Inleiding

Wie zich nog illusies maakt over de fiere VOC-mentaliteit zou de roman (2021) A.D. van Gustaaf Peek eens moeten lezen. Daarin gaat het er ronduit beestachtig aan toe op en rond het schip dat oostwaarts vaart. Wie bijvoorbeeld gewond en dus extra kwetsbaar is, neemt zich voor om dan maar de hele nacht wakker te blijven, ‘hij zal in z’n tong blijven bijten om niet weg te vallen, zodat maats hem niet kunnen bevuilen, hem niet onderpissen of hun pik tussen z’n slapende lippen wringen’. Het is wreed maar kennelijk doodnormaal, zo doet de achteloosheid van de mededeling vermoeden. En het staat niet op zichzelf, wreedheid speelt, zou je kunnen zeggen, de hoofdrol. Van een pijntje kijkt niemand op, lijfstraffen die half-onbedoeld in een brute dood resulteren zijn geen uitzondering. In een andere scène wordt dan weer een reeks mannen opgehangen. Het verhaal speelt zich af in het jaar 1597, op ‘een schip van meer dan honderd mannen, jongens en enkele vrouwen’, dat ‘op zoek is naar nieuwe specerijeneilanden’. De ondertoon is er telkens een van wreedheid, de doodnormale ontmenselijking van slaven aan boord (‘ze moet weer het dier worden dat een ander mens als een mindere tegemoet kan treden, dat de afwezigheid van straf als beloning opvat’), en van de bewoners van de kusten die het schip passeert, ‘beesten’ en ‘apen’. Maar de grootste beesten waren natuurlijk al die tijd de Hollanders van het schip.

VOC-opvarenden in 18de eeuw uit het Land van Heusden en Altena

De database laat zich voor wat betreft plaats van herkomst van de VOC-opvarenden niet altijd even gemakkelijk lezen. Bij tamelijk wat records blijkt deze namelijk onleesbaar, terwijl er voor de ons bekende plaatsnamen uit het Land van Heusden en Altena ook verschillende schrijfwijzes gebezigd worden. Voor sommige plaatsnamen zoals Rijswijk, Worcom/Workom en Aalburg is bovendien niet altijd duidelijk of hier inderdaad de plaats uit onze regio bedoeld wordt. Als we al deze onzekerheden even buiten beschouwing laten, dan zijn er naast de 36 VOC-opvarenden uit Dussen, flink wat meer vermeldingen uit Werkendam (88), Sleeuwijk (53) en Aalburg (100). Het hoge aantal voor Werkendam en Sleeuwijk waaronder ook De Werken gerekend moet worden, doet recht aan de traditionele binding met het water van de bewoners uit deze dorpen. Daarentegen is het aantal voor Aalburg onrealistisch hoog, waardoor het vermoeden rijst dat hieronder ook personen uit een ander Aalburg zijn inbegrepen. De aantallen voor Almkerk (12), Drongelen (8), Meeuwen (17), Worcom/Workom (27), Wijk (2), Op - en Neer Andel (1) en Veen (19) lijken redelijk betrouwbaar, met dien verstande dat er ook nog legio andere vermeldingen gerangschikt zijn onder andere schrijfwijzes voor Worcom/Workom en voor Wijk zonder de toevoeging 'bij Heusden'. Ook zijn van Rijswijk veel vermeldingen te vinden, die waarschijnlijk geen betrekking hebben op Rijswijk N.B. en daardoor buiten beschouwing gelaten zijn. Van Babyloniënbroek, Giessen, Uitwijk en Waarthuizen vonden we geen vermeldingen. Overigens is het opvallend dat de database een groot aantal personen bevat die afkomstig zijn van buiten het huidige Nederlandse grondgebied.

