Kaarten Hingman-collectie in Nationaal Archief in 's-Gravenhage

Inventarisnummer: 4.VTH, Inventaris van de verzameling Binnenlandse Kaarten Hingman
Samenvatting van de inhoud van het archief:
De collectie bevat de unieke manuscript kaarten van Nederland van de middeleeuwen tot halverwege de 19e eeuw. De kaarten zijn afkomstig uit verschillende archieven en horen bij de registratie en de besluitvorming van de archiefvormers van die instellingen. De kaarten zijn meestal in opdracht gemaakt met een administratief doel en zijn dus functioneel en niet commercieel . Zo zijn er kaarten van domeinen, polders, wegen en abdijen. Er zijn kaarten gemaakt om een geschil te beslechten of een recht vast te leggen, rivierkaarten voor de waterstaat, plattegronden en vestingwerken voor militaire doeleinden en prekadastrale kaarten in verband met de grondadministratie. Archiefvormers zijn o.a. de Staten-Generaal, de Raad van State, de Nassause Domeinraad en het Ministerie van FinanciŽn en de Graven van Holland. Een belangrijk onderdeel vormen de kaartboeken van de landerijen die behoorden aan de kloosters, zoals de verdwenen abdijen Rijnsburg en Leeuwenhorst. Deze vroegste kaarten van Holland vormen de overgang tussen schilderkunst en topografie. Er zijn veel waterstaatskaarten zoals van zeeweringen, dijken en sluizen. Van de grote rivieren Rijn, Maas en Waal als van de IJssel, Lek en Merwede zijn manuscriptkaarten bewaard gebleven. Onder de rubriek rivieren zijn de kaarten met weergaven van uiterwaarden, platen, gorzen en visserijen, afkomstig van de domeinarchieven, in aparte subrubrieken geordend. Er zijn opvallend veel kaarten uit de 16e eeuw en later van de Zuid-Hollandse eilanden, vooral van het gebied van de Biesbosch. In 1421 waren hier door de St. Elisabethsvloed zo'n twintig dorpen in de golven verdwenen. Deze kaarten danken hun ontstaan aan de talloze geschillen van de eigenaars van ondergelopen gebieden, die later weer werden ingedijkt of waar men visrechten pretendeerde: de meeste van deze kaarten zijn afkomstig uit het archief van de rekenkamer van Holland, die de domeinen van Holland beheerde; en ook van de Nassause Domeinen. Een andere opmerkelijke kaart in deze rubriek is die van het noorden van Noord-Holland met de eilanden Texel en Wieringen. (ca.1552). Een topstuk dat wordt toegeschreven aan de bekende schilder Jan van Scorel (1495-1562). Verder zijn er in het archief kaarten en plattegronden van Nederlandse en enkele buitenlandse steden, dorpen, forten, havens en gebouwen te vinden.

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
GEWESTELIJKE-, POLDERKAARTEN ETC

NOORDBRABANT
a. Altena, Heusden, de Langstraat.
1387 Kaart van de landen van Altena en Heusden.
Ī1600
Afmetingen 1.41-0.1 m
Schaal 400Putsche roeden=0.113 m
Vervaardigd door DaniŽl Schellincx.
Manuscript, zie 4.VTHR 4053

1388 Kaart van de landen van Altena, Heusden en de Langstraat.
17de eeuw
Manuscript Litt. van Bavel Oud Berne, Bernensia V

1389 Kaart van de landen van Altena, Heusden en de Langstraat.
30 oktober 1748.
Afmetingen 1.43-0.94 m
Schaal 1475 Rijnlandse roeden=0.233 m
Vervaardigd door P.A. Ketelaar.
Manuscript Kopie van 1751 van Anth. Hattinga. Litt. als voren.

1390A - 1390B Kaart van de landen van Altena, Heusden en de Langstraat beboorende tot het generale plan tot aftapping der inundatie wateren.
3 Februari 1798
Afmetingen 1.03-0.63 m
Schaal 1000 Rijnlandse roeden =0.123 m
Vervaardigd door F.W. Conrad.
Gedrukt met twee bladen plans en profielen der dijken, Sculpsit: Veelwaard.

