Situatie tussen Putten en Krekeldraai in 1832

Detailkaart van de Dorpsstraat, destijds Dussense Schenkeldijk genoemd, tussen Putten en Krekeldraai uit 1832 met perceelbeschrijving

Op 21 oktober 1832 werd onder supervisie van ir. L.J. Kuijk van het kadaster de Gemeente Dussen in kaart gebracht. Onderverdeeld in een tiental secties werd de gehele gemeente opgemeten en in detailkaarten uitgewerkt. In de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels (OAT) werd aanvullende informatie per perceel beschreven. Tevens werden hierin de eigenaren opgetekend. Deze webpagina geeft een inzicht van de situatie in de Dorpsstraat tussen Putten en Krekeldraai te Dussen in 1832.

Kadasterkaart Dussen uit 1832 van de Dorpsstraat, het traject tussen de Putten - de aansluiting van Oude Zeedijk en Nieuwe Steeg op Kornsedijk - en Krekeldraai met het gebied tussen Scheisloot en Vlietje. Het betreft een detail van de kadasterkaart van de Gemeente Dussen, Sectie H, genaamd Zuideveld, Eerste Blad, opgemeten door landmeter eerste klasse Van Driel.

1832krekeldraaisteeg.jpg

In de tabel hieronder worden van het afgebeelde kaartje van links naar rechts de percelen beschreven. Daarbij wordt zoveel mogelijk de kadasternummering gevolgd. Het water bovenaan in de kaart is het Vlietje, dat thans achter langs de woningen aan de Wilhelminastraat stroomt. Deels zijn ook niet op kaart afgebeelde landbouwgronden - voornamelijk weiland - beschreven. De afmetingen zijn weergegeven in Nederlandsche bunders, vierkante roeden en vierkante ellen.

Percnr Eigenaar Omschrijving Grootte (b.r.e.)
126-130
131-133
Kind. Antonie J. van de Pluijm Boomg - Schuurtje - Huis, Schuur&Erf - Tuin - Bouwl - 3perc. Weiland (Zandweide) 0.27.80 - 0.00.56 - 0.00.27 - 0.05.40 - 0.08.40 - 1.77.20
134 (n.o.k.) Wed. Peter Pellikaan, Waspik Weiland 0.55.90
135-136(n.o.k.) Diaconie Armen Dussen 2perc. Weiland 2.49.70
137-142(n.o.k.) Jan Govert van Dijk
zie kaart OudeStraat-Hoek
Bouwl - Schuurtje - Tuin - Boomg - Huis, Schuur&Erf - Weiland 0.83.40 - 0.00.70 - 0.12.20 - 0.14.80 - 0.28.00 - 0.53.90
143-146 (krt: Hoek) Erven Dirk van van Dijk, arbeider Tuin - Huis&Erf - Tuin - Boomg 0.04.32 - 0.02.94 - 0.04.50 - 0.05.20
147-152 (krt: Hoek) Otto van Dalen, landbouwer Boomg - Huis, Schuur&Erf - Tuin - 3perc Weiland 0.21.30 - 0.36.30 - 0.06.50 - 3.82.90
153 Wed Leonard de Bot, arbeider Bouwland 0.39.80
154-155 Jacobus Toethuijs, arbeider Tuin - Huis&erf 0.11.60 - 0.02.47
156-157 Antonie van Dijk, molenaar Tuin - Huis&Erf 0.01.60 - 0.01.28
158 (692) Eimert Roubosch, Arbeider Huis,Schuur&Erf 0.02.70
159-160 Huibert Kipping, tapper Huis&Erf - Tuin 0.01.65 - 0.01.20
161-162 Antonie van Dijk, molenaar Schuur&Erf - Tuin 0.02.10 - 0.02.43
163-167 Cornelis van Daal, metselaar Tuin - Huis&Erf - 2perc Tuin - Bouwl 0.00.98 - 0.06.50 - 0.09.68 - 0.59.50
168-169 Peter van de NieuweGiesen uit ? Tuin - Erf 0.04.27 - 0.02.72
170-171 Kind Bart Leeggangers Tuin - Erf 0.03.36 - 0.01.20
172-173 Johannes Vermeulen, kleermaker Tuin - Huis&Erf 0.01.49 - 0.02.23
174 Wed. Jacobus Splinters Huis&Erf 0.01.40
175-177 Erven Adriaan Kievits Opg.geboomte - Huis&Erf - Tuin 0.02.85 - 0.02.45 - 0.11.30
178-179 Dirk van Moergestel, arbeider Huis&Erf - Tuin 0.01.56 - 0.06.00
180-181 Heijmen Toethuijs, landbouwer Weiland - Boomgaard 1.16.20 - 0.15.30
182 (n.o.k) Johannes van Daalen, landbouwer Weiland 1.90.90
183-185 en 188(n.o.k.) Wed. Peter Pellikaan, Waspik 4perc Weiland 4.77.00
186-187(n.o.k) en 189-195 Antonie Hagoort, winkelier 2perc Bouwl - Weiland - 2perc Grient - Boomg - Huis&Erf - Tuin 0.97.00 - 0.46.20 - 0.32.50 - 0.02.09 - 0.05.80 - 0.04.38
196-197 Adriaan van de Hoven, schoenmaker Huis&Erf - Tuin 0.00.95 - 0.01.44
198-203 Kind H. van Dongen Huis&Erf - Tuin - Boomg - 2perc Weiland - Grient 0.08.10 - 0.05.40 - 0.09.70 - 0.45.20 - 0.63.50

Via Dorpsstraat richting de Sluis

Terug naar Dussendijk richting Oude Straat

Samenvatting

Ter hoogte van de Putten, binnendijks tegenover Nieuwe Steeg en Hoge Dijk hield heerboer Antonie Johannes van de Pluijm domicilie. Zeer waarschijnlijk stamt de Zandweide uit zijn oorspronkelijk bezit (percelen 131-133). Hij had er molenaar/bakker Antonie van Dijk als buurman. Op de hoek van de Hoge Dijk (thans Oude Zeedijk) baatte Huibert Kipping een tapperij uit. Aan het andere eind, nabij de Krekeldraai, stond de winkel van Antonie Hagoort die aan weerszijden van de dijk eigendommen had. Naast hem, eveneens aan beiden kanten van de dijk, destijds Dussense Schenkeldijk genoemd, de eigendommen van de kinderen H. van Dongen. Tussen VanDongen/Hagoort en Van de Pluijm woonden vooral arbeiders en ambachtslieden. De binnendijkse bewoning was hier al wat meer aanwezig, hoewel de buitendijkse stek nog steeds favoriet was. De binnendijkse weilanden in het Klein Zuideveld waren voornamelijk in bezit van de weduwe Peter Pellikaan uit Waspik, landbouwer Otto van Dalen uit de Voorste Hoek en Van de Pluijm, maar ook van Heijmen Toethuijs, Johannes van Daalen en de Diaconie van de Armen uit Dussen.

Terug naar Streekhistorie


© Ton Lensvelt, e-mail adres: tonlensvelt@ziggo.nl