Situatie aan de Nieuwesteeg en op d'n Hogendijk in 1832

Detailkaart van de Nieuwesteeg en Hogendijk uit 1832 met perceelbeschrijving

Op 21 oktober 1832 werd onder supervisie van ir. L.J. Kuijk van het kadaster de Gemeente Dussen in kaart gebracht. Onderverdeeld in een tiental secties werd de gehele gemeente opgemeten en in detailkaarten uitgewerkt. In de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels (OAT) werd aanvullende informatie per perceel beschreven. Tevens werden hierin de eigenaren opgetekend. Deze webpagina geeft een inzicht van de situatie aan de Nieuwensteeg en op de Hogendijk vanaf de Putten te Dussen in 1832.

In de tabel hieronder worden van de afgebeelde kaartjes de percelen en bewoning beschreven langs de Nieuwensteeg en de Hogendijk vanaf de Putten te Dussen. De afmetingen zijn weergegeven in Nederlandsche bunders, vierkante roeden en vierkante ellen

1832nieuwesteeg.jpgKadasterkaartje van de Nieuwesteeg. Het betreft een detail van de kadasterkaart van de Gemeente Dussen, Sectie F, genaamd Kleine Perenboom, Tweede Blad, opgemeten door landmeter eerste klasse Van Driel.

Percnr Eigenaar Omschrijving Grootte (b.r.e.)
202-204 T. van de Kastele, 's-Hage Bouwland - Water - Weiland 2.07.70 - 0.08.50 - 1.43.10
205 (233-234) Laurens Bulle, landbouwer Opg. geboomte 0.03.30
205a-205b Gerrit van Delft, arbeider Huis&Erf - Tuin 0.01.00 - 0.03.60
206-207 Hendrik Rekkers, arbeider Tuin - Huis&Erf 0.01.56 - 0.00.71
208-209 (239) Wed Jacob van Burgel, arbeider Tuin - Huis&Erf 0.01.54 - 0.00.49
210-212 Laurens Buln, landbouwer Schuur - Boomgaard - Huis, Schuur&Erf 0.04.55 - 0.01.88 - 0.02.97
213 Wed Gerrit van de Heijden Huis&Erf 0.01.82
214 Jan Raams, arbeider Huis&Erf 0.01.96
215 T. van de Kastele, 's-Hage Tuin 0.09.50
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Kadasterkaartje van de Hogendijk. Het betreft een detail van de kadasterkaart van de Gemeente Dussen, Sectie G, genaamd Stadhoudershoeve, Derde Blad, opgemeten door landmeter eerste klasse Van Driel.

1832hogedijk.jpg

Percnr Eigenaar Omschrijving Grootte (b.r.e.)
357 Zuidhollandschepolder Weiland 0.91.50
358-359 F. Hendrik Sprangers, pastoor, Made 2perc Bouwland 3.77.00
360 Adriaan Vermeulen, Waalwijk Bouwland 3.04.60
361 Theodoris van de Kasteelen, 's-Hage Weiland 1.29.60
362-364 Wed Adriaan van Biesen en erve Tuin - Huis - Boomgaard 0.04.57 - 0.00.45 - 0.06.60
365-367 (407-408) Hendrik van Tilborg, arbeider Tuin - Huis&Erf - Bouwland 0.02.43 - 0.01.74 - 0.07.70
368-370 Wed Philip de Looij Tuin - Huis&Erf - Weiland 0.06.20 - 0.01.04 - 0.04.34
371-373 Erve Antonie Oorschot Weiland - Tuin - Huis&Erf 0.04.48 - 0.04.75 - 0.02.25
374-376 Joh. de Looij, arbeider Tuin - Huis&Erf - Weiland 0.06.10 - 0.01.12 - 0.04.78
377-379 Kind Adriaan Schoot, arbeider Boomgaard p Huis&Erf - Tuin 0.02.46 - 0.01.62 - 0.05.40
380-383 Johannes Snavel, arbeider Tuin - Boomg - Huis&Erf - Weiland 0.06.40 - 0.01.80 - 0.01.26 - 0.01.98
384-386 Johannes Donkersloot, arbeider Huis&Erf - Boomgaard - Tuin 0.03.51 - 0.02.68 - 0.07.40
387-389 Teunis Mathijs Rijken, arbeider Huis&Erf - Boomgaard - Tuin 0.02.56 - 0.04.80 - 0.17.80
390-391 Theodorus van Kasteelen, 's-Hage 2perc Tuin 0.06.05
392 Ewout Roubos, arbeider Tuin 0.03.00
393 Huibert Kipping, tapper Tuin 0.03.07
394-395 Zuidhollandschepolder Rietgors - Weiland 0.26.30 - 0.44.40
396 Cornelis van Daal, metselaar Weiland 0.49.60

Terug naar de Putten

Samenvatting

Nogal wat land langs de Nieuwesteeg en tussen de Nieuwesteeg en de Hogendijk behoorde toe aan Theodorus van Kasteelen uit Den Haag. Ook het buitendijkse wiel langs de Nieuwesteeg had hij in bezit. Aan de Steeg en Hogen Dijk wonen vooral veel arbeiders. Het buitendijkse land tussen de Hogen Dijk en de Scheisloot wordt op de kadasterkaart uit 1832 aangeduid als De Putten.

Voor een totaal-overzicht van de Zuidhollandsepolder kunt u door klikken naar

Landeigendom in Zuidhollandsepolder in 1832

Terug naar Streekhistorie


© Ton Lensvelt, e-mail adres: tonlensvelt@ziggo.nl