1390A Blad 1 Ook beschreven in Collectie Blanken toegang 4.BLF, inventarisnr. 92
1390B Blad 2 Ook beschreven in Collectie Blanken toegang 4.BLF, inventarisnr. 93

1391 Kaart van de landen van Altena, Heusden en de Langstraat beboorende tot het generale plan tot aftapping der inundatie wateren, met nadere peilingen en opmetingen.
Afmetingen 1.03-0.63 m
Schaal 1000 Rijnlandse roeden =0.123 m
Vervaardigd door F.W. Conrad.
Gedrukt. Sculps: als voren.
Ook beschreven in Collectie Blanken toegang 4.BLF, inventarisnr. 94

1392 Kaart van de limieten van de landen van Altenaen Heusden.
19de eeuw.
Afmetingen 0.85-0.60.
Schaal 500=0.164 m
Manuscript
Ook beschreven in Collectie Blanken toegang 4.BLF, inventarisnr. 95

1393 Kaart van de voorlanden, en platen aan den dijk van het land van Altena.
Begin 17de eeuw.
Afmetingen 0.81-0.75. m
Manuscript

1394 Kaart van de aanwassen en opkomende gronden voor de dijken van het land van Altena.
1562. Afschrift van 1755
Afmetingen 1.11-0.86 m
Schaal 100 roeden=0.048 m
Vervaardigd door Jacob en Pieter Sluyter.
Manuscript op perkament
Graafelijkheids Rekenkamer inv. nr. 742B.

1395-1 - 1395-2 Kaart van het land van Altena gemaakt op last van den graaf van Hoorn.
1563.
Afmetingen 1.20-0.80 m
Schaal 100 Wijksche roeden=0.025 m
Vervaardigd door Corn. Petersz. en Corn. Berck.
Manuscript kopie

1395-1 1 Manuscript

1395-2 2 Kopie

1396 Kaart van de dijken van het land van Altena met de daarvoor gelegene aanwassen tusschen Woudrichem en Werkendam.
1594.
Afmetingen 1.37-0.58 m
Vervaardigd door Simon Jansz. en Corn. Jansz.
Manuscript Kopie.

1397A - 1397B Kaart van de aanwassen en opkomende gronden,liggende voor de dijken van Werken, Almkerk en Dussen in het land van Altena.
1612
Afmetingen 1.30-0.60 m
Schaal 200 Zuidhollandse roeden=0.074 m
Vervaardigd door DaniŽl Schellinex.
Manuscript 2 exemplaren.
Inventaris in Rekenkamer leggers 1601 voor nrs. van percelen (Streekarchief HeusdenAltena)

1397A Blad 1
1397B Blad 2

1398 Kaart van het land van Altena met alle de daarin gelegene polders.
1637
Afmetingen 1.68-1.07 m
Schaal 300 Putsche. roeden=0.145 m
Vervaardigd door Balthazar Floris van Berkenrode.
Manuscript zie 4.VTHR 4054.

1399 Kaart van het land van Altena met een gedeelte van het Monnikenland en een gedeelte der landen tusschen de Bakkerskil en Bruinekil.
19de eeuw.
Afmetingen 0.59-0.37 m
Schaal 500 Rijnlandse roeden=0.184 m
Vervaardigd door J. Beltjes.
Manuscript Kopie.

1400 Kaart van de dijken en molens in het land van Altena tusschen Sleeuwijk en Waspik.
7 April 1810
Afmetingen 0.55-0.17 m
Schaal 700 Rijnlandse roeden=0.085 m
Manuscript

1401 Schetskaart van het land van Altena.
Afmetingen 0.92-0.40 m
Manuscript

1402 Kaart van een nieuw bedijkt land, gelegen in den ban van Almkerk.
1639
Afmetingen 0.59-0.37 m
Schaal 100 Altenasche roeden=0.075 m

1403 Kaart van den ban van Almkerk met zijne polders den Doorn, Uppel en Ganswijk.
Afmetingen 1.26-0.89 m
Schaal 100 Putsche roeden=0.114 m
Vervaardigd door DaniŽl Schellincx.
Manuscript

