Repertorium Hofstede Dussen

Repertorium op de lenen van de Hofstede Dussen, 1356-1671 door J.C.Kort

Van het bestaan van het huis Dussen blijkt reeds in het jaar 1330, wanneer Jan van Heusden verklaart, dat het zijn eigen is, dat hij aan een ongenoemde in leen heeft gegeven. Na 1357 hangt het huis door de overdracht van de heerlijkheid Heusden van de graaf van Holland af.

Van de hofstede hing een betrekkelijk groot aantal lenen af, wat blijkt in 1356, wanneer de leenheer Arnout van der Dussen een belening doet, die door zeven leenmannen wordt bevestigd (nr. 60). De eigen registratie bestaat uit een repertorium, aangeduid als "R", over ca. 1460 tot 1671. Het oudste leenregister is niet meer aanwezig maar een tweede, gemerkt "B", wel en bevat akten van 1474 tot 1582. Blijkens de foliering is niet dit, maar een ander exemplaar door het repertorium benut. Van een register over 1693 tot 1724 is hier geen gebruik gemaakt. De registratie van het leenhof is blijkens register "B" aan de slordige kant. Bovendien werd zij na 1582 slechts gebrekkig bijgehouden. Een lijst van leenmannen van 1605, kennelijk bedoeld om orde op zaken te stellen, los aan "B" toegevoegd, biedt ons nog de meeste houvast. In 1472 worden de leenmannen van Dussen in het register Valor feodorum van de Leen- en Registerkamer van Holland (LRK) opgesomd. Zij zijn in het repertorium verwerkt. Enige gegevens van elders worden ter plaatse nader aangeduid.

Het archief van het huis Dussen bevindt zich op het Algemeen Rijksarchief te Brussel. Op het ARA den Haag beschikt de Derde Afdeling over foto's van de verwerkte registers.

AALST

1. Een gedeelte in een hofstede en 3 morgen land in de ban van Aalst.
1-5-1485: Hendrik Dirk Loockertsz. zoals Jan Dirk Loockertsz., R fo. 80~.

BABILONIENBROEK

2. 2 morgen land in Babilonienbroek in de Lyesslagen in de achterste kamp op de westerwal, strekkend van de kartuizers tot de Midgraaf, oost: de kartuizers, west: Gillis Melisz. en kinderen en Jan Godschalksz. van de Hil.
12-9-1420: Broeder Hugo, prior van de kartuizers bij Geertruidenberg, voor het konvent ten eigen zoals Willem die Momber, RA Noord-Brabant, Hollandse huis, Cartularium '1 fo. 9.

3. 7 morgen land, strekkend van Willem van der Eik noordwaarts tot het land van Altena, west: de Laarsteeg en Arnout van Dijk, oost: Jan Lutschen hoeve.
25-5-1474: Arnout van der Eik, B fo. 319.

4. 9 morgen (1570: 8 morgen 2 hont; 1534: en een vogelkooi; (1570: zijnde tezamen, 9 morgen) land in het land van Altena (1534: op de Hil) , (1488: gelegen over de wetering), genaamd de Gallichkamp, (1534: strekkend van de oude wetering tot de ban van Emmikhoven, west: de Gallichkamp, oost: de graaf van Hoorne).
.-.-1472: De vrouw van Pieter Annoque vermeld, LRK 283 fo. 79v.
4-9-1488: Jacob Spiering Dirksz. bij overdracht door Pieter Annoque voor diens vrouw, R fo. 69.
10-3-1534: Hubert van Houwelingen, B fo. 108.
28-9-1541: Adriaan Emmenz. bij dode van Adriaan Emmenz., zijn oom, B fo. 108.
20-6-1570: Adriaan Emmenz., B fo. 108.
2-5-1577: N.N. van der Molen voor Sijtje, dochter van Adriaan Emmenz., B fo. 108.

5. 4 morgen 1 hont (1471: 4 morgen grote maat) land in het land van Altena in Babilonienbroek, strekkend van de straat tot de wetering, oost: Herbaren Jan Nevenz., west: Arnout Paulust.
.-.-14. . : Adriaan Reinersz., R fo. 70.
25-10-1471: Paulus Heinemansz. ook voor Adriaan en Reiner, zijn broers, bij overdracht door Adriaan Reinersz. '), hun oom, R fo. 70, LRK 283 fo. 79v.
22-4-14. . : Joost Heinemansz., R fo. 70.

Het leen 5 gesplitst in 5A, 5B en 5C.

5A. 5 hont, (1508: vermeerderd met een griendje met een werfje;
1605: tot 1 morgen), (1557: op de Hil) , strekkend van Adriaan Heinemansz. (1535: het gezaat van Gijsbert Arnoutsz.) (1514: noordwaarts) tot de oude wetering, oost: Adriaan Heinemansz. (1535: de leenman), west: de graaf van Hoorne.
22-10-1486: Reiner Hugemansz., R fo. 70.
4-5-1508: Nikolaas Jacobsz. voor Klarissa, dochter van Hendrik Paulusz., zijn vrouw, bij overdracht door Reiner en Adriaan Hugemansz. ook met een griendje met werfje, R fo. 70.
10-2-1513: Boen Dirksz., R fo. .70.
10-2-1514: Bayen Pietersz., B fo. 150.
6-3-1535: Arnout Ruimschotel Jansz., B fo. 150.
10-10-1557: Cornelis Arnoutsz. bij dode van zijn vader, B fo. 150.
10-10-1557: Jan Ruimschotel bij dode van Arnout, zijn vader, B fo. 150.
10-10-1571: Reiner Cornelisz. bij dode van Jan Ruimschotel Arnoutsz., B fo. 150~.
.-.-1605: Jan de Tinnelyn te Gorinchem zoals Reiner Cornelisz., B blad bij fo. 172.
19-6-1605: Anton Cornelisz. bij overdracht door Adriaan Pietersz., schout, voor Jan Jacobsz., B blad bij fo. 172.

Het leen 5A verenigd met 5H tot 5I.

5I. 1 morgen land in het land van Altena op de Hil, strekkend van de ban van Muilkerk noordwaarts tot het dwarspad, oost: de leenman met 2 morgen leen, west: de graaf van Hoorne.
7-3-1640: Anton Jacob Plonisz., oud 38 jaar, wonend op de Hil, bij overdracht door Jan Mulder Adriaansz., gehuwd met Elske Paling, R fo. 68.
30-3-1661: Johan ten Hage bij overdracht door Anton Jacobsz., R fo. 68 en fo. 70~.

5B. 15 hont uit 4 morgen grote maat in Babilonienbroek, strekkend van Zuid-Holland tot de oude wetering, oost: Adriaan Hugemansz., west: Reiner Hugemansz. en de heer van Hoorne.
22-10-1486: Adriaan Hugemansz., R fo. 72~.

Het leen 5B gesplitst in 5D en 5E.

5D. 10 hont uit 15 hont, (1535: strekkend van de Broekse straat tot de oude wetering; 1557: de dwarssloot; 1571: van de wetering), oost: (1535: erven Jan van de Wetering: 1557: de leenman), west: (1535: Arnout Jansz.; 1543: zijnde de leenman: 1557: Bastiaan Jansz.).
22-2-1509: Hugeman Reinersz. voor Grietje, dochter van Adriaan Hugemansz., R fo. 73~.
~15. .: Hugeman Reinersz. bij dode van Grietje, zijn nicht, R fo. 73v.
10-4-1535: Joost Hugemansz. bij dode van Hugeman Reinersz., zijn vader, B fo. 166.
10-2-1543: Arnout Ruimschotel Jansz., B fo. 166.
10-10-1557: Cornelis Arnoutsz. bij dode van Arnout Jansz., zijn vader, B fo. 166.
10-10-1571: Reiner Cornelisz. bij dode van Cornelis Arnoutsz., zijn vader, B fo. 166.

Het leen 5D verenigd met 5C tot 5F.

5E. Een morgen van 5 hont uit 15 hont, strekkend van het gezaat, waar Adriaan Hugemansz. op woonde, tot de oude wetering, oost: Adriaan's oude erf, west: Reiner, Adriaan's broer.
11-3-1494: Nikolaas Hendriksz. bij overdracht door Adriaan Hugemansz., R fo. 72~.
17-10-1496: Elisabeth Hendriksd. bij dode van Nikolaas, haar broer, R fo. 72~.

5C. 9 hont in Babilonienbroek in het land van Altena (1537: op de Hil), strekkend van de oude wetering tot erven Paulus Arnoutsz. (1537: erven Jan van de Wetering), oost: de leenman, west: erven Paulus Arnoutsz. (1537: Adriaan Jansz.; 1543: die dan leenman is).
22-10-1486: Reiner Hugemansz., R fo. 71~.
10-4-1537: Arnout Ruimschotel Jansz., B fo. 146.
10-1-1543: Adriaan Ruimschotel Jansz. bij overdracht door Arnout, zijn broer, B fo. 146.

De lenen 5D en 5C verenigd tot 5F.

5F. 3 morgen op de Hil in het land van Altena.
19-6-1605: Anton Cornelisz. bij overdracht door Jan van Neck, R fo. 71~1, B blad bij fo. 172.

Het leen 5F gesplitst in 5G en 5H.

5G. 2 morgen.
13-1-1656: Anton Antonsz. ook voor Joost en Cornelis, zijn broers, en Neeltje, Elisabeth, Maria en Gooltje, zijn zusters, bij dode van Toontje Antons Verdoorn, hun moeder, die aankwam van Anton Cornelisz., haar vader, R fo. 72.
30-3-1661: Johan ten Hage bij overdracht door Anton Jacobsz. C.S., R fo. 72.

5H. 1/2 morgen. Het leen is verenigd met 5A tot 5I.

6. Een huis en gezaat in het Broek (1552: op de Hil), belast met een erftijns van drie kapoen,en voor de leenlheer, oost: Wouter van Malland (1552: erven Arnout Ruimschotel), west: de leenheer (-1552: de graaf van Hoorne).
8-5-1506: Margaretha Jansd., B fo. 2,74.
10-1-1552: Gijsbert Arnoutsz., B fo. 274.
10-6-1578: Adriaan Pietersz., B fo. 274.

7. 2 morgen land in Babilonienbroek (1515: op de Hil) in de Geer, strekkend van de Midgraaf (1624: zuidwaarts) tot Gerard Nikolaas Nevenz. (1624: Jacob Willemsz. Kievits), oost: Werner Arnoutsz. (1547: het land van Heusden), west: Anton Doyenz. (1547: het klooster van Heusden; 1624: genaamd Marienkroon) .
.-.-14. . : Adriaan van de Wetering Jansz. bij overdracht door Arnout Matthijsz., R fo. 75.
5-10-1480: Adriaan Anton Doyenz. bij overdracht door Adriaan van de Wetering, R fo. 75.
~1515: Govert Jacobsz., B fo. 159.
10-6-1547: Jacob Govertsz. bij dode van Govert Jacobsz., zijn vader, 0 fo. 159.
20-12-1606: Hendrik Govertsz. voor Cornelia Jacobsd., zijn vrouw, bij dode van Govert Jacobsz., haar broer, B blad bij fo. 154.
2-1-1624: Jacob Willemsz. Kievits, wonend op de Hil, bij dode van zijn schoonmoeder en kaveling met zijn schoonvader, R fo. 75.
18-6-1651: Willem Jacobsz., oud 28 jr., wonend op de Hil, bij dode van Jacob Willemsz., zijn vader, R fo. 75~.

8. 2 morgen land in Babilonienbroek (1556: in het Broekse veld op de Hil, strekkend van Zuid-Holland noordwaarts tot de eerste dwarssloot, oost: Adriaan Jacobsz., west: de graaf van Hoorne.
~1474: Maarten Jansz. vermeld, LRK 283 fo. 79v.
10-5-1556: Anton Jansz. van Emmikhoven, l3 fo. 302.
10-4-1578: Vijffer Fransz. bij dode van Anton Jansz., B fo. 302.
24-11-1612: Pieter Klawardsz. bij overdracht door Vijffer Fransz., R fo. 76.
28-12-1633: Cornelis Bernardsz. te Almkerk bij dode van Pieter Klawardsz., zijn schoonvader, waarna overdracht aan Govert Cornelisz. te Waalwijk, R fo. 76.
27-5-1641: Cornelis Govertsz. te Waalwijk bij dode van Govert Cornelisz., zijn vader, R fo. 76.

