer Bouwland - Schuurtje - Bouwland - Huis&Erf - Tuin - Boomg 0.05.30 - 0.00.49 - 0.07.30 - 0.10.10 - 0.09.50 - 0.10.50
93-98 Jan Adriaans, dekker Tuin - Huis, Schuur&Erf - Tuin - Boomg - Weiland - Water 0.03.90 - 0.15.70 - 0.03.88 - 0.14.70 - 0.046.70 - 0.02.52
99-100 Jan Baas, sluiswachter te Veghel Tuin - Erve 0.05.10 - 0.04.47
101-102 Adriaan Berkenbos, arbeider Tuin -Huis&Erve 0.02.04 -0.01.44
103-104 Teunis van Daal, metselaar Huis&Erve - Tuin 0.01.53 - 0.04.56
105-106 Jan Adriaanse, rietdekker Huis&Erf - Tuin 0.01.78 - 0.02.30
107-109 Gerrit van Daal, metselaar Tuin - Huis&Erf - Tuin 0.01.20 - 0.00.70 - 0.02.31
110 Jan Jansen van Dijk Boomgaard 0.04.90
110a Jan Roubos, arbeider Woonhuis&Erf 0.01.40
111-114 en 116 Jan Jansen van Dijk Opg.boomen - Tuin - Huis&Erf - Boomg - Water 0.04.97 - 0.02.29 - 0.05.20 - 04.14 - 0.17.60
115 Wed. Peter Nouwens, arbeider Huis&Erf 0.01.98
117 Kamp c.s. Mathijs, Jan, Martin, Annelien en Hendrika Weiland 0.12.70
118-121 en 125 Wed. Leendert de Bot Hakhout - Tuin - Huis, Schuur&Erf - Tuin - Boomg 0.09.10 - 0.06.40 - 0.17.40 - 0.07.30 - 0.03.80
122-124 Heijmen Toethuijs, landbouwer Tuin - Huis, Schuur&Erf - Huis&Erf 0.01.43 - 0.07.90 - 0.01.44
126-127 Kind. Antonie J. van de Pluijm, landbouwer Boomgaard - Schuurtje 0.27.80 - 0.00.56

Een zijsprongetje naar de Nieuwesteeg en Hogendijk

Verder, richting de Krekeldraai

Terug naar stoep Oude Straat

Samenvatting

De situatie in 1832 aan de Kornsedijk tussen Oude Straat en Putten ter hoogte van het wiel aan de Putten. Het pand op de hoek van de Nieuwe Steeg dat later bekend zal worden als café de Posthoorn, was destijds eigendom van landbouwer Heijmen Toethuijs. Het werd toen nog niet aangeduid als herberg. De hofstede De Putten werd bewoond door Jan Jansen van Dijk, die tevens eigenaar was van het tegenover gelegen binnendijkse wiel. Verderop richting Oude Straat lag het domein van Antonie van Kooten, die ook nogal wat binnendijkse weilanden in eigendom had. Tussen Van Kooten en Van Dijk woonden vooral ambachtslieden - onder andere de metselaars Van Daal - maar ook arbeiders.

Terug naar Streekhistorie


© Ton Lensvelt, e-mail adres: tonlensvelt@ziggo.nl