1404 Kaart van de nieuw bedijkte polders van Almkerk, Emmikhoven en den Doorn. 20 September 1648. Afmetingen 1.135-1.15 m Schaal 100 Hollandse roeden=0.086 m Vervaardigd door G. van der Hult. Manuscript 1405 Kaart van den ban van Op- en Neder-Andel. 1601. Afmetingen 0.99-0.73 m Schaal 100 Putsche roeden=0.115 m Vervaardigd door DaniŽl Schellinex. Manuscript 1406A - 1406B Kaart van de landen in den polder den Doorntoebehoorende den abt van Oostbroek. 17de eeuw. Afmetingen 0.60-0.40 m Schaal 100Putsche roeden=0.125 m Manuscript 1406A Blad 1 1406B Blad 2 1407A - 1407B Kaart van de aanwassen in den Zuid-Hollandschen waard of Veenvloed gelegen voor de ambachten van Dussen en Almkerk. 1550. Afmetingen 1.02-0.80 m Manuscript 1407A Blad 1 1407B 2 Pieter Sluyter, in 1560, Kopie 1755, J. v.d. Luiden Gzn. 1408 Kaart van zekere buitengronden gelegen onder Dussen-Munsterkerk. 1624. Afmetingen 0.87-0.54 m Schaal 200 Zuidhollandse roeden=0.112 m Vervaardigd door DaniŽl Schellincx. Manuscript 1409 Kaart van landen en aanwassen onder Dussen, aan de Kornsche Gantel. 1644. Afmetingen 1.24-0.95 m Schaal 100 Zuidhollandse roeden=0.092 m Vervaardigd door G.v.d. Hult. Manuscript 1410A - 1410B Kaart van de Heerlijkheden van Dussen-Munsterkerk en Dussen-Muilkerk. 21 April 1651. Afmetingen 0.84-0.87 m Schaal 300 Zuidhollandse roeden=0.096 m Vervaardigd door G.v.d. Hult. Manuscript 1410A Blad 1 1410B Blad 2 1411A - 1411C Kaart als vooren April 1665. Afmetingen 0.71-0.054 m Schaal 300 Zuidhollandse roeden=0.095 m Manuscript. 1411A Blad 1 1411B Blad 2 1411C Blad 3 1412 Kaart van de bedijkte buitenlanden van Dussen,genaamd Langewerf en den Peerboom. 1668. Afmetingen 0.99-0.69 m Schaal 130 Zuidhollandse roeden=0.187 m Vervaardigd door Mattheus van Nispen. Manuscript 1413 Kaart van de buitenlanden achter de Dussen zoo de graaflijkheid als de heeren van Dussen competerende. 1669. Afmetingen 1.40-1.10 m Schaal 150 Zuidhollandse roeden=0.132 m Vervaardigd door J. de Roy. Manuscript 1414 Kaart van de buitenlanden achter de Dussen zoo de graaflijkheid als de heeren van Dussen competerende. Afmetingen 1.30-1.12 m Schaal 1/10 uur gaans. of Schaal 136 Putsche roeden of Schaal 140 Zuidhollandse roeden Schaal of 151 Emmikhovensche roeden : 0.137 m Vervaardigd door Mattheus van Nispen en J. de Roy Manuscript 1415 Kaart van de limieten van de landen en visscherijen van den heer van Dussen en de graaflijkheid. December 1700 Afmetingen 0.66-0.44 m Vervaardigd door m.van Nispen. Manuscript 1416 Kaart van de binnengedijkte landen van Dussen-Munsterkerk en den Zuid-Hollandschen polder. 2 Maart 1723 Afmetingen 0.79-0.55 m Schaal 600 Zuid-Hollandsche roeden = 0.171 m Vervaardigd door Abel de Vries. Manuscript op perkament 1417 Kaart van de ambachtsheerlijkhenen van Dussen-Munsterkerk en de heer Aartswaarden. 25 Juni 1803 Afmetingen 0.97-0.62 m Schaal 800 Zuidhollandse roeden=0.25 m Vervaardigd door Willem van Eck en Sim. Simonsz.Zijlmans. Manuscript 1418 Kaart van de nieuwe Altenasche polders, als: Emmikhoven, Ganswijk, Almkerk en den Doorn. 