Situatie in de Zuidhollandse of Nieuw Dussensche Polder in 1832

Detailkaarten van de Zuidhollandsepolder uit 1832 ter hoogte van Peerenboom, Voogdwerf en Langewerf

Op 21 oktober 1832 werd onder supervisie van ir. L.J. Kuijk van het kadaster de opmeting en het in kaart brengen van de gemeente Dussen afgerond. Het veldwerk voor opmeting had reeds geruime tijd daarvoor plaatsgevonden. Onderverdeeld in een tiental secties werd de gehele gemeente opgemeten en in detailkaarten uitgewerkt. In de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels (OAT) werd aanvullende informatie per perceel beschreven. Tevens werden hierin de eigenaren opgetekend. Deze webpagina geeft een inzicht van de situatie in de Zuid-Hollandse polder, aan de Peerenboomsche dijk en ter hoogte van de Voogdwerf aan het Peerenboomsche Gat en het Langewerf, allebei gelegen tussen de Nieuwe Steeg en de Peerenboomsche dijk.

In de tabellen naast de afgebeelde kaartjes worden de percelen en bewoning beschreven. Het water op het kaartje van de Voogdwerf is het Peerenboomsche Gat dat uitmondde in de Scheisloot. Op deze plek zal later het Peerenboomsch gemaal verrijzen. De afmetingen zijn weergegeven in Nederlandsche bunders, vierkante roeden en vierkante ellen.

Aan Peerenboomsche dijk

1832peerenboom.jpg

Kadasterkaartje van de situatie aan de Peerenboomsche dijk voornamelijk ten westen van de monding van het Peerenboomsche Gat in de Scheisloot. Het betreft een detail van de kadasterkaart van de Gemeente Dussen, Sectie G, genaamd Stadhoudershoeve, Tweede Blad, opgemeten door landmeter eerste klasse P. van Driel.

Percnr (G) Eigenaar Omschrijving Grootte (b.r.e.)
177-178 ZuidHollPolder van Dussen Weiland - Hakhout 0.06.40 - 0.10.10
178a-178b Geert Joh.v.d.Pluijm Huis&Erf - Huis 0.12.20 - 0.00.40
179-182 ZuidHollPolder van Dussen 2Weiland - 2Grient 0.48.80 - 0.48.20
183 Cornelis Janse v.Dinteren, Dussen Huis&Erf 0.08.50
183a-186 ZuidHollPolder van Dussen Erf&? - Grient - 2Weiland 0.09.40 - 0.25.10 - 0.55.41
187-189 Cornelis Janse v.Dinteren, Dussen Weiland - Schuur - Weiland 0.22.40 - 0.00.56 - 0.24.20
190-191a Teunis Cornelis v.d. Pluijm, arbeider, Dussen Huis, Schuur&Erf, 2Kapboomen 0.10.50 - 0.22.80
192 Gerard Joh. v.d. Pluijm Weiland 0.09.10
193-195 Cornelis Kievits, arbeider, Dussen Huis&Erf - Boomg - Weiland 0.04.30 - 0.01.86 - 0.6.30
196-199 Wed Adriaan Versteijn, Dussen Tuin - Boomg - Huis - Boomg 0.03.60 - 0.03.80 - 0.00.72 - 0.05.90
231-241 Wed/kind Hendrik van Honsewijk, landbouwer, Dussen 2Bouwl - 2 Weiland - 2 Bouwl - Huis - Boomg - 2Weiland - Huis&Erf 3.67.80 - 3.60.10 - 1.05.90 - 0.00.72 - 0.20.70 - 0.13.80 - 0.05.10
242-247 M.G. Delcourt, Leiden Grient - Weiland - Grient - Weiland - 2Bouwl 0.03.96 - 1.04.30 - 0.04.59 - 2.815.10 - 5.08.20
248-252 Pieter van Buuren, landb, Meeuwen Bouwl - 2Weiland - Bouwl -Weiland 4.65.60 - 2.40.60 - 3.59.60 - 0.99.40
253-257 Cornelis Kievits, arbeider, Dussen Tuin - 2Grient - Boomg - Huis&Erf 0.50.70 - 0.19.32 - 0.02.28 - 0.04.39
258 Cornelis Janse v.Dinteren, Dussen Boomgaard 0.07.00
259 Fulkens c.s., Heer van Rijswijk, Leiden Tuin 0.01.92
260-261 Cornelis Janse v.Dinteren, Dussen Tuin - Bouwland 0.08.20 - 0.36.50
179 Gijsbert de Kok, arbeider Huis&Erf 0.02.38
180 Dirk Janse van Dinteren, landbouwer Weiland 0.39.10

 

 

Rondom het Peerenboomsche Gat

1832voogdwerf.jpg

Kadasterkaartje van de situatie langs de Voogdwerfsche Steeg, rondom het Peerenboomsche Gat. Het betreft een detail van de kadasterkaart van de Gemeente Dussen, Sectie G, genaamd Stadhoudershoeve, Tweede Blad, opgemeten door landmeter eerste klasse P. van Driel.

 

 

 

 

Percnr (G) Eigenaar Omschrijving Grootte (b.r.e.)
271 Cornelis van Daalen, timmerman, Dussen Bouwland 3.49.10
272-273 'Willem Roubos, landbouwer, Dussen 2 perc Bouwland 4.07.30
274-275 Wed. Adriaan Willem van Dinteren, landbouwer, Dussen Huis, Schuur&Erf - Boomg 0.22.10 - 0.20.90
276-278 'Willem Roubos, landbouwer, Dussen Boomg - Huis&Erf - Tuin 0.18.70 - 0.15.60 - 0.05.10
279-289 Fulken, Heer van Rijswijk, Nimwegen 2Bouwl - Huis,Schuur&Erf - Boomg - Grient - Weiland - Bouwl - Weiland - 2Bouwl - Weiland 8.43.70 - 0.47.40 - 0.03.57 - 0.02.90 - 0.22.80 - 4.17.30 - 4.84.60 - 2.42.10 - 2.76.90

 

Aan het Lange Werf

1832langewerf.jpg

Kadasterkaartje van de situatie aan het Langewerf, gelegen tussen de Voogdwerfsche Steeg en de Rijksstraatweg. Het betreft een detail van de kadasterkaart van de Gemeente Dussen, Sectie G, genaamd Stadhoudershoeve, Tweede Blad, opgemeten door landmeter eerste klasse P. van Driel.

 

Percnr (G) Eigenaar Omschrijving Grootte (b.r.e.)
224-230 M.G. Delcourt, ?, Leiden Bouwl - Weiland - Tuin - Boomg - Huis&Erf - Bouwl - Weiland 10.27.60 - 0.31.40 - 0.11.10 - 0.04.50 - 0.36.30 - 6.55.00 - 0.20.10

Naar - Rondom Zuid-Hollandse molen

Samenvatting

Terug naar Streekhistorie


© Ton Lensvelt, e-mail adres: tonlensvelt@ziggo.nl