9. 1 morgen land in Babilonienbroek (15. . : in een weer, waar Dirk Boudijnsz. op placht te wonen, in de middelste kamp, oost: Dirk Boudijnsz., west: de leenman).
.-.-1474: Arnout Paulusz. vermeld, LRK 283 fo. 79v.
.-.-15. : Arnout Paulusz., beleend door Jan van der Dussen Florisz., B fo. 155.

10. 1 morgen land in Babilonienbroek in de Bieskamp, strekkend van de achterste dwarssloot (1545: het klooster te Heusden tot de Midgraaf (1545: de ban van Waardhuizen], oost: Anton Doyenz. (1545: het klooster te Heusden], west: Melis Dirksz. (1545: Jan van de Merwede).
.-.-14. . : Anton Doyenz., als getuige vermeld 1471, R fo. 77v, GA Dordrecht, Heilige Geest ter Grote kerk, 222.
.-.-15. . : Adriaan Anton Doyenz. bij dode van zijn vader, B fo. 155.
20-4-1545: Hendrik Gijsbertsz. voor broeder Govert van Cueryen voor het klooster te Heusden, B fo. 155.
29-4-1653: Dirk Crab, ontvanger van de geestelijke goederen in Holland, bij dode van broeder Govert van Cueryen, R fo. 77~.

11. 14 hont land in het land van Altena op de Hil in Babilonienbroek, strekkend van de oude weg (1501: de wetering) tot Adriaan van de Wetering, oost: Jan Ruimschotel, west: Adriaan van de Wetering, (1525: noord: erven Jan van de Wetering, Arnout en Adriaan Jansz. '1; 1533: van wie de laatste de leenman is], (1533: zuid: de graaf van Hoorne 'll.
.-.-14. . : Willem Jansz. van Honswijk voor Aaltje Dirks van Honswijk, zijn nicht, R fo. 18.
19-2-1493: Hendrik Paulusz. bij overdracht door Aleid, dochter van Dirk van Honswijk, gehuwd met Dirk Hugemansz., R fo. 78.
14-6-1501: Jan Spiering Jansz. bij overdracht door Paulus Arnoutsz. zoals Hendrik Paulusz., B fo. 163.
10-4-1525: Heineman Bessen Gijsbertsz., B fo. 142.
15-3-1533: Adriaan Ruimschotel Jansz. bij overdracht door Heineman Gijsbertsz., B fo. 142.
11-3-1582: Cornelis Ruimschotel voor Matthijs 31, zijn broer, bij dode van Adriaan Ruimschotel Jansz. ,diens vader, B fo. 142.
28-3-1603: Bernard van Castricum bij dode van Job Pietersz. van Ruiven, zijn grootvader, R fo. 78.
.-.-1605: Bernard van Castricum voor zijn zoon, B blad bij fo. 172.
23-5-1639: Bernard van Castricum bij dode van Pancras, zijn vader, B fo. 78.
20-3-1657: Maria van Castricum bij dode van Bernard, haar vader, B fo. 78~.

12. 1 morgen en 3 morgen land in Babilonienbroek.
.-.-13. . : Arnout van Gent, als getuige vermeld 1356, GA Dordrecht, Oud archief, inv. 4 fo. 15~.
.-.-1474: Anton, zwager van Jacob van Gent, vermeld, LRK 283 fo. 79v.

13. 5 hont in het land van Altena in Babilonienbroek op de Hil.
25-1-1509: Jan Adriaansz. alias Ruimschotel voor Arnout van Gent Jansz., R fo. 79.

14. 3 morgen land in Babilonienbroek in het land van Altena in de hoeve van Dommelen, strekkend van de achterste dwarssloot (1534: noordwaarts) tot de Midgraaf, oost: heer Jan van Slingeland, west: Anton Doyenz.
.-.-1464: Otto van Gellicum Nikolaasz., R fo. 79v, LRK 283 fo. 79v.
4-10-1485: Nikolaas van Gellicum bij dode van Otto, zijn vader, R fo. 79v.
16-7-1505: Gijsbert Anton Doyenz. bij overdracht door Nikolaas van Gellicum, R fo. 79v.
17-1-1533: Gijsbert Gijsbertsz., B fo. 128.
16-3-1534: Willem Gout, rentmeester van Holland, bij overdracht door Gijsbert Gijsbertsz., B fo. 128.
10-10-1544: Mr. Jacob Matthijsz. voor Maria, weduwe van Willem Gout, als lijftocht, B fo. 128.
11-12-1547: Hendrik Gout bij dode van Willem' Gout en Maria, diens vrouw, B fo. 128.

BESOY EN

15. 1 morgen land tussen Besoyen en Sprang, genaamd de Vogelsmorgen, (1543: strekkend van Adriaan Jansz. tot de Seynsloot) , oost: Arnout de Bie (1543: erven Pieter Hagen), west: Pieter die Cuper (1543: erven Wouter Giben) .
.-.-14. .: Daniel van der Zijdwinde Robertsz., vermeld 1474, B fo. 82, LRK 283 fo. 79v.
.-.-15. . : Otto Daniel Robertsz. van der Zijdwinde, R fo. 84~.
10-4-1543: Gijsbert Woutersz. bij dode van Pieter die Cuper, B fo. 82.
29-12-1633: Arnout Jansz. van Tuin, diaken van Besoyen, voor de armen aldaar bij testament van Anton Woutersz., R fo. 84~.
30-3-1644: Anton Albertsz., oud 48 jaar, R fo. 84~.
24-10-1669: Willem Dirksz. Hage, oud ca. 36 jaar, voor de diakoniearmen bij dode van Anton Albertsz., R fo. 84~.

DRONGELEN

16. 2 morgen land in Drongelen op de Assum op de westerwal, (1529: strekkend van Marijke Willem Christiaansz. aan het zuideind; 1534: noordwaarts: tot de noorder dwarssloot), oost: Nikolaas Nikolaasz. (1529: Jan Jansz. van Os), west: (1529: Rutger Bessen Gijsbertsz.] , waarvan de Assum westwaarts over de sloot rijdt.
.-.-14. . : Hugo van Tongeren, vermeld 1474, R fo. 81v, LRK 283 fo. 79.
13-6-1484: Jan Paulusz. bij overdracht door Hugo van Tongeren, R fo. 81~.
9-5-1492: Willem Christiaansz. van Heusden bij overdracht door Jan Paulusz., R fo. 81~.
29-12-1496: Hendrik Maartensz. bij overdracht door Willem Christiaansz., zijn broer, R fo. 81~.
26-5-1520: Maarten Hendriksz. ook voor Joost, zijn broer, bij dode van Hendrik Maartensz., zijn vader, R fo. 81~.
25-10-1529: Jan van Heel Gerardsz. bij overdracht door Gijsbert Gerardsz., B fo. 78.
10-6-1534: Floris Jansz. bij dode van Jan Gerardsz., zijn vader, B fo. 78.
15-6-1557: Fop Hubertsz. bij overdracht door Floris Jansz., B fo. 78.
8-2-1582: Jan Seelen, B fo. 78.
8-6-1627: Marcelis Jansz. te Drongelen bij dode, van Jan Marce-lisz., zijn vader, R fo. 82.
27-2-1666: Willem Marcelisz. te Drongelen bij dode van Marcelis Jansz., zijn vader, R fo. 82.

17. 2 morgen land in Drongelen, strekkend van de straat tot de Midgraaf, oost: Robert Pietersz. van der Sceet, Willem die Wolfs en erven Gerard van den' Heuvel (1570: Jan Boom Woutersz.) , west: Hendrik van Os (1570: Jacob van Drongelen).
.-.-14. . : Fraan Lambertsz., vermeld 1474, R fo. 82v, LRK 283 fo. 79.
3-6-1533: Fraan Bartelsz., B fo. 98.

Het leen 17 gesplitst in 17A en 17B.

17A. 1 morgen in Drongelen, (1624: strekkend van de ban van Eethen zuidwaarts tot Willem Willemsz., oost: Frans Meeusz., west: Nikolaas Hendriksz.).
7-5-1570: Jan Boom Woutersz. bij overdracht door Fraan Bartelsz., B fo. 98.
~1605: Wouter Bernardsz. zoals Jan Boom, B blad bij fo. 172.
12-5-1624: Jacob Wouter Bernardsz. te Waalwijk, oud 70 (!I jaar, bij dode van zijn vader, R fo. 83~.
13-5-1665: Cornelis van Drongelen te Waalwijk bij dode van Jacob Wouter Bernardsz., zijn vader, R fo. 83~.

17B. 1 morgen in Drongelen.
16-1-1581: Bartold Franen bij dode van Fraan Bartelsz., zijn vader, R fo. 82~.
.-.-1605: Cornelis Cornelisz. te Woudrichem zoals Bartold Franen, B blad bij fo. 172.
20-11-1606: Bartold Fraansz. bij overdracht door Cornelis Cornelisz., R fo. 82~.
2-5-1628: Anton Nikolaasz. van der Sluis te Eethen verzoekt zoals Bartold Fraansz., B fo. 101.
17-9-1631: Willem Willemsz. Molenaar verzoekt, B fo. 101.
17-12-1636: Willem Willemsz. Molenaar te Drongelen voor Jannetje Bartels, zijn vrouw, bij dode van Bartold Fraansz., haar vader, R fo. 82~.
4-8-1655: Willem Willemsz. Molenaar bij dode van Jannetje, zijn moeder, R fo. 82~.

DUSSEN MUILKERK

18. Een tiende van 2 hoeven land in Muilkerk, strekkend van het gezaat noordwaarts tot het land van Altena, oost: Robert Lamberts hoeve, west: Wouter van der Eik's hoeve.
.-.-14. . : Willem Dammasz. bij overdracht door Jan van Wijtvliet, vermeld 1474, R fo. 15, LRK 283 fo. 79v.
12-9-1494: Joost van Muilwijk bij dode van Nikolaas Dammasz., zijn oom, R fo. 15.
21-12-1516: Wouter Joosten, na wie Dirk Kers Jansz. te Dordrecht, R fo. 15.
11-12-1518: Frans Kers Dirksz. bij oktrooi van het Hof, 6 fo. 185.
22-10-1539: Arnout Pietersz. bij overdracht door Frans Kers, B fo. 185.
10-1-1557: Adriaan Arnoutsz. bij dode van Arnout Pietersz., zijn vader, waarna overdracht aan Schalk Jansz. van Honswijk, B fo. 185.
10-12-1603: Elisabeth Schalkend. bij dode van haar vader, R fo. 16.
.-.-1605: Anton Cornelisz. voor Elisabeth, dochter van Cornelis Schalk, zoals Schalk Jansz. van Honswijk, B blad bij fo. 172.
2-1-1646: Joost Cornelisz. bij dode van Elisabeth Cornelis Schalken, zijn moeder, die stierf in 1634, nadat Cornelis Joosten, zijn vader, verzuimd had, R fo. 15.
8-4-1649: Cornelis Cornelisz. van Honswijk, oud 25 jaar, wonend aan de Dussen, bij dode van Joost Cornelisz., zijn broer, R fo. 15~.

19. Een hofstede met 4 (1474: 3) morgen land in Muilkerk (1510: aan de Dussen), (1533: strekkend van de straat of de Dussen noordwaarts tot de wetering), oost: Gerbrand van Coulster 1510: Gijsbert Quekel; 1521: Wouter Joosten,; 1554: Hendrik Jansz.; 1556: Raveschot's hoeve], west: erven Jan van Honswijk (1510: en Arnout van der Dussen, bastaard, en Jan, zijn broer; 1521: Adriaan Arnoutsz.; 1533: de Geeren; 1581: weduwe Simon Pietersz. en kinderen; 1618: Wouter Simonsz. C.S. en Jenneke Jans zelf), (1521: jaarlijks 9 pond 16 s. waardig).
28-3-1465: Govert van Oerden Jansz. voor Adriana, dochter van Nikolaas Maasz., zijn vrouw, R fo. 2v.
.-.-1474: Govert van Ouden en Arnout Bruin vermeld, LRK 283 fo. 79.
10-1-1494: Adriaan van Oerden bij dode van Govert, zijn vader, R fo. 2v.
14-8-1510: Nikolaas de Hollander Cornelisz., R fo. 2.
9-11-1521: Zeger Schalkenz. vermeld, LRK 286 fo. 176.
10-12-1533: Zeger Schalkenz., B fo. 171.
10-4-1535: Zeger Schalkenz., B fo. 1.71.
20-6-1554: Schalk Zegersz. bij dode van zijn vader en belast voor Zeger Filips Schalkenz. met f 12,- jaarlijks, te lossen met f 190,- cijns, B fo. 171.
10-11-1556: Jan Schalkenz. bij overdracht door Schalk Zegers, B fo. 171.
22-3-1571: Zeger Filipsz. bij overdracht door Jan Schalk Jansz., B fo. 171~.
19-4-1581: Filips Zegersz. bij dode van Zeger Filipsz., zijn vader, waarna overdracht aan Anton Pietersz. voor Arentje Marcelis, diens vrouw, B fo. 171~.
.-.-1605: Cornelis Dirksz. zoals Anton Pietersz. Tuydt, B blad bij fo. 172.
14-1-1618: Gerard Melchiorsz. voor Jenneke Jansd., weduwe van Cornelis die Boet Dirksz., bij dode van haar man, B fo. 172.

