Repertorium op de grafelijke lenen

Repertorium op de grafelijke lenen in de Grote Zuidhollandse Waard onder Dussen (1276-1650) door J.C.Kort

Ook in de Grote Waard van Zuid-Holland, gelegen ten oosten en zuiden van Dordrecht, kon de graaf van Holland over een grote schare leenmannen beschikken. Akten van de dertiende eeuw zijn echter slechts spaarzaam overgeleverd, daar de administratie van de grafelijke leenkamer (LRK) pas in de veertiende eeuw op gang komt. Het gebied ging in 1421 grotendeels ten onder, van het verdronken land rest nu nog de Biesbosch. Ook een deel van de lenen verdween. Voor de groepering van de lenen naar plaats gaf dit een probleem. Daarom is niet zoals gebruikelijk de indeling naar gemeenten van deze en de vorige eeuw aangehouden maar is gekozen voor de indeling naar ambachten van de veertiende eeuw. De landen van Heusden en Altena, die niet van het begin af deel uitmaakten van de Grote Waard maar er later bij getrokken zijn, zullen afzonderlijk worden behandeld.

DUSSEN

57. Het ambacht Arntswaard aan de Maas met (1390: het halve) veer (1390: aan zijn zijde, gemaal) en visserij in de Maas (1390: en het 'beleid' van de lieden van de parochie Muilkerk en de schouw van het gehele dorp en deel van het ambacht); een stuk land aldaar, genaamd Grote polder, groot 22 morgen, (1373: gelegen voor de Donge); de gruit van Muilkerk, (1390: zijnde Muilkerk, van Munsterkerk, de twee Arntswaarden en van Voornsaterwaard); een stuk land in zijn ambacht in Muilkerk, waar Hein Penning op woont, groot 11 morgen met werf en huizing daarop, enerzijds: kinderen Jan van Malland, anderzijds: Elisabeth Scaten, (1403: alles gevat onder de heerlijkheid Arntswaard).

