Repertorium op lenen Hofstede Eemstein

Repertorium op de lenen van de Hofstede Eemstein onder Dussen (1391-1568) door J.C.Kort

Onder de lenen van Brederode troffen wij er twee aan, die naar alle waarschijnlijkheid afhankelijk waren geweest van de hofstede Eemstein, die in 1421 ten onder ging met de St. Elisabethsvloed. Dit is te meer aannemelijk, omdat een ander stuk van het gehele perceel, genoemd onder nr. 1, leenroerig was aan de hofstede Boxtel, die ook van de familie Van der Eem had gerfd.

DUSSEN

1. 3 morgen land aan de Opalm in Voornsaterwaard voor Samuels deur in de middelste kamp aan de westzijde, beiderzijds: erven Samuel.

26-4-1391: Samuel van der Sluis Araoutsz. bij overdracht door Aleid Vetke Samuelsdr., weduwe Pieter van Giessen, beleend door Johan van Brederode en Gennep, LRK 108 fol. 13v-14, Rekenkamer, nr. 738 rood.
2-9-1392: Samuel van der Sluis Arnoutsz., te komen op Jan, zijn zoon bij Christina, zijn vrouw, Rekenkamer, nr. 738 rood.
20-7-1529: Arnout Samuelsz. bij verzuim, waarna overdracht aan Joost Spiering van Aalburg, Vianen, 13 fol. 71.
1-1-1532: Dirk Ottenz. voor Hugo Spiering van Aalburg voor Nikolaas Spiering van Aalburg bij dode van Joost, diens vader, Vianen, 17 fol. 9v.
19-10-1563: Hugo Spiering voor Agnes Spierings, zijn nicht, bij dode van Nikolaas Spiering van Aalburg, haar vader, na verzuim, Vianen, 21 fol. 132, LRK 108 fol. 14.
2-8-1568: Gijsbert Herdt voor Agnes Spierings, zijn vrouw, LRK 107 fol. 15.

[Bron: Ons Voorgeslacht 1997 (164)]

Terug naar Streekhistorie


© Ton Lensvelt, e-mail adres: tonlensvelt@ziggo.nl