Het leen 19 gesplitst in 19A en 19B.

19A. 3 morgen 4 hont in Muilkerk bij de Baan, vanouds genaamd het Lange stuk, strekkend voor van de halve Dussen tot de halve wetering, oost: Raveschot's hoeve, west: Cornelis Joosten C.S.
7-1-1642: Abraham Bodt Cornelisz. bij overdracht door Jannetje Jans, zijn moeder, R fo. 14.

Het leen 19A gesplitst in 19C en 19D.

19C. 2 morgen 3 hont in Muilkerk.
6-6-1654: Jan van Wevelinkhoven Jansz. te Gorinchem bij overdracht door Abraham de Bodt, R fo. 14~.

19D. 7 hont in Muilkerk.
26-10-1668: Jan van Wevelinkhoven Jansz. te Gorinchem bij onwillig decreet van Hof en Hoge vierschaar van Zuid-Holland tegen Abraham de Bodt, R fo. 14.

19B. Van de rest van het leen zijn geen beleningen.

20. 1 morgen land in Muilkerk (1555: gemeen met ander), strekkend van het Hoogland tot de eerste dwarssloot, oost: erven. Jacob Gerardsz. (1541: erven Jacob Gantsz.; 1555: Adriaan Willemsz.), west: erven heer Jan van Goor (1555: erven Raveschot) .
6-5-1533: Gerard de Coster Jansz., B fo. 118.
20-4-1541: Joost Jansz. bij dode van Jan Joostenz., zijn vader, B fo. 250.
20-6-1555: Adriaan Gerardsz. bij overdracht door Joost Jansz.,B fo. 250.
~1605: Lucas Wely zoals Adriaan Gerardsz., B blad bij fo. 172.
7-1-1612: Anton Paling Cornelisz. bij overdracht door Lucas Wely, R fo. 3.
24-2-1657: Adriaan Zuurmond Arnoutsz. bij overdracht door Adriaan Rogge Willemsz. voor Adriaantje Paling, diens vrouw, die aankwam van Anton, haar vader, R fo. 3.
23-7-1669: Samuel Pistorius, predikant, voor Aleid Zuurmond, zijn vrouw, oud 42 jaar, bij dode van Adriaan, haar vader, R fo. 3.

21. 3 morgen land in Muilkerk, srekkend van de halve Dussen noordwaarts tot Gerard Janst. met leen (1630: de Oldeburg en Cornelis Cornelisz. Seeus donken], oost: Arnout Joosten (1630: erven Willem Govertsz.), west: Jasper's hoeve (1579: (de heer van Brecht; 1630: Marijke Adriaans C.S.].
10-10-1530: Melser Dirksz. bij dode van Dirk Adriaansz., zijn vader, B fo. 268.
10-5-1579: Gerard Melsersz. voor Pieter Antonsz., zijn neef, bij dode van Marijke Melser Dirks, zijn moeder, B fo. 268.
8-8-1630: Melchior Gerardsz., wonend aan de Dussen, bij dode van Gerard Melsersz., zijn vader, R fo. 4.
24-8-1630: Bruisten van Dijk Ewoutsz. bij overdracht door Melchior Gerardsz., R fo. 4.
26-3-1641: De kinderen van Bruisten Ewoutsz. bij dode van hun vader, waarna overdracht aan Pieter Spiering Hendriksz., oud 35 jaar, wonend aan de Dussen, R fo. 4.
9-10-1655: Verpand aan Margaretha Dirksd., weduwe van Jan Gooi, te Dordrecht voor schulden van f 150,- en f 500,-, R fo. 4v.
N.B. - Het pand is gelost.
30-8-1656: Pieter Pelikaan Arnoutsz. en Adriaan Huysert Adriaansz. bij overdracht door Pieter Spiering, R fo. 4v.
28-6-1659: Johan van Wevelinkhoven bij overdracht door Adriaan Huysert, R fo. 4v.

22. 3 morgen land in Muilkerk, strekkend van de voorste werf (1557: de kade) noordwaarts tot het land van Altena, oost: Willem van der Eik's hoeve (1540: Melis Foppen; 1557: erven Bruin Adriaansz.) , west: (1517: heer) Adriaan van Herlaar (1517: diens hoeve: 1540: de leenman: 1557: erven Bruin Adriaansz.) .
6-5-1508: Pieter Willemsz., B fo. 195.
10-8-1517: Wouter Joosten, B fo. 195.
10-4-1540: Hendrik Spiering Jansz. bij dode van Wouter Joosten, zijn schoonvader, B fo. 195.
25-12-1546: Jan Adriaansz. bij overdracht door Hendrik Spiering, B fo. 195.
10-11-1557: Nikolaas Maasz. bij overdracht door Hendrik Spiering, B fo. 297.
23-11-1577: Jacob Hermansz. bij dode van Nikolaas Maasz., B fo. 297.
7-11-1616: Cornelis Evertsz. bij overdracht door de erven van Jacob Hermansz., R fo. 5.
9-1-1647: Cornelis Cornelis Evertsz., oud 38 jaar, wonend aan de Dussen, bij dode van zijn vader, R fo. 5.
22-10-1664: Johanna van Nuys, weduwe van Jan van Wevelinkhoven Antonsz., bij overdracht door Cornelis Cornelis Evertsz., R fo. 5.
5-2-1670: Mr. Pieter van Wevelinkhoven bij dode van Johanna van Nuys, zijn moeder, na kaveling, R fo. 5v.

23. VZ morgen land (1523: een hofstede met toebehoren) in Muilkerk, oost: Nikolaas van Kamp, west: de Dussen,, noord: (1523: de Heerstraat), jaarlijks 2 pond waardig.
9-11-1521: Jan Bayenz. vermeld, als getuige vermeld 1516, LRK 286 fo. 253, B fo. 22.
.-.-1523: Bayen van Pelanen, B fo. 176.
10-4-1540: Adriaan Pietersz. van Eethen, B fo. 176.
10-10-1555: Pieter Adriaansz. bij dode van Adriaan Pietersz., zijn vader, waarna overdracht aan Dirk Jansz. Malland, B fo. 176.
10-9-1559: Adriaan Adriaansz. bij dode van Dirk Jansz., zijn schoonvader, B fo. 176~.
11-6-1567: Adriaan Adriaansz. stelt als pand voor Job Pietersz. van Gorcum, B fo. 176~.

Het leen 23 gesplitst in 23A en 32B.

23A. Zijn huis met werf (1644: hofstede) in Muilkerk, (1644: strekkend zuidwaarts tot de halve Dussen,, west: de pastoor, oost: Pieter Jan Franken, noord: Jan Nikolaasz. van Benschop].
.-.-1605: Adriaan Cornelisz. van den Berg zoals Adriaan Adriaansz., B blad bij fo. 172.
21-12-1644: Dirk Nikolaasz. Houckwater, oud 35 jaar, wonend aan de Dussen, bij overdracht door Hendrik Crijnenkamp, R fo. 6v.
6-4-1660: Joost Houckwater bij dode van Dirk, zijn zwager, R fo. 6v.

23B. 1 hont land, (1654: zijnde huis, erf en boomgaard) in Muilkerk, strekkend van de halve Dussen, noordwaarts tot de eerste dwarssloot, oost: Rutten steeg, west: Adriaan Hildebrandsz. (1654: Dirk Nikolaasz. Houkwater), zuid: (1654: de straat en de Dussen), noord: (1654: Jan Nikolaasz. van Benschop].
12-12-1599: Jan Frankenz. bij overdracht door Adriaan Cornelis Pietersz., R blad bij fo. 7.
15-6-1654: Lambert Pietersz. te Muilkerk bij overdracht door Pieter Jan Frankenzz., zijn vader, die aankwam van diens vader, R blad bij fo. 7.

24. Een gezaat met 7 morgen land daarbij in Muilkerk, waarop de leenman woont en vroeger zijn vader.
10-5-1416: Nikolaas Stoke, ARA Brussel, familie d'Ulrsel, charter.

25. 4 morgen land aan de Dussen, in Zuid-Holland, n.1. 1 morgen op de oostwal; 1 morgen in dezelfde kamp westwaarts: 1 morgen in de naaste kamp over de wetering op de oostwal; 1 morgen in dezelfde kamp, west: Covert Bannier, oost: kinderen Jan Herbaren.
.-.-14. . : Pieter Voet voor Beatrijs Stokend., zijn vrouw, R fo. 7.

26. 4 morgen land in Muilkerk in het ambacht van Arnout van der Dussen, strekkend van de wetering tot het land van Altena, oost: Jan Bruistenz., west: Ludolf Stoke.
.-.-1461: Hendrik Stoke Nikolaasz. bij overdracht door Elisabeth, dochter van Hendrik Stoke, R fo. 7, LRK 283 fo. 79.
x14. . : Jan Jan Heinenz. bij overdracht door Hendrik Stoke, R fa. 87.
19-4-1472: Laurens Evertsz. bij dode van Hendrik Evertsz., zijn broer, R fo. 7.
29-4-1473: Cornelis Laurens Evertszz. bij dode van zijn vader, R fo. 7.
.-.-14. . : Denis Jansz. die Moolnaar bij overdracht door Cornelis Laurensz., R fo. 7v.
6-10-1483: Jan Denisz. bij dode van Denis Jansz., zijn vader, en Filips, zijn broer, R fo. 7v.
24-6-1505: Adriana Denisd., weduwe van Jacob Andriesz., R fo. 7v.
~1515: Wouter Joosten, R fo. 7v.

27. 3 morgen 18 roeden (1524: 3 morgen] land in Muilkerk, (1524: strekkend van de halve Dussen noordwaarts tot de andere wetering), oost: Joost van Wijtvliet (1524: Aleid Floris en kinderen: 1560: Joost Floris), west: Jan van Hedikhuizen, zuid: de Dussen, noord: Jan van Hedikhuizen.
4-12-1521: Wouter Joostenz. van Wijk vermeld, LRK 286 fo. 257~.
1-3-1524: Jan van Hedikhuizen Jansz. bij overdracht door Wouter Joostenz. van Wijk, B fo. 38.
10-11-1560: Kuinder van Hedikhuizen Jansz. bij dode van zijn vader, B fo. 38.

Het leen 27 verenigd met 28 tot 29.

28. 3 morgen land in Muilkerk, strekkend van de wetering noordwaarts tot het land van Altena, oost: Jan Bruistenz., west: erven Ludolf Stoke.
10-11-1523: Jan van Hedikhuizen Jansz., B fo. 42.
9-10-1551: Belast voor Ruth Bessen ten Berch met f 12,- cijns jaarlijks, te lossen 1 : 14, door Jan van Hedikhuizen, B fo. 314.
5-5-1554: Adriaan Rutten van den Berch met de rente, waarna overdracht aan Gillis Schellart, B fo. 314.
10-11-1560: Jan van Hedikhuizen bij dode van Jan, zijn vader, B fo. 42.

Het leen 28 verenigd met 27 tot 29, waarna gesplitst in 29A, 29B. 29C en 29D.

29A. Een vierde van het leen.
10-4-1566: Jan van Hedikhuizen Jansz., B fo. 42.
10-6-1605: Cornelis de Zeeuw Cornelisz. voor Maartje Jansd., zijn vrouw, R fo. 26.

Het leen 29A met 29B en 29C verenigd tot 29E.

29B. Een, vierde van het leen.
10-11-1560: Kuinder Jansz. voor Machteld, oudste dochter van Jan van Hedikhuizen, zijn zuster, B fo. 45.

Het leen 29B met 29A en 29C verenigd tot 29E.

29C. Een vierde van het leen.
10-11-1560: Aleid, dochter van Jan van Hedikhuizen, bij dode van haar vader, R fo. 26.
10-6-1605: Jan Spiering Jansz. voor Aaltje Jansd., zijn vrouw, R fo. 26.