17-5-1329: Lijftocht van Baarte, dochter van Arnout van den Dorpe, gehuwd met Jan van der Dussen, dienaar van de leenheer, LRK 22, fol. 50v nr. 312.
10-1-1367: Lijftocht van Aleid, gehuwd met heer Arnout van der Dussen, op de Grote polder en 11 morgen in Muilkerk, LRK 50, fol. 109v nr. 692.
29-8-1373: Heer Arnout van der Dussen krijgt de Grote polder ten eigen, waarna overdracht aan prior en convent van de kartuizers te Geertruidenberg, bevestigd door zijn vrouw, LRK 50, fol. 132 nr. 871.
..-..-1390: Heer Arnout van der Dussen met ledige hand, LRK 422, fol. 19 nr. 77.
13-7-1393: Lijftocht van Aleid, gehuwd met heer Arnout van der Dussen, LRK 52, fol. 90 nr. 385.
10-11-1403: Verpand door Arnout van der Dussen, ridder, aan Gerard van Zevenbergen, bastaard, LRK 53, fol. 41 v.
2-2-1418: Arnout van der Dussen bij overdracht door Nikolaas van der Dussen, zijn broer, die aankwam van Arnout, diens vader, LRK 59 (VIII), fol. 9v.
10-4-1439: Arnout van der Dussen, LRK 114, fol. 118v.
10-5-1440: Lijftocht van Aaf Foykensdr., gehuwd met Arnout van der Dussen, LRK 114, fol. 154v.
31-8-1445: Jan van der Dussen bij dode van Arnout, zijn neef, waarna overdracht aan Floris van der Dussen, zijn broer, LRK 115 c, Zuid-Holland, fol. 17.
24-3-1451: Lijftocht van Elisabeth, dochter van Gozewijn van Varik, gehuwd met Floris van der Dussen, LRK 116 c, Zuid-Holland, fol. 40.
23-3-1455: Gijsbert van der Mye doet voor Aaf Foykensdr., weduwe Arnout van der Dussen, afstand van de lijftocht aan Floris van der Dussen, LRK 116 c, Zuid- Holland, fol. 48.
18-3-1457: Jan van der Dussen bij dode van Floris, zijn vader, LRK 116 c, Zuid- Holland, fol. 56v-57.
29-1-1498: Floris van der Dussen bij dode van Jan, zijn vader, LRK 122 c, Zuid- Holland, fol. 8.
27-2-1511: Jan van Langerak voor Jan van der Dussen bij dode van Floris, diens vader, LRK 123 c, Zuid-Holland, fol. 12v-13.
15-5-1531: Hulde van Jan van der Dussen, LRK 123 c, Zuid-Holland, fol. 13.
21-8-1536: Govert van Brecht voor Cornelia van der Dussen, zijn vrouw, bij dode van Jan van der Dussen, zoon van Barbara van Bochem, die nadere testamentaire beschikkingen maakte, LRK 125 c, Zuid-Holland, fol. 51v-52v.
24-9-1575: Abraham Joostenz., dienaar, voor Cornelia van der Dussen, bij dode van Govert van Brecht, haar man, LRK 125 c, Zuid-Holland, fol. 52v.
30-7-1593: Arnout Schroots voor Katharina de Quarre, gehuwd met Daniel Suys, voor Jacob van Brecht, haar zoon, bij dode van Johan, diens vader, LRK 138, fol. 162v-164.
18-3-1604: Adriaan Staal Pietersz., schout van Dussen, voor Anna, dochter van Govert van Brecht, weduwe Hendrik tSeraarts, bij dode van Jacob, haar neef, LRK 136, fol. 342-345.
11-2-1608: Adriaan Staal, schout, voor Walraven van Gent, heer van Heemstede en Oyen, bij overdracht door Anna van Brecht, weduwe, LRK 140, fol. 334v-336.
17-5-1628: Mr. Reiner Pauw, raad in de Hoge Raad, voor Eduard van Axel alias Jacot bij overdracht door Walraven, baron van Gent, LRK 145 c, Zuid-Holland, fol. 6v-10.

58. 20 pond op uitland bij (1376: van) Arntswaard (1376: aan de Maas).

28-8-1322: Jan van der Dussen, ridder, voor zijn huwelijk met Agnes, nicht van de leenheer, wegens 200 pond hollands, LRK 22, fol. 23 nr. 118.
..-..-13..: Floris van der Dussen, voor wie 1330 Arnout van der Dussen, zijn broer, vermeld 1330-1342, Hamaker I, blz. 145 en 253-254.
28-8-1376: Jan van der Dussen zoals heer Floris, zijn vader, LRK 50, fol. 128 nr. 828.
10-8-1387: Arnout van der Dussen heer Florisz. mag overdragen aan Jan van Brakel, te lossen, LRK 50, fol. 260 nr. 1696.
16-8-1388: Jan van Brakel bij overdracht door Arnout van der Dussen, LRK 50, fol. 279 nr. 1788 bis, LRK 49, fol. 39.
..-..-1390: Jan van Brakel met ledige hand, LRK 422, fol. 15v nr. 18.
11-10-1390: Arnout Wenemar Willemsz. alias Arnout van Schoonhoven bij overdracht door Jan van Brakel met lijftocht van Machteld, dochter van heer Floris van der Dussen, zijn vrouw, LRK 50, fol. 314v.
20-7-1399: Jan van der Dussen bij dode van Arnout Wenemar Willemsz. alias van Schoonhoven, zijn vader, LRK 52, fol. 341v nr. 1395.

59. 7 morgen land tussen het ambacht Arntswaard en het ambacht Hoekenesse.

20-10-1323: Paulus van Striene, burger van Dordrecht, ten eigen, LRK 22, fol. 28v nr. 144.

60. De tiende aan de Dussen.

14-3-1330: Lijftocht van Janne, gehuwd met heer Daniel van de Merwede, op 50 a 60 pond, LRK 22, fol. 53 nr. 347.

