Situatie in het oostelijk deel Rommegat richting Diebracht en Capelsche Veer in 1832

Detailkaart van het oostelijk deel Rommegat tot aan Diebracht uit 1832 met perceelbeschrijving

Op 21 oktober 1832 werd onder supervisie van ir. L.J. Kuijk van het kadaster de Gemeente Dussen in kaart gebracht. Onderverdeeld in een tiental secties werd de gehele gemeente opgemeten en in detailkaarten uitgewerkt. In de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels (OAT) werd aanvullende informatie per perceel beschreven. Tevens werden hierin de eigenaren opgetekend. Deze webpagina geeft een inzicht van de situatie in het westelijk deel Rommegat te Dussen in 1832.

In de tabel hieronder worden van de afgebeelde kaartjes eerst de percelen tussen dijk en Scheisloot in het Meijerswerf in volgorde van links naar rechts beschreven. Daarna gaan we van rechts naar links terug langs de dijkpercelen, om vervolgens weer van links naar rechts de landbouwperceelbeschrijving in het Groot Zuideveld ten zuiden van de waterloop weer te geven; deze laatste percelen zijn deels niet op de kaartjes (n.o.k.) weergegeven. De afmetingen zijn weergegeven in Nederlandsche bunders, vierkante roeden en vierkante ellen

1832rommegat2.jpg

1832rommegat3.jpg

Kadasterkaartjes van het oostelijk deel van het Rommegat met deel van het Groot Zuideveld (ten noorden van de dijk) en het Meijerswerf (tussen Scheisloot en dijk) te Dussen uit 1832. Het betreft een detail van de kadasterkaart van de Gemeente Dussen, Sectie H, genaamd Zuideveld, Eerste Blad, opgemeten door landmeter eerste klasse Van Driel.