Lijst van VOC-opvarenden uit Dussen, periode 1700-1795

VOC: Opvarenden - met herkomst uit Dussen - van de schepen die tussen 1700 en 1795 naar de Oost voeren. Deze opvarenden kunnen in vier categorieën worden ingedeeld:
1.zeelieden die nodig zijn om het schip te kunnen laten varen, de kernbemanning. Een aantal van hen wordt na aankomst in Azië ingezet op de intra-Aziatische vaart.
2.handwerkslieden voor de vestigingen in Azië.
3.soldaten.
4.overigen, bijvoorbeeld onderkooplieden, predikanten, chirurgijns enz.
N.B. Uitgevaren met bestemming Batavia, tenzij anders vermeldt

Toelichting:
Door middel van een maandbrief konden werknemers bij de VOC maximaal drie maandlonen per jaar bestemmen voor verwanten in de 1e graad: ouders, echtgenote of kinderen. In het soldijboek wordt alleen vermeld dat er een maandbrief is met de naam van de begunstigde. Bij onvoldoende saldo werd de maandbrief met voorrang uitbetaald. Betalingen op de maandbrief worden vermeld in het scheepssoldijboek. De maandbrief was in het bezit van de begunstigde. In de database staan alleen de namen van de begunstigde(n) en de rol: vader, moeder, vrouw of kind.

Een werknemer van de VOC kon een schuldbrief/obligatie ondertekenen tot maximaal ƒ300, afhankelijk van de rang. De schuldbrief was veelal op naam gesteld, maar overdraagbaar en werd aan de toonder uitbetaald. Bij onvoldoende saldo werd de transportbrief bij voorrang voldaan, na de maandbrief. In het soldijboek wordt alleen vermeld dat er een schuldbrief is en ook de terugbetaling, voor zover dat gebeurd is. In de database wordt alleen vermeld of er een schuldbrief is.

Achternaam Patroniem Voornaam Datum indiensttreding

Ambrosius Johannes 12-02-1736
Functie bij indiensttreding Soldaat
Uitleg over functie Militair
Uitgevaren met het schip KNAPPENHOF
Opgestapt op de kaap op schip Vis
Opgestapt op de kaap Ja
Opgestapt op de kaap namens kamer Rotterdam
Datum uit dienst 1736-08-11
Waar uit dienst Vis
Reden uit dienst Kamer Rotterdam
Uitleg over reden einde dienstverband Opgestapt aan de Kaap, in dienst van kamer Rotterdam
Opmerkingen Overleden
Schuldbrief Onduidelijk
Maandbrief Nee
Bronverwijzing Nummer toegang: 1.04.02, inventarisnummer: 6021, folionummer: 192

Berends Joseph Anton 28-02-1789
Functie bij indiensttreding Soldaat
Uitleg over functie Militair
Uitgevaren met het schip Trinconomale
Bestemming Ceylon
Datum uit dienst 1789-09-12
Waar uit dienst Azie
Reden uit dienst Overleden
Schuldbrief Werfofficier
Maandbrief Nee
Bronverwijzing Nummer toegang: 1.04.02, inventarisnummer: 6788, folionummer: 325

Borgel van Johannis 20-03-1792
Functie bij indiensttreding Matroos
Uitleg over functie waak- en roergang; laden en lossen; reinigen, teren en kalfaten van het schip; af- en aanslaan van de zeilen; helpers van de onderofficieren. Ook wel bootsgezel.
Uitgevaren met het schip Vlijt
Datum uit dienst 1795-05-07
Waar uit dienst Kaap de Goede Hoop
Reden uit dienst Laatste vermelding
Uitleg over reden einde dienstverband Er wordt geen reden gegeven voor het einde van het dienstverband; vaak is de rekening niet afgesloten. Ook als de ‘reden’ onduidelijk is, wordt ‘laatste vermelding’ gebruikt.
Opmerkingen Voor kamer Amsterdam
Schuldbrief Nee
Maandbrief Nee
Bronverwijzing Nummer toegang: 1.04.02, inventarisnummer: 13300, folionummer: 87

