Lensvelt in Dussen

wapen lensvelt dussenLinks ziet u een afbeelding van het familiewapen van Lensvelt uit Dussen.

In de genealogie van Lensvelt is twee maal sprake van Aart Lensvelt uit de periode rond 1739:

De oorsprong van het schildje is niet bepaald kunnen worden. Het familiewapen zou bijgeschilderd kunnen zijn bij het toetreden van Aart Lensvelt tot een officieel orgaan als een waterschap of schepenbank, waarbij de mogelijkheid bestaat dat het wapen al meerdere generaties in de familie was. Maar het zou ook deel uitgemaakt kunnen hebben van een zogenaamde rouwkas, maar in dat geval valt Aart Lensvelt uit Dussen af, omdat die pas in 1770 kwam te overlijden, tenzij het onderdeel is geweest van een rouwkas van een nazaat van Aart uit Dussen waarvan hij 'n directe voorouder was. Het aantal op het familiewapen afgebeelde eikels pleit in 't voordeel van Aart Lensvelt uit Dussen, omdat hij een vergelijkbaar aantal kinderen kreeg. Als er echter inderdaad sprake is van een verwijzing naar het aantal kinderen van degene die zich het wapen heeft laten ontwerpen en schilderen, dan impliceert dat automatisch dat het wapen - althans in deze vorm - nog niet eerder als familiewapen gevoerd werd.

Oorsprong geslacht Lensvelt

Bronnen

Website Het (Van) Middelkoop Project door Jan Middelkoop uit Tiel.
De elite van Heusden (1700-1750), Drs. J.L. Kool-Blokland, nr. LXIII in de reeks van Stichting Zuidelijk Historisch Contact.
DTB/BS Dussen in Streekarchief Heusden
Digitale Heusdense Krant op de website van het streekarchief in Heusden
Digitale kranten op website van Koninlijke Bibliotheek

Terug naar Streekhistorie


© Ton Lensvelt, e-mail adres: tonlensvelt@ziggo.nl