Hoek

Oorsprong van straatnaam Hoek in Dussen

Dussen ontleent z'n naam aan het riviertje De Dusse dat langs het Kasteel stroomt. Het oude Dussen bestond oorspronkelijk uit twee kernen: Muilkerk en Munsterkerk, die met elkaar verbonden werden door het stroompje. Echter langs de oevers van De Dusse liepen ook twee straten; een Voor- en een Achterstraat, die vůůr de Sint Elisabethsvloed van 1421 vanaf Meeuwen tot voorbij Munsterkerk (gelegen in Voernsaterwaard, wat thans de Zuidhollandsepolder heet) gelopen zullen hebben, daarbij onder meer de kerk van Muilkerk met die van Munsterkerk verbindend. Het meeste verkeer tussen de twee kernen Muilkerk en Munsterkerk verliep natuurlijk via deze wegen.

Met de watervloed van 1421 verdween Munsterkerk in de golven maar na verloop van tijd werd een deel van het land teruggewonnen. De Dusse hervond zijn loop - ook al was dat dan deels in een wat gewijzigde bedding - en met de rivier ook de Voor- en Achterstraat langs de boorden van het water. Door de aanleg van de Kornsedijk in 1461 werd zowel De Dusse als de weg richting het vroegere Munsterkerk afgesneden. Op oude kaarten staat de oorspronkelijke loop van de later verlandde Dusse in de Zuidhollandsepolder nog aangegeven. De weg op de linkeroever-stroomafwaarts langs de Dusse zal zich in de polder hebben voortgezet als Out Straetgen.

De Voorste Hoek anno 2006 gefotografeerd door Ben Lensvelt.

Zowel de Voor- als Achterstraat bestaan thans voor een deel nog steeds. De voorste straat vanaf de Molenkade - waar oorspronkelijk de Hoge Brug over de Gantel lag - in oostelijke richting tot aan de Kornsedijk, heet Hoek, in de volksmond ook wel D'n Hoek of Voorste Hoek genoemd. Het laatste stukje Hoek voor de Kornsedijk is met de ruilverkaveling verdwenen, doch de stoep bij de boerderij van Van Honsewijk is nog steeds aanwezig.

De naam Hoek dateert al van eeuwen her. Op 14 februari 1383 - dat was dus nog vůůr de Sint Elisabethsvloed - oorkonden de schepenen van Dordrecht dat een zekere Bruistijn van Herwijnen een perceel land verkocht in Munsterkerk genaamd De Hoek aan de kartuizers van het klooster Het Hollandse Huis bij Geertruidenberg. Een bewijs dat de naam De Hoek dus al in de veertiende eeuw vernoemd wordt, maar waarschijnlijk dus al van ouder datum is. Het stuk land werd enige maanden later - eveneens voor de schepenen van Dordrecht - overgedragen aan Wouter Pieterszn, procurator.

Waar het perceel De Hoek oorspronkelijk lag, is niet bekend. Dat zou best op een andere plek kunnen zijn dan waar thans de straatnaam gehanteerd wordt. De perceelsnaam duidt op een stuk land in een (uit)hoek van een ontginning, maar vermoedelijk wel begrensd door een waterloop.

Bron: BHIC, Archief Klooster Het Hollandse Huis bij Geertruidenberg, 1266 - 1593:
regestnummer 265, Kopie inventarisnr 1, folio 116-116v, c inventarisnr 2, 1e deel, folio 84v, M 41, Datering 1383-02-14
regestnummer 273a, Kopie inventarisnr 2, 1e deel, folio 84v, M 41, Datering 1384-01-31
Zie ook: 1 Eigendomsbewijzen en akten over stichting en rechten klooster van 1315 af, kopieŽn
Datering circa 1429 - 1454 -NB Cartularium = kopieŽn van akten, aangelegd door degene die deze akten als bewijsstukken voor zijn rechten of gedenkstukken van zijn geschiedenis beschouwde.

Terug naar Streekhistorie


© Ton Lensvelt, e-mail adres: tonlensvelt@ziggo.nl