Brandt Cornelis 28-09-1783
Herkomst opvarende Dussen munsterkerk
Functie bij indiensttreding Bootsman
Uitleg over functie heeft het toezicht op de bootsgezellen; toezicht op zeil en treil van de grote mast, dat wil zeggen, alles dat behoort bij de grote mast
Uitgevaren met het schip Zeeduin
Datum uit dienst 1786-03-25
Waar uit dienst Azie
Reden uit dienst Overleden
Schuldbrief Ja
Maandbrief Nee
Bronverwijzing Nummer toegang: 1.04.02, inventarisnummer: 6711, folionummer: 8

Burgen van Johannes 30-09-1784
Functie bij indiensttreding Matroos
Uitleg over functie waak- en roergang; laden en lossen; reinigen, teren en kalfaten van het schip; af- en aanslaan van de zeilen; helpers van de onderofficieren. Ook wel bootsgezel.
Uitgevaren met het schip Middelwijk
Datum uit dienst 1791-00-00
Waar uit dienst gouda
Reden uit dienst Gerepatrieerd
Uitleg over reden einde dienstverband Teruggekeerd naar Nederland en afgemonsterd.
Schip terugreis GOUDA
Kamer terugreis Amsterdam
Datum terugreis vertrek 1790-10-23
Datum terugreis aankomst kaap 1791-01-22
Datum terugreis vertrek kaap 1791-02-11
Datum terugreis aankomst 1791-05-11
Schuldbrief Ja
Maandbrief Nee
Bronverwijzing Nummer toegang: 1.04.02, inventarisnummer: 14279, folionummer: 95

Capteijn Lambert 20-04-1740
Functie bij indiensttreding Matroos
Uitleg over functie waak- en roergang; laden en lossen; reinigen, teren en kalfaten van het schip; af- en aanslaan van de zeilen; helpers van de onderofficieren. Ook wel bootsgezel.
Uitgevaren met het schip Brak
Bestemming Kaap
Datum uit dienst 1743-00-00
Waar uit dienst rust en werk
Reden uit dienst Gerepatrieerd
Uitleg over reden einde dienstverband Teruggekeerd naar Nederland en afgemonsterd.
Schip terugreis RUST EN WERK
Kamer terugreis Amsterdam
Datum terugreis vertrek 1742-04-07
Datum terugreis aankomst kaap 1742-07-14
Datum terugreis vertrek kaap 1742-08-20
Datum terugreis aankomst 1743-02-10
Opmerkingen terugreis The 82 men aboard the RUST EN WERK included 2 passengers. The ship did not call at the Cape but at False Bay.
Schuldbrief Ja
Maandbrief Nee
Bronverwijzing Nummer toegang: 1.04.02, inventarisnummer: 12979, folionummer: 32

Captein Lambert 23-10-1751
Functie bij indiensttreding Bosschieter
Uitleg over functie ervaren matroos, ook belast met het afvuren van een kanon
Uitgevaren met het schip Nieuwvijvervreugd
Datum uit dienst 1755-00-00
Waar uit dienst Noord Nieuwland
Reden uit dienst Gerepatrieerd
Uitleg over reden einde dienstverband Teruggekeerd naar Nederland en afgemonsterd.
Schip terugreis NOORD NIEUWLAND
Kamer terugreis R
Datum terugreis vertrek 1755-01-18
Datum terugreis aankomst kaap 1755-03-25
Datum terugreis vertrek kaap 1755-04-11
Datum terugreis aankomst 1755-07-14
Schuldbrief Ja
Maandbrief Nee
Bronverwijzing Nummer toegang: 1.04.02, inventarisnummer: 13054, folionummer: 76

Captein Lambert 26-05-1746
Functie bij indiensttreding Kwartiermeester
Uitleg over functie directe controle op groepen manschappen, ronddeling warm eten en ordehandhaving tijdens het schaften
Uitgevaren met het schip Westkapelle
Datum uit dienst 1751-00-00
Waar uit dienst Immagonda
Reden uit dienst Gerepatrieerd
Uitleg over reden einde dienstverband Teruggekeerd naar Nederland en afgemonsterd.
Schip terugreis IMMAGONDA
Kamer terugreis Enkhuizen
Datum terugreis vertrek 1750-09-10
Datum terugreis aankomst kaap 1750-11-23
Datum terugreis vertrek kaap 1751-02-02
Datum terugreis aankomst 1751-05-15
Schuldbrief Ja
Maandbrief Nee
Bronverwijzing Nummer toegang: 1.04.02, inventarisnummer: 13019, folionummer: 33