1700 Afmetingen 1.50-1.00 m Schaal 150 Zuidhollandse roeden=0.13 m Vervaardigd door Mattheus van Nispen en Abel de Vries. Manuscript 1419 Kaart van de nieuw bedijkte polders van Emmikhoven, den Doorn en Jannissenland, met de daarvoor gelegene waarden. 27 Juni 1711 Afmetingen 1.40-1.15 m Schaal 200 Emmikhovensche roeden = 0.158 m Vervaardigd door Abel de Vries. Manuscript dit is een kopie van inv. nr.1404 1420 Kaart van den polder Ganswijk. 1601 Afmetingen 0.56-0.43 m Schaal 100 Putsche roeden=0.115 m Vervaardigd door Daniel Schellincx. Manuscript 1421 Kaart van den ban of polder der ambachtsheerlijkheid Giessen. Afmetingen 0.87-0.67 m Schaal 100 Putsche roeden=0.115 m Vervaardigd door Daniel Schellincx. Manuscript 1422 Kaart van den ban van den Hil. Afmetingen 0.83-0.55 m Schaal 100 Putsche roeden=0.115 m Vervaardigd door Daniel Schellincx. Manuscript 1423 Kaart van den polder Honswijk. 1603 Afmetingen 0.61-0.30 m Schaal 100 Putsche roeden=0.115 m Vervaardigd door Daniel Schellincx. Manuscript 1424 Kaart van het bezomerkade land van Jannissenland. 1619 Afmetingen 0.40-0.40 m Schaal 100 Werkeudamsche roeden = 0.108 m Vervaardigd door Daniel Schellincx. Manuscript 1425 Kaart van den ban of polder der ambachtsheerlijkheid Rijswijk. 1602 Afmetingen 1.15-0.56 m Schaal 100 Putsche roeden=0.113 m Vervaardigd door Daniel Schellincx. Manuscript 1426 Kaart van den ban Sleeuwijk. 1603 Afmetingen 1.04-0.74 m Schaal 130 Putsche roeden=0.149 m Vervaardigd door Daniel Schellincx. Manuscript 1427 Kaart van den ban of polder van Uitwijk. 1602 Afmetingen 0.85-0.68 m Schaal 100 Putsche roeden=0.113 m Vervaardigd door Daniel Schellincx. Manuscript 1428 Kaart van de ambachten van Werken, Werkendam en Sleeuwijk. 1554 Afmetingen 0.80-0.55 m Schaal 100 Rijnlandse roeden=0.096 m Manuscript 1429 Kaart van de landen gelegen onder Werkendam. Afmetingen 0.73-0.94 m Schaal 100 Rijnlandse roeden=0.095 m Vervaardigd door Pieter Sluijter. Manuscript 1430 Kaart van den ban van Werken. 1603 Afmetingen 0.73-0.63 m Schaal 100 Putsche roeden=0.115 m Vervaardigd door Daniel Schellincx. Manuscript 1431 Kaart van den ouden en nieuwen ban Wondrichem. Afmetingen 1.48-0.75 m Schaal 100 Putsche roeden=0.114 m Vervaardigd door Daniel Schellinex. Manuscript 1432 Kaart van den Zuid-Hollandschen polder. 1682 Afmetingen 1.00-1.20 m Schaal 100 Zuidhollandse roeden=0.079 m Vervaardigd door Mattheus van Nispen, kopie van Heyman van Dyck. Manuscript Kopie van Johan van Swieten. 1433 Kaart van den Zuid-Hollandschen polder. 1724 Afmetingen 1.10-0.95 m Schaal 150 Zuidhollandse roeden=0.119 m Vervaardigd door Mattheus van Nispen. Manuscript. Kopie als voren; kopie van Heyman v. Dijck. 1434 Kaart van den Zuid-Hollandschen polder. 10 oktober 1749 Afmetingen 0.75-0.61 m Schaal 400 Zuidhollandse roeden=0.181 m Vervaardigd door P. Ketelaar. Manuscript Kopie 1435 Kaart van de dijkputten en gorzen van den Zuid-Hollandschen polder. 17de eeuw. Afmetingen 0.56-0.45 m Schaal 200 Zuidhollandse roeden=0.116 m Manuscript 1436 Kaart van het land van Heusden met de ingebroken gaten in de dijken in Januari 1610. 1610 Afmetingen 1.11-0.94 m Schaal 300 Putsche roeden=0.085 m Vervaardigd door Daniel Schellincx. Manuscript zie 4.VTHR 4055 1437 Kaart van den ban of polder van Biesheuvel. 