Situatie aan de Korn in 1820

Detailkaart van Korn en Kornsche Buitenkade met Barriėre uit 1820 met perceelbeschrijving

Detailkaarten van Geffelkamp, 1ste en 2de blad, kadastralesectie D, gelegen westelijk van Kornsedijk tussen Kornse Gantel en Kalversteeg.

In de zomer van 1820 werd door landmeter Peter van Driel uit Mierlo, onder supervisie van ir. L.J. Kuijk van het kadaster, de opmeting en het in kaart brengen van de gemeente Dussen gedaan. De opmeting en nadere beschrijving werd in 1832 wettelijk bekrachtigd. Onderverdeeld in een tiental secties werd de gehele gemeente opgemeten en in detailkaarten uitgewerkt. In de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels (OAT) werd aanvullende informatie per perceel beschreven. Tevens werden hierin de eigenaren opgetekend. Deze webpagina geeft een inzicht van de situatie aan de Korn en Kornsche Buitenkade met Barriėre te Dussen. Hier, aan de noordgrens met de voormalige gemeente Emmikhoven, ligt tevens het startpunt voor uw virtuele wandeling door het Dussen van omstreeks 1820.

In de tabellen hieronder worden van de afgebeelde kaartjes de percelen en bewoning beschreven aan de Korn onder Dussen. Daarbij wordt de kadastrale nummering gevolgd die voor wat betreft de Kornsche Buitenkade en Barriėre (eerste en tweede kaartje) van links naar rechts loopt. Op het derde kaartje, van de Kornsche Dijk, begint de nummering bij de Kornsche Sluis en loopt van rechts naar links (dus niet zoals gebruikelijk van links naar rechts). De afmetingen zijn weergegeven in Nederlandsche bunders, vierkante roeden en vierkante ellen.

Aan de grens met Emmickhoven: de Kornsche Buitenkade

1832kornsebuitenkade.jpg

Kadasterkaartje van de Kornsche Buitenkade welke aan de westkant haaks op de Kornsche dijk ligt en langs de linkeroever van de Vierbansche Gantel voert die vanaf de Kornsche Boezem en via de Kornsche Sluis in westelijke richting door de Zuid-Hollandse Polder afwatert. Op de rechteroever ligt de Schenkeldijk die in 1679 is aangelegd tijdens de bedijking van de Zuid-Hollandse Polder, onder meer als afbakening van de grens tussen Dussen en Emmikhoven. Het betreft een detail van de kadasterkaart van de Gemeente Dussen, Sectie D, genaamd Geffelkamp, Tweede Blad, opgemeten door landmeter eerste klasse P. van Driel.

Percnr (D2) Eigenaar Omschrijving Grootte (b.r.e.)
116-118 Wed/Kind Hendrik van Honsewijk, Dussen
meer westelijk langs KB, niet op kaart afgebeeld.
1perc Wilgen Kapbomen - 2perc Weil.
Deze percelen werden ook wel aangeduid als 'Nonnengoed'
2.32.40 - 1.77.10 - 3.56.30 - 0.01.52
150-155 Barend van de Koppel, Emmikhoven 2perc Weil - Bouwl - 2perc Weil -Tuin.
Deze percelen werden ook wel aangeduid als 'De Kleine Geffelkamp'
2.32.40 - 1.77.10 - 3.56.30 - 0.01.52
156 Gijsbert de Kok, arbeider, Dussen Wilgenkapbomen 0.05.20
157-162 Otto Donkersloot, landbouwer, Dussen Bouwl - Huis&Erf - Tuin - Hakhout - 3perc Weil 0.05.10 - 0.01.98 - 0.03.70 - 0.12.20 - 3.81.30
163 (204) Adriaan Koekoek, landbouwer, Dussen Weiland 1.73.00
164-166 Arien van Sprang en zijne kinderen Tuin - Huis - Schuur&Erf 0.06.60 - 0.01.20 - 0.00.82
167-170 (205) Wed./Kind Job Teuling Tuin - Huis&Erf - Tuin - Bouwland 0.01.80 - 0.03.72 - 0.05.50 - 0.35.70
171 Wed. Martinus Verhoeven, Dordrecht Bouwland 0.38.80
172 idem, de grond en het huisje Arent Raams Huis&Erf 0.01.15
173-174 Teunis Smallenburg, wagenmaker, Dussen Huis&Erf - Tuin 0.02.66 - 0.02.90
175-177 Lindert de Graaf, arbeider, Dussen Huis&Erf - Tuin - Boomg 0.03.30 - 0.03.51 - 0.16.50
178 Dirk Janse van Dinteren, landbouwer, Dussen Bouwland 0.06.10
179 Gijsbert de Kok, arbeider, Dussen Huis&Erf 0.02.38
180 Dirk Janse van Dinteren, landbouwer, Dussen Weiland 0.39.10