61. Drie hoeven in Muilkerk (1390: aan de Dussen bij het overste eind bij de kerk) met het gerecht, (1394: waarvan een hoeve, genaamd Hemertse hoeve, strekkend van de straat tot het andere eind, oost: Pieter Matthijs Voogdsz., west: Willem van der Dussen, Jan van Malland, Pieter Boom, Arnout van der Dussen, ridder, en Pieter Matthijsz., en een tweede, afkomstig van Floris die Moolnaar, strekkend van de straat tot het andere eind, oost: eertijds Pieter Schaart, west: Pieter Boom).

14-1-1369: Jan van Hemert bij dode van heer Pieter, zijn vader, LRK 50, fol. 104 nr. 668.
..-..-1390: Heer Jan van Hemert met ledige hand, LRK 422, fol. 19.
9-10-1394: Jan, heer van Hemert, krijgt twee hoeven ten eigen, LRK 52, fol. 142 nr. 618.
16-3-1431: Gijsbert heer Jansz. van Hemert, LRK 62, fol. 142v.

62. Een hoeve, (1365: groot 18 morgen; 1390: 17 morgen; 1481: 9 morgen 1 hont), in Muilkerk met gerecht en toebehoren (1461: en de woning; 1611: die thans verdwenen is), (1390: strekkend; 1532: noord; van het land van Altena; 1532: zuid; tot de; 1532: halve; Dussen), oost (1532: Adriaan Cornelisz.; 1636: Pieter IJsbrandsz.; met een hoeve), west (1532: de kartuizers te Geertruidenberg), (1611: per morgen minder dan ƒ 60,- waard, omdat sinds 1588 onder water staat).

5-7-1276: Mr. Hendrik de Lycte, nadat de leenheer eerder Pieter, diens klerk, en Jan, Pieters broer, beleend had na de dood van Willem Mughe, LRK 58, fol. 47.
8-4-1365: Engbert van derZande te Muilkerk niet te verzuimen zoals Reiner, zijn vader, LRK 50, fol. 88v nr. 518.
5-3-1371: Engbert van der Zande bij dode van Reiner van der Zande, zijn vader, met lijftocht van Beatrijs, zijn moeder, LRK 50, fol. 124 nr. 783.
..-..-1390: Engbert van derZande met ledige hand, LRK 422, fol. 18v nr. 65.
6-3-1421: Engelbert Reinersz. zoals de akte van graaf Floris V, LRK 62, fol. 28v-29.
9-12-1461: Pieter Jansz., burger van Dordrecht, bij koop na de dood van Engelbert van der Zande Reinersz., zijn verwant, nadat de Grote Waard 40 jaar geleden verdronken was en hij bedijkte buiten kost van de leenheer, voor 36 oude schilden aan de rentmeester-generaal, LRK 117 c, Zuid-Holland, fol. 3v-4.
26-3-1464: Jan Pietersz. bij dode van Pieter Jansz., zijn vader, met lijftocht van Machteld, dochter van Jan Bertoutsz., zijn vrouw, op de mindere helft, LRK 117 c, Zuid-Holland, fol. 14v.
17-7-1491: Jacob Clamp Nikolaasz., gehuwd met Elisabeth, dochter van Jan Pietersz., bij dode van haar vader, die zeker 20 jaar buitenslands was, na koop voor 3 pond aan Thomas Beukelaar, rentmeester-generaal, LRK 120 c, Zuid-Holland, fol. 29.
1-2-1495: Floris van Wijtvliet Jansz. bij overdracht door Jacob Clamp, bevestigd door Machteld, dochter van Jan Bertoutsz., en Elisabeth, dochter van Jan Pietersz., LRK 121 c, Zuid-Holland, fol. 18-19.
14-11-1521: Joost van Wijtvliet bij dode van Floris, zijn vader, LRK 124 c, Zuid- Holland, fol. 25v.
15-1-1532: Bruisten Arnoutsz. bij overdracht door Floris van Wijtvliet, LRK 125 c, Zuid-Holland, fol. 22.
10-11-1547: Pieter Arnoutsz. van Dijk voor Arnout Bruistenz., zijn neef, bij dode van Bruisten Arnoutsz., diens vader, LRK 127 c, Zuid-Holland, fol. 15.
16-11-1588: Ewout Bruistenz. voor Jan Arnoutsz,, zijn neef, bij dode van Arnout Bruistenz., diens vader, LRK 137, fol. 213v-214.
24-8-1611: Jan Arnoutsz. niet te versterven voor 150 pond aan de éargne, LRK 299, fol. 50-51.
25-7-1612: Sebastiaan van de Putte, procureur bij het Hof van Holland, voor Filips de Flines, koopman te Amsterdam, gehuwd met Christina Nisbeth, bij overdracht door Jan Arnoutsz. te Strijen, LRK 141 c, Zuid-Holland, fol. 5.
30-7-1615: Arnout Lambertsz. en Willem Michielsz. bij overdracht door Filips de Flines, LRK 141 c, Zuid-Holland, fol. 21.