Collinaar Nicolaas 12-11-1769
Functie bij indiensttreding Soldaat
Uitleg over functie Militair
Uitgevaren met het schip Nieuw Rhoon
Datum uit dienst 1769-12-24
Waar uit dienst Nieuw Rhoon
Reden uit dienst Overleden
Schuldbrief Ja
Maandbrief Nee
Bronverwijzing Nummer toegang: 1.04.02, inventarisnummer: 13172, folionummer: 293

Dijk van Sijmen 21-08-1778
Functie bij indiensttreding Jongmatroos
Uitleg over functie Lichtmatroos
Uitgevaren met het schip Blok
Datum uit dienst 1779-09-26
Waar uit dienst Venus
Reden uit dienst Overleden
Schip terugreis VENUS
Kamer terugreis Amsterdam
Datum terugreis vertrek 1778-02-08
Datum terugreis aankomst kaap 1780-01-12
Datum terugreis vertrek kaap 1780-03-12
Datum terugreis aankomst 1780-06-30
Opmerkingen terugreis The VENUS ran ashore at Rio Delagoa; not earlier than 27-11-1779 it was able to continue the return voyage via the Cape to Texel. After the return in patria the VENUS was sold to Prussia, and its name was altered into OOSTEREEM, and subsequently the ship
Schuldbrief Ja
Maandbrief Nee
Bronverwijzing Nummer toegang: 1.04.02, inventarisnummer: 6666, folionummer: 162

Dintere van Jacobus 08-04-1769
Functie bij indiensttreding Koksmaat
Uitleg over functie helper van de kok
Uitgevaren met het schip Lekkerlust
Datum uit dienst 1770-06-04
Waar uit dienst Azie
Reden uit dienst Overleden
Schuldbrief Ja
Maandbrief Nee
Bronverwijzing Nummer toegang: 1.04.02, inventarisnummer: 14034, folionummer: 19

Dirks Adriaan 21-12-1700
Functie bij indiensttreding Matroos
Uitleg over functie waak- en roergang; laden en lossen; reinigen, teren en kalfaten van het schip; af- en aanslaan van de zeilen; helpers van de onderofficieren. Ook wel bootsgezel.
Uitgevaren met het schip Sirjansland
Datum uit dienst 1703-00-00
Waar uit dienst huis te loo
Reden uit dienst Gerepatrieerd
Uitleg over reden einde dienstverband Teruggekeerd naar Nederland en afgemonsterd.
Schip terugreis HUIS TE LOO
Kamer terugreis Amsterdam
Datum terugreis vertrek 1702-11-29
Datum terugreis aankomst kaap 1703-03-21
Datum terugreis vertrek kaap 1703-04-10
Datum terugreis aankomst 1703-08-06
Schuldbrief Ja
Maandbrief Nee
Bronverwijzing Nummer toegang: 1.04.02, inventarisnummer: 12682, folionummer: 55

Enden van den Pieter 15-09-1774
Functie bij indiensttreding Jongmatroos
Uitleg over functie Lichtmatroos
Uitgevaren met het schip Jonge Lieve
Datum uit dienst 1775-08-15
Waar uit dienst Azie
Reden uit dienst Overleden
Schuldbrief Ja
Maandbrief Nee
Bronverwijzing Nummer toegang: 1.04.02, inventarisnummer: 6606, folionummer: 153

