Situatie tussen Krekeldraai en Sluis in 1832

Detailkaart van de Dorpsstraat tussen Krekeldraai en Sluis uit 1832 met perceelbeschrijving

Op 21 oktober 1832 werd onder supervisie van ir. L.J. Kuijk van het kadaster de Gemeente Dussen in kaart gebracht. Onderverdeeld in een tiental secties werd de gehele gemeente opgemeten en in detailkaarten uitgewerkt. In de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels (OAT) werd aanvullende informatie per perceel beschreven. Tevens werden hierin de eigenaren opgetekend. Deze webpagina geeft een inzicht van de situatie in de Dorpsstraat tussen Krekeldraai en Sluis te Dussen in 1832.

Kadasterkaart Dussen uit 1832 van de Dorpsstraat, het traject tussen de Krekeldraai en de Sluis met het gebied tussen de Scheisloot en het Vlietje. Het betreft een detail van de kadasterkaart van de Gemeente Dussen, Sectie H, genaamd Zuideveld, Eerste Blad, opgemeten door landmeter eerste klasse Van Driel.

1832sluiskrekeldraai.jpg

In de tabel hieronder worden van het afgebeelde kaartje van links naar rechts de percelen beschreven. Daarbij wordt zoveel mogelijk de kadasternummering gevolgd. Het water boven aan de afbeelding is het Vlietje, dat thans achter langs de woningen aan de Wilhelminastraat stroomt. De afmetingen zijn weergegeven in Nederlandsche bunders, vierkante roeden en vierkante ellen.