Het leen 62 is gesplitst in 62A en 62B. 62A.De oostelijke helft van het leen.

15-3-1636: Ewout Brand, stadhouder van de lenen van Oranje, voor Michiel Lambertsz., wonend aan de Dussen, voor Anton Arnoutsz., diens neef, en Govert, Melchior en Lambert, Antons broers, en Machteld, hun zuster, bij dode van Arnout Lambertsz., hun vader, LRK 147 c, Zuid-Holland, fol. 19v-20.
10-3-1643: Michiel Lambertsz. voor Govert Arnoutsz., zijn neef, ook voor Melchior, Lambert en Machteld, diens broers en zuster, bij dode van Anton Arnoutsz., hun broer, LRK 149 c, Zuid-Holland, fol. 24v.

62B.De westelijke helft van het leen.

15-3-1636: Willem Michielsz., wonend aan de Dussen, bij dode van Arnout Lambertsz., LRK 147c, Zuid-Holland, fol. 20v-21.
6-9-1639: Michiel Willemsz., wonend aan de Dussen, bij dode van Willem Michielsz., zijn vader, LRK 148 c, Zuid-Holland, fol. 20v-21.

63. Een hoeve in Muilkerk, (1533: genaamd Pons Govert Brievincshoeve; 1534: Ponsenhoeve), met huizing en gezaat, groot 13 morgen, strekkend van de halve Dussen tot de Broekse wetering (1634: het land van Altena), oost: Matthijs die Coster (1634: Jan Dirksz. Smit), west: de Broekse steeg (1634: de gemene steeg, genaamd Ruitensteeg).