Gast de Pieter 12-12-1784
Functie bij indiensttreding Kwartiermeester
Uitleg over functie directe controle op groepen manschappen, ronddeling warm eten en ordehandhaving tijdens het schaften
Uitgevaren met het schip Zuidpool
Datum uit dienst 1796-00-00
Waar uit dienst zuidpool
Reden uit dienst Gerepatrieerd
Uitleg over reden einde dienstverband Teruggekeerd naar Nederland en afgemonsterd.
Schip terugreis ZUIDPOOL
Kamer terugreis Zeeland
Datum terugreis aankomst kaap 1795-04-25
Datum terugreis vertrek kaap 1795-05-18
Schuldbrief Ja
Maandbrief Nee
Bronverwijzing Nummer toegang: 1.04.02, inventarisnummer: 13305, folionummer: 139

Gast de Pieter 05-05-1794
Functie bij indiensttreding Kwartiermeester
Uitleg over functie directe controle op groepen manschappen, ronddeling warm eten en ordehandhaving tijdens het schaften
Uitgevaren met het schip Zuidpool
Bestemming Ceylon
Datum uit dienst 1796-00-00
Waar uit dienst zuidpool
Reden uit dienst Gerepatrieerd
Uitleg over reden einde dienstverband Teruggekeerd naar Nederland en afgemonsterd.
Schip terugreis ZUIDPOOL
Kamer terugreis Zeeland
Datum terugreis aankomst kaap 1795-04-25
Datum terugreis vertrek kaap 1795-05-18
Schuldbrief Ja
Maandbrief Nee
Bronverwijzing Nummer toegang: 1.04.02, inventarisnummer: 13305, folionummer: 139

Gast de Pieter 24-01-1787
Functie bij indiensttreding Kwartiermeester
Uitleg over functie directe controle op groepen manschappen, ronddeling warm eten en ordehandhaving tijdens het schaften
Uitgevaren met het schip Sint Laurens
Datum uit dienst 1794-00-00
Waar uit dienst voorland
Reden uit dienst Gerepatrieerd
Uitleg over reden einde dienstverband Teruggekeerd naar Nederland en afgemonsterd.
Schip terugreis VOORLAND
Kamer terugreis Zeeland
Datum terugreis vertrek 1793-01-30
Datum terugreis aankomst kaap 1793-05-06
Datum terugreis vertrek kaap 1793-05-31
Datum terugreis aankomst 1794-02-09
Opmerkingen terugreis During the voyage the VOORLAND called at Cork in Ireland and at Duins, from where it departed on 30-01-1794. Because of bad weather the ship had to sail to Goeree; later on it went to Rammekens. See also the ROZENBURG (8355).
Schuldbrief Ja
Maandbrief Nee
Bronverwijzing Nummer toegang: 1.04.02, inventarisnummer: 13265, folionummer: 202

Gerard Baptist Jan 15-07-1778
Functie bij indiensttreding Soldaat
Uitleg over functie Militair
Uitgevaren met het schip Vreeburg
Datum uit dienst 1779-06-29
Waar uit dienst Azie
Reden uit dienst Overleden
Schuldbrief Ja
Maandbrief Nee
Bronverwijzing Nummer toegang: 1.04.02, inventarisnummer: 14053, folionummer: 190

Gouw Gerrit 15-11-1765
Functie bij indiensttreding Kwartiermeester
Uitleg over functie directe contole op groepen manschappen, ronddeling warm eten en ordehandhaving tijdens het schaften Uitgevaren met het schip Vredestein
Datum uit dienst 1765-12-08
Waar uit dienst Vredestein
Reden uit dienst Overleden
Schuldbrief Ja
Maandbrief Nee
Bronverwijzing Nummer toegang: 1.04.02, inventarisnummer: 14246, folionummer: 21