Aan het eind van de Kornsche Buitenkade: de Barriėre

1832barriere.jpg

Aan het Eind van de Kornsche Buitenkade lag de Barriėre. Hier kruiste de Rijksstraatweg eerst de Kalversteeg en wat verderop de Kornsche Buitenkade en de Schenkeldijk. De naam is waarschijnlijk afgeleid van de rijkstol die bij de kruising met de Schenkeldijk geheven werd. Een knooppunt van wegen dus, reden waarom er ook enige bewoning aanwezig was. Het betreft een detail van de kadasterkaart van de Gemeente Dussen, Sectie D, genaamd Geffelkamp, Eerste Blad, opgemeten door landmeter eerste klasse P. van Driel.

Percnr (D1) Eigenaar Omschrijving Grootte (b.r.e.)
59-63 Jacobus Middelkoop, landb, Emmikhoven 4perc Weil - Bouwl - Opg.geboomte 9.13.70 - 0.08.60
64 de wed Peter Jan Pellekaan, Dussen Tuin 0.04.00
65-66 't Rijk, onder administratie van de Waterstaat Huis en tuin, begin Klein Geffelkamp 0.00.77 - 0.01.75
67-69 Huibert van Gils,Lage Zwaluwe Tuin - Huis - Boomg 0.04.86 - 0.00.88 - 0.18.60
70-73 tot den aller erven J. van Linden, Utrecht Hakhout - 3perc Bouwland 0.06.80 - 5.28.50
74-75 Aart de Koppel, Emmikhoven Bouwl - Hakhout 0.54.40 - 0.13.70
76-78 't Rijk, onder administratie van de Waterstaat Tuin - 2perc Weiland 0.04.57 - 0.69.40
79-80 de wed Peter Jan Pellekaan, Dussen Huis&Erf - Boomg 0.10.40 - 0.09.40
81-82 Frank Kamp, landb, Dussen Huis&Erf - Tuin 0.05.80 - 0.14.40
84-86 Aart van de Koppel, Emmikhoven Weiland - 2perc Bouwland 1.17.80 - 4.32.80
87-88 Amerinus Bastiaan van de Koppel, landb, Dussen 2perc Bouwland 5.15.10
89-90 Jacobus Middelkoop, landb, Emmikhoven 2perc Bouwland 5.24.80
91-98 de Erve A de Brias, Parijs 3perc Bouwl - Weiland - 4perc Bouwl 8.40.40 - 0.75.50 - 9.19.80

De Kornschedijk in zuidelijke richting vanaf de Kornsche sluis tot aan de Kalversteeg

Detailkaart van Slothoeve, 1ste blad, kadastralesectie I, beter bekend als het Noordenveld.

1832korn.jpg

Kadasterkaartje van de Korn met het dijktraject vanaf de Kornsche Sluis (uiterst rechts op de kaart) in zuidelijke richting tot aan de Kalversteeg (links). Het betreft een detail van de kadasterkaart van de Gemeente Dussen, Sectie I, genaamd Slothoeve, Eerste Blad, opgemeten door landmeter eerste klasse Van Driel.