De lenen 29A, 29B en 29C verenigd tot 29E.

29E. Het gehele leen, (1639: zijnde 5 morgen 2 hont).
9-9-1625: Maai, dochter van Jan van Hedikhuizen, weduwe van Cornelis de Zeeuw Cornelisz., bij dode van haar vader en Kuindaal van Hedikhuizen Jansz., haar oom, R fo. 26~.
17-6-1639: Jan Zeeuw Cornelisz. bij dode van Maai, zijn moeder, waarna overdracht aan Jan van Gelder Pietersz., R fo. 26~.
18-6-1651: Bastiaan van Gelder, oud 38 jaar, te Meeuwen bij dode van Jan, zijn vader, R fo. 26~.

29D. 7 hont in Muilkerk, strekkend van de eerste dwarssloot noordwaarts tot het land van Altena, west: Arnout Wolds (1610: weduwe van Govert Wolf Cornelisz.), oost: de leenman (1610: Adriaan Corstenz.) ,
10-4-1551: Hubert Willemsz. van de Wetering, schout van Eethen en Meeuwen, bij overdracht door Jan van Hedikhuizen, B fo. 52. .-.-1605: Corst Jansz. zoals Hubert van de Wetering, B blad bij fo. 1372.
28-11-1610: Arnout Gerardsz. van Hagoord, R blad bij fo. 7.
18-3-1655: Gerard van Hagoord bij dode van Arnout, zijn vader, R blad bij fo. 7.
2-7-166,6: Eduard van Hogelande bij onwillig decreet tegen Gerard van Hagoord, R blad bij fo. 7.
30. 3 morgen land in Muilkerk, oost: Floris van Wijtvliet, west: erven Pieter Dirksz., jaarlijks 6 pond 6 s. waardig.
4-12-1521: Jan van Hedikhuizen vermeld, LRK 286 fo. 256~.

31. 2 morgen land in Muilkerk, waarvan 1 morgen in de boezem niets oplevert, en de andere jaarlijks 1 pond waardig is, oost: Melis Foppenz., west: de leenman.
4-12-1521: Wouter Joostenz. van Wijk vermeld, die uit eigen had opgedragen, LRK 286 fo. 257~.

32. Een hofstede met gezaat in Muilkerk op de Baan, noord: de Heerstraat, zuid: de Dussen, oost: Jan Hendriksz.
12-8-1473: Jan Boudijnsz., vermeld 1474, R fo .ll, LRK 283 fo. 79v.
.-.-1.. . : Jan Adriaansz. bij overdracht door Jan Boudijnsz., R fo. ll.
.-.-1505: Jan Boudijnsz. bij overdracht door Jan Adriaansz., R fo. ll.
.-.-1520: Boudijn Jansz., R fo. ll.

33. 7 morgen land in Muilkerk op de Baan, strekkend van de straat noordwaarts tot de wetering en. voorts noordwaarts tot de eerste dwarssloot, oost tot de wetering: Jan Hendriksz., oost tot de straat: de leenman met 10 hont land.
12-7-1472: Adriaan Jansz. zoals Laurens van der Start, R fo. 10.
29-8-1496: Jacob Adriaan Jansz. bij dode van zijn vader, R fo. 10.

Het leen 33 gesplitst in 33A, 33B, 33C en 33D.

33A. 2 morgen (1627: 10 bont) land in Muilkerk (1547: aan de Dussen) op de Baan, strekkend van de straat noordwaarts tot de eerste dwarssloot, west: IJsbrand van Coulster's hoeve (1521: Wouter Joosten; 1540: Hendrik Spiering Jansz. '1; 1627: Raveschot's hoeve), oost: Jacob Adriaansz. (1521: zijn kinderen met 2 morgen; 1540: Lijsje Jacobsd. 9; 1627: Cornelis Joosten), (1521: gebruikt door de vader van de leenman, jaarlijks 2 pond 2 s. waardig).
21-4-1515: Adriaan Arnout die Broet voor Bastiaan, zijn zoon, bij overdracht door Jacob Adriaansz., B fo. 18.
9-11-1521: Sebastiaan, zoon van Adriaan Arnout Loyenz., vermeld, LRK 286 fo. 252.
10-4-1540: Bastiaan Adriaansz. bij overdracht door Hendrik Jansz., B fo. 18.
15-12-1547: Pieter Adriaansz. bij overdracht door Bastiaan Adriaansz., B fo. 18.
4-9-1627: Emmetje Samuels, weduwe van Adriaan Potter Cornelisz., wonend aan de Dussen, R fo. 13~.
7-3-1640: Cornelis Joosten, oud 80 (!) jaar, wonend aan de Dussen, bij overdracht door Cornelis Potter, R fo. 13~.

33B. Een deel van het leen (1505: 3 morgen).
19-3-1498: Jan Adriaansz. bij overdracht door Nikolaas Adriaansz., R fo. IOV.
12-12-1505: Dirk Hendriksz. bij overdracht door Jan Adriaan Jansz., R fo. 10~.
11-5-1512: Adriaan Nikolaasz. van der Wel bij dode van Dirk Hendriksz., zijn zwager, met de helft en Fop Zegersz. met de andere helft, R fo. 10~.

Het leen 33B gesplitst in 33E en 33F.

33E. 2 morgen 1/2 hont in Muilkerk bij het bosje van de nieuwe wetering, strekkend van de nieuwe wetering (1632: de Kruithof) noordwaarts (1542: tot de eerste dwarssloot; 1632: het halve gat), west: IJsbrand van Coulster (1552: Raveschot's hoeve; 1632: Anton en Dirk Stael Bastiaansz.), oost: erven Arnout Gants (1559: voorheen erven Adriaan Gerardsz. nu: Job Pietersz.; 1632: Cornelis Heyst Cornelisz.), (1521: jaarlijks een gedeelte van 6 pond' waardig).
3-11-1514: Jan Pietersz. bij overdracht door Adriaan Nikolaasz. en Fop Zegersz., B fo. 33.
9-11-1521: Jan Pietersz. vermeld, LRK 286 fo. 175~.
10-2-1542: Balser Jansz. bij dode van Jan Pietersz., zijn vader, B fo. 33.
4-5-1545: Jacob Nikolaasz. bij overdracht door Balser Jansz., B fo. 33.
10-3-1549: Adriaan Jacobsz. bij overdracht door Jacob Nikolaasz., zijn vader, B fo. 33.
8-11-1552: Joost Adriaansz. bij overdracht door Adriaan Jacobsz., B fo. 33~.
10-8-1559: Jacob Adriaansz. bij dode van Joost Adriaansz., zijn schoonvader, B fo. 33v-34.
.-.-1605: Lucas Pietersz. uten Broek zoals Jacob Adriaansz., B blad bij fo. 172.
2-2-1632: Pieter van Uytenbroek bij dode van Lucas, zijn vader, R fo. 24.
26-5-1648: Jan Filipsz. van Nederveen bij overdracht door Pieter van Uytenbroek, R fo. 24~.
3-6-1650: Adriana Lucas van Uytenbroek bij overdracht door Jan van Nederveen, R fo. 24~.
15-10-1664: Samuel Pistorius, predikant te Made, voor Aleid Zuurmond, zijn vrouw, oud 37 jaar, bij dode van Adriana, haar tante, R fo. 24~.

33F. 4 hont in Muilkerk, strekkend van de halve Middelt tot de dijkaveling, oost: de leenman, west: des Voogd's kamp, jaarlijks 15 s. waardig.
28-12-1521: Arnout Woutersz. vermeld, LRK 286 fo. 167~.

33C. 1 morgen in Muilkerk op de Baan, west: IJsbrand van Coulster's hoeve, oost: Jacob Adriaansz.
21-4-1515: Adriaan die Loen Arnoutsz., R fo. 9.

33D. 1 morgen in Muilkerk, strekkend van de ene (1521: de oude) wetering tot de andere (1521: noordwaarts tot Jan Ruimschotel), oost: erven Arnout Gants (1550: erven Michiel Gerardsz.; 1578: de leenman: 1633: Lijntje Pieters), west: IJsbrand van Coulster (1550: Raveschot's hoeve), (1521: jaarlijks een gedeelte van 6 pond 6 s. waardig).
12-8-1521: Jan Pietersz. bij overdracht door Hendrik Loef van den Bosch, B fo. 27, LRK 286 fo. 175~.
10-2-1542: Balser Jansz. bij dode van Jan Pietersz., zijn vader, B fo. 27.
10-12-1543: Jan Gerardsz., B fo. 27.
10-11-1550: Gerard Jansz. bij dode van Jan Gerardsz., zijn vader, waarna overdracht aan Zeger Gerardsz., B fo. 27~.
10-4-1552: Paulus Lambertsz. bij overdracht door Zeger Gerardsz., B fo. 27~.
1-4-1567: Job Pietersz. voor Emmetje, zijn dochter, bij overdracht door Paulus Lambertsz., B fo. 27v-28.
10-5-1578: Jacob Pietersz. bij overdracht door Emmetje, B fo. 28.
.-.-1605: Pieter Klawardsz. zoals Jacob Pietersz., B blad bij fo. 172.
27-12-1633: Schalk Pietersz. te Babilonienbroek bij dode van Pieter Klawardsz., zijn vader, waarna overdracht aan Lijntje Pietersd., zijn zuster, R fo. 23~.
1-3-1646: Dirk Houckwater Nikolaasz. bij uitkoop, bevestigd door de erven van wijlen zijn vrouw, R fo. 23~.
27-2-1650: Jan Graaf Adriaansz. bij overdracht door Dirk Houckwater, waarna overdracht aan Okker Kapitein Adriaansz., R fo. 23~.
7-2-1655: Jan Cornelis Danielsz., oud 50 jaar, wonend aan de Dussen, ook voor Dingeman Pietersz., oud 20 jaar, en Krijntje Pietersd., oud 23 jaar, bij overdracht door Okker Adriaansz., R fo. 23~.

34. Een hoeve land naast het leen 38 (1469: een hofstede met huis en 18 morgen, die de leenheer houdt van de graaf van Holland, verminderd tot de oostelijke helft en 6 morgen, strekkend van de halve Dussen; 1521: noordwaarts: tot erven van Willem van Wijk; 1521: de vrouwe van Drunen: 1541: erven Arnout Wolf; oost: Hendrik Evertsz.; 1521: Jan van Hedikhuizen; west: erven Vastraad Schaart; 1522: Pieter Gerardsz.) , (1521: jaarlijks 9 pond 16 s. waardig).
x14. . : Jan van Wijk Zuurmondsz. voor Willem van Wijk, zijn nicht, R fo. 21.
7-4-1469: Jordaan van Goor Arnoutsz. voor mr. Jan Albertsz., zijn oom, die het halve huis en 12 morgen ten eigen krijgt, bij overdracht door Gerard Doedijns zoals Willem van der Dussen, bevestigd door Machteld, Gerard's vrouw, en Anton en Floris, hun zoons, LRK 118 c. Zd.-Holland fo. 3v-4.
6-9-1473: Jordaan Arnoutsz. bij overdracht door mr. Jan Albertsz., deken van de Grote kerk te Dordrecht, zijn oom, R fo. 12.
27-5-1506: Een onbekende beleend, R fo. 12.
4-12-1521: Jacob Mijnken Woutersz. vermeld, LRK 286 fo. 257.
7-4-1535: Filips Schalkenz., B fo. 1.
10-4-1535: Jan Joosten van Eethen bij overdracht door Marietje Wouters met 3 morgen, B fo. 1.
20-4-1541: Joost Jansz. bij dode van Jan Joostenz., zijn vader, met het geheel, B fo. 1.
.-.-1605: Jan Joosten zoals Joost Jansz., zijn vader, B blad bij fo. 172.
19-6-1605: Barbara, dochter van Jan Joosten, bij dode van haar vader, R fo. 12.
11-1-1614: Govert Wylink bij dode van Gerard, zijn vader, B fo. Iv.