Percnr Eigenaar Omschrijving Grootte (b.r.e.)
204-205 Burgemeester P.J. Stael 2perc. Weiland 1.80.60
206-207 de Kind. Theodorus van Dongen Tuin, Huis, Schuur&Erf 0.17.50 - 0.31.30
208-210 Jan Adriaan Nollen, arbeider Tuin - Huis&Erf - Tuin 0.04.15 - 0.03.78 - 0.03.61
211 de Erve Cornelis van Mourik, 's-Gravezand Tuin 0.11.10
212-214 Burgemeester P.J. Stael 2perc Weiland - Grient 1.18.60 - 0.21.30
215-219 Johannes Vermeulen Opg.boomen - Schuur - Huis&Erf - 2perc Tuin 0.03.00 - 0.00.33 - 0.06.63 - 0.11.22
220 (728-729), 229-230 Jacobus Simonis, glazenmaker Opg. boomen Huis&Erf - Tuin 0.02.48 - 0.02.61 - 0.02.83
221-223 Erve Kuintje van der Plas Tuin, Huis&Erf - Tuin 0.03.04 - 0.01.00 - 0.01.76
224, 227-228 Wed Niclaasen Buijser Tuin - Huis - Tuin 0.00.65 - 0.00.36 - 0.01.06
225-226 Peter van Dijk, kleermaker Tuin - Huis 0.11.94 - 0.00.36
231-232 Wed. Dingeman Oltgens Huis&Erf - Tuin 0.01.68 - 0.01.76
233-235 Antonetta van de Pluijm, Raamsdonk Boomgaard - Huis&Erf - Tuin 0.02.04 - 0.03.22 - 0.01.49
236-237 Wed. Cornelis Sagt Tuin, Huis&Erf 0.02.50 - 0.00.70
238 Erve Doris van Dongen Huis&Erf 0.00.96
239-240(730-731)-241 Wed. Willem van Riefen Tuin - Huis&Erf - Tuin 0.03.14 - 0.02.72 - 0.01.88
242-246 Cornelis Cornelissen van Daal, timmerman Grient - Boomg - Tuin - Schuurtje, Huis&Erf - Tuin 0.30.70 - 0.08.20 - 0.05.42 - 0.06.00 - 0.04.50
247-248 Jan Cornelisse van Dijk, kleermaker Huis - Tuin 0.00.33 - 0.03.09
249-250 Jan Arnoldussen van Dijk, kleermaker Huis&Erf - Tuin 0.01.32 - 0.01.68
251-253 Andries Schellen, klompenmaker Huis&Erf - Tuin - Weiland 0.02.14 - 0.06.20 - 0.05.90
254-255 Dirk Baas, schipper Tuin - Huis&Erf 0.01.36 - 0.00.56
256-259 Gert Gert Lensveld, arbeider Weiland - Tuin - Huis - Boomg 0.21.90 - 0.06.80 - 0.01.05 - 0.03.54
259a Johan A. Schneider, kleermaker Huis&Erf 0.02.06
260-261 Antoni Joh. van de Pluijm, landbouwer 2perc Weiland 2.58.10
262-263(n.o.k.) Erven L.C. van Wevelinchoven, Ruumonde 2perc Weiland 1.78.80
264-265(n.o.k.) Wed. Peter Pellikaan, Waspik 2perc Weiland 1.72.50
266(n.o.k.) Antoni van Kooten, landbouwer 2perc Weiland 1.38.50
267 Bastiaan van Kooten, landbouwer Weiland 1.12.20
268 Cornelis Hendrik Schoenmakers, Waspik Weiland 0.05.50
269-270 Wed. Cornelis Baas, arbeider Tuin - Huis&Erf 0.01.87 - 0.00.84
271-272 Johannes Baas Huis&Erf - Tuin 0.00.90 - 0.03.51
273-275 Jan Cornelisse van Dijk, kleermaker 2perc Tuin - Huis&Erf 0.06.76 - 0.00.85
276-280 Leonardus Boor, landbouwer Weiland - Boomg - Tuin - Huis&Erf, ? - Tuin 0.31.30 - 0.12.20 - 0.10.20 - 0.06.20 - 0.05.80
281-282 Gerrit van Daal Huis&Erf - Tuin 0.00.76 - 0.03.55
283-284 (678-679) 285 (713-714) Reinier Schippers Huis&Erf - Tuin - Boomg 0.03.68 - 0.06.30 - 0.06.40
286 (713-714) 287 Jan G. Krol, medeeigenaar, grutter Tuin - Huis&Erf 0.04.90 - 0.01.89
288-289 Antonie Stael, schipper Huis - Tuin 0.01.02 - 0.00.96
290-291 Jan Vermeulen, schipper Tuin - Huis 0.04.30 - 0.01.54
292-293 Wed Adriaan Strijp Huis&Erf - Tuin 0.00.81 - 0.06.30
294-297 Geert Derks c.s., arbeiders Huis&Erf - 2percTuin - Huis 0.00.97 - 0.01.68 - 0.01.03 - 0.00.77
298-299 Wed Jacob Gevels Huis - Tuin 0.00.63 - 0.02.16
300-301 Johannes Vermeulen, schoenmaker Huis&Erf - Tuin 0.01.65 - 0.03.90
302-315 Zie kaart Sluis-Molenkade    
316-317 Anna van de Pluijm, Gasthuizen Eig Grient - Weiland 0.15.40 - 1.26.20

Naar Sluis-Molenkade

Terug naar Krekeldraai

Samenvatting

In 1832 blijkt de dijk vanaf de Sluis richting de Krekeldraai al behoorlijk dicht bebouwd te zijn. Met name langs de zuidkant is dit het geval, de noordkant was blijkbaar wat minder aantrekkelijk. De reden hiervan zal gelegen zijn in het feit dat men aan de zuidkant de zon in de achtertuin had, terwijl men tevens dichter bij de Scheisloot zat, de bron voor het onontbeerlijke drinkwater. Bovendien was het nadeel van de buitendijkse ligging - met mogelijk wateroverlast - na de omdijking van de Zuidhollandse polder vrijwel te verwaarlozen. De bewoners waren vooral ambachtslieden, waaronder opnieuw nogal wat schippers, maar ook arbeiders en zelfs een enkele grutter. De weilanden in de het Klein Zuideveld ten zuiden van het Vlietje staan in hoofdzaak op naam van Van De Pluijm, Van Kooten en burgemeester Stael.

Terug naar Streekhistorie


© Ton Lensvelt, e-mail adres: tonlensvelt@ziggo.nl