Gouwe Gerrit 14-05-1756
Herkomst opvarende Dussen munsterkerk in't altena
Datum indiensttreding 14-05-1756
Functie bij indiensttreding Bosschieter
Uitleg over functie ervaren matroos, ook belast met het afvuren van een kanon
Uitgevaren met het schip Noord Nieuwland
Datum uit dienst 1758-00-00
Waar uit dienst Delft
Reden uit dienst Gerepatrieerd
Uitleg over reden einde dienstverband Teruggekeerd naar Nederland en afgemonsterd.
Schip terugreis DELFT
Kamer terugreis Delft
Datum terugreis vertrek 1758-01-18
Datum terugreis aankomst kaap 1758-03-26
Datum terugreis vertrek kaap 1758-04-22
Datum terugreis aankomst 1758-07-30
Opmerkingen terugreis The four passengers included two condemned persons; they disembarked at the Cape. After the arrival of the ship at patria its name was altered into ERFPRINS (see 3757/7607, etc.); the new ERFPRINS replaced the previous ERFPRINS, stranded and wrecked off
Schuldbrief Ja
Maandbrief Nee
Bronverwijzing Nummer toegang: 1.04.02, inventarisnummer: 14226, folionummer: 61

Gouwe Gerrit 10-04-1763
Functie bij indiensttreding Konstabelsmaat
Uitleg over functie helper van de konstabel, verantwoordelijk voor wapens
Uitgevaren met het schip Erfprins
Datum uit dienst 1765-00-00
Waar uit dienst Erfprins
Reden uit dienst Gerepatrieerd
Uitleg over reden einde dienstverband Teruggekeerd naar Nederland en afgemonsterd.
Schip terugreis ERFPRINS
Kamer terugreis Delft
Datum terugreis vertrek 1764-11-03
Datum terugreis aankomst kaap 1765-01-27
Datum terugreis vertrek kaap 1765-03-02
Datum terugreis aankomst 1765-06-15
Opmerkingen terugreis /7675 was the fourth voyage of this ship, which during its first two voyages was called DELFT (3696/7518).
Schuldbrief Ja
Maandbrief Nee
Bronverwijzing Nummer toegang: 1.04.02, inventarisnummer: 14021, folionummer: 14

Handschoenmaker Jan Philip 03-10-1744
Herkomst opvarende Dussen in 't land van altena
Datum indiensttreding 03-10-1744
Functie bij indiensttreding Onder(scheeps)timmerman
Uitleg over functie helper van de oppertimmerman
Uitgevaren met het schip Voorzichtigheid
Datum uit dienst 1753-12-25
Waar uit dienst Azie
Reden uit dienst Overleden
Schuldbrief Ja
Maandbrief Nee
Bronverwijzing Nummer toegang: 1.04.02, inventarisnummer: 13977, folionummer: 34

Hijnde van der Pieter 08-02-1773
Functie bij indiensttreding Matroos
Uitleg over functie waak- en roergang; laden en lossen; reinigen, teren en kalfaten van het schip; af- en aanslaan van de zeilen; helpers van de onderofficieren. Ook wel bootsgezel.
Uitgevaren met het schip Zeeduin
Datum uit dienst 1774-00-00
Waar uit dienst overhout
Reden uit dienst Gerepatrieerd
Uitleg over reden einde dienstverband Teruggekeerd naar Nederland en afgemonsterd.
Schip terugreis OVERHOUT
Kamer terugreis Amsterdam
Datum terugreis vertrek 1773-11-25
Datum terugreis aankomst kaap 1774-03-12
Datum terugreis vertrek kaap 1774-04-05
Datum terugreis aankomst 1774-07-05
Opmerkingen terugreis The 5 passengers included 2 female slaves.
Schuldbrief Ja
Maandbrief Nee
Bronverwijzing Nummer toegang: 1.04.02, inventarisnummer: 13197, folionummer: 154

Jurgens Joost Jan 22-11-1746
Herkomst opvarende Albert dussen
Datum indiensttreding 22-11-1746
Functie bij indiensttreding Kwartiermeester
Uitleg over functie directe contole op groepen manschappen, ronddeling warm eten en ordehandhaving tijdens het schaften
Uitgevaren met het schip Zuiderburg
Datum uit dienst 1749-03-05
Waar uit dienst Azie
Reden uit dienst Weggelopen
Uitleg over reden einde dienstverband Als vermeld wordt naar wie of waarheen hij is weggelopen, staat dit bij de opmerkingen
Schuldbrief Ja
Maandbrief Nee
Bronverwijzing Nummer toegang: 1.04.02, inventarisnummer: 6205, folionummer: 21

