Situatie in Binnen Achterstraat in 1832

Detailkaart van de Binnen Achterstraat uit 1832 met perceelbeschrijving

Op 21 oktober 1832 werd onder supervisie van ir. L.J. Kuijk van het kadaster de Gemeente Dussen in kaart gebracht. Onderverdeeld in een tiental secties werd de gehele gemeente opgemeten en in detailkaarten uitgewerkt. In de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels (OAT) werd aanvullende informatie per perceel beschreven. Tevens werden hierin de eigenaren opgetekend. Deze webpagina geeft een inzicht van de situatie in de Achterstraat van het Binnen te Dussen in 1832.

In de tabel hieronder worden van het afgebeelde kaartje de percelen langs de Achterstraat van het Binnen beschreven en van de percelen in het Groot Zuideveld daar direct aan grenzend. Te beginnen met de bebouwde percelen in volgorde van links naar rechts. Daarna de achterliggende landbouwpercelen - voor een belangrijk deel niet op kaart (n.o.k.) - echter dan in volgorde van rechts naar links. De afmetingen zijn weergegeven in Nederlandsche bunders, vierkante roeden en vierkante ellen

1832binnenachterstraat.jpg

Kadasterkaartje van de Binnen Achterstraat. Het betreft een detail van de kadasterkaart van de Gemeente Dussen, Sectie H, genaamd Zuideveld, Tweede Blad, opgemeten door landmeter eerste klasse P. van Driel. Het kaartje geeft de situatie weer te beginnen ruim honderd meter ten oosten van de haakse bocht met de Molenkade. De dam tussen voor- en achterstraat ter hoogte van het kasteel bestond toen nog niet, de oversteek werd gevormd door een brug over De Dusse (niet op kaart)

Percnr Eigenaar Omschrijving Grootte (b.r.e.)
627-628 Arnoldus Roelants, timmerman Tuin - Huis&Erf 0.10.80 - 0.13.06
629-630 Leendert Koun, kleermaker Huis&Erf - Tuin 0.02.10 - 0.14.60
631-633 Richardus Herp, landbouwer Tuin - Boomg - Huis,Schuur&Erf 0.04.44 - 0.11.00 - 0.12.20
634-635 C.L.M. de Croix, Parijs Huis&Erf - Tuin 0.01.02 - 0.12.10
636-637 Arie van Tilborg, landbouwer Boomg - Huis&Erf 0.09.80 - 0.05.70
638-639 Johannes Arien Vermeulen, schoenmaker Huis&Erf - Boomg 0.03.36 - 0.27.50
640-641 Evert Wijtvliet, landbouwer Tuin - Huis&Erf 0.03.23 - 0.14.50
642-642 Wed Zeger Nederveen Tuin - Huis&Erf 0.14.20 - 0.01.98
644-646 Peter Verschoor, landbouwer Huis, Schuur&erf - Boomg - Tuin 0.21.90 - 0.09.00 - 0.06.90
647-649 P.J. Stael, schout Tuin - Huis&Erf - Boomg 0.08.80 - 0.18.70 - 0.23.80
650-651 Wed Heimen de Rooij, wagenmaker Huis&Erf - Schuur - Tuin 0.08.80 - 0.09.70 - 0.10.10
653-654 en 657 Bart Kievits, schoenmaker Tuin - Huis&Erf - Kapboom 0.28.50 - 0.05.60 - 0.02.31
655-656 Isak Herp Tuin - Huis&Erf 0.16.10 - 0.02.40
658-660 Philip Wijnen, arbeider Opg.boom - Huis&Erf - Tuin 0.02.55 - 0.02.10 - 0.07.40
661-662 Peter A. Roubos, landbouwer Tuin - Huis&Erf 0.05.60 - 0.10.70
663-664 Wed Dionisius Middelkoop Tuin - Huis, Schuur&Erf 0.04.45 - 0.07.70
665-666 Wed Govert van Wijk (c.s.) Huis&Erf - Tuin 0.05.90 - 0.18.80
667-669 Lambert Valk, arbeider Tuin - Huis&Erf - Tuin 0.09.50 - 0.03.38 - 0.21.10
670-673 C.L.M. de Croix, Parijs Graanmolen&Erf - Huis&Erf - Tuin - Weiland 0.06.20 - 0.05.80 - 0.08.20 -0.78.30
584-626   Landbouwpercelen /TD>  

Verder naar de Voorste Hoek

Terug naar Binnen Voorstraat

Samenvatting

De Achterstraat van het Binnen, die aansloot op de Achterstraat van de Baan, werd intensief bewoond. Onder meer de schout van Dussen, P.J. Stael, had er zijn woning, met naast hem landbouwer P.J. Verschoor en wat verderop bij de passage over de Dusse woonde de weduwe van Dionisius Middelkoop. Het huis van Stael wordt omschreven als een particuliere woning met verdieping, goed onderhouden, volgens de schatters van het kadaster behorende tot de buitenklasse 2. De woning van de weduwe Middelkoop behoorde eveneens tot buitenklasse, maar werd gerangschikt onder klasse 3.
Ter hoogte van de Dussensche steeg (nu Ruttensteeg) stond de graanmolen De Gunst die eigendom was van C.L.M. de Croix, de kasteelheer die echter zelf in Parijs domicilie hield. De achterliggende landbouwpercelen aan de Achterstraat in het Binnen waren veelal in eigendom van de bewoners van de straat, maar ook van kasteelheer De Croix en van gevestigde landbouwfamilies uit Dussen.
Opmerkelijk is het knikje in de weg ter hoogte van de percelen 653 en 654 van schoenmaker Bart Kievits. Het aan de overzijde van de weg gelegen perceel 657 blijkt namelijk ook eigendom van Kievits. Dit duidt er volgens mij op dat de bebouwing bij de passage over de Dusse (de oversteek naar de kerk) de oudere bebouwing is. Van hieruit zal later de Achterstraat verder in westelijke richting zijn doorgetrokken (als eerste door Kievits of een van zijn voorvaderen) om zodoende voor nieuwe bebouwing langs de zuidoever benut te kunnen worden.

Terug naar Streekhistorie


© Ton Lensvelt, e-mail adres: tonlensvelt@ziggo.nl