Situatie in het westelijk deel van het Rommegat in 1832

Detailkaart van het Rommegat uit 1832 met perceelbeschrijving

Op 21 oktober 1832 werd onder supervisie van ir. L.J. Kuijk van het kadaster de Gemeente Dussen in kaart gebracht. Onderverdeeld in een tiental secties werd de gehele gemeente opgemeten en in detailkaarten uitgewerkt. In de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels (OAT) werd aanvullende informatie per perceel beschreven. Tevens werden hierin de eigenaren opgetekend. Deze webpagina geeft een inzicht van de situatie in een deel van het Rommegat te Dussen in 1832.

In de tabel hieronder worden van het afgebeelde kaartje de percelen langs de dijk en tussen dijk en Scheisloot in volgorde van links naar rechts beschreven. Ook de landbouwpercelen in het Groot Zuideveld tussen dijk en Molensloot - die uitkwam bij molen het Zuideveld aan de Molenkade - worden meegenomen, nu echter van rechts naar links. De afmetingen zijn weergegeven in Nederlandsche bunders, vierkante roeden en vierkante ellen

1832rommegat.jpgKadasterkaart van het westelijk deel van het Rommegat met een gedeelte van het Groot Zuideveld (ten noorden van de dijk) en het land buitendijks tussen dijk en Scheisloot (Juffrouwweide, Meijerswerf) te Dussen uit 1832. Het betreft een detail van de kadasterkaart van de Gemeente Dussen, Sectie H, genaamd Zuideveld, Eerste Blad, opgemeten door landmeter eerste klasse Van Driel.

Percnr Eigenaar Omschrijving Grootte (b.r.e.)
405-406(n.o.k.) C.L.M. de Croix, heer van het kasteel, uit Parijs 2perc Weiland (in Juffrouwweide, achter kerk) 2.40.40
407-407a-408 en 412a Peter van Iersel, rietdekker Hakhout - Huis&Erf - Tuin - Tuin 0.05.30 - 0.02.50 - 0.02.70 - 0.02.80
408a-412 Johannes van Mol, landbouwer Tuin - Boomg - Opg.boom - Huis&Erf - Tuin 0.02.30 - 0.02.34 - 0.02.52 - 0.02.10 - 0.10.10
413-415 Bastiaan Schalken, arbeider Tuin - Huis&Erf - Tuin 0.04.58 - 0.03.06 - 0.08.10
416-422 Wouter de Bot, landbouwer Schuurtje - Boomg - Tuin - Huis&Erf - Boomg - 2perc Weiland 0.00.64 - 0.07.90 - 0.10.70 - 0.05.20 - 0.02.50 - 1.41.40
423 P.J. Sprangers, landbouwer Weiland 1.48.60
424-426 Wed. Matheus de Wit, Aab:? 3perc Tuin 0.19.39
427-429 (722-726) Wed/Kind Reinier J. van de Pluijm, landbouwer Boomg - Huis&Erf - Boomg 0.03.24 - 0.02.88 - 0.04.96
430-432 Nicolaas van Beurden, wagenmaker Bouwl - 2perc Hakhout 0.13.50 - 0.23.54
Vervolgens percelen tussen dijk en molensloot van rechts naar links  
342 (721) Wed/kind Wouter Hagoort Weiland 1.40.70
343-345 C.L.M. de Croix, Parijs 2perc Weiland - Bouwl 1.93.30 - 0.96.60
346 Wed Peter Pellikaan, Waspik Weiland 1.43.60
347 Wed/Kind Reinier J. van de Pluijm, landbouwer Weiland 1.33.90
348-350 Adriaan Johannes van de Pluijm, landbouwer noordzijde Molensloot: Bouwl - 2perc Weiland 0.02.37 - 2.23.20

Verder, richting Capelsche Veer

Terug naar Sluis en Molenkade

Samenvatting

Naarmate de afstand tot de Sluis vorderde werd de bewoning aan de dijk steeds geringer en gevormd door enkele landbouwers, arbeiders en een rietdekker. Het land - voornamelijk weiland, maar ook wat hakhout (grient) en bouwland - was eigendom van Van de Pluijm en Pellikaan die we al eerder tegenkwamen in het Klein Zuideveld. Ook kasteelheer de Croix, die in Parijs woonde, had er een aantal percelen in bezit. Incidentele perceelsvermeldingen zijn er voor P.J. Sprangers, de latere burgemeester, Wouter de Bot, Wouter Hagoort en zelfs wagenmaker Nicolaas van Beurden.

Terug naar Streekhistorie


© Ton Lensvelt, e-mail adres: tonlensvelt@ziggo.nl