Situatie in Bosschen en Baan in 1832

Detailkaart van de Bosschen en Baansche Voorstraat uit 1832 met perceelbeschrijving

Op 21 oktober 1832 werd onder supervisie van ir. L.J. Kuijk van het kadaster de Gemeente Dussen in kaart gebracht. Onderverdeeld in een tiental secties werd de gehele gemeente opgemeten en in detailkaarten uitgewerkt. In de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels (OAT) werd aanvullende informatie per perceel beschreven. Tevens werden hierin de eigenaren opgetekend. Deze webpagina geeft een inzicht van de situatie in de Bosschen - vanaf Kasteel Meeuwen - en Baansche Voorstraat te Dussen in 1832.

In de tabel hieronder worden van het afgebeelde kaartje van links naar rechts de percelen en bewoning beschreven gelegen aan de Baansche Voorstraat en Bosschen, op de rechteroever van het riviertje de Dussen tot aan Kasteel Meeuwen. De afmetingen zijn weergegeven in Nederlandsche bunders, vierkante roeden en vierkante ellen

1832baanbosschen.jpg

Kadasterkaartje van de Baansche Voorstraat en de aansluitende Bosschen. Het betreft een detail van de kadasterkaart van de Gemeente Dussen, Sectie K, genaamd Eelhoeve, Tweede Blad, opgemeten door landmeter eerste klasse Van Driel.

Percnr Eigenaar Omschrijving Grootte (b.r.e.)
160-162 Jan Buijs, arbeider, Dussen 3perc Weiland 2.46.10
163 Bastiaan de Rooij, landbouwer, Dussen Weiland 1.14.40
174 Wed Jan Kastelijn Hakhout 1.35.80
175-176 Wed Jasper van Turnhout, landbouwer, Meeuwen 3perc Weiland - Bouwland 5.16.20 - 1.13.60
189-192 Bastiaan de Rooij, landbouwer, Dussen Weiland - Bouwland 2.82.20 - 3.81.10
195-197 Wed Jasper van Turenhout, landbouwer, Meeuwen Bouwland 1.29.70
198-199 Peter van Buuren, landbouwer, Meeuwen Bouwland 1.47.40
204 ? Willem Struik, Uitwijk Hakhout 0.24.30
215 Bastiaan de Rooij Hakhout 0.79.20
216-216a Philip Dirk de Wijnen, arbeider, Dussen Weiland 1.30.30
217 Leendert Boor, landbouwer Dussen Weiland 1.30.50
233 Wed Wouter E. Rombout, landbouwer, Meeuwen Weiland - Bouwland 1.19.90 - 1.22.00
237 Wed van Bleijswijk, Meeuwen Bouwland - Tuin - Huis&Erf 2.19.90 - 0.10.90 - 0.44.80

Verder de Baansche Voorstraataf, richting Het Binnen

Terug naar Baan Achterstraat

Samenvatting

Slechts sporadisch bewoning in het meest oostelijke deel van Dussen. De percelen in de Bosschen gelegen lang de Dusse waren veelal hakhout (grient) percelen. Ook aan de kruising van de Bosschen met de Meeuwense Steeg lagen grienden of wilgenbosschen, alsmede wat verderop in het Noordeveld. De geografische naam de Bosschen zal zeer waarschijnlijk zijn herkomst vinden in het feit dat het gebied een boomrijk gebied was. Bastiaan de Rooij uit Dussen en de weduwe Jasper van Turenhout waren het meest nadrukkelijk aanwezig, naast een enkele arbeiderswoning. De oversteek naar de linkeroever van de Dussen was tussen perceel 215 van Bastiaan de Rooij en 216a, huis en erf van Philip Dirk de Wijnen. Opvallend is dat de loop van de de Mostertdijk uit de perceelsindeling af te leiden valt

Terug naar Streekhistorie


© Ton Lensvelt, e-mail adres: tonlensvelt@ziggo.nl