Klaasse Hendrik 22-01-1759
Functie bij indiensttreding Soldaat
Uitleg over functie Militair
Uitgevaren met het schip Lekkerland
Datum uit dienst 1760-02-11
Waar uit dienst Azie
Reden uit dienst Overleden
Schuldbrief Ja
Maandbrief Nee
Bronverwijzing Nummer toegang: 1.04.02, inventarisnummer: 6369, folionummer: 236

Looij de Pieter 21-02-1764
Functie bij indiensttreding Matroos
Uitleg over functie waak- en roergang; laden en lossen; reinigen, teren en kalfaten van het schip; af- en aanslaan van de zeilen; helpers van de onderofficieren. Ook wel bootsgezel.
Uitgevaren met het schip Snoek
Datum uit dienst 1765-02-20
Waar uit dienst Kaap de Goede Hoop
Reden uit dienst Overleden
Schuldbrief Ja
Maandbrief Nee
Bronverwijzing Nummer toegang: 1.04.02, inventarisnummer: 13134, folionummer: 129

Oorschot van Jan 31-12-1740
Functie bij indiensttreding Jongmatroos
Uitleg over functie Lichtmatroos
Uitgevaren met het schip Jonge Willem
Datum uit dienst 1742-07-16
Waar uit dienst Azie
Reden uit dienst Overleden
Schuldbrief Ja
Maandbrief Nee
Bronverwijzing Nummer toegang: 1.04.02, inventarisnummer: 12981, folionummer: 90

Otgens Gerrardus 13-04-1790
Functie bij indiensttreding Onder(scheeps)timmerman
Uitleg over functie helper van de oppertimmerman
Uitgevaren met het schip Voorland
Datum uit dienst 1792-08-02
Waar uit dienst Azie
Reden uit dienst Overleden
Schuldbrief Ja
Maandbrief Nee
Bronverwijzing Nummer toegang: 1.04.02, inventarisnummer: 6803, folionummer: 52

Oversteeg van Willem 14-01-1732
Functie bij indiensttreding Jongmatroos
Uitleg over functie Lichtmatroos
Uitgevaren met het schip Meijenburg
Datum uit dienst 1737-01-08
Waar uit dienst Azie
Reden uit dienst Overleden
Schuldbrief Ja
Maandbrief Nee
Bronverwijzing Nummer toegang: 1.04.02, inventarisnummer: 12903, folionummer: 154

Robbert Hendrik 16-09-1788
Functie bij indiensttreding Soldaat
Uitleg over functie Militair
Uitgevaren met het schip Teilingen
Datum uit dienst 1794-10-02
Waar uit dienst Azie
Reden uit dienst Overleden
Schuldbrief Nee
Maandbrief Nee
Bronverwijzing Nummer toegang: 1.04.02, inventarisnummer: 14286, folionummer: 256

Roubos Hendrik 24-06-1746
Functie bij indiensttreding Huistimmerman
Uitleg over functie in tegenstelling tot de scheepstimmerman niet werkzaam aan boord, maar na aankomst in Azië
Uitgevaren met het schip Huis ten Donk
Datum uit dienst 1750-12-28
Waar uit dienst Azie
Reden uit dienst Overleden
Schuldbrief Ja
Maandbrief Ja
Bronverwijzing Nummer toegang: 1.04.02, inventarisnummer: 14204, folionummer: 39

Sanden van den Wouter 09-03-1717
Herkomst opvarende Dussen boven antwerpe
Datum indiensttreding 09-03-1717
Functie bij indiensttreding Soldaat
Uitleg over functie Militair
Uitgevaren met het schip Raadhuis van Middelburg
Datum uit dienst 1719-12-19
Waar uit dienst Azie
Reden uit dienst Overleden
Schuldbrief Ja
Maandbrief Nee
Bronverwijzing Nummer toegang: 1.04.02, inventarisnummer: 12776, folionummer: 191