35. Een hofstede en 6 morgen, daaraan in Muilkerk (1474: aan de Dussen) in de Daasdonkse hoeve (1605: van 10 morgen), (1532: strekkend van de halve Dussen; 1521: de straat; 1532: noordwaarts: tot het land van Altena), oost: de Eigen hoeve (1605: Willem Dingenz. met de Lange akker), west: (1521: Rudolf Ewoutsz.; 1558: Nikolaas Pietersz.; 1605: Reiner Arnoutsz. C.S.), (1474: jaarlijks 6 pond: 1521: 4 pond 18 s.; waardig).
~14. .: Jacob Crusing bij overdracht door Dielis van Wijk, kastelein van Heusden, vermeld 14,74, R fo. 13, LRK 283 fo. 79v en fo. 123~.
10-9-1494: Filips Crusing bij dode van Jacob, zijn vader, R fo. 13.
.-.-1502: (Cornelis) Crusing, R fo. 13.
1-5-1520: Melis Foppenz. bij overdracht door Cornelis Crusing, R fo. 13.
4-12-1521: Melis Foppenz. vermeld, LRK 286 fo. 256v-257.
14-7-1532: Melis Foppenz., B fo. 7.
10-10-1558: Cornelis Potter Jansz. voor Marietje, zijn vrouw, bij dode van Melis Foppenz., B fo. 7.
3-1-1582: Jan Potter bij dode van Cornelis, zijn vader, B fo. 7.
19-6-1605: Willem Govertsz. te Waalwijk bij overdracht door Jan Potter Cornelisz., B blad bij fo. 172, R fo. 28.
22-12-1633: Anna, dochter van Willem Govertsz.. te Antwerpen bij dode van haar vader na kaveling, R fo. 28.
5-8-1643: Adriaan Govertsz., koopman te Waalwijk, bij dode van Anna zijn tante, R fo. 28.

Het leen 35 gesplitst in 35A en 35B.

35A. De helft van het leen.
10-2-1652: Ignatius Albertus Heyens te Bommel bij kaveling, R fo. 28.
15-5-1670: Adriaan Govertsz. bij onwillig decreet van het leenhof, R fo. 28.

35B. De helft van het leen.
19-2-1652: Adriaan Willem Govertsz. bij kaveling, R fo. 27.
13-5-1665: Adriaan Govertsz. te Drongelen bij dode van Adriaan Willem Govertsz., zijn oom, R fo. 27.

36. Een stuk land van 11 kleine (1474: 9 gewone) morgens, (1522: genaamd Coulster's hoeve) in Muilkerk (1474: aan de Dussen] op de Baan in het ambacht van Arnout van der Dussen, ridder, strekkend van de straat (1540: en. van de Dussen) tot de eerste dwarssloot, west: erven Nikolaas Maasz. (1521: Zeger Schalken; 1582: erven Zeger Filipsz. met de kerk van Dussen), oost: erven Adriaan Jansz. (1521: Adriaan Govertsz. C.S.; 1522: Adriaan Arnoutsz. die Broet; 1540: Pieter Adriaansz. C.S.), (1521: noord: Willem Hendrik Paulusz., zuid: de Dussen), (1521: bewerkt door de leenman: 1474: jaarlijks 18 pond; 1521: 12 pond 12 s.; waardig).
x14. . : Gerbrand van Coulster bij overdracht door Hugo Quekel, vermeld 1474, R fo. 16, LRK 283 fo. 79 en fo. 1.77.
7-4-1489: Willem van Coulster, natuurlijke zoon van Gerbrand van Coulster, voor IJsbrand van Coulster bij dode van Gerbrand, diens vader, R fo. 16.
4-12-1521: Wouter van Wijk Joostenz. vermeld, LRK 286 fo. 257~.
10-1-1522: Wouter van Wijk Joostenz. bij overdracht door Dirk van Klootwijk Jansz., B fo..74.
10-4-1540: Hendrik Spiering Jansz.
Wouter Joosten, zijn schoonvader, voor zijn vrouw bij dode van B fo. 74.
.-.-15. .: Johan Schellart bij overdracht door Hendrik Spiering, B fo. 74.
.-.-15..: Jonkheer Raveschot voor zijn vrouw bij dode van Johan Schellart, zijn schoonvader, B fo. 74.
15-3-1582: Jan van Raveschot bij dode van zijn moeder, B fo. 74.
2-4-1650: Adolf van Raveschot bij dode van Johan, zijn vader, R fo. 16~.

Het leen 36 gesplitst in 36A en 36B.

36A. De helft van het leen.
19-4-1660: Johanna Jansd., weduwe van Johan van Wevelinkhoven, bij overdracht door Adolf van Raveschot, R fo. 16~.
5-2-1670: Balthasar van Wevelinkhoven bij dode van Johanna van Nuys, zijn moeder, na kaveling, R fo. 16~.

36B. De helft van het leen.
19-4-1660: Adriaan Zuurmond Arnoutsz. bij overdracht door Adolf van Raveschot, R fo. 16~.
18-9-1669: Anton Zijlmans Woutersz. voor Maaike Antons Kuyl, zijn vrouw, bij dode van Adriaan Zuurmond na kaveling, bevestigd door diens weduwe, R fo. 16~.

37. 3 morgen land in Muilkerk in Storm's hoeve op de Donk, (1521: strekkend van Adriaan van der Dussen; 1541: het voorste laagland; noordwaarts tot het land van de keizer of de rentmeester van Zuid-Holland), enerzijds: de hoeve van Hemert, anderzijds: Koen Bernardsz. (1515: Bruistenz.), oost: (1521: Arnout Jansz.; 1541: Arnout Joosten), west: (1521: erven Cornelis Jan Scortsz.; 1541: Jasper Dirksz.) , (1474: jaarlijks 4 pond; 1521: 5 pond 19 s.; waardig).
.-.-13. .: Govert Brievonc, als getuige vermeld 1356, GA Dordrecht, Oud archief. inv. 4 fo. 15~.
.-.-14. : Govert Brievinc, R fo. 17.
15-2-1465: Mr. Anton Daamsz. van Gorinchem bij overdracht door Govert Brievinc, R fo. 17.
23-4-1466: Dielis van Ratingen heer Tielmansz. bij overdracht door mr. Anton Daamsz., vermeld 1474, R fo. 17, LRK 283 fo. 79.
x14. . : Adriaan van Ratingen bij dode van Dielis, zijn vader, R fo. 1x7.
26-8-1494: Machteld van Ratingen na kaveling met wijlen Adriaan, haar broer, R fo. 17.
19-8-1505: Barbara, weduwe van Gerard Laurensz., bij dode van Machteld van Ratingen, waarbij Joost Gerardsz., Barbara's zoon, aanspraak maakt, R fo. 17.
.-.-1515: Dirk van Klootwijk Jansz. bij overdracht door Barbara en Joost Gerardsz., haar zoon, R fo. 17.
10-4-1515: Gerard de Coster Jansz., B fo. 113.
4-12-1521: Gerard de Coster Jansz. vermeld, LRK 286 fo. 257.
20-11-1541: Cornelis Gerardsz. bij dode van Gerard Jansz., zijn vader, B fo. 113.

Het leen 37 gesplitst in 37A en 37B.

37A. 2 morgen in Muilkerk, strekkend van erven Dirk Adriaansz. tot Michiel Gerardsz. met het leen 37B, west: Jasper Dirksz., oost: Arnout Joostenz.
10-8-1551: Adriaan Gerardsz. bij dode van Cornelis Gerardsz., zijn broer, B fo. 113.
10-6-1561: Melser Dirksz. bij overdracht door Adriaan Gerardsz., B fo. 113.
20-5-1578: Gerard Melsersz. voor Marijke, zijn zuster, bij dode van Melser Dirksz., haar vader, B fo. 113.

Het leen 37A gesplitst in 37C en 37D.

37C. 1 morgen in Muilkerk op de Donken, strekkend van Bruisten Ewoutsz. met leen noordwaarts tot Nikolaas Gielen met 1 morgen, oost: erven Jan Gijsbertsz. of Arnout Joosten, west: Hendrik Oldenburg Cornelisz.
31-8-1630: Cornelis Seeu Cornelisz., wonend aan de Dussen, voor Sijtje Gerardsd., zijn vrouw, bij dode van haar vader, R fo. 18.
18-7-1636: Pleun Gerardsz., wonend aan de Dussen, bij overdracht door Cornelis Zeeuw Cornelisz., zijn zwager, R fo. 18.
16-9-1649: Gerard Pleunenz., oud 25 jaar, wonend aan de Dussen, bij dode van Pleun Gerardsz., zijn vader, R fo. 18.
16-10-1649: Jan Hollander Gerardsz. bij overdracht door Gerard Pleunenz., R fo. 18.
11-4-1658: Pieter Spiering Hendriksz., wonend aan de Dussen, bij koop uit de boedel van wijlen Jan Hollander, R fo. 18.
28-6-1659: Johan van Wevelinkhoven bij overdracht door Pieter Spiering, R fo. 18.

37D. 1 morgen in Muilkerk, strekkend van Pieter Spiering Hendriksz.noordwaarts tot Nikolaas Gielen met 1 morgen., oost: Pleun Gerard Melchiorsz., west: Katelijne Vloots, weduwe van Govert Willemsz.
2-6-1642: Melchior Oldenburg Hendriksz., wonend aan de Dussen op de Edelhoeve, bij dode van Hendrik Oldenburg Hendriksz., zijn vader, waarna overdracht aan Neeske Hendriksd., oud 37 jaar, zijn zuster, na kaveling, R fo. 19.
9-10-1655: Hendrik Spiering Pietersz., wonend aan de Dussen, bij dode van Agnesje Oldenburg, zijn moeder, R fo. 19.
28-6-1659: Johan van Wevelinkhoven bij overdracht door Pieter Spiering Hendriksz. q.q., R fo. 19.

37B. 1 morgen, (1553: genaamd Nikolaas Gielen morgen), (1547: in Muilkerk, strekkend van het Hoogland tot de grafelijkheid van Holland, oost: erven Arnout Jansz., west: Jasper Dirksz. C.S.).
24-12-1543: Adriaan Adriaansz. bij overdracht door Cornelis Gerardsz., B fo. 118.
1-10-1547: Michiel Gerardsz. bij overdracht door Cornelis Gerardsz., B fo. 118.
10-6-1553: Wouter Michielsz. bij dode van Michiel Gerardsz., zijn vader, B fo. 118.
Het leen is aan de leenheer vervallen.

38. 12 morgen land in Muilkerk, (1535: strekkend van Jan Joosten; 1555: noordwaarts; tot het land: van Altena), oost: (1535: Joost Pietersz.; 1555: Hubert Willemsz. van de Wetering en Jan van Hedikhuizen) , west (1535: Jan Joosten C.S.; 1555: Pieter Adriaansz. C.S.).
.-.-14. . : Jan van Wijk Zuurmondsz. voor Willem van Wijk, zijn nicht, zoals Willem van der Dussen, vermeld 1474, R fo. 21, LRK 283 fo. 79v.
5-2-1507: Hugo van Wijk voor Willem, dochter van Zuurmond van Wijk, R fo. 21.
22-8-1535: Willem van Haastrecht, heer van Drunen, bij dode van zijn vader, B fo. 123.
10-10-1555: Govert, heer van Drunen, bij dode van zijn vader, waarna overdracht aan Arnout Wolfs, B fo. 123.
20-8-1600: Anton Cornelisz. van Doorn bij overdracht door Govert Wolf Cornelisz., R fo. 21.
.-.-1605: Anton Cornelisz., B blad bij fo. 172.

Het leen 38 gesplitst in 38A en 38B.

38A. De helft van het leen.
13-1-1656: Anton Antonsz. ook voor Joost en Cornelis, zijn broers, Maria en Gooltje, zijn zusters, bij dode van Toontje Anton Verdoorn, hun moeder, R fo. 21~.
25-7-1661: Hendrik van Neercassel bij overdracht door Anton Paling Antonsz., R fo. 21~.

38B. De helft van het leen..
17-12-1638: Anton Jacobsz., wonend op de Hil, gehuwd met de oudste zuster van Joost Antonsz. Verdoorn, bij dode van Anton Joosten Verdoorn, zoon van Joost Antonsz. Verdoorn, R fo. 22.
20-2-1644: Jan Mulder Adriaansz. voor Elsje Antons bij dode van Anton Cornelisz. Verdoorn na kaveling en wordt verbonden voor f 400,- aan de armen van de Hil, R fo. 22.
10-8-1645: Adriaan Zuurmond Arnoutsz. bij overdracht door Jan Mulder, R fo. 22.
23-7-1669: Geertruida Bell, oud ca. 10 jaar, bij dode van Adriaan Zuurmond, haar grootvader, na kaveling, R fo. 22.
(slot volgt)

DUSSEN MUNSTERKERK

39. Een huis en gezaat in het dorp Dussen Munsterkerk, groot 2 hont oost: Anton Pleunen, west: de leenheer met een werf, zuid: de wetering, noord: de halve Dussen.
10-12-1664: Cornelis van den Heuvel Adriaansz. bij koop van de leenheer, R fo. 29v.