1613 Afmetingen 0.39-0.41 m Schaal 100 Heusdensche roeden : 0.86 m Vervaardigd door Daniel Schellinex. Manuscript Zie Morgentaalboek in de Graafelijkheids Rekenkamer Rood, RAZH krtn. van Daniel Schellincx 1613. 1438 Kaart van den polder van Biesheuvel. Afmetingen 0.37-0.32 m Schaal 100 Putsche roeden=0.095 m Vervaardigd door Daniel Schellinex. Manuscript Daniel Schellincx, zie inv. nr.1438 1439A - 1439B Kaart van de landen van Biesheuvel en de Veensche Slagen met de daaraan gelegene dijken en kaden 19de eeuw. Afmetingen 0.55-0.46 m Manuscript 2 exemplaren. 1439A Blad 1 1439B Blad 2 1440 Kaart van de landen in den ban van Engelen, de graaflijkheid van Holland competerende. 1611 en 1613 Afmetingen 0.94-0.40 m Schaal 100 Heusdensche roeden : 0.85 m Vervaardigd door Daniel Schellincx. Manuscript 1441A - 1441B Kaart van de landen onder Heesbeen, de graaflijkheid van Holland competerende. 1611 Afmetingen 0.84-0.37 m Schaal 100 Heusdensche roeden : 0.085 m Vervaardigd door Daniel Schellincx. Manuscript 2 exemplaren. 1441A Blad 1 1441B Blad 2 1442 Kaart van de landen in den ban van Oud-Heusden,de graaflijkheid van Holland competerende. 1613 Afmetingen 0.68-0.78 m Schaal 100 Heusdensche roeden : 0.085 m Vervaardigd door Daniel Schellincx. Manuscript 1443 Kaart van verschillende partijen van landen,straten, wegen en stegen gelegen onder Heusden. Maart 1614 Afmetingen 0.40-0.70 m Schaal 200 Zuidhollandse roeden=0.113 m Vervaardigd door Daniel Schellinex. Manuscript. Litt: v. Bavel, Oud Berne, Berneusia V 1444 Kaart van zekere landen gelegen in het Heukelomsche broek gekomen van de Chartroisen van Geertruidenberg. April en Mei 1627 Afmetingen 0.50-0.28 m Schaal 100 Gelderse roeden : 0.111 m Vervaardigd door Daniel Schellincx. Manuscript 1445 Kaart van landen gelegen onder Heukelom in de buurschap van Lueven, gekomen van de Chartroisen van Geertruidenberg. April 1627 Afmetingen 0.57-0.15 m Schaal 100 Geldersche roeden : 0.114 m Vervaardigd door Daniel Schellincx. Manuscript 1446 Kaart van den polder de Oude Waag gelegen onder Doeveren. 12 Juli 1804 Afmetingen 0.50-0.38 m Schaal 80 Rijnlandse roeden : 0.118 m Vervaardigd door J. Camp. Manuscript Comm. van Breda?] 1447 Kaart van de landen onder Doeveren en Drongelen, de graaflijkheid van Holland competerende. 1613 Afmetingen 0.57-0.16 m Schaal 100 Heusdensche roeden : 0.186 m Vervaardigd door Daniel Schellincx. Manuscript 1448 Kaart van de landen in den ban van Genderen, de graaflijkheid van Holland competerende. Afmetingen 0.67-0.23 m Schaal 100 Heusdensche roeden : 0.085 m Vervaardigd door Daniel Schellincx. Manuscript 1449 Kaart van de landen in den ban van Wijk de graaflijkheid van Holland competerende, gekomen van de abdij van Middelburg, met nog twee perceeltjes onder Veen en Aalburg. 1610 en 1613 Afmetingen 1.32-0.68 m Schaal 100 Heusdensche roeden : 0.084 El. Vervaardigd door Daniel Schellinex. Manuscript 1450-1 - 1450-2 Kaart van de gorzen gelegen in de Langstraat. 1599 Afmetingen 1.24-0.77 m Schaal 300 Zuidhollandse roeden=0.093 m Vervaardigd door Cornelis Jan, Simonsz de Jonge en Jacus Jan Symonsz. Manuscript zie 4.VTHR 4056 4.VTHR 4057 1450-1 1 Manuscript 1450-2 2 Kopie 1451 Kaart van de gemeente 's Gravenmoer. 