Tilburg van Wouter 20-11-1745
Functie bij indiensttreding Soldaat
Uitleg over functie Militair
Uitgevaren met het schip Sara Jacoba
Bestemming Ceylon
Datum uit dienst 1747-05-29
Waar uit dienst Azie
Reden uit dienst Overleden
Schuldbrief Ja
Maandbrief Nee
Bronverwijzing Nummer toegang: 1.04.02, inventarisnummer: 13014, folionummer: 274

Vlijmen van Adrianus 15-06-1763
Functie bij indiensttreding Bosschieter
Uitleg over functie ervaren matroos, ook belast met het afvuren van een kanon
Uitgevaren met het schip Huis ten Donk
Datum uit dienst 1765-02-13
Waar uit dienst Azie
Reden uit dienst Overleden
Schuldbrief Ja
Maandbrief Nee
Bronverwijzing Nummer toegang: 1.04.02, inventarisnummer: 14240, folionummer: 59

Vlijmen van Adriaan 25-11-1746
Functie bij indiensttreding Matroos
Uitleg over functie waak- en roergang; laden en lossen; reinigen, teren en kalfaten van het schip; af- en aanslaan van de zeilen; helpers van de onderofficieren. Ook wel bootsgezel.
Uitgevaren met het schip Spanderswoud
Datum uit dienst 1748-00-00
Waar uit dienst Gustaaf Willem
Reden uit dienst Gerepatrieerd
Uitleg over reden einde dienstverband Teruggekeerd naar Nederland en afgemonsterd.
Schip terugreis GUSTAAF WILLEM
Kamer terugreis Zeeland
Datum terugreis vertrek 1748-01-16
Datum terugreis aankomst kaap 1748-03-31
Datum terugreis vertrek kaap 1748-04-24
Datum terugreis aankomst 1748-09-06
Opmerkingen terugreis Part of the cargo (230,330) consisted of tea.
Schuldbrief Ja
Maandbrief Nee
Bronverwijzing Nummer toegang: 1.04.02, inventarisnummer: 13022, folionummer: 71

Rosendael van Pieter 07-01-1747
Functie bij indiensttreding Soldaat
Uitleg over functie
Uitgevaren met het schip Voorzichtigheid
Datum uit dienst 1763-09-09
Waar uit dienst Azië
Reden uit dienst Overleden
Schuldbrief Ja
Maandbrief Nee
Bronverwijzing Nummer toegang: 1.04.02, inventarisnummer: 14205, folionummer: 185

Wit de Jacobus 07-01-1747
Functie bij indiensttreding Jongen
Uitleg over functie
Uitgevaren met het schip Voorzichtigheid
Datum uit dienst 1747-00-00
Waar uit dienst Nederland
Reden uit dienst Afwezig bij afvaart
Schuldbrief Nee
Maandbrief Nee
Bronverwijzing Nummer toegang: 1.04.02, inventarisnummer: 14205, folionummer: 246

Jurgens Jan Joost 22-11-1746
Functie bij indiensttreding Kwartiermeester
Uitleg over functie
Uitgevaren met het schip Zuiderburg
Datum uit dienst 1749-05-03
Waar uit dienst Azië
Reden uit dienst Weggelopen
Schuldbrief Ja
Maandbrief Nee
Bronverwijzing Nummer toegang: 1.04.02, inventarisnummer: 6205, folionummer: 21

Bronnen

Website: http://www.gahetna.nl Index VOC-opvarenden (Scheepssoldijboeken)
Ock geeieem wij om nog di Eer Uw Hoog Edelheeden hoor te draagen, de verzoeken van de soldaeten:
Johannes Baas van Dussen in Anno: 1775 met het schip Eurspat voor matroos met ƒ 9„ in Indiën aangeland.

Website: http://www.zoekinstranscripties.nl uit de archieven van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) uit de 17e en 18e eeuw en archieven van notarissen uit de 19e eeuw.

Terug naar Streekhistorie


© Ton Lensvelt, e-mail adres: tonlensvelt@ziggo.nl