Tussen de Kornsche Sluis en de Schenkeldijk stonden aan weerskanten van de dijk ook een aantal panden die destijds tot de gemeente Emmikhoven behoorden en daarom niet op deze kaart zijn weergegeven. De eigenaren en de kadastralenummering van de sectie C genaamd Ganswijk (Emmikhoven) vanaf de Kornsche Sluijs in noordelijke richting tot aan de Schenkeldijk zijn hieronder toegevoegd.

Percnr (I1) Eigenaar Omschrijving Grootte (b.r.e.)
C270-271 Dirk Groenevelt, landbouwer Huis, Schuur&Erf, Moestuin 0.08.60 - 0.08.80
C268-269 Jan Adriaan Koekkoek, landbouwer Huis, Schuur&Erf, Moestuin 0.07.00 - 0.04.77
C266-267 Cornelis & Peter Teulings Moestuin, Huis&Erf 0.12.40 - 0.04.80
C264-265 Adriaan van der Pluijm, landbouwer Hooiberg, Huis, Schuur&Erf 0.04.20 - 0.06.20
Percnr (I1) Eigenaar Omschrijving Grootte (b.r.e.)
1-1a David Zeelen, Tuin - Huis&Erf 0.03.55 - 0.04.17
2-4 Otto Donkersloot, landbouwer Huis, Schuur&Erf - Schuur - Tuin 0.18.50 - 0.00.60 - 0.09.20
5-6 Lucia van Biesen Huis&Erf - Tuin 0.01.42 - 0.05.20
7-11 (522-523) Peter de Zeeuw, landbouwer Boomg - Schuur&Erf - Tuin - Huis&Erf - Tuin 0.03.06 - 0.00.92 - 0.05.30 - 0.05.30 - 0.02.60
12-15 de erve Mathijs A. van de Kamp Huis&Erf - Tuin - Zwingelt - Tuin 0.03.90 - 0.07.70 - 0.00.36 - 0.01.68
16-17 Theunis Smalleburg, wagenmaker Tuin - Huis&Erf 0.03.01 - 0.01.17
18-19 (524-525) 20-24 (518-519) Dirk van Dinteren, landbouwer Boomg - Schuur - Huis&Erf - Boomg - Tuin - Huis&Erf - Tuin 0.07.80 - 0.00.30 - 0.08.70 - 0.07.90 - 0.05.00 - 0.00.99 - 0.06.00
25-27 (508-510) de Erve Kuijndert Raams Tuin - Huis&Erf - Boomg 0.05.10 - 0.01.55 - 0.08.10
28-30 Wed/Kind Job Teuling, landbouwer Huis&Erf - Schuur - Tuin 0.03.06 - 0.00.48 - 0.10.30
31-35 Arend Raams, arbeider Huis&Erf - Wilgenkap - Tuin - Wilgenbos 0.05.90 - 0.04.95 - 0.10.17 - 0.04.69
36-38 Bastiaan van Daal, tapper Weiland - Huis&Erf - Tuin 0.01.26 - 0.03.23 - 0.02.66
39 Teunis van Kamp, landbouwer Tuin 0.14.35
41-43 Andries van Nederveen, arbeider Boomg - Huis&Erf - Tuin 0.06.00 - 0.01.95 - 0.06.30
44-45 Arend Raams, arbeider Wilgenbos, Boomgaard 0.04.14 - 0.01.80
46-47 (511) Peter de Wit, arbeider Tuin - Huis&Erf 0.01.98 - 0.00.81
48-49 Wed/Kind Job Teuling, arbeider Huis&Erf - Tuin 0.02.03 - 0.12.00
50-52 Frank Kamp, landbouwer Boomg - Huis, Schuur&Erf - Tuin 0.03.04 - 0.07.80 - 0.05.80
53-56 en 61-62 Hendrik Teuling, landbouwer Wilgenbos - 2perc Tuin Huis&Erf - Boomg - Bouwl 0.09.10 - 0.03.97 - 0.07.30 - 0.02.59 - 0.02.97
57-60 Wed ? van Dinteren, geh met Simon Kouwenberg Boomg - 2 perc Huis&Erf - Tuin 0.10.40 - 0.18.32 - 0.06.40
63-65 Johannes Schoenmakers. arbeider 2perc Bouwl - Huis&Erf 0.19.77 - 0.02.02
66-67 Willem Hendrik Rijken, arbeider Huis&Erf - Tuin 0.01.26 - 0.03.24
68-71 Cornelis Theunis Rijken, arbeider Tuin - Schuur - Tuin - Huis&Erf 0.01.98 - 0.0045 - 0.05.30 - 0.03.06
72-78 en 86 Wed/Kind Hendrik van Honsewijk, landbouwer Huis&Erf - Schuur&Erf - 2perc Tuin - 2perc Boomg - Weiland - Tuin 0.19.30 - 0.07.80 - 0.16.70 - 0.13.40 - 0.15.20 - 0.08.00
79-84 Wed Jan van den Brouck, wever Boomg - Huis&Erf - Tuin - Boomg - Huis&Erf - Tuin 0.05.20 - 0.04.73 - 0.05.10 - 0.06.70 - 0.00.64 - 0.03.90
85 Pieter Rubbersz, kleermaker, de opstandhouder van de grond Huis&Erf 0.00.90
87-88 Jan van Hofwegen Huis&Erf - Tuin 0.02.28 - 0.05.10
89-91 Christoffel Glavermans, rietdekker Boomg - 2perc Tuin 0.11.60 - 0.09.42
92 Wed/Kind Hendrik van Honsewijk, landbouwer Weiland 0.01.40