8-7-1397: Jan Storm Govert Brievincsz. bij opdracht in ruil voor het leen Voorne nr. 4 bis (Ons Voorgeslacht, jrg. 44, 1989, blz. 41), LRK 52, fol. 245 nr. 1058.
15-1-1406: Marcelis Brievinc Nikolaasz. bij dode van Jan Storm, LRK 54, fol. 14.
1-6-1419: Marcelis Brievinc Nikolaasz., LRK 62, fol. 216. 6-3-1421: Govert Brievinc bij dode van Marcelis, zijn vader, LRK 62, fol. 212.
20-3-1439: Govert Brievinc, LRK 114, fol. 99.
4-7-1481: Simon Brievinc bij dode van Govert, zijn vader, LRK 120 c, Zuid- Holland, fol. 18v.
17-7-1481: Laurens Woutersz. bij overdracht door Simon Brievinc Govertsz., LRK 120 c, Zuid-Holland, fol. 18v-19.
23-4-1491: Jacob van Egmond bij overdracht door Laurens Woutersz., LRK 120 c, Zuid-Holland, fol. 27v.
22-10-1500: Albert van Egmond bij dode van Jacob, zijn broer, LRK 122 c, Zuid- Holland, fol. 20v.
5-7-1508: Albert van Egmond bij dode van Albert, zijn vader, LRK 123 c, Kenn., fol. 4v.
13-3-1534: Jan van Amerongen voor heer Nikolaas de Veer, priester, zoon van mr. Evert de Veer, bij overdracht door Albert van Egmond, kastelein van Gouda, waarna overdracht aan Ursula, dochter van Frederik van Herlaar, zijn nicht, LRK 125 c, Zuid-Holland, fol. 40v-41.
30-6-1538: Loef van Herlaar bij dode van Ursula, zijn zuster, LRK 126 c, Zuid- Holland, fol. 13v.
5-2-1568: Hans van Harckenroy, dienaar van de moeder van de leenman, voor Frederik van Herlaar bij dode van Loef, baljuw van Egmond, diens vader, LRK 131 c, Zuid-Holland, fol. 15v-16.
16-11-1634: Cornelis Michielsz. Zoetens, stadhouder van de lenen van de Lek, voor Filips de Flines, koopman te Amsterdam, voor Gilbert, Jan, Susanna en Emerentia, diens kinderen, bij dode van Christina Nysbeth, hun moeder, die aankwam van Job Pietersz. van Ruiven, burgemeester van Gorinchem, na kaveling in 1602 met Jannetje Wely en Jannetje Nysbeth, nadat Job 19-2-1590 bij decreet verkreeg van Frederik van Herlaar, erfgenaam van Adriaan van Herlaar, te Well voor ƒ 300,-, na verzuim, LRK 147 c, Zuid-Holland, fol. 9-11 v.
25-5-1638: Pieter Heiman, secretaris van de Gemenelands Rekenkamer, bij overdracht door Hugo Cassiopijn voor Filips de Flines voor Jan de Flines, David Rutgersz., gehuwd met Susanna de Flines, Jan van Hamale, gehuwd met Emerentia de Flines, en Gilbert de Flines, diens kinderen, LRK 148 c, Zuid-Holland, fol. 1.

De volgende beleningen zijn gelijk aan Ons Voorgeslacht, jrg. 34, 1979, blz. 44 nr. 4.
64. Een halve hoeve in Muilkerk, oost: de Daasdonkse hoeve, west: des Milden hoeve; twee weren in de parochie Muilkerk, groot 18 kleine morgen, oost: Gisel tSerijsz. hoeve, west: het Wyerweer.

11-10-1395: Arnout van der Dussen, ridder, ten eigen, LRK 52, fol. 186 nr. 786.

65. 4 morgen land in Muilkerk met het dagelijks gerecht van het gehele weer, strekkend van de Dussen tot het land van Altena, oost: Jan die Moolnaar, west: erven heer Herbaren van Muilkerk.

26-10-1387: Heer Arnout van der Dussen bij overdracht door Jan die Moolnaar Florisz., LRK 50, fol. 262v nr. 1694 en fol. 275 nr. 1770.

66. Het ambacht (1360: het gerecht van) Munsterkerk (1360: ter weerszijden van de Dussen; 1331: met molen, wind, het recht van gemaal aldaar, 40 pond van de mannen aldaar en het veer van Grondwilligen; 1394: met visserij, hofsteden, tijns, manschap en toebehoren; 1400: met tienden en beden; 1360: en de heer van Hoorne behoudt de lage ban ten noorden van de Dussen), verminderd met de grote eeland aldaar, groot 13 morgen.

