Situatie in de Zuidhollandse of Nieuw Dussensche Polder in 1832

Detailkaart van de situatie rondom de Zuid-Hollandse molen in 1832 met perceelbeschrijving

Op 21 oktober 1832 werd onder supervisie van ir. L.J. Kuijk van het kadaster de opmeting en het in kaart brengen van de gemeente Dussen afgerond. Het veldwerk voor de opmetingen had reeds geruime tijd daarvoor plaatsgevonden. Onderverdeeld in een tiental secties werd de gehele gemeente opgemeten en in detailkaarten uitgewerkt. In de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels (OAT) werd aanvullende informatie per perceel beschreven. Tevens werden hierin de eigenaren opgetekend. Deze webpagina geeft een inzicht van de situatie in de Zuid-Hollandse polder, rondom de Zuid-Hollandse molen en de Rijksstraatweg aldaar.

In de tabel hieronder wordt van het afgebeelde kaartje de percelen en bewoning beschreven. De afmetingen zijn weergegeven in Nederlandsche bunders, vierkante roeden en vierkante ellen.

Rondom de Zuid-Hollandse molen in de polder

1832zhmolen.jpg

Kadasterkaartje van de situatie in de Zuid-Hollandse Polder ter hoogte van de Zuid-Hollandse molen en de aldaar aanwezig Rijksstraatweg. Het betreft een detail van de kadasterkaart van de Gemeente Dussen, Sectie E, genaamd Berkenhoeve, Eerste Blad, opgemeten door landmeter eerste klasse P. van Driel.

Percnr (E1) Eigenaar Omschrijving Grootte (b.r.e.)
131-132 Jan Baptist Collet, tapper, Dussen Huis&Erf - Tuin 0.03.80 - 0.07.80
133 't Rijk, onder administratie van de Waterstaat Erf & Schuur 0.03.20
134 't Rijk, Jan Baptist Collet - den grondopstand Weiland 0.27.80
135-136 't Rijk, onder administratie van de Waterstaat 2perc Weiland 0.84.30
164-166 Arien van Sprang en zijne kinderen Tuin - Huis - Schuur&Erf 0.06.60 - 0.01.20 - 0.00.82
167-170 (205) Wed. Jacob Teuling Tuin - Huis&Erf - Tuin - Bouwland 0.01.80 - 0.03.72 - 0.05.50 - 0.35.70
171 Wed Martinus Verhoeven, Dordrecht Bouwland 0.38.80
172 Arend Raams, id/wed en het huisje Huis&Erf 0.01.15
173-174 Teunis Smallenburg, wagenmaker Huis&Erf - Tuin 0.02.66 - 0.02.90
175-177 Leendert de Graaf, arbeider Huis&Erf - Tuin - Boomg 0.03.30 - 0.03.51 - 0.16.50
178 Dirk Janse van Dinteren, landbouwer Bouwland 0.06.10
179 Gijsbert de Kok, arbeider Huis&Erf 0.02.38
180 Dirk Janse van Dinteren, landbouwer Weiland 0.39.10

Terug naar Kalversteeg tot aan d'n Hoek

Naar Peerenboomsche Dijk met Voogdwerf en Langewerf

Samenvatting

Terug naar Streekhistorie


© Ton Lensvelt, e-mail adres: tonlensvelt@ziggo.nl