Louis van Iersel

Nederlander in Amerikaanse dienst

Met toestemming van Dr. M. Kraaijestein, publiceerde het Brabants Dagblad op 6 september 2002 het hier volgende artikel over een Nederlander in Amerikaanse krijgsdienst tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dr. M. Kraaijestein is werkzaam bij de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Op het terrein van de Eerste Wereldoorlog publiceerde hij onder meer over lokaal bestuur en ‘Nederlandse sporen’ van de oorlog.

Louis van Iersel

Was een, in het Noord-Brabantse Dussen geboren, held uit de Eerste Wereldoorlog. Nederland bleef neutraal tijdens de Eerste Wereldoorlog, de oorlog woedde buiten onze grenzen. In West Europa liep de frontlinie van de Belgische kust tot aan de Zwitserse grens. Miljoenen kwamen om op de slagvelden. Maar de oorlog ging ons land niet geheel voorbij. Zo werd onder meer het sociaal economisch leven ontwricht en een grote stroom Belgische vluchtelingen trok ons land binnen. Het is vrij onbekend dat ook Nederlanders aan de oorlog hebben deelgenomen. Een van hen is de in Dussen geboren Louis van Iersel. Louis van Iersel heeft tijdens de Eerste Wereldoorlog als Nederlander in het Amerikaanse leger gediend. Hij zou de hoogste Amerikaanse onderscheiding krijgden ‘The Medal of Honor’.

Voorgeschiedenis

Hoe kwamen Nederlanders in het Amerikaanse leger? De Verenigde Staten van Amerika waren aanvankelijk ook neutraal, maar besloten in april 1917 de zijde van de geallieerden te kiezen en aan de oorlog te gaan deelnemen. Het Amerikaanse leger had in april 1917 een bescheiden omvang. Om aan de oorlog deel te kunnen nemen was een massale mobilisatie van mensen en materieel noodzakelijk. Bij gebrek aan een goede burgerlijke stand moesten alle mannen, aanvankelijk tussen de 18 en 31 jaar en later tussen de 18 en 45 jaar, zich laten registreren. Na selectie vond daarna een loting plaats om te bepalen wie in dienst moest. Totaal werden er ongeveer 24 miljoen mannen geregistreerd, onder wie bijna 4 miljoen vreemdelingen. Want in de periode voorafgaand aan de Eerste Wereldoorlog waren vele miljoenen immigranten Amerika binnengekomen. Bij de selectie voor militaire dienst werden de vreemdelingen onderscheiden in ‘declarants’ en ‘non-declarants’. Declarants waren vreemdelingen die Amerikaans staatsburger wilden worden en daarvoor al een aanvraag, de zogenoemde ‘eerste papieren’, hadden ingediend. Deze declarants, ongeveer 1,3 miljoen, vielen onder de dienstplicht. De non-declarants, ongeveer 2,6 miljoen, konden vrijstelling krijgen. Vreemdelingen uit het vijandige kamp, zoals bijvoorbeeld afkomstig uit Duitsland en Oostenrijk-Hongarije, totaal ongeveer 1 miljoen, mochten niet in militaire dienst. Dat er Nederlanders werden opgeroepen om dienst te nemen in het Amerikaanse leger veroorzaakte nogal wat beroering bij de Nederlanders in Amerika en soms ook bij verwanten thuis. Een aantal protesteerde met succes, maar anderen werden, soms tegen hun wil, ingelijfd. Uiteindelijk hebben totaal 4 miljoen Amerikaanse militairen dienst gedaan tijdens de Eerste Wereldoorlog, waarvan ca. 9% vreemdelingen. Gezien de nog gebrekkige gegevens is moeilijk, op dit moment, precies aan te geven hoeveel Nederlanders aan Amerikaanse zijde aan de oorlog hebben deelgenomen, maar het zullen er zeker tussen de 1000 en 2500 zijn geweest. Een van het was Louis van Iersel.