Percnr Eigenaar Omschrijving Grootte (b.r.e.)
433(n.o.k.) Wed/Kind Reinier J. van de Pluijm, landbouwer Weiland 0.74.40
434 Wed Jan van Iersel Weiland 0.32.80
435 Gereformeerde kerk Dussen Elzenboomen 0.15.70
436-439 Wed Peter Pellikaan, Waspik Hakhout - Weiland - Hakhout - Weiland 0.31.60 - 0.53.30 - 0.21.30 - 1.01.40
440 Erven L.C. van Wevelinchoven, Ruurmond Weiland 1.23.80
441-442 Wed Adriaan van Dinteren 2 perc Weiland 2.97.40
443 Wed. Kind, Kinds kind Jan Vermeulen, Waspik Weiland 1.35.00
444 Wed Richardus Lensvelt Weiland 0.87.70
445 Peter van Buuren, landbouwer, Meeuwen Bouwl - 2perc Hakhout 1.00.80
446 Heijmen Toethuijs, landbouwer Weiland 0.92.80
447 Wed Hendrika de Rooij, Capelle Weiland 2.79.70
448-451 Matheus Ophorst, landbouwer, Loon op Zand 4perc Weiland 1.99.50
452-453 Erven Adr. Joh. van de Pluijm, landbouwer 2perc Weiland 3.04.20
Vervolgens terug de percelen langs de dijk van rechts naar links  
454-455 De Polder van Genderen 2perc dijk 0.25.80
455a-455b en 458-459 De Polder van Baylonienbroek 4perc dijk 0.15.70 - 0.65.00
456-457 Joost Ophorst, Loon op Zand 2perc dijk 0.29.70
459a-459b De Polder van Wijk en Aalburg 2perc dijk 0.76.20
460-463 Mathijs Libert, arbeider [later café 'Blikken Emmer'] Boomg - Tuin - Huis&Erf - Tuin 0.02.61 - 0.05.20 - 0.03.04 - 0.10.30
464-467 Kind Dingeman van Dusseldorp Huis&Erf - Tuin - Tuin - Huis&Erf 0.00.99 - 0.06.90 - 0.06.40 - 0.02.42
468-470 Dirk Maijers, arbeider Tuin - Huis&Erf - Tuin 0.04.80 - 0.01.80 - 0.04.80
471 en 477 Nicolaas van Beurden, wagenmaker 2 perc Kapboomen 0.03.90 - 0.06.20
472-473 Adriaan Dekkers 2perc Tuin 0.10.70
474-476 Wed Corn van 't Roer Tuin - Huis&Erf - Tuin 0.01.20 - 0.01.12 - 0.02.89
478-478a Leender van de Steld, arbeider Tuin - Huis&Erf 0.05.90 - 0.01.90
479 en 482 (631) Arie Rijken Tuin - Huis&Erf 0.01.92 - 0.01.80
480-481 (630) Jan Olgens, arbeider Tuin - Huis&Erf 0.03.90 - 0.00.95
483-487 (722-726) en 489 Jacobus Boelen Opg.boom - Weiland - Tuin - Huis&Erf - Tuin - Tuin 0.10.20 - 0.02.55 - 0.04.00 - 0.02.86 - 0.06.90 - 0.14.10
Vervolgens de percelen tussen dijk en sloot in Groot Zuideveld van links naar rechts  
488 (727) Cornelis van Rooij, landbouwer, Meeuwen Weiland 1.76.90
490-491 Wed Govert van Wijk (c.s.) 2perc Weiland 1.49.20
492 Adriaan Johannes van de Pluijm, landbouwer Weiland 2.18.70
493-495 Nicolaas van Beurden 3perc Weiland 2.03.50
496 Cornelis Rombout, landbouwer Weiland 1.160.50
497 Diaconie Armen Dussen Weiland 0.92.40
498 C.L.M. de Croix, Parijs Wilgetenen 1.22.00
499-501 Wed/Kind Richardus Lensveld Wilgetenen - 2perc Weiland 0.50.40 - 2.92.90
502-503 Wouter Janse Rombout, landbouwer, Meeuwen 2perc Weiland 1.92.00
504-507 H.Geest Armen, Waspik 4perc Weiland 5.70.30
508 H.Geest Armen Dussen Weiland 2.15.40
509 Richardus van Herp, landbouwer Weiland 1.89.00
510 Kind Simon Lensveld, arbeider Weiland 1.27.40
511 Heijmen Toethuijs, landbouwer Weiland 0.87.90
512-513 Cornelis Rombout 2perc Weiland 3.02.50
514-515 Wed Richardus Lensvelt Grient - Weiland 0.74.50 - 1.04.20
516-517 A.J.H. Laheii, president der Rechtbank, Breda 2perc Grient 1.27.00
518 (693-694) Wed Jan Uithoven, landbouwer Grient 0.34.90
519 (693-694)-521 Jan Rombout, landbouwer, Almkerk Grient - 2perc Weiland 0.36.10 - 1.31.70
522-524 Bastiaan de Rooij, landbouwer 2perc Weiland - Waterkolk 2.70.40 - 0.08.50
525-526 C.L.M. de Croix, Parijs 2perc Weiland 1.80.60
527-533 Joost Ophorst, Loon op Zand 2perc Weiland - Hakhout - Weiland - Hakhout - 3perc Weiland 2.52.80 - 0.29.00 - 0.93.60 - 0.27.00 - 5.49.10

Detailkaart van het oostelijk deel Rommegat ter hoogte van Capelsche Veer uit 1832 met perceelbeschrijving

Kadasterkaartje van het Rommegat ter hoogte van het Capelsche Veer. Dit deel behoorde tot het grondgebied van de Gemeente Meeuwen. Het betreft een detail van de kadasterkaart van de Gemeente Meeuwen, Sectie D, genaamd Hoog Meeuwen, Eerste Blad, opgemeten door landmeter eerste klasse J.A. Knaap.

