Situatie Achterste Hoek of Muilkerk in 1820

Detailkaart van de Achterste Hoek uit 1820 met perceelbeschrijving

In de zomer van 1820 werd door landmeter Peter van Driel uit Mierlo, onder supervisie van ir. L.J. Kuijk van het kadaster, de Gemeente Dussen in kaart gebracht. Onderverdeeld in een tiental secties werd de gehele gemeente opgemeten en in detailkaarten uitgewerkt. In de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels (OAT) werd aanvullende informatie per perceel beschreven. Tevens werden hierin de eigenaren opgetekend. Deze webpagina geeft een inzicht van de situatie in de Voorste Hoek te Dussen.

In de tabellen hieronder worden van de afgebeelde kaartjes de percelen aan de Voorste Hoek op de linkeroever van de Dusse in volgorde van links naar rechts beschreven. Daarbij komen voor een deel ook de landbouwpercelen in Klein Zuideveld aan bod gelegen tussen Voorste Hoek en Vlietje/Molensloot. De afmetingen zijn weergegeven in Nederlandsche bunders, vierkante roeden en vierkante ellen

Voorste Hoek, deel aansluitend op Kornsedijk

Kadasterkaart van de Achterste Hoek, meer in het bijzonder het deel dat aansluit op de Kornsedijk, te Dussen. Het betreft een detail van de kadasterkaart van de Gemeente Dussen, Sectie I, genaamd Stadshoeve, Eerste Blad, opgemeten door landmeter eerste klasse Van Driel.

1832voorstehoek.jpg

Percnr Eigenaar Omschrijving Grootte (b.r.e.)
142 Jan Govert van Dijk, landbouwer Weiland 0.53.90
143-146 Erven Dirk van Dijk, arbeider Tuin - Huis&Erf - Tuin - Boomg 0.04.32 - 0.02.94 - 0.04.50 - 0.05.20
147-152 Otto van Dalen, landbouwer Boomg - Huids, Schuur&Erf - Tuin - 3perc Weiland 0.21.30 - 0.36.30 - 0.06.50 - 3.82.90
183-185 Wed Peter Pellikaan, Waspik 3perc Weiland 3.66.50

Voorste Hoek, het deel aansluitend op Molenkade

Kadasterkaart van de Voorste Hoek en Molenkade (vanaf de Hoge Brug) te Dussen uit 1832. Het betreft een detail van de kadasterkaart van de Gemeente Dussen, Sectie H, genaamd Zuideveld, Eerste Blad, opgemeten door landmeter eerste klasse Van Driel.

1832voorstehoekvlietje.jpg

Percnr Eigenaar Omschrijving Grootte (b.r.e.)
262-263 Erven L.C. van Wevelinchoven, Roermond 2perc Weiland 1.78.80
264-265 Wed. Peter Pellikaan, Waspik 2perc Weiland 1.72.50
266 Antonie van Kooten, landbouwer Weiland 1.38.50
318-321 Peter Verschoor, landbouwer 4perc Weiland 5.90.50
322-323 Kinderen Adriaen Stael Huis&Erf - Tuin 0.01.26 - 0.05.90
324 We/kind Jan van de Pluijm, landbouwer Weiland 0.55.70
325 Wed Teunis van de Pluijm Weiland 1.44.40
326-327 Wed Jan Uithoven, landbouwer 2perc Weiland 1.94.20
328-329 H.Geest Armen Dussen (Achthont) 2perc Weiland 1.03.00
330 Cornelis van den Beek, koopman Waalwijk Weiland 1.15.10
330a (705)-
331
P.J. Stael, schout
(overkant Molenkade)
Pand, niet beschreven -
Weiland
?- 1.91.50
332-341
 
C.L.M. de Croix, Parijs
overkant Molenkade
6perc Weiland - Opg.boom - 3perc Weiland 7.34.30 - 0.15.60 - 3.21.30

Verder naar Kornsedijk

Terug naar Binnen Achterstraat

Samenvatting

De Voorste Hoek kende nog nauwelijks bebouwing. Slechts een pand halverwege - van de kinderen van Adriaen Stael - en eentje op de hoek met de Molenkade bij de brug over de Gantel, op een perceel dat in eigendom was van schout P.J. Stael. In het Klein Zuideveld had Peter Verschoor nogal wat weilanden, maar ook de weduwe van Jan Uithoven en de rooms-katholieke H.Geest Armen. Deze laatste percelen waren vermoedelijk de later door de rooms-katholieke kerk aangeduidde Achthont. Aan de overzijde van de Molenkade, in het Groot Zuideveld tegenover het kasteel, was vrijwel alles in bezit van kasteelheer Croix. Er was toen ook al sprake van een klein perceel (nummer 338) met opgaand geboomte, pal tegenover het kasteel. Het vormde waarschijnlijk de aanzet tot vorming van het bekende eikenbos dat later het kasteel vanuit de Sluis bezien volledig aan het zicht onttrok.
Hiermee is het virtuele rondje Dussen voltooid. U kunt de gehele rondgang opnieuw maken door te starten bij

Kornsche Sluis, respectievelijk Kornsche Buitenkade

Terug naar Streekhistorie


© Ton Lensvelt, e-mail adres: tonlensvelt@ziggo.nl