Repertorium Lenen van Leyenberg en Wijtvliet.

Repertorium op de lenen van Leyenberg en Wijtvliet, 1318-1683 door J.C. Kort

MUNSTERKERK

1. De halve korentiende van Bilwijk, waarvan kinderen Floris van der Dussen, ridder, de andere helft hebben, (1384: strekkend (1610: west) van de polder van Jan van Wijtvliet (1610: oost tot de kanunniken van Den Briel met hun tiende en van de Middelt) zuid tot de Maas; de halve smaltiende aldaar, waarvan Jan van Wijtvliet de andere helft heeft, en alle koren- en smaltienden buitendijks in de Nesse in het ambacht Munsterkerk in Voornsaterwaard, strekkend (1384: van de voorgaande tiende; 1610: oost1 van de Voorntiende) west1 tot de Graaf.
..-.-1382: Robert van Wendelnesse Gijsbertsz., die houdt van de Merwede, Hoge Raad van Adel, Familie Van der Dussen, inv.nr. 9.
31-1-1384: Gillis van Wendelnesse Robertsz., beleend door Arnout van Heukelum, ridder, RA. Brussel, Heerlijkheid Dussen, nr. 1.
9-7-1474: Odilia van de Merwede verkoopt haar recht op de manschap aan Jan van der Dussen, schout van Breda, haar neef, bevestigd door Filips van Ranst, haar neef, Robert van Drongelen Pietersz., Adriaan, diens zoon, Jan de Wilde en Adriaan van Rijswijk, zwager van Adriaan van Drongelen, Familie Van der Dussen, inv.nr. 9.
3-7-1610: Emanuel van der Steen bij dode van Jan van der Eik Paulusz., Register Heukelum fol. 143.
18-11-1618: Cornelis de Jong Pietersz. te Dordrecht voor Adolf van Oostee bij afstand door Johan van der Steen, die aankwam bij dode van Emanuel, diens vader, Heukelum fol. 144.

1) De windstreken zijn verwisseld.

2. De tiende in het ambacht van Willem van Wendelnesse, ridder, (1394: in Munsterkerk) in Voornsaterwaard, (1394: genaamd Nestiende) gemeen met de kanunniken van Den Briel (1394: met de andere helft) en de daarbij horende smaltiende.
18-6-1318: Willem de Hollander bij overdracht door Willem van Wendelnesse, ridder, zijn vader, beleend door Geertruida, dochter van heer Willem van Wijtvliet, gehuwd met Arnout van Heukelum, ridder, vidimus van Jan Govert Marcelisz., persoon van Muilkerk, 29-4-1380,
Handschriften Derde Afdeling, nr. 512.
20-12-1394: Zeger van Kijfhoek Florisz. bij overdracht door Govert en Hessel van Drongelen, broers, bevestigd door Elisabeth, dochter van Gijsbert van Well Hesselsz., gehuwd met Jan van Beuningen, beleend door Arnout van Leyenberg, ridder, Familie Cousebant, nr. 965.

3. Een tiende aan de Dussen, (1606: genaamd Bonte hond; 1632: in Munsterkerk).
28-4-1557: Job Pietersz. voor Jan van der Steen Lievensz., Heukelum fol. 142.
30-5-1569: Pieter van Halmale, ridder, schout van Bergen op Zoom, voor Margaretha van der Eik, zijn vrouw, met ledige hand, Heukelum, fol. 142.
22-10-1606: Emanuel van der Steen bij dode van Margaretha van der Eik, zijn moeder, Heukelum, fol. 142v.
17-10-1618: Adolf van Oostee voor Johan van Oostee, zijn zoon, bij dode van Emanuel van der Steen, diens oom, Heukelum, fol. 143v.
16-3-1632: Jan Zaal Adriaansz. voor Eduard Jacot van Axel, heer van Dussen enz., bij overdracht door Willem van Oversteeg Willemsz. voor Willem van Oversteeg, penningmeester van Mijlpolder en Leerambacht, Heukelum, fol. 148.
15-10-1683: Dirk Stael voor Eduard François baron van Schure van Hagoord, heer van Dussen, Heerarntswaard, Munsterkerk enz., Heukelum, fol. 148v.

[Bron: Leenkamers HoGenData van 'Ons Voorgeslacht']

Terug naar Streekhistorie


© Ton Lensvelt, e-mail adres: tonlensvelt@ziggo.nl