Koning Willem I

Patrimonieel goed in Dussen ten behoeve van Koning Willem I

Inleiding

Om de nieuw aangestelde soeverein vorst Koning Willem I van voldoende persoonlijk inkomen te voorzien werd onder meer een gedeelte van het onroerend goed van gemeentes als patrimonieel goed aangewezen, dit is goed waarvan de Koning krachtens erfrecht het eigendom bezat. In artikel 13 van de grondwet werd deze verplichting als volgt omschreven: "Bij de wet kan worden bepaald, dat aan den Souvereinen Vorst, des verkiezende, tot gedeeltelijke voldoening van het gemelde jaarlijksch inkomen, in vollen eigendom, als patrimonieel goed, zal worden overgegeven zoo veel domeinen, als een zuiver inkomen van vijf tonnen gouds of daaromtrent opbrengen." De wet van 26 Augustus 1822 (Stbl. N. 40) gaf aan Koning Willem I een groot deel der Staatsdomeinen terug ten behoeve der inkomsten van de Kroon, welke opbrengst door den Koning voor een deel kort daarna wederom werd afgestaan aan de Maatschappij voor Volksvlijt te Brussel. Koning Willem II heeft bij de grondwetsherziening van 1848 de domeinen als kroondomein aan de Staat teruggegeven.
In de gemeente Dussen werden in totaal circa 100 morgen als patrimonieel goed aangewezen.

Patrimonieel goed in de gemeente Dussen in 1822

Onder het ressort van het kantoor der regisstratie en domeinen te Heusden.
Een gedeelte rietland, groot 2 morgen 521 roeden, oude maat, in de gemeente Dussen, no. 1 van den domeinlegger A, pachter B. Koning.
Een gedeelte griend- en biesland, groot 4 morgen, oude maat, in de gemeente Dussen, no. 2 van den domeinlegger A, pachter A. Vissers.
Een gedeelte griend- en biesland, groot 8 morgen 400 roeden, oude maat, in de gemeente Dussen, no. 5 van den domeinlegger A, pachters gebroeders Pit.
Een gedeelte griend- en biesland, groot 9 morgen 42 roeden, oude maat, in de gemeente Dussen, no. 4 van den domeinlegger A, pachters gebroeders Pit.
Een gedeelte hooi- en rietland, groot 28 morgen 95 roeden, oude maat, in de gemeente Dussen, no. 5 van den domeinlegger A, pachters gebroeders Pit.
Een gedeelte griendland, groot 16 morgen, oude maat, in de gemeente Dussen, no. 10 van den domeinlegger A., pachter Houweningen.
Een gedeelte griendland , groot 27 morgen, oude maat, in de gemeente Dussen, no. 11 van den domeinlegger A, pachter Nederveen.
Een gedeelte opslag en riet, groot 1 morgen, oude maat, in de gemeente Dussen, no, 12 van den domeinlegger A, pachter van Son.
Een gedeelte wei-, griend-en rietveld, groot 4 morgen, oude maat, in de gemeente Dussen, no. i3 van den domeinlegger A, pachter Baggerman.
Een gedeelte hooiland, groot 6 morgen 54 roeden, oude maat, in de gemeente Dussen, no. 21 van den domeinlegger A , pachter van Houweningen.

Bron: Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822.

Terug naar Streekhistorie


© Ton Lensvelt, e-mail adres: tonlensvelt@ziggo.nl