1807 Afmetingen 1.10-0.80 m Schaal 70 Rijnlandse roeden=0.092 m Vervaardigd door A.P. van der Horst. Manuscript Kopie 1452 Kaart van het grootste en voornaamste gedeelte van 's Grevelduinkapel. 18 April 1771 Afmetingen 0.98-0.62 m Schaal 200 Rijnlandse roeden=0.204 m Schaal 200 Zuidhollandse roeden=0.214 m Vervaardigd door P.A. Ketelaar. Manuscript 1453 Kaart van zekere landen gelegen in Kloosterbroek tusschen Raamsdonk en Oosterhout. 17de eeuw. 19 April 1663 Afmetingen 0.67-0.54 m Schaal 100 Zuidhollandse roeden=0.08 m Vervaardigd door Nicolaas Manternach. Manuscript 1454 Kaart van zekere opgekomen en aangewassen landen, gelegen in Kloosterbroek ten zuiden van de 's Gravenmoersche vaart, gekomen van de Chartroisen van Geertruidenberg. 19 April 1663 Afmetingen 1.76-1.02 m Schaal 100 Zuidhollandse roeden=0.16 m Vervaardigd door Nicolaas Manternach. Manuscript 1455 Kaart van de landen ten noorden en ten zuiden van de 's Gravenmoersche vaart. 1703 Afmetingen 0.70-0.42 m Vervaardigd door M. van Nispen Manuscript naar N. Manternach 1456 Kaart van de aanwassen onder Raamsdonk, Waspik, Capelle, Besoijen en Waalwijk. 1562 Afmetingen 0.90-0.60 m Vervaardigd door Jacob en Pieter Sluijter. Manuscript op perkament 1457 Kaart van de landen onder Raamsdonk, Waspik, 's Gravenmoer en Oosterhout. 17de eeuw. Afmetingen 0.56-0.91 m Schaal 300 Zuidhollandse roeden=0.094 m Manuscript 1458A - 1458B Kaart van de gorzen en landen onder Raamsdonk,competerende de graaflijkheid van Holland. 1644 Afmetingen 0.76-0.52 m Schaal 100 Zuidhollandse roeden=0.09 m Vervaardigd door G. van der Hulst. Manuscript. 1458A Blad 1 1458B Blad 2 1459A - 1459B1 Kaart van de limieten van de gronden toebehoorende aan de graaflijkheid van Holland onder Raamsdonk en de ingelanden aldaar, vastgesteld bij de verdragen van 26 April en 7 Mei 1655. 6 November 1661 Afmetingen 0.81-0.62 m Schaal 200 Zuidhollandse roeden=0.064 m Vervaardigd door Jacob Sperwer en Johan Cop. Manuscript Met kopie 1459A Blad 1 1459B Blad 2 1459B1 Blad 3 1460 Kaart van de limieten van Raamsdonk en Oosterhout. Mei 1708 Afmetingen 0.60-0.80 m Schaal 300 Zuidhollandse roeden=0.156 m Vervaardigd door A.B. Anemaet. Manuscript Kopie. 1461 Kaart van de landen gekomen van de Chartroisen van Geertruidenberg onder Raamsdonk en Dongen. 1600 - 1629 Afmetingen 1.12-0.98 m Schaal 100 Zuidhollandse roeden=0.084 m Vervaardigd door Daniel Schellincx. Manuscript 1462 Schetskaart van de landen gekomen van de Chartroisen van Geertruidenberg onder Raamsdonk en Dongen. 18de eeuw. Afmetingen 0.70-0.54 m Manuscript 1463 Kaart van den Veersenpolder, Oudenpolder en Curepolder en dien van Waspik. 17de eeuw. Afmetingen 1.00-0.70 m Schaal 200 Zuidhollandse roeden=0.107 m Manuscript 1464 Schetskaart van landen onder Waspik. Afmetingen 0.49-0.39 m Manuscript 1465 Kaart van den Oostpolder onder Afmetingen-Waspik. 19de eeuw. Afmetingen 0.54-0.40 m Schaal 100 Rijnlandse roeden=0.098 m Manuscript Vorige Volgende Naar boven©2007 Nationaal ArchiefDisclaimerPrivacy Inventarisnummer: 4.VTHR Inventaris van het eerste en tweede supplement der verzameling Binnenlandse Kaarten Hingman Beschrijving van de series en archiefbestanddelen TWEEDE SUPPLEMENT 478 Calque van een kaartje van de ambachtsheerlijkheden Dussen-Muilkerk en Dussen-Munsterkerk, van het jaar 1651. Kopie. 