3-10-1319: Verpand door Willem van Wendelnesse, ridder, voor de opdracht van ander goed in ruil voor de grote eeland in het ambacht Munsterkerk, die hij ten eigen kreeg, LRK 22, fol. 4v nrs. 30-31.
22-8-1331: Lijftocht van Elsbene, dochter van Willem van Duvenvoorde, kamerling en ridder, gehuwd met Jan van Wendelnesse, LRK 22, fol. 57 nr. 394.
10-3-1340: Gillis van Wendelnesse niet te versterven zoals gekocht van graaf Willem III na de dood van Jan van Wendelnesse heer Willemsz. en hij zal het verval hebben van ambachtsheren in Zuid-Holland, LRK 30, fol. 42v nr. 264.
12-7-1355: Willem van Wendelnesse bij overdracht door Gillis van Wendelnesse Willemsz., zijn vader, LRK 31, fol. 59v nr. 265.
29-11-1360: Willem van Wendelnesse bij dode van zijn vader, LRK 50, fol. 61 v nrs. 307-310.
20-11-1378: Jan en Pieter van Buren Jansz., broers, en Gillis, hun zuster, gehuwd met Jacob Haak, bij overdracht door Willem van Wendelnesse, LRK 50, fol. 145 nr. 960, LRK 49, fol. 41.
5-1-1381: Jan, Pieter en Gillis van Buren, broers en zuster, bevestigd door Gerard die Vrieze heer Jan Vriezenz. en Gillis die Vrieze, diens broer, die zou aankomen van Willem van Wendelnesse, hun oom, LRK 50, fol. 181 nr. 1173, LRK 49, fol. 41.
16-2-1386: Pieter Schaart Nikolaas Voogdsz. bij overdracht door Jan en Pieter van Buren, broers, met twee derde met lijftocht van Willem van Wendelnesse en behoudens het recht van Herman Haak Jacobsz, LRK. 50, fol. 233 nr. 1546, LRK 49, fol. 46v.
..-..-1390: Pieter Schaart Nikolaas Voogdsz. met ledige hand en hij zal zijn akte sturen om te laten kopiėren, LRK 422, fol. 19 nr. 74.
3-7-1394: Jan van Dalem met een derde na verbeurte door Pieter Schaart ook met de helft van 2 oude franse schilden jaarlijks op een hofstede en land daarachter, waar Jan van der Dussen heer Arnoutsz. op woont, LRK 52, fol. 129v-130 nr. 572.
3-7-1394: Heer Bruisten van Herwijnen met een derde na verbeurte door Pieter Schaart, te komen op Jan van Herwijnen, zijn zoon, LRK 52, fol. 130 nr. 573.
11-10-1398: Pieter Schaart Jan Voogdsz. met een derde bij overdracht door Herman Haak Jacobsz. en Jan van Buren, LRK 52, fol. 299 nr. 1265.
28-6-1400: Nikolaas van Tuil bij dode van Pieter Schaart, zijn vader, LRK 52, fol. 389v.
28-2-1418: Filips, bastaard van de Lek, met ledige hand, LRK 59 (VIII), fol. 11.
17-3-1421: Filips, bastaard van de Lek, LRK 62, fol. 216.
19-7-1438: Dirk van de Merwede, ridder, bij overdracht door Hendrik van Loven, LRK 114, fol. 87.
18-10-1453: Arnout van Wijk van Onsenoord voor Ottelie van de Merwede bij dode van Dirk, haar vader, LRK 116 c, Altena, fol. 4v-5v.
6-12-1474: Jan van der Dussen, schout van Breda, bij overdracht door Filips van Ranst voor Ottelie van de Merwede, diens tante of nicht, betuigd door Adriaan van Rijswijk, zwager van Adriaan van Drongelen Robertsz., LRK 118 c, Zuid-Holland, fol. 26.

De volgende beleningen zijn gelijk aan nr. 57. 67. De halve Nestiende gemeen met de kanunniken van den Briel en de halve smaltienden binnendijks gemeen met de papenprove van Munsterkerk in Munsterkerk, gelegen tussen de Gravedijk en de Voorntiende.

18-3-1480: Jan van der Dussen bij opdracht uit eigen, LRK 119 c, Zuid-Holland, fol. 14v.

De volgende beleningen zijn gelijk aan nr. 57.
68. 4 morgen land in Munsterkerk naast Gerard Blankart.

2-11-1330: Heer Willem van Duvenvoorde, kamerling, bij overdracht door Pieter Margrietensz. van der Opalm zoals Pieter Vastraadsz. van den Moere op Uidendonk in achterleen hield van Pieter, LRK 22, fol. 54v nr. 363.

