Situatie in Baansche Voorstraat in 1832

Detailkaart van de Baansche Voorstraat uit 1832 met perceelbeschrijving

Op 21 oktober 1832 werd onder supervisie van ir. L.J. Kuijk van het kadaster de Gemeente Dussen in kaart gebracht. Onderverdeeld in een tiental secties werd de gehele gemeente opgemeten en in detailkaarten uitgewerkt. In de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels (OAT) werd aanvullende informatie per perceel beschreven. Tevens werden hierin de eigenaren opgetekend. Deze webpagina geeft een inzicht van de situatie aan de Baansche Voorstraat te Dussen in 1832.

In de tabel hieronder worden van de afgebeelde kaartjes de percelen en bewoning beschreven langs de Baansche Voorstraat te Dussen vanaf de Dussensche Steeg (thans Ruttensteeg), die ten zuiden van de Baansche Wetering lagen. Deels zijn de percelen niet op de kaartjes weergegeven. De afmetingen zijn weergegeven in Nederlandsche bunders, vierkante roeden en vierkante ellen

1832baanvoorstraatdussteeg.jpgKadasterkaartje van de Baansche Voorstraat vanaf Dussensche Steeg. Het betreft een detail van de kadasterkaart van de Gemeente Dussen, Sectie K, genaamd Eelhoeve, Eerste Blad, opgemeten door landmeter eerste klasse Van Driel.

Percnr Eigenaar Omschrijving Grootte (b.r.e.)
1-2 Erve Arie de Bruin, Capelle 2 perc Weiland 2.63.60
3 Heijmen de Rooij Weiland 1.09.20
4 Erve Gerrit Verheijden, Capelle Bouwland 2.34.10
5 Mathijs Dekkers, landbouwer, Vrijhoeven-Capelle Weiland 2.92.60
6-8 Adriaan Eland, landbouwer, Dussen Tuin - Huis&Erf - Boomgaard 0.07.20 - 0.03.36 - 0.07.70
9 Cornelis Kivits, landbouwer Bouwland 1.29.70
10-13 Erve Gerrit Verheijden, Capelle 2 perc Weiland - 2 perc Bouwland 4.75.70 - 3.52.70
14-18 Dionisius Middelkoop, notaris 5 perc Weiland 3.95.80
19-20 A.J. Vermeulen, doctor, Waalwijk Weiland - Bouwland 2.41.10 - 0.69.10
21-23 Diaconie Armen Dussen Weiland - 2 perc Bouwland 2.49.50 - 1.73.40
24 Wed Jan Uithoven Weiland 2.68.30
25-26 Wed/Kind Peter Zwarts Bouwland - Weiland 1.18.20 - 2.11.50
27-28 Bastiaan de Rooij, landbouwer 2 perc Bouwland 2.00.60
29 Dionisius Middelkoop, notaris Bouwland 1.76.90
30-32 en 34 Huibert van Berkel, landbouwer, Dussen 3 perc Weiland - Hakhout 2.58.80 - 0.01.89
33 Wed Jan van de Steld Huis 0.00.45
35-36 Willem Kenniphaas, landbouwer Boomgaard - Huis&Erf 0.03.33 - 0.01.70
37-41 Adriaan Colijn, arbeider Tuin - Huis&Erf - 2perc Tuin 0.04.80 - 0.02.07 - 0.16.67
42-44 Erve Jacobus van de Brouck, wever Boomgaard - Huis&Erf - Tuin 0.11.10 - 0.01.80 - 0.05.40
45-46 (240) Cornelis Wijnen, Veen Huis&Erf - Tuin 0.02.08 - 0.08.10
47-48 Dirk van Klootwijk, arbeider Tuin - Huis&Erf 0.02.379 - 0.00.91
49-50 P.J. Stael, schout 2perc Bouwland 2.94.40
51 Cornelis & Gert van Kooten Bouwland 1.54.60
52 Erve P.J. Stael Weiland 1.51.30
53-56 Lijsbet van Giessen Huis&Erf - Boomg - Tuin - Weiland 0.06.20 - 0.09.50 - 0.13.30 - 0.44.00
57 Richardus van herp, landbouwer Bouwland 2.93.00
58 Bastiaan de Rooij, landbouwer Bouwland 2.37.90
59 Nicolaas van de heuvel, herbergier, Hil Bouwland 3.02.40
60-64 Abraham van de Beek, landbouwer 3 perc Weiland - 2 perc Bouwland 3.19.45 - 2.49.20
65 P.J. Stael, schout Bouwland 1.73.50
66-68 Gereformeerde Dussen 2 perc Bouwland - Weiland 2.28.70 - 0.03.10
69-70 Dionisius Middelkoop, notaris Weiland - Bouwland 0.02.72 - 1.03.30
70a-70b Johannes Graaf, BBroek 2 perc Bouwland 2.89.50
71-74 Johannes van Dalen, landbouwer Bouwland - 3 perc Weiland 0.70.30 - 4.52.00
75-76 Wed Peter Pellikaan, Waspik 2 perc Bouwland 2.94.50

 

Onderstaand een kadasterkaartje van de Baansche Voorstraat, maar dan van het vervolgdeel richting Meeuwen. Ook hier zijn een aantal beschreven percelen niet op het kaartje weergegeven. Het betreft een detail van de kadasterkaart van de Gemeente Dussen, Sectie K, genaamd Eelhoeve, Eerste Blad, opgemeten door landmeter eerste klasse Van Driel.