40. Een huis en gezaat in het dorp Dussen Munsterkerk, groot 1 hont, oost: erven Jan Pietersz. van Huyst, west: Cornelis van der Maas Joostenz., strekkend van de .halve wetering noordwaarts tot de halve Dussen.
10-12-1664: Cornelis van Tilburg Woutersz. bij koop van de leenheer, B fo. 31~.

41. 2 .morgen land in Munsterkerk op Scorringen, (1510: genaamd Garstland), (1510: strekkend van de halve dijk: 1521: de Dussen; zuidwaarts tot de Rogkamp), zuid: Pieter Wynds (1471: de leenman), west: (1510: de leenman; 1521: met leen van Eethen en Meeuwen), oost: (1510: het gasthuis van de Berg: 1563: of Anton Jansz.), noord: (1533: Arnout Jansr.; 1568: Arnout Joosten), (1521: jaarlijks 4 pond 4 s. waardig).
.-.-13 . . : Nikolaas die Voogd als belender vermeld 1366, GA. Dordrecht, Heilige Geest ter Grote kerk, 228.
31-3-1465: Elisabeth, weduwe van Hendrik Joostenz., HG., 220.
25-3-1471: Gerard Joostenz. van Wijk bij overdracht door Jan die Voogd Nikolaasz. voor Elisabeth, dochter van Nikolaas die Voogd, Gerard's vrouw en Jan's zuster, HG., 223.
28-8-1510: Herbaren de Jonge Reinersz. bij overdracht door Gerard van Wijk Joostenz., HG., 253.
22-12-1516: Wouter Joosten, R fo. 32.
22-10-1521: Herbaren de Jonge voor de Heilige Geest van Dordrecht vermeld, LRK 286 fo. 240~.
.-.-1533: Pieter Cornelisz. bij overdracht door de Heilige Geest te Dordrecht, B fo. 181.
20-8-1559: Bastiaan Pietersz. bij dode van Pieter Cornelisz., zijn vader, B fo. 181.
10-6-1563: Pieter Adriaansz. voor Jan Bastiaansz. bij dode van Bastiaan Pietersz., diens vader, B fo. 181.
10-4-1568: Pieter Adriaansz., schout, bij overdracht door Jan Bastiaansz., B fo. 181.

Het leen 41 gesplitst in 41A en 41B.

41A. De helft van 2 morgen in Munsterkerk gemeen, strekkend van de Rogkamp tot de halve Dussen, zuidoost: de weduwe en erven van Leendert Matthijsz., noord: Gerard Leeuwsveld Jansz.
17-4-1627: Anton Everden, wonend in het ambacht Dussen, bij overdracht door de weeskinderen van Hugeman Bolle Pietersz. en Maaike Hendriksd., R fo. 33.
29-5-1657: Jan Everden bij dode van Anton, zijn vader, R fo. 33.
24-6-1658: Adriaan Stael Pietersz., oud 50 jaar, wonend aan de Dussen in Muilkerk, bij overdracht door Jan Anton Everden, R fo. 33.
24-11-1668: Pieter Stael, wonend aan de Dussen, bij dode van Adriaan, zijn vader, R fo. 33.

41B. De andere helft van 2 morgen in Musterkerk gemeen.
17-4-1627: Pieter Everden bij overdracht door de weeskinderen van Hugeman Bolle Pietersz. en Maaike Hendriksd., R fo. 33~.
28-10-1653: Dingeman Pietersz. bij dode van Pieter Everden, zijn vader, R fo. 33~.

42. 7 hont land in Munsterkerk in Schuyringen gemeen met Arnout Arnoutsz. van der Dussen,, strekkend van Gerard Joosten (1560: erven Jan Pietersz.) tot Arnout van der Dussen (1560: erven Pieter Cornelisz.; 1578: Pieter of Adriaan Hendriksz.), noord: Gerard Joostenz. '1 (1560: erven Filips van Uitwijk), zuid: eertijds Michiel de Wind nu: Floris Beris ') (1560: erven Jan Pietersz.), (1485: west: Arnout van der Dussen, oost: Gerard Joosten).
2-5-1484: Arnout van der Dussen, bastaard, bij opdracht uit eigen R fo. 1.
1-10-1485: Jacob Adriaansz. voor Katelijne, dochter van Arnout van der Dussen, B fo. 87.
10-10-1559: Anton Joostenz., schout van de Berg, bij overdracht door de erven van Katelijne van der Dussen, waarna overdracht aan Heineman Pietersz., B fo. 87.
10-6-1560: Pieter Heinemansz. bij dode van Heineman Pietersz., zijn vader, B fo. 87.
10-11-1578: Pleun Heinemansz. voor Sijtje, dochter van Pieter Heinemansz., B fo. 87.
.-.-16. .: Jacob Pleunenz., als getuige vermeld 1614, B fo. Iv.
24-1-1654: Pleun Jacobsz., oud 55 jaar, wonend op de Hil, bij dode van Jacob Pleunenz., zijn vader, die aankwam van Sijtje, dochter van Pieter Heinemansz., R fo. 41.
2-7-1663: Johan van Rietveld voor Anna Buyremans, zijn vrouw, te Gorinchem bij overdracht door Pleun Jacobsz., R fo. 41~.

43. 4 hont land aan de Dussen in Munsterkerk op Schoor gemeen in 17 (1632: l61/2) hont (1632: in Rommegat bij het Rode Wiel), strekkend van de halve Middelt tot de dijkaveling, oost: erven Pieter Adriaansz. (1556: erven Pieter Balen; 1632: kinderen Jacob Plonisz.), west: het nonnenklooster te Dordrecht (1556: erven Pieter Balen: 1632: Cornelis Joosten).
.-.-1462: Pieter Jacobsz., R fo. 34.
25-1-1462: Lucas Hendriksz., R fo. 34.
27-8-1516: Jan Pietersz. bij overdracht door Lucas Hendriksz., B fo. 22.
10-11-1535: Arnout Willemsz., B fo. 22.
12-2-1547: Willem Arnoutsz. bij dode van Arnout Willemsz., zijn vader, B fo. 22.
10-12-1556: Jan Schalkenz., B fo. 22.
25-4-1570: Job Pietersz. bij overdracht door Jan Schalkenz., waarna overdracht aan Anton Coy Adriaansz., B fo. 22~.
.-.-1605: Bernard van Castricum voor een zwager van Job Pietersz. van Ruiven zoals Anton Coy Adriaansz., B blad bij fo. 172.
2-2-1632: Jan Keizer te Rotterdam bij dode van Leendert Keizer Cornelisz., zijn vader, R fo. 34~.
22-5-1632: Michiel Lambertsz., wonend aan de Dussen, bij overdracht door Jan Keizer, R fo. 34~.
19-10-1650: Lambert Michielsz., oud 25 jaar, wonend aan de Dussen, bij dode van zijn vader, R fo. 34~.

44. De hofstede van Wijtvliet met toebehoren, groot 14 morgen, gelegen aan de Dussen in Munsterkerk.
4-7-1465: Jan van Wijtvliet, R fo. 35.
12-6-1484: Floris van Wijtvliet bij dode van Jan, zijn vader, R fo. 35.
19-7-1506: Lijftocht van de vrouw van Floris van Wijtvliet, R fo. 35.
.-.-1521: Joost van Wijtvliet Florisz., B fo. 70.
10-2-1568: Jan van Wijtvliet ook voor Adriaan, zijn broer, en Borch en Elisabeth, zijn zusters, bij overdracht door Joost, hun vader, B fo. 69v.
10-12-1570: Jan Wolf Arnoutsz. bij overdracht door Adriaan Joosten en Borch, diens zuster, B fo. 70.

Het leen 44 gesplitst in 44A, 448 en 44C.

44A. De helft van het leen, groot 7 morgen.
10-9-1578: Matthijs Antonsz. bij overdracht door Jan Wolf, B fo. 70.
.-.-1605: Maarten Matthijsz. zoals Matthijs Antonsz., B blad bij fo. 172.
31-3-1644: Pieter van Zoutelande voor Maria van D.ongen, zijn vrouw, bij kaveling, waarna overdracht aan Jan Arnoutsz. de Bont, brouwer te Gorinchem, R fo. 35~.
17-1-1657: Arnout de Bont bij dode van Jan, zijn vader, R fo. 35~.
14-6-1660: Cornelis Cornelisz. de Ruymen te Geertruidenberg bij overdracht door Arnout de Bont, R fo. 35~.

44B. Een kwart van de hofstede Wijtvliet, groot 3 morgen.
10-9-1578: Hendrik Gillisz. bij overdracht door Jan Wolf Arnoutsz., B fo. 70.
.-.-1605: Cornelis van Dongen, schout van Lonhout, verzoekt 7 morgen, B blad bij fo. 172.
9-9-1625: Cornelis Maartensz. te Dongen bij dode van zijn vader, R fo. 36.
8-9-1665: Matthijs Cornelis Maartensz., van de Nieuwenhuizen bij dode van zijn vader, R fo. 36.
21-2-1671: Hubert Adriaansz. Schep voor Jannetje, dochter van Jan Willemsz., zijn vrouw, dochter van wijlen Maaike Cornelis Maartens van de Nieuwenhuizen. met 5/16e deel, waarna overdracht aan Thomas Kleipoel, schout van Dongen, R fo. 36.

47C. Een kwart van de hofstede Wijtvliet, groot 3 morgen.
10-9-1578: Hendrik Dielisz. voor Cornelia Pietersd., zijn vrouw, bij overdracht door Jan Wolf Arnoutsz., B fo. 70.
.-.-1605: Simon Willeboortsz. zoals Hendrik Gillisz., B blad bij fo. 172.
24-2-1657: Simon Pietersz. van Son te Dongen bij dode van Pieter Simonsz. van Son, zijn vader, die aankwam van Simon Willeboortsz., die aankwam van Cornelia Pietersd., zijn moeder, R fo. 36~.

45. 2, morgen land, (1521: die meestal onder water staan) in Munsterkerk in het Crayweer buitendijks, strekkend van de halve Dussen tot de Almmiddel, oost: Jan de Voogd en erven Floris Gerardsz., west: Willem Noord C.S., (1521: jaarlijks 28 s. waardig).
1-5-1474: Jan Boen bij dode van Jan Boen, zijn vader, R fo. 37, LRK 283 fo. 79.
24-2-1512: Jan Adriaansz. van Woudrichem bij dode van Jan Boen, zijn schoonvader, R fo. 37.
24-8-1514: Mr. Everhard de Veer, raadsheer, bij.overdracht door Jan Adriaansz. van Woudrichem, B fo. 103.
9-11-1521: Jan Adriaan Arnoutsz. vermeld, LRK 286 fo. 253.

Het leen 45 gesplitst in 45A en 45B.

45A. 1 morgen in Munsterkerk buitendijks in het Crayweer, strekkend van de Middelt tot de kil westwaarts van de zomerdijk.
25-10-1556: Gerard Rudolfsz. voor Dirk Govertsz. van den Bosch, zijn schoonvader, B fo. 103.
30-12-1571: Matthijs van der Weegen voor Elisabeth Deus, weduwe van Dirk Govertsz., B fo. 103.
25-4-1585: Jan Kemp Cornelisz. voor Jacob Govertsz., B fo. 103.
~1605: Willem Hubertsz. voor de weduwe van Dirk Govertsz., B blad bij fo. 1,72.
11-7-1610: Mr. Nikolaas Cobbe voor Elisabeth, dochter van Jacob Govertsz., zijn vrouw, bij dode van haar vader, R fo. 38.
29-1-1625: Anton Everden bij overdracht door Andries Cobbe, R fo. 38.
29-5-1657: Jan Anton Everden bij dode van zijn vader, R fo. 38.
18-11-1667: Krijn Jan Antonsz. bij dode van Jan Anton Evertsz., zijn vader, R fo. 38.

45B. 7 hont in Munsterkerk gemeen in 3 morgen in een stuk, genaamd Smalweer, strekkend van het oude straatje noordwaarts tot de halve Middelt, oost: Jacob van Casteren, west: pensionaris Berck van Dordrecht.
10-5-1651: Simon Brievincz. bij dode van zijn vader, waarna overdracht aan Jan van Wevelinkhoven Antonsz., brouwer te Gorinchem, R fo. 37~.
30-10-1662: Mr. Anton van Wevelinkhoven C.S. bij dode van Jan, zijn vader, R fo. 37~.
5-2-1670: Mr. Pieter van Wevelinkhoven bij dode van Anton, zijn broer, na kaveling, R fo. 37~.