Louis van Iersel in het Amerikaanse Leger

Louis van Iersel, zoals hij zich in Amerika liet noemen, heet eigenlijk Ludovicus, Maria, Matheus van Iersel. Hij werd geboren in Dussen, Noord Brabant op 19 oktober 1893. Hij monsterde aan als zeeman op een Noors schip en vertrok in februari 1917 naar Amerika. Op zee kreeg hij al met de oorlog te maken. In de nabijheid van het Noorse schip torpedeerde een Duits oorlogsschip een Engelse schoener. De Noorse bemanning, met een hoofdrol voor Louis Van Iersel, slaagde erin 27 zeelieden te redden. Louis Van Iersel bleef in Amerika en moest zich op de eerste registratiedag van 5 juni 1917 laten registreren voor de dienstplicht. Dezelfde dag vroeg hij de eerste papieren aan voor het Amerikaans staatsburgerschap en meldde zich vrijwillig aan voor het leger. Vanwege zijn nog gebrekkige kennis van de Engelse taal werkte hij eerst in de keuken. Hij klom op tot korporaal en kwam uiteindelijk bij de 2e Infanterie Divisie in Frankrijk terecht. Na een aantal dappere handelingen op de Franse slagvelden, waarvoor hij onder meer Franse onderscheidingen kreeg, volgde de bevordering tot sergeant.

Louis van Iersel als Held

In de laatste maanden van de oorlog werd een groot gedeelte van de Amerikaanse troepen ingezet in het Maas-Argonne gebied in Noord-Frankrijk. De 2e Infanterie Divisie, met Louis Van Iersel, speelde daarbij een belangrijk rol. Het is de Amerikaanse divisie, waar tijdens de Eerste Wereldoorlog de meeste Amerikaanse slachtoffers zijn gevallen. 4.478 doden en 17.752 gewonden.
Op 9 november 1918, 2 dagen voor de wapenstilstand, vonden er gevechten plaats in het gebied van de Maas, onder meer bij Mouzon. Mouzon is de plaats waar Louis van Iersel zijn hoogste onderscheiding zou gaan verdienen. Uit de rapportage daarover bleek dat Louis van Iersel als lid van een verkenningspatrouille werd uitgezonden om de situatie te beschouwen bij een beschadigde brug over de Maas. Aan de overkant was vijandelijk vuur. Louis van Iersel bood zich aan om de zaak te gaan onderzoeken. Hij probeerde kruipend de brud over te komen, maar stuitte op een boobytrap. Door de klap vloog hij in het snelstromende water, maar wist desondanks toch de overkant van de rivier te bereiken. Hij werd opgemerkt door een Duitse soldaat maar omdat hij de Duitse taal machtig was, deed Louis zich voor als een Duitse spion. De loslippige soldaat verklapte hem dat ze de volgende ochtend de Amerikanen hevig zouden gaan bestoken met artillerievuur. Toen Louis in de loop van de nacht uiteindelijk weer was teruggekeert in het eigen kamp, vertelde hij de commandant over de plannen van de Duitsers. Deze besloot onmiddelijk om zijn eenheid te verplaatsen. De volgende ochtend barstte de hel los, maar de Duitsers raakten geen enkele Amerikaan. Volgens de commandant had Louis met zijn heldhaftige optreden wel zo'n duizend levens gered.

Na de Eerste Wereldoorlog

Na de oorlog ging de 2e Infanterie Divisie tijdelijk naar Duitsland, waar Louis Van Iersel op 18 maart 1919 uit handen van de beroemde Amerikaanse bevelhebber John. J. Pershing, namens de Amerikaanse president en het Congres, de ‘Medal of Honor’ ontving. In totaal werden er 135 militairen die tijdens de Eerste Wereldoorlog in het Amerikaanse leger hadden gediend geridderd met de ‘Medal of Honor’. Het was vrij uitzonderlijk dat een vreemdeling deze onderscheiding kreeg. Op 25 september 1919 verkreeg hij het Amerikaans staatsburgerschap. Voor vreemdelingen die in het Amerikaanse leger hadden gediend, ging het verkrijgen van het Amerikaans staatsburgerschap eenvoudiger en sneller. Hij was nu Amerikaan, maar wilde toch een Nederlandse bruid. Louis keerde terug naar Nederland en trouwde op 4 augustus 1920 in Dussen met Hendrika Johanna de Ronde. Inmiddels was het gezin uitgebreid met een zoon Adriaan, in augustus 1920 ca. 4 maanden oud. Op 10 augustus 1920 vertrok het gezin met het stoomschip ‘Rotterdam’ vanuit Rotterdam naar New York, waar het op 20 augustus arriveerde. Het gezin kreeg later nog drie zonen. Louis van Iersel en zijn drie zonen namen tijdens de Tweede wereldoorlog vrijwillig dienst. In 1987 overleed Louis van Iersel op 93 jarige leeftijd. Hij ligt begraven op de beroemde Amerikaanse begraafplaats Arlington.

Terug naar Streekhistorie


© Ton Lensvelt, e-mail adres: tonlensvelt@ziggo.nl