Percnr Eigenaar Omschrijving Grootte (b.r.e.)
139-140 Heren van Sint Truijen, Meeuwen huis,erf - tuin 0.04.32 - 0.20.30
141-146,148,150-151 de erven Cornelis de Rooij, bouwman, Meeuwen tuin - huis,schuur en erven - schuur - bouwland - boomgaard - weiland - wilgenbos - 2 perc weiland 0.04.06 - 0.17.20 - 0.02.16 - 0.23.00 - 0.08.00 - 0.94.20 - 1.89.80 - 1.62.20
147, 163-164, 172-174, 178-180 Diaconie Armen van Meeuwen wilgenbos - weiland - huis en erf - 3perc weiland - 2 waterkolk - wilgenbos 1.95.10 - 0.07.20 - 0.07.00 - 0.06.80 - 0.10.20 - 0.23.00 - 0.09.60 - 0.10.10 - 0.22.70
149, 154-156 Adriaan Bossers, schipper, Capelle weiland - boomgaard - wilgenbos - weiland 0.74.40 - 0.08.20 - 0.12.70 - 1.17.20
152-153, 161-162 Wed Joost Snoek, Meeuwen tuin - huis en erf - 2 perc tuin 0.12.40 - 0.04.94 - 0.07.20 - 0.03.78
157-158 Wed Christoffel Quirijns, Capelle 2 perc weiland 1.72.60
159, 165-166 Bastiaan van Koten, Meeuwen weiland - 2 perc weiland 1.67.00 - 0.11.30 - 0.51.10
160 Jans A Bink, bouwman, Waspik weiland 1.27.80
167, 171-171a Gerrit en Cornelis van Koten, Dussen weiland - weiland - waterkolk 1.77.80 - 1.38.50 - 0.17.40
170 Bastiaan Bastiaanse de Rooij, Dussen weiland 1.758.40
175 Pieter Kuijpers, notaris, Drunen hooiland 0.97.50
176 De Armen van Waspik hooiland 0.89.10
177 Dirk Timmers, Capelle hooiland 1.57.30
181-182 Antonie Hagoort, Dussen waterkolk - wilgenbosch 0.02.90 - 0.11.20
183-185 Jan Kastelijn, bouwman, Dussen wilgenbos - waterkolk - wilgenbos 0.08.60 - 0.18.70 - 0.05.40
186-187, 192 De Gemeente van Capelle rietgors - waterkolk - hooiland 0.24.20 - 0.15.00 - 0.52.60
188-190 Matheas Ophorst, Capelle 3perc hooiland 3.64.50
191 De Armen van Capelle hooiland 2.26.50
193-196 De erven Cornelis de Rooij, bouwman, Meeuwen rietgors - 3perc wilgenbos 0.14.10 - 0.35.00 - 0.07.20 - 0.12.00
197, 200 De Heren van Sint Truijen wilgenbos - hooiland 0.30.40 - 0.91.00
198-199, 201 Matheus Dekkers, Capelle 3perc hooiland 1.39.30 - 0.36.80 - 1.22.50

Naar de Diebracht

Terug westelijk deel Rommegat richting Sluis

Samenvatting

Het oostelijk deel van de Rommegatsedijk, tot aan de Diebracht, kende slechts incidenteel bebouwing. Opvallend is dat de polders van Wijk, Genderen, en Babylonienbroek dijkpercelen in eigendom hadden, hetgeen waarschijnlijk te maken had met een verplichting tot dijkonderhoud in een verder verleden. Een gedeelte van het land is in bezit van niet-Dussense ingezetenen waaronder zelfs een president van de rechtbank uit Breda en de erven van Van Wevelinckhoven uit Roermond, een vooraanstaand geslacht dat z'n oorsprong kent in het Gorinchemse. Het Dussens eigendom kende een behoorlijke spreiding waaronder ook de H.Geest Armen (r.k) en Diaconie Armen (protestant).
Nabij het Capelsche Veer lagen opvallend veel wielen, in het OAT-register omschreven als waterkolken. Een aantal percelen zijn in eigendom van De Heren van Sint Truijen.

Terug naar Streekhistorie


© Ton Lensvelt, e-mail adres: tonlensvelt@ziggo.nl