69. De vervallen dijk met dijkaveling van de Grote Waard tussen 's-Gravenwiel en de zeedijk en de oord, die aan de dijk ligt boven de Ziekelude, en de vervallen dijk met dij kaveling van het nieuwland; 2 morgen tand, afkomstig van Jan Seriant, in nieuwland; 4 morgen in de Grote Waard, oost: Pelmedekijn, alles in een ongenoemde plaats.

4-8-1364: Wouter van der Eik bij dode van zijn vader, LRK 50, fol. 87 nr. 503.
24-9-1377: Arnout Wenemar Willemsz. en Jan Suys Allardsz. bij overdracht door Wouter van der Eik, die aankwam van Godschalk, diens vader, LRK 50, fol. 148v nr. 975, LRK 49, fol. 42v.
1-12-1383: Arnout Wenemar Willemsz. bij overdracht door Jan Suys Allardsz. met diens deel, LRK 50, fol. 207v nr. 1385, LRK 49, fol. 42v.
23-8-1389: Lijftocht van Machteld, dochter van heer Floris van der Dussen, gehuwd met Arnout Wenemar Willemsz., LRK 50, fol. 299 nr. 1894.
..-..-1390: Arnout Wenemar Willemsz. met ledige hand, LRK 422, fol. 16v nr. 29.
26-10-1397: Floris van der Dussen bij dode van Arnout Wenemarsz., zijn vader, LRK 52, fol. 260 nr. 1109.
4-3-1421: Heer Floris van der Dussen, LRK 62, fol. 27v-28.

[Bron: Ons Voorgeslacht 1996 (239-246)]

NEDERVEEN

99. 8 pond in Nederveen op de uiterdijk, 20 pond in Klein Waspik, 2 pond 15 s. in Muilkerk, 40 s. in Bil wijk, 8 pond in Arntswaard aan de Alm, 32 pond, waarvan heer Floris van der Dussen 20 pond heeft, in Arntswaard aan de Maas, een weer land bij de kerk, jaarlijks 5 pond waardig, 1 pond in Hoekenesse.

16-4-1355: Jan van Drongelen, baljuw van Zuid-Holland, ridder, wegens opdracht van zijn huis te Meeuwen, LRK 31, fol. 47v-48 nr. 216.

De volgende beleningen zijn gelijk aan nr. 73, waarna het leen gesplitst wordt in 99A en 99B.
99A. 28 pond hollands in Nederveen en Klein Waspik.

30-11-1478: Adriaan Jan Noydenzz. bij overdracht door Filips van Ranst zoals verbonden aan het huis te Meeuwen, LRK 119 c Zuid-Holland, fol. lOv.
5-8-1480: Dirk Adriaan Noydenz. bij dode van zijn vader, LRK 119 c Zuid- Holland, fol. 17.
29-1-1498: Floris van der Dussen bij dode van Jan, zijn vader, LRK 122 c Zuid- Holland, fol. 8.

De volgende beleningen zijn gelijk aan nr. 57 tot:

14-12-1537: Floris en Bruisten de Jeude, broers, bij dode van Jan van der Dussen, hun oom, LRK 126 c Zuid-Holland, fol. 9.
9-7-1569: Abraham Joostenz. voor Arnout de Jeude, heer van Hardinxveld, bij dode van Floris en Ambrosius de Jeude, diens broers, LRK 131c Zuid-Holland, fol. 41v-42.

99B. De uitlanden en aanwassen in het ambacht Nederveen en Klein Waspik in Zuid-Holland, (1600: gelegen aan de Dussen (!), groot 31 morgen 3 hont 49 roeden; 1608: genaamd Juffrouw weide en Smeiers werf.
(Note Ton Lensvelt: Deze uitlanden en aanwassen zullen niet aan de Dussen gelegen hebben. Juffrouwweide en het Meijerswerf zijn gelegen ten zuiden van de noordelijke Maasdijk tussen de Munsterkerksche sluis in Dussen en het Capelsche veer.)

