Van Krimpen

Jan Cornelis van Krimpen aan de Sluis, van boerderij tot modehuis

Oorsprong

Jan Cornelis van Krimpen was een zoon van Toon van Krimpen en Abelia Vos die aan de Korn hun boerderij hadden. Toen vader Toon in 1931 overleed hebben zijn drie zoons: Jan Cornelis, Arie/Ai en Cornelis het bedrijf voortgezet; hun zuster Heiltje vermaakte zich vooral met ‘meneer Johan’ van Honsewijk in Dussen Binnen.

Jan Cornelis trouwde in 1937 met Johanna Kuijsten uit Sprang. Om voor zichzelf een boerderij te beginnen kocht hij de boerderij aan de Sluis naast het raadhuis van de inmiddels 76-jarige Cornelis Peter Rombout die echter wel tot zijn overlijden bij Jan Cornelis en Johanna bleef inwonen. In 1938 werd hun dochter Huiberdina van Krimpen geboren.
Aan de andere kant van de boerderij stond de kolenschuur van Van Beurden. Omdat de kolenhandel was overgedaan aan Zeger Baks werd deze gesloopt en werd op die plaats een nieuw huis met werkplaats gebouwd door loodgieter/koperslager Koos van Mierlo.
Na de raadhuisramp van mei 1945 was ook Jan Cornelis van Krimpen genoodzaakt nieuwbouw te plegen. Dat gebeurde echter aan de achterweg/pad van de Molenkade. Dit was een koolaspad parallel aan de Molenkade dat begon achter het pand van Koos van Mierlo en in noordelijke richting doorliep achterlangs de sigarenwinkel van Eijkhout, de bakkerij van Toon van Dijk en het huis van touwslager Reijnaars, tot aan de boerderij van Wout Koops; deze stond ongeveer waar nu de woning van de weduwe Herman de Rooij is. Deze boerderij was in het kader van de wederopbouw reeds in 1946 herbouwd
Jan Cornelis van Krimpen liet zijn nieuwe boerderij in 1952 bouwen, architect was: De Jong en Oostlander. Hij heeft er zo’n dertig jaar in geboerd, een gemengd bedrijf. Beginjaren tachtig werd het pand aangekocht door Bert van den Braasem die er een glashandel in startte.

Bronnen

Bevolkingsregisters Dussen op streekarchief te Heusden. Ton Lensvelt 19 juni 2019.

Terug naar Streekhistorie


© Ton Lensvelt, e-mail adres: tonlensvelt@ziggo.nl