Profronde

De Profronde van 1937 te Dussen

In 1937 werd de eerste Ronde van Dussen gehouden. Bij Dussenaar Jos Verhoeven (geboren in 1916) en zijn vrouw Jo staat deze wielerronde nog in het geheugen gegrift en zij weten zich nog tal van details te herinneren, waarbij met name de enorme publieke belangstelling genoemd wordt.

Wellicht geïnspireerd door de successen van de Waalwijkse baanrenner Frans Slaats, die in dezelfde periode het werelduurrecord op zijn naam gebracht had, werd op zaterdag 2 oktober 1937 door de Sportactiviteitencommissie van het Oranjecomité onder leiding van dhr. Braun, directeur van Papierfabriek Maasmond, de eerste Ronde van Dussen georganiseerd. En wat voor een, een profronde!! Het bleek een publiekstrekker in optima forma. Die enorme publieke belangstelling was natuurlijk niet zomaar uit de lucht komen vallen. Zo was er directeur Braun van de papierfabriek veel aan gelegen dat bijvoorbeeld zijn medewerkers ook naar de wedstrijd kwamen. Daartoe had hij zijn echtgenote bij de wekelijkse loonbetaling geposteerd, zodat de mensen direct nadat ze hun loonzakje hadden ontvangen door Mevr, Braun werden aangeschoten om ook een kaartje á raison van 25 cent per stuk voor de wielerronde in Dussen te kopen. Slechts een enkeling toonde de euvele moed om deze suggestie in de wind te slaan

Het parcours was uitgezet op de Molenkade, met start en finish bij Niek de Ronde voor de deur, de Voorste Hoek, tot aan de stoep bij thans Nico van Honsewijk en toentertijd nog een grintweg, de Dorpsstraat en weer de Molenkade, en had een lengte van 3.700 meter. De organisatoren hadden de grintweg de Voorste Hoek helemaal schoongeveegd en waar nodig uitgevlakt, wat een heidens karwei geweest moet zijn. De wedstrijd zelf was toegankelijk voor nieuwelingen, amateurs, maar ook voor profs en onafhankelijken. Onder de in totaal 180 inschrijvingen waren veel bekende vooroorlogse wielernamen zoals: John Braspenninx - Kampioen van Nederland, neo-prof Gerrit Schulte, Jan Gommers uit Dongen, Aad van Amsterdam uit Leiderdorp, maar ook de sterke Belgen: Dictus en Duerlo. Bij de amateurs verscheen o.m. Pijnenburg aan de start, later een bekend baanrenner.

Onder wel haast zomerse weersomstandigheden en voor naar schatting maar liefst tienduizend! (krant De 5 Rivieren uit Gorinchem rept overigens van 6 á 7.000) man publiek, werden de wielerwedstrijden afgewerkt. Bij de 55 nieuwelingen was M. Jansen uit Eindhoven de sterkste, terwijl bij de 40 amateurs J. de Jong uit Gouda als eerste over de streep kwam. Daarna was het de beurt aan de 64 profs en onafhankelijken, die over 30 ronden, 111 kilometers dienden af te leggen.
De beginfase spitste zich toe op de premiesprints waarmee kwistig gestrooid werd en waarbij Papierfabriek Maasmond, van directeur Braun en tevens voorzitter van het organiserend comité, zich behoorlijk liet gelden. Maar ook Ai van Krimpen stelde een premie van vijf gulden in het vooruitzicht voor de laatst aankomende.
Na de aftastingsfase, ontstond in de tiende omloop een sterke kopgroep van vijf renners met daarin vertegenwoordigd: Gerrit Schulte, Jantje Theuns, Albert Gijzen, C. Valentijn en J. Saarloos. In een goede verstandhouding en samenwerking werd de voorsprong van de groep allengs uitgebouwd. Braspenninx, Gommers, Van Amsterdam of Gerrit van de Ruit, ze konden proberen wat ze wilden, maar ze kwamen niet dichterbij de vijf vluchters. Valentijn werd het tempo te machtig en hij moest lossen uit de kopgroep.
Met nog vijftien kilometer voor de wielen trok de jeugdige Gerrit Schulte - hij was pas een paar weken daarvoor toegetreden tot de rijen der professionals - zijn plan en ging op avontuur, daarbij Jantje Theuns uit Princenhage in zijn wiel wetend. De voorsprong van honderd meter groeide uit tot driehonderd, zodat duidelijk werd dat de overwinning naar een van deze twee coureurs zou gaan. In de felle eindsprint bleek Gerrit Schulte over een beduidend sterker eindschot te beschikken dan zijn medevluchter. Theuns werd op de meet met een fietslengte verslagen. De geklopten Gijzen en Saarloos eisten plaats drie en vier voor zich op. De sprint van het achtervolgende peloton werd gewonnen door de Belg G. de Loor voor LJ. de Beer met John Braspenninx op een verdienstelijke maar voor hem zelf teleurstellende zevende plaats. De 111 afgelegde kilometers werden overbrugd in een tijdspanne van 2 uur 38 min, en 57 sec. Toch een mooi moyenne van ruim 42 km per uur op het zware parcours waarin opgenomen de weliswaar schoongeveegde maar toch nog altijd verraderlijke en lastige grintweg van de Voorste Hoek.

In april 1938 werd opnieuw een aanvraag ingediend voor de Ronde van Dussen, te organiseren op2 juli 1938. In de provinciale goedkeuringslijst voor wielerwedstrijden maar ook in de media, werd over deze tweede uitgave van de Ronde van Dussen echter niets meer teruggevonden. Negentien jaar later, in 1956, werd als hommage aan de Tour de France successen van de Dussense profwielrenner Leo van der Pluijm, opnieuw een profronde in Dussen georganiseerd. Het parcours was deze keer verkort omdat men nu tussen de Voorste Hoek en de Dorpsstraat, de enkele jaren daarvoor aangelegde Zuideveldlaan benutte, waar ongeveer ter hoogte van het ouderlijk huis van Leo van de Pluijm de finish gelegen was. Het werd opnieuw een kaskraker van jewelste, met weer héél véél publiek. De triomfator van deze tweede uitgave van de Profronde van Dussen, wat dacht u? Gerrit Schulte. Hij was het negentien jaar later dus nog niet verleerd. Plaatselijk favoriet Leo van der Pluijm legde beslag op de zesde plaats.

Bronnen

Echo van het Zuiden, nr. 78 van woensdag 29 september 1937
Echo van het Zuiden, nr. 80 van woensdag 6 oktober 1937
Echo van het Zuiden, nr. 81 van zaterdag 9 oktober 1937
Echo van het Zuiden, nr. 28 van woensdag 6 april 1938
De 5 Rivieren Gorinchem, van 8 oktober 1937
Van Buiten naar Binnen, blz. 87-88, Ton Lensvelt, 2002
Interview Jos Verhoeven (geb. 1916) en Jo Verhoeven-Hakkel d.d. 15 mei 2004

Terug naar Streekhistorie


© Ton Lensvelt, e-mail adres: tonlensvelt@ziggo.nl