14-12-1537: Floris en Bruisten de Jeude, broers, bij dode van Jan van der Dussen, hun oom, LRK 126 c Zuid-Holland, fol. 9.
2-8-1546: Op verzoek van Floris en Bruisten de Jeude wordt de fout van de klerk, die het leen geplaatst had in Munsterkerk, waar Jan van der Dussen geen uitland had, 'hersteld', LRK 127 c Zuid-Holland, fol. 2.

De volgende beleningen zijn gelijk aan nr. 99A tot:

6-10-1569: Pieter Adriaansz., schout van Dussen, voor Cornelia de Burchgrave bij dode van Ambrosius de Jeude van Hardinxveld, haar man, voor haar lijftocht, LRK 131c Zuid-Holland, fol. 43v-46.
29-1-1572: Abraham Joostenz. voor Jan de Jeude bij dode van Arnout, diens vader, LRK 132 c Zuid-Holland, fol. l-4v.
16-12-1577: Willem van Drenkwaard voor Cornelia de Burchgrave, zijn vrouw, LRK 131c Zuid-Holland, fol. 43v.
20-5-1600: Paulus van Mechelen te Zevenbergen bij dode van Cornelia de Burchgrave, zijn vrouw, voor zijn lijftocht en hij zal Johanna sGroots, gehuwd met Evert de Burchgrave, haar nicht, ƒ 50,- karolus geven, LRK 136, fol. 72v-77.
16-9-1603: Hendrik Reussens, rentmeester te Turnhout, voor Hendrik sGroots te Diepenheim bij dode van Cornelia de Burchgrave, diens tante, LRK 136, fol. 312- 313v.
25-2-1608: Joris Adriaansz. de Roy, schout van Kapelle, bij overdracht door Hendrik Bijssens van Turnhout voor Hendrik sGroots, wonend in Grote Hecke in het gerecht Diepenheim, LRK 140, fol. 342-343v.
4-3-1608: Adriaan Michiel Jacobsz., schout van Gravenmoer, bij overdracht door Joris Adriaansz. de Roy, LRK 140, fol. 350.
11-10-1613: Hulde van Jan de Jeude, LRK 132 c Zuid-Holland, fol. 1.
9-1-1643: Bitter van der Marsene voor Beatrijs de Waal van Vronestein, weduwe Evert van der Marsche, zijn schoonmoeder (!), bij dode van Hendrik de Jeude, haar oom, LRK 149 c Zuid-Holland, fol. 22v-23.
24-10-1644: Paulus van der Laan voor Beatrijs de Waal van Vronestein, zijn vrouw, LRK 149 c Zuid-Holland, fol. 22v.

[Bron: Ons Voorgeslacht 1996 (291-293)]

Aanvulling uit: Het welgeboren geslacht Venedau uit de Grote Waard, door G.J. van Gelder

Adriaan Venedau houdt van de hofstad Altena de oostelijke hoeve van 2 hoeven land in Muilkerk in leen.50 Hij moet na zijn broer Daniel overleden zijn en met diens land beleend zijn, daar zijn erfgenamen in 1440 aan Jan van Wijk beide hoeven overdragen.51

Daniel Venedau is leenman van Altena voor de westelijke van de twee hoeven.52 Op 24 augustus 1415 verkoopt hij een boerderij in Babiloniėnbroek met toebehoren en 11 hond land.53

Noten:
50. ARA, Heren van Altena, inv. no. 68, f. 147.
51. Als de vorige noot.
52. Als de vorige noot.
53. RA Noord-Brabant, Karthuizerklooster 'Het Hollandse Huis', inv. no. 2, eerste deel, f.l0vB6.

[Bron: Ons Voorgeslacht 2001 (75) ]

Terug naar Streekhistorie


© Ton Lensvelt, e-mail adres: tonlensvelt@ziggo.nl