46. Een stuk land, groot 5 morgen, in Munsterkerk op het schoor (1538: zowel binnen- als buitendijks), strekkend van de Middelt (1538: noordwaarts door de dijk) tot de Maas, oost: Gerard Schaert (1538: Dirk Adriaansz. C.S.; 1538: Jan Paulusz.; 1551: de vrouwe van der Steen), west: (1538: Potter Lonis; (1551 de leenheer).
.-.-14. . : Dirk mr. Nikolaasz., als getuige vermeld 1416, familie d'Ursel, charter.

Het leen 46 gesplitst in 46A en 46B.

46A. De helft van het leen.
10-2-1474: Gerard die Burchgrave Jansz. zoals Dirk mr. Nikolaasz., R fo. 39.
12-8-1482: Arnout, bastaard van Jan van der Dussen, zoals Gerard die Burchgrave, R fo. 39.
.-.-15. . : Michiel Dirk Ruttenz. bij overdracht door Arnout Jansz., R fo. 39.

Het leen 46A verenigd met 46B tot 46C.

46B. De helft van het leen.
27-3-1474: Dirk Rutgersz. bij overdracht door Anton van Wijtvliet zoals Dirk mr. Nikolaasz., R fo. 38.
20-3-1498: Michiel Dirksz. bij dode van Dirk Rutgersz., zijn vader, R fo. 38.
.-~1511: Jan Dirksz. bij overdracht door Michiel, zijn broer, R fo. 39 v.

Het leen 46B verenigd met 46A tot 46C.

46C. Het gehele leen.
30-3-1530: Dirk Jan Ruttenz., B fo. 13.
10-1-1538: Dirk Jansz. bij dode van Dirk Jansz., zijn vader, B fo. 13.
6-11-1538: Adriaan Jan Dirksz. bij overdracht door Dirk Jansz., zijn broer, B fo. 13.
10-4-1551: Michiel Jansz. bij dode van Adriaan Jansz., zijn broer, B fo. 13~.
29-3-1579 Jan Michielsz. bij dode van Michiel Jansz., zijn broer, B fo. 13~.
10-1-1580: Gelof Woutersz. bij overdracht door Jan Michielsz., B fo. 13v.
.-.-1605: Anton Gelofsz. zoals Gelof Woutersz., zijn vader, B blad bij fo. 172.
26-2-1641: Gelof Antonsz. bij dode van Anton Gelofsz., zijn vader, waarna overdracht aan Jacob Adriaan Jacobsz. te Meeuwen, R fo. 39v.-40.
19-9-1665: Maria, dochter van Jacob Adriaansz., bij dode van haar vader, R fo. 40.

47.8 hont land in Munsterkerk, strekkend van de Middelt zuidwaarts tot de eerste dwarssloot (1642: van de halve wetering noordwaarts tot de dwarssloot), oost: kinderen Gillis Reinersz. (1550: erven Aleid Willem Schalx; 1642: de Heilige Geest te Waspik), west: Gerard Joostenz. van Wijk (1550: erven Willem Schalx; 1642: Jan Adriaansz. van den Heuvel).
.-.-14. .: Arnout van der Dussen, bastaard. neef van de leenheer. als getuige vermeld 1465-1471, ter Grote Kerk, 220, 223.
.-.-1474: Arnout van der Dussen, fo. 79v.
2-5-1484: Arnout van der Dussen zijn vader, R fo. 42.
GA. Dordrecht, Heilige Geest bastaard, vermeld '1, LRK 283 bij dode van Arnout, bastaard,
X14. . : Gerard Joostenz. bij overdracht door' Arnout van der Dussen, R fo. 42.
12-3-1516: Willem Schalx, B fo. 190.
.-.-15. . : Filips Schalken bij dode van Willem, zijn broer, B fo. 190.
4-6-1550: Zeger Filipsz. bij dode van Filips Schalken, zijn vader, B fo. 190.
.-.-1605: Jan Filipsz. zoals Zeger Filipsz., B blad bij fo. 172.
6-6-1617: Jan Reeder Nikolaasz., burger van Gorinchem, bij dode van Jan Filipsz., zijn schoonvader, R fo. 42.
1-2-1642: Anton Boom Cornelisz., wonend aan de Dussen, bij overdracht door Jan Reeder, R fo. 42~.
9-11-1648: Okker Kapitein Adriaansz. voor Barbara Cornelisd., zijn vrouw, bij dode van Anton Boom, haar broer, R fo. 42~.
13-6-1657: Jan Kamp Pietersz., oud 35 jaar, wonend aan de Dussen, bij dode van Barbara Cornelisd., zijn moeder, R fo. 42~.

48. 3 morgen land in Munsterkerk, strekkend deels van de dijk en deels van Gerard Beynen's gezaat (1569: Gerard Cornelisz.) noordwaarts tot de wetering, oost: Melser Dirksz., west: Hugo Gerardsz.
10-6-1562: Jasper Arnoutsz., B fo. 310.
0-5-1569: Lieven Jansz. bij overdracht door Jasper Arnoutsz., B fo. 310.
11-3-1582: Nikolaas Lievensz. van den Bosch bij dode van Lieven Jansz., zijn vader, B fo. 310.
~1605: Joost Arnoutsz. zoals Nikolaas Lievensz. van den Bosch, B blad bij fo. 172.

Het leen 48 gesplitst in 48A en 48B.

48A. 1 morgen in Munsterkerk, strekkend van de dijkaveling noordwaarts tot de eerste halve wetering, oost: Michiel Lambertsz., west: Jan Steel, schout van Dussen.
26-2-1641: Gelik Pietersz., wonend aan de Dussen, bij dode van Geertje Geluwen, zijn moeder, R fo. 30~.

48B. P/, hont aan de Dussen in Munsterkerk, strekkend voor van het griend van Jan Stael noordwaarts tot de eerste halve wetering, oost: Geertje Geluwen, weduwe van Pieter Adriaansz., west: Bastiaan Pelikaan Pietersz.
17-3-1634: Bastiaan Pelikaan Pietersz. bij overdracht door Joost Paling Antonsz., R fo. 43.
21-12-1644: Gerard Dekker Pietersz. voor Helena Pelikaan, zijn vrouw, bij dode van Sebastiaan, haar vader, R fo. 43.

49. 1 morgen land in 10 hont in Munsterkerk, strekkend voor van de dijkaveling noordwaarts tot de halve wetering, oost: Adriaan Oversteeg Willemsz., west: Michiel Lambertsz.
10-12-1639: Jan Schalken, wonend aan de Dussen, bij overdracht door Jasper van Klootwijk, R fo. 31.
9-1-1647: Adriaan Tolinck Adriaansz. de jonge, oud 34 jaar, schepen van Dussen, bij overdracht door Jan Schalken, zijn zwager, R fo. 31.
20-5-1651: Cornelis Willemsz. van Hofwegen bij overdracht door Adriaan Tolinck, R fo. 31.

50. Een kwart van 5 morgen 1 hont land gemeen met erven Abel van Coulster in Munsterkerk buitendijks, strekkend: van de Dussen tot de Middelt, oost: Dirk Govertsz., west: Bruinenhoeve.
10-5-1550: Rudolf Ewoutsz., B fo. 271.
.-.-1605: Willem Willemsz. Timmerman zoals Rudolf Ewoutsz., B blad bij fo. 172.

51. 2 morgen land in Munsterkerk buitendijks, strekkend van de Dussen (1548: noordwaarts) tot de Middelt, oost: Jan de Baad en Pieter Leet, west: Jan de Raad.
13-4-1536: Anton Cornelisz. van den Berch, B fo. 246.
4-10-1548: Jan Cornelisz. uut Roeden, B fo. 246.

52. De helft van een leen naast het huis en gezaat van Adriaan Verhoeve Laurensz., strekkend enerzijds aan de wederhelft, zijnde 18 voet breed, behorend aan Pieter van Dinteren Willemsz., noord: de halve Dussen, zuid: de gemene straat.
1-2-1644: Adriaan Verhoeve Laurensz., [die 1_ . .-6-16531, bij overdracht door Sebastiaan Moermans, die zijn erftijns van het huis Dussen had afgekocht, R fo. 44~.

53. De andere helft van een erf, bepaald als nr. 52, naast het huis en gezaat van Pieter van Dinteren' Willemsz.
29-2-1644: Pieter van Dinteren Willemsz. bij overdracht door Sebastiaan Moermans, R fo. 45.
12-6-1645: Laurens Paulusz., oud 60 jaar, te Sprang bij overdracht door Pieter van Dinteren, R fo. 45.

54. Een stuk leen in Munsterkerk, genaamd Voornkamp, strekkend van de Maas tot de Middelt, oost: de leenman, west: erven Adriaan
20-7-1562: Adriaan aan de leenheer, B Pietersz. Gerardsz. van der Maas, waarna overdracht fo. 293.

55. Een halve morgen land (aan de Dussen'), oost: Simon Gijsbertsz., west: de Dussen., noord: de straat.
14-9-1611: Anton Boom Cornelisz. bij overdracht door Adriaan Cornelisz. te Geertruidenberg, R fo. 48.

De volgende beleningen zijn gelijk aan nr. 47.

56. Een griend, genaamd Zwaansakker, tussen de straat en de Dussen.
10-5-1556: Wouter Nikolaasz., B fo. 305.
10-11-1578: Wouter Simonsz. bij dode van Wouter Nikolaasz., zijn grootvader, B fo. 305.
10-3-1612: Pieter Bastiaansz. bij overdracht door Wouter Simonsz., R fo. 46.
4-1-1634: Wouter Simonsz. bij dode van Pieter Bastiaansz., R fo. 46.
12-12-1644: Quirijn Simonsz., wonend aan de Dussen, bij dode van Wouter Simonsz., zijn grootvader, R fo. 46.

57. Een huis en gezaat in Munsterkerk tussen, de straat en de Dussen, oost: erven Laurens Denis.
10-6-1569: Paulus Lambertsz. bij dode van zijn vader, B fo. 241.
24-10-1623: Wouter Laurensz., wonend aan de Dussen, bij overdracht door Adriaan Adriaansz., Heilige Geestmeesters, en Cornelis Daandels Jansz. (beiden) met de helft, R fo. 47.
17-3-1634: Jacob Stoffelsz. van Breda zoals Paulus Lambertsz., R fo. 47.
9-4-1639: Adriaantje Cornelis, weduwe van Jan van Dijk Jansz., wonend aan de Dussen in Munsterkerk, bij overdracht door Jacob Stoffelsz., R fo. 47.
8-8-1645: Wouter Toutheys Dirksz., oud 30 jaar, wonend aan de Dussen, bij overdracht door Adriaantje Cornelisd., R fo. 47.
28-10-1659: Verbonden voor een schuld van f 160,- aan de Heilige Geestarmen van Dussen, R fo. 47.

58. 2 morgen land buitendijks (1563: in Bruinenhoeve, strekkend van de Middelt tot de Dussen, west: Jan Spiering, oost: Jan Rutten), en 3 morgen binnetxdijks in Munsterkerk (1563: in Bruinen,hoeve in Muiikerk, strekkend van Schalken werfje tot het land van Altena, west: de nonnen van Dordrecht, oost: Schalk Jansz.).
22-1-1556: Bruin Adriaansz. mag het leen verdelen, B fo. 195v.

Het leen 58 gesplitst in 58A, 58B, 58C, 58D, 58E, 58F, 58G, 58H, 58 I,585, 58K, 58L en 58M.

58A. Een zevende deel van 2 morgen buitendijks.
15-6-1563: Jan Herman Krijgsman bij dode van Bruin Adriaansz., B fo. 195v.
24-11-1577: Joost Adriaansz. voor Cornelis Bruinend. bij dode van haar vader, B fo. 195v.
6-5-1578: Adriaan Spiering Jansz. bij overdracht door Joost Adriaansz. voor Cornelis Bruinend., B fo. 195v-196.

58B. Een zevende deel van 2 morgen buitendijks.
15-6-1563: Bernard Gijsbertsz. bij dode van Bruin Adriaansz., B fo. 203.

58C. Een zevende deel van 2 morgen buitendijks.
15-6-1563: Arnout de Loy bij dode van Bruin Adriaansz., zijn vader, B fo. 207.
15-8-1564: Bernard Gijsbertsz. bij overdracht door Arnout de Loy, B fo. 207.

