Muntvondst in Dussen in 1891

ALMKERK 25 Mei 1891. In de naburige gemeente Dussen zijn onder anderen gevonden een geldstukje iets grooter dan een halven gulden. Aan de eene zijde staat: V S V I M T C A O L aan de andere sijde O S I V S A M B R.
Voorts gevonden een geldstukje ter grootte van een cent, aan de eene zijde is vermeld Hollandia 1678 aan de andere zijde 2 S.

Bron: Krantenbericht in Heusden Nieuwsblad

Nader onderzoek door archeoloog Johan Hendriks heeft uitgewezen dat het hier gaat om een muntstuk uit de eerste helft van de zestiende eeuw (zie afbeelding boven). De tekst op de munt werd door de krant namelijk niet goed geïnterpreteerd. Aan de ene kant van de munt staat: CAROLUS V IMP en aan de andere zijde S.AMBROSIUS. Het betreft een zilveren muntstuk uit de tijd van Keizer Karel V (Gent, 24 februari 1500 – Cuacos de Yuste, Spanje, 21 september 1558), voor zijn mondigverklaring Karel van Luxemburg geheten, uit het Huis Habsburg, sinds 1506 landsheer van uiteindelijk (1543) alle Nederlandse gewesten, van 1516 tot 1556 als Karel I koning van Spanje en van 1519 tot 1556 als Karel V Rooms-keizer. In Vlaanderen staat hij algemeen bekend als keizer Karel, in Nederland als Karel V.
Deze zilveren munt is gedetermineerd als een Denaro da soldi. Hij komt uit Milaan. De voorzijde beslaat 2 zuilen van Hercules, de achterzijde een beschermheilige v ST Ambrosius. De Zuilen van Hercules vormden in de Griekse mythologie de grens van de bekende wereld in het westen. Het zou de stadspoort zijn van het oude Atlantis, gelegen buiten de kust in de Atlantische Oceaan, bij Gibraltar. De Heilige Ambrosius werd in 339 geboren in Trier, Duitsland, in een adellijke familie die tot het Christendom bekeerd was. Op een dag, toen hij in zijn wieg lag te slapen, vlogen bijen zijn mond binnen. De bijen druppelden honing in de mond van de baby, vandaar dat men spreekt dat de redevoeringen van deze heilige `zoet als honing` waren, toen ze weer naar buiten kwamen vlogen ze omhoog naar de hemel. Het was een voorspelling van zijn grote gave van het woord en dit feit maakte hem tot patroonheilige van de imkers. Hij werd bisschop van Milaan. De stoffelijke resten van de Heilige Ambrosius worden bewaard in de basiliek van Milaan, waar hij stierf op 4 april 397.

Het eveneens gevonden geldstukje ter grootte van één cent werd door Hans Jongeling, MA, Head of Numismatic Department van de Koninklijke Nederlandse Munt (sins 1567) geïdentificeerd als een zilveren 2 stuiver muntje uit de provincie Holland. Hiervan werden er in de zeventiende eeuw blijkbaar heel veel van gemaakt.

Terug naar Streekhistorie


© Ton Lensvelt, e-mail adres: tonlensvelt@ziggo.nl