Samenvatting

De Korn tussen de Kornsche Sluis en de Kalversteeg en met een deel van de Kornsche Buitenkade had in 1832 een bebouwingsdichtheid die vergelijkbaar was met die aan de Munsterkerksche Sluis. De bewoningskern aan de Korn halverwege tussen Dussen Sluis en Emmickhoven/Almkerk had zijn ontstaan waarschijnlijk te danken - net als die rond de Dussensche Sluis - aan de aanwezigheid van de sluis in de Kornsche dijk met de buitendijkse aanlegplaats in de afwateringsgantel en de voordelen die dat met zich meebracht. De bewoning werd vooral gevormd door boeren en arbeiders en een aantal ambachtslieden. Ook de gebruikelijke uitspanning ontbrak er niet. Ongeveer halverwege (perceel 36 of 37) stond de herberg van Bastiaan van Daal. Tussen perceel 56 en 61, aan de noordkant van de dijk, liep de Ka naar de Oude Watermolen die binnendijks aan de Vierbansche Gantel stond en eigendom was van de Noordveldsche Polder van Dussen. Zowel van de Ka als van de latere mechanische watermolen zijn foto's bewaard gebleven in de fotoboekjes van Jan van Dortmont. In 1832 was de Ka eigendom van een groot aantal verschillende ingezetenen die ieder voor het stuk grenzend aan hun perceel eigenaar waren. Percelen aangeduid als Zwingelt werden gebruikt voor de vlasteelt.
Bij de aan het eind van de Kornsche Buitenkade gelegen Barriėre kruiste de Rijksstraatweg eerst de Kalversteeg en wat verderop de Kornsche Buitenkade en de Schenkeldijk. De naam Barriėre is waarschijnlijk afgeleid van de rijkstol die bij de kruising van de Straatweg met de Schenkeldijk geheven werd. Een knooppunt van wegen dus, reden waarom er ook enige bewoning aanwezig was.

Vanaf de Kalversteeg tot aan d'n Hoek

Terug naar Streekhistorie


© Ton Lensvelt, e-mail adres: tonlensvelt@ziggo.nl