1832baanvoorstraat1.jpg

Percnr Eigenaar Omschrijving Grootte (b.r.e.)
77-85 en 93-94 Cornelis & Gerrit van Kooten, landbouwer Huis, Schuur&Erf - Weil - Tuin - Weil -3perc Bouwl - Weil - Bouwl - 2perc Weiland 0.19.70 - 0.17.60 - 0.10.20 - 0.43.40 - 2.08.40 - 1.35.30 - 1.95.30 - 2.44.20
86-87 en 89 Bastiaan de Rooij, landbouwer Bouwland - Weiland - Bouwland 2.72.50 - 1.74.70 - 0.51.20
88 Dionisius Middelkoop, notaris Bouwland 0.19.00
90 Diaconie Armen Meeuwen Bouwland 1.79.80
91 H. Geest Armen Dussen Bouwland 1.85.20
92 Erve Antonie Verschoor, Heeswijk Bouwland 1.82.10
95-96 Piet Vermeulen, landbouwer, Loon op Zand 2perc Weiland 3.04.10
97 Johannes van Dalen, landbouwer Bouwland 1.14.80
98-100 Huibert van Berkel, landbouwer Weiland - Huis, Schuur&Erf - Tuin 0.46.10 - 0.22.30 - 0.19.60
101-103 Erve Jan Rijke Bouwland - Huis - Bouwland 0.17.30 - 0.01.40 - 0.10.10
104-107 Jenneke Snoek, geh.met Dirk Dalm, arbeider Bouwland - Boomgaard - Huis - Bouwland 0.02.72 - 0.35.10 - 0.01.80 - 0.28.10
108-119 Bastiaan de Rooij, landbouwer Zwingelkoren - Huis, Schuur&Erf - Tuin - Wel - 2perc Bouwl - 3perc Weil - 3perc Bouwl 0.00.75 - 0.12.70 - 0.10.00 - 1.03.50 - 1.34.70 - 5.60.30 - 3.31.50
120 Diaconie Armen van Dussen Bouwland 1.30.00
121-122 Petronella den Jongh, geh.met Dirk Pullen, BBroek 2perc Bouwland 2.00.80
123 en 124a Abraham van de Beek, Hil Bouwland 4.29.50 - 1.44.60
124 Wouter Uithoven, landbouwer, Hil Bouwland 1.69.60
125 Wed Govert van Wijk Bouwland 1.39.10
126 Adriana Biesia, wed David Poeljen van Nuland, Dordrecht Bouwland 3.31.00
127-128 Jacobus de Rooij, landbouwer, Hil 2 perc Bouwland 2.71.40
129 (241-242) Petronella den Jongh, wed Dirk Pullen, lanbouwer, BBroek Bouwland 2.03.10
130 Dionisius Middelkoop, notaris Bouwland 0.70.40
131 Nicolaas van de Heuvel, herbergier, Hil Bouwland 1.32.70
132-133 Diaconie Armen BBroek Bouwland - Weiland 0.91.40 - 1.79.40
134 Bastiaan de Rooij, landbouwer Bouwland 2.00.60
136-139 Wed. Dionisius Middelkoop 2 perc Weiland - 2 perc Bouwland 3.32.40 - 1.17.80
140-147 Bastiaan de Rooij, landbouwer Huis, Schuur&Erf - 2 perc Boomgaard - 4 perc Weiland - Bouwland 0.22.60 - 0.29.00 - 6.27.40 - 2.77.90

Verder naar de Voorstraat van Het Binnen

Terug naar De Bosschen

Samenvatting

De Baan kende in 1832 nog maar een vrij geringe bebouwing. Opvallend is het huisje van de weduwe Jan van de Steld, pal aan de weg in de bocht van de Baan naar het Binnen. Op deze plek bevond zich een tolplaats van de grindweg tussen Heusden via Dussen naar Werkendam. Vermoedelijk werd dit pand als zodanig daarvoor gebezigd.
Groot-grondbezitter aan de Baan was Bastiaan (Bastiaanzoon) de Rooij, die z'n boerderij ongeveer halverwege de Baan had. Hij was tevens de over-grootvader van de bekende schrijver Lourens Penning die ook nog een tijdje aan de Baan gewoond heeft.

Terug naar Streekhistorie


© Ton Lensvelt, e-mail adres: tonlensvelt@ziggo.nl