Situatie in Baansche Achterstraat in 1832

Detailkaart van de Baansche Achterstraat uit 1832 met perceelbeschrijving

Op 21 oktober 1832 werd onder supervisie van ir. L.J. Kuijk van het kadaster de Gemeente Dussen in kaart gebracht. Onderverdeeld in een tiental secties werd de gehele gemeente opgemeten en in detailkaarten uitgewerkt. In de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels (OAT) werd aanvullende informatie per perceel beschreven. Tevens werden hierin de eigenaren opgetekend. Deze webpagina geeft een inzicht van de situatie aan de Baansche Achterstraat te Dussen en Meeuwen in 1832.

In de tabel hieronder worden van de afgebeelde kaartjes de percelen en bewoning beschreven langs de Baansche Achterstraat, zowel onder Dussen als Meeuwen. De afmetingen zijn weergegeven in Nederlandsche bunders, vierkante roeden en vierkante ellen

1832baanachterstraat.jpgKadasterkaartje van de Baansche Achterstraat. Het betreft een detail van de kadasterkaart van de Gemeente Dussen, Sectie H, genaamd Zuideveld, Tweede Blad, opgemeten door landmeter eerste klasse Van Driel.

Percnr Eigenaar Omschrijving Grootte (b.r.e.)
555-557 Nicolaas van de Heuvel, tapper, Hil 3perc Weiland 2.46.10
558 Cornelis Vermeulen, Capelle Weiland 1.14.40
560 Wouter Janse Rombout, landbouwer, Meeuwen Weiland 1.35.80
561-564 Matheus Ophorst, landbouwer, Loon op Zand 3perc Weiland - Bouwland 5.16.20 - 1.13.60
565-566 Gasthuis Geertruidenberg Weiland - Bouwland 2.82.20 - 3.81.10
568 Bastiaan van Kooten, landbouwer, Meeuwen Bouwland 1.29.70
568 Wed Peter Pellikaan, Waspik Bouwland 1.47.40
569 Philip Wijnen, arbeider Bouwland 0.24.30
570 Wed/Kind Reinier Janse vd Pluijm, landbouwer Bouwland 0.79.20
571 Diaconie Armen Dussen Weiland 1.30.30
572 Wed Jan van de Hoek, Capelle Weiland 1.30.50
573-574 Wed Heijmen de Rooij Weiland - Bouwland 1.19.90 - 1.22.00
575-577 Jan Eland, tapper, 'sBosch Bouwland - Tuin - Huis&Erf 2.19.90 - 0.10.90 - 0.44.80
579 en 581 Andriaan Eland Weiland - Bouwland 0.32.40 - 1.22.30
580 Peter Joseph Sprangers Bouwland 1.21.60
581a-582 H.P. Sprangers, landbouwer 2perc Bouwland 1.12.30
583 C.L.M. de Croix, Parijs Bouwland 1.72.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderstaand een kadasterkaartje van de Baansche Achterstraat onder Meeuwen. Het betreft een detail van de kadasterkaart van de Gemeente Meeuwen, Sectie D, genaamd Hoog Meeuwen, Eerste Blad, opgemeten door landmeter eerste klasse J.A. Knaap. Enkel de bebouwde percelen zijn beschreven.

Percnr Eigenaar Omschrijving Grootte (b.r.e.)
4-5 Antonie van Krimpen, arbeider, Capelle Tuin - Huis&Erf 0.01.75 - 0.02.38
19-20 Jacobus Kroeskop, arbeider, Meeuwen Tuin - Huis&Erf 0.07.20 - 0.01.95
44-46 Wed Jasper van Turnhout, Meeuwen Boomgaard - Huis&Erf - Tuin 0.05.40 - 0.09.70 - 0.10.10
1832baanachterstraatmeeuwen.jpg

Naar de noordoever van De Dusse, De Bosschen

Terug naar de Diebracht

Samenvatting

Slechts enkele panden stonden er aan de Baansche Achterstraat. Het enige pand onder Dussen behoorde toe aan Jan Eland uit Den Bosch, van beroep tapper. Hij zal er waarschijnlijk niet zelf gewoond hebben. In het deel van de Baansche Achterstraat dat onder de gemeente Meeuwen viel, stonden enkele arbeiderswoningen. Daarvan bleek de weduwe van Jasper van Turnhout aan beide zijden van de Dusse bezittingen te hebben. De oversteek van de linker- naar de rechteroever van de Dusse is ongeveer halverwege op het kaartje weergegeven. Bij de reconstructie van de grintweg tussen Heusden en Dussen, in 1843, had Jan Huigen hier een herberg. Het land in het Groot Zuideveld grenzend aan de Baansche Achterstraat onder Dussen was voor een behoorlijk deel eigendom van niet-Dussensche ingezetenen. De Baansche Achterstraat is deels verdwenen of niet meer als zodanig in gebruik als gevolg van de ruilverkaveling en de aanleg van provinciale weg in de twintigste eeuw.

Terug naar Streekhistorie


© Ton Lensvelt, e-mail adres: tonlensvelt@ziggo.nl