19de eeuw, Manuscript, Afmetingen 20.5 x 20 cm 689 Kaart van de heerlijkheden Dussen, Munsterkerk en Heeraartswaard. 1646, Manuscript, Afmetingen 35 x 73 cm Vervaardigd door Jan Goers en C. Durven: verkleinde kopie: Bernard du Roij; kopie 1705. P. Bloteling. Inventarisnummer: 2.04.57 Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Binnenlands Bestuur, (1870) 1879-1950 (1957) Beschrijving van de series en archiefbestanddelen II STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN b07. Organisatie van het Binnenlands Bestuur 07.15 Provincie- en gemeentegrenzen 1121-1387 Stukken betreffende de wijziging en vaststelling van gemeentegrenzen, 1870-1950. 1. Zie ook inv.nr. 1581-1584. 2. Hieronder en onder de inv.nr. 1581-1584 staan beschreven (aanzetten tot) gemeentegrenswijzigingen, vaststelling van gemeentegrenzen, opheffingen en instellingen van gemeenten. Voor de onderzoeker is het van belang te weten, dat niet alle pogingen resultaat hebben gehad. Van zowel de pogingen met als die zonder resultaat zijn stukken aanwezig. Voor stukken betreffende wijzigingen die over provinciegrenzen heengaan geldt, dat deze terug te vinden zijn in de inv.nr. 1570-1578. Uiteraard geldt dit ook voor gemeentegrenzen die samenvallen met rijksgrenzen (zie hiervoor code 02.12). De hier beschreven gemeenten staan alfabetisch gerangschikt. Daarbij zijn aangegeven de nieuwe gemeentenaam, waarmee bedoeld wordt de naam van de gemeente ontstaan na de wijziging voor zover die vermeld staat in de wijzigingswet. Niet elke wijziging levert een nieuwe gemeente(naam) op. Regelmatig komt het voor dat wijzigingen slechts betrekking hebben op kleinere stukken grond, waarbij de betrokken gemeenten gewoon in stand blijven. In die gevallen zal uiteraard geen nieuwe gemeentenaam genoemd kunnen worden. Het komt - met name in de periode 1940-1945 - voor, dat er diverse mogelijkheden tot samenvoeging van gemeenten tegelijk werden besproken. Het is dan niet altijd mogelijk aan te geven om welke gemeenten het gaat. Indien mogelijk is toch aangegeven wat de geografische begrenzing van die gemeente is. Als dit niet mogelijk was, is volstaan met de omschrijving 'diverse gemeenten'. Bij de beschrijvingen zijn geen uiterlijke vormen vermeld. Dit is achterwege gelaten omdat dit geen extra informatie zou verschaffen en de leesbaarheid negatief zou beÔnvloeden. Een enkele maal kan het voorkomen dat deelbeschrijvingen elkaar niet volledig uitsluiten. Gezien het feit dat het toch telkens om ťťn zaak gaat is besloten deze onvolkomenheden te laten voor wat ze zijn. De onderzoeker zal toch over het algemeen alle stukken betreffende een grenswijziging willen inzien. 1300 Baardwijk, Besoyen, Capelle, Drongelen, Hangoort, Gansoyen en Doeveren, Dussen, Munster en Muilkerk, Heesbeen, Eethen en Genderen, Made en Drimmelen, Meeuwen, Hill en BabyloniŽnbroek, Raamsdonk, Waspik, Waalwijk, 1902 - 1908

Terug naar Streekhistorie


© Ton Lensvelt, e-mail adres: tonlensvelt@ziggo.nl