58D. Een zevende deel van 2 morgen buitendijks.
15-6-1563: Joost Adriaansz. bij dode van Bruin Adriaansz., zijn schoonvader, B fo. 212.
13-12-1571: Bernard Gijsbertsz. bij overdracht door Joost Adriaansz., B fo. 212.

58E. Een zevende deel van 2 morgen buitendijks.
15-6-1563: Arnout de Loy voor Annetje, dochter van Joost Bruinenz.,bij dode van haar vader, B fo. 237.

58F. Een zevende deel van 2 morgen buitendijks.
15-6-1563: Adriaan de Coster Gerardsz. bij dode van Bruin Adriaansz., B fo. 216.
12-4-1564: Jan Adriaan Doern bij overdracht door Adriaan Gerardsz., B fo. 216.

58G. Een zevende deel van 2 morgen buitendijks.BR> 15-6-1563: Jan Adriaan van den Doern bij dode van Bruin Adriaansz., zijn schoonvader, B fo. 220.
6-4-1576: Adriaan Verdoern bij dode van Jan, zijn vader, B fo. 220.

58H. Een halve morgen, zijnde een zesde van 3 morgen, in Muilkerk.
15-6-1563: Jan Herman Krijgsman te Tilburg bij dode van Bruin Adriaansz., B fo. 199.
24-11-1577: Joost Adriaansz. voor Cornelis Bruinend. bij dode van Jan Hermansz., B fo. 199.

58I. Een halve morgen in Muilkerk.
10-6-1563: Jan opten Doern bij dode van zijn schoonvader, B fo. 223.
10-5-1577: Adriaan Doorn bij dode van Jan, zijn vader, B fo. 223.

58J. Een halve morgen in Muilkerk.
10-6-1563: Adriaan Gerardsz. bij dode van Bruin Adriaansz., zijn schoonvader, B fo. 227.
10-4-1566: Schalk Jansz. bij overdracht door Adriaan Gerardsz., B fo. 227.

58K. Een halve morgen in Muilkerk.
15-6-1653: Bernard Gijsbertsz. bij dode van Bruin Adriaansz., zijn schoonvader, B fo. 231.
15-11-1564: Arnout de Loy bij overdracht door Bernard Gijsbertsz., waarna overdracht aan Schalk Jansz., B fo. 231.

58L. Een halve morgen in Muilkerk.
10-6-1563: Arnout de Loy Jansz. bij dode van Bruin Adriaansz., zijn vader, B fo. 233.

58M. Een halve morgen in Muilkerk.
15-6-1563: Arnout de Loy Jansz. voor Aenke, dochter van Joost Bruinenz., bij dode van haar vader, B fo. 237.

De lenen 58A, 58B, 58C, 58D, 58E, 58F en 58G verenigd tot 58N, 580, 58P en 58Q.

58N. 2 morgen buitendijks in Bruinenhoeve (1632: strekkend van de grafelijke aanwas noordwaarts tot de halve Middelt, oost: erven pensionaris Berck, west: Adriaan Tolinck Adriaansz.) ,
.-.-1605: Een zwager van Job Pietersz. van Ruiven zoals Adriaan Jansz. van Doorn, B blad bij fo. 172.
22-5-1632: Jan Keizer Cornelisz. te Rotterdam bij dode van Leendert Cornelisz., zijn vader (!), R fo. 50~.
7-3-1640: Jannetje Keizers, weduwe van Leendert Cornelisz., bij dode van Job Pietersz. van Ruiven, R fo. 50~.
2-5-1655: Johan Keizer C.S. bij dode van Jannetje Keizers, R fo. 50~.
13-6-1657: Michiel Willemsz., wonend aan de Dussen in Munsterkerk, bij overdracht door Johan van Hoek ook voor Johan Keizer, R fo. 50~.
28-6-1666: Anton Willem Michielsz. bij dode van Michiel Willemsz., zijn broer, R fo. 50~.

58O. 1 schaar weide of land in Bruinenhoeve of Lange kamp gemeen in Munsterkerk buitendijks.
20-5-1606: Anton van Doorn Antonsz. bij overdracht door Jan van Doorn Adriaansz., R fo. 51~.
12-12-1641: hintje Jacobsd., weduwe van Anton van Doorn Antonisz., bij dode van haar man, R fo. 51~.
5-4-1657: Jan van Doorn Antonsz., wonend aan de Dussen in Munsterkerk, bij dode van Kuintje, zijn grootmoeder, R fo. 51~.

58P. Een schaar weide of land in Bruinenhoeve of Lange kamp gemeen.
31-5-1620: Willem Michielsz., wonend aan de Dussen bij overdracht door Jan Adriaansz. Verdoorn, R fo. 52~.
7-3-1640: Anton Willemsz. ook voor Lambert, zijn broer, en Janne-tje, zijn zuster, R fo. 52~.
13-6-1657: Nanning Cornelisz. bij dode van Jannetje Willems, zijn moeder, met een derde, R fo. 52~.

58Q. 1 schaar weide of land in Bruinenhoeve of Lange kamp gemeen.
31-5-1620: Willem Michielsz., wonend aan de Dussen, bij overdracht door Nikolaas Curenz. en erven Metje Jacob, wijlen diens vrouw, R fo. 52.
7-3-1640: Anton Willemsz. ook voor Lambert, zijn broer, en Jannetje, zijn zuster, bij dode van Willem Michielsz., hun vader, R fo. 52.
13-6-1657: Nanning Cornelisz. bij dode van Jannetje Willems, zijn moeder, met een derde, R fo. 52.

De lenen 58H, 58 1. 58J, 58K, 58L en 58M verenigd tot 58R.

58R. 3 morgen in Bruinenhoeve.
.-.-1605: Bernard van Castricum voor Stijntje Jansd. zoals Adriaan Jansz. van Doorn, B blad bij fo. 172.

Het leen 58R gesplitst in 58S, 58T, 58U, 58V en 58W.

58S. 2 hont, zijnde boomgaard en hof, binnendijks aan de sluis van Dussen Munsterkerk, strekkend van de dijkaveling tot de eerste dwarssloot.
25-3-1622: Jan Stael Adriaansz., schout, bij dode van zijn vader, R fo. 53.
16-3-1655: Mr. Adriaan Stael bij dode van Jan, zijn vader, R fo. 53.

58T. Va morgen in Muilkerk, oost en noord: Jan Verdoorn Adriaansz., west: de hoge dijk, zuid: Melchior Gerardsz.
2-1-1624: Melchior Gerardsz. bij dode van Leendert Adriaansz., zijn schoonvader, na kaveling met zijn zwager, R fo. 53~.

Het leen 58T gesplitst in 58X, 5815 en 582.

58X. morgen in Muilkerk.
8-8-1645: Anton Cornelisz. van Honswijk bij overdracht door de rentmeester Cadijck, die had verkregen door schulden van Melchior Gerardsz., R fo. 53~.
18-6-1651: Lambert Crijnen voor Agatha Willemsd., oud 30 jaar, zijn vrouw, bij dode van Anton Antonsz. (!) van Honswijk, haar eerste man, R fo. 53~.

581J. Een akkertje land uit een halve morgen van Melser Gerardsz., strekkend van de dijkaveling tot Anton van Honswijk.
8-8-1645: Bastiaan Jacobsz., [die -j 1651, waarna zijn weduwe te Almkerk is hertrouwd), R fo. 54.

582. Een akkertje land uit een halve morgen van Melser Gerardsz., strekkend van de dijkaveling tot Anton van Honswijk.
8-8-1645: Jan Kemp Adriaansz., oud 38 jaar, wonend aan de Dussen, R fo. 54~.

58U. 1 morgen in Bruinenhoeve in Muilkerk.
1-7-1632: Jan Cornelisz. van Honswijk, wonend aan de Dussen, bij overdracht door de curators van de boedel van Dirk Simonsz. van Teilingen, R fo. 55.
4-2-1648: Cornelis Antonsz. van Honswijk, oud 46 jaar, wonend aan de Dussen, bij dode van Jan Cornelisz., zijn oom, waarna overdracht aan Jannetje Cornelis Baarts, oud 66 jaar, wonend aan de Dussen, na kaveling met de vrienden van wijlen Jan Cornelisz. van Honswijk, haar man, R fo. 55.
12-5-1656: Nikolaas Kemp Adriaansz., wonend aan de Dussen, bij dode van Jannetje Cornelis van Brandwijk, zijn tante van moederszijde, R fo. 55.
19-2-1663: Jan Willemsz. Schipper bij overdracht door Nikolaas Kemp, R fo. 55.

58V. 2 morgen in Bruinenhoeve.
1-7-1632: Nikolaas Cornelisz. te Emmikhoven bij overdracht door de curators van de boedel van Dirk Simonsz. van Teilingen, R fo. 55v.
5-7-1642: Cornelis Nikolaasz. Baerden, secretaris van Meeuwen, oud 31 jaar, bij dode van Nikolaas Cornelisz., zijn vader, R fo. 55v en blad bij fo. 56.

58W. 1 morgen in Bruinenhoeve, die 6 morgen groot is.
10-5-1632: Baerdt Cornelisz. te Meeuwen bij dode van Cornelis Baerden, zijn vader, R fo. 56.
Baerdt Cornelisz. laat na zijn dood in 1649 een dochter, genaamd Adriaan Baerts, gehuwd met Adriaan Adriaansz. de Loo, te Emmikhoven na.

59. Een weer land in Munsterkerk, west: Maarten Pietersz., oost: erven Maas Gerardsz.; een weer aldaar, genaamd Bredeweer, west: erven Maas Gerardsz., oost: Andries Arnoutsz.; twee weren aldaar, genaamd Groot- en Klein Cuymken, aan-een, west: erven Andries Arnoutsz., oost: erven Herman Jansz.
5-8-1541: Johan Schellart, rentmeester van de graaf van Hoorne, B fo. 254.

Het leen 59 gesplitst in 59A, 58B en 59C.

59A. 48 morgen, genaamd Gooipoort, geheel 72 morgen groot, (1582: gemeen met Pieter van Klootwijk en Emond Jacobsz.) . .-.-1569: Jonkheer Duls voor Magdalena, dochter van Jan Schellart, zijn vrouw, bij dode van haar vader, B fo. 254.
~~1578: Jonkheer Wijtvliet voor Anna Schellart bij dode van Magdalena, haar zuster, B fo. 254.
15-3-1582: Johan van Raveschot bij dode van Anna Schellart, zijn moeder, B fo. 254.

59B. 12 morgen in Munsterkerk aan de Dussen buitendijks, in de Gooipoort.
10-9-1571: Jacob Snoek Jansz. bij dode van Anton Doedijns, B fo. 259.
-3-1578: Jan Snoek voor Emond Jacobsz., zijn neef, bij dode van Jacob Snoek, diens vader, B fo. 259.

59C. 6 morgen in Munsterkerk buitendijks, genaamd Gooipoort. 1-4-1560: Pieter van Klootwijk Jansz. bij overdracht door Dielis Jansz. voor Maarten en Jan, diens zoons, Cornelis Gijsbertsz. voor Marijke Jacobs, Michiel Stevensz. voor Cornelis Jansd. en Neeltje, weduwe van Jan Matthijsz. C.S., B fo. 263.
10-6-1603: Matthijs van Klootwijk bij dode van Pieter, zijn vader, met 1 morgen, R fo. 58.
De rest van de Gooipoort, zijnde 6 morgen, is ,door de leenheer opgeeist, B fo. 266.

De lenen 59A, 599 en 59C verenigd en vervolgens gesplitst in 59D, 59E, 59F, 59G, 59H, 59 I en 59J.

59D. 6 morgen in Munsterkerk buitendijks, genaamd Gooipoort.
26-3-1597: Joost Simonsz. Teilingen bij dode van Simon Joosten, zijn vader, R fo. 60.
~1605: Cornelis Joosten voor Jan Joosten, B blad bij fo. 172.
20-4-1646: Een ongenoemde.

59E. 3 morgen in 6 morgen in de Gooipoort, gemeen met rentmeester Johan van Klootwijk.
21-12-1644: Johan van Wevelinkhoven Antonsz. bij overdracht door erven van Johan van Klootwijk, rentmeester, R fo. 59.

De volgende beleningen zijn gelijk aan nr. 45B.

59F. 3 morgen in 6 morgen buitendijks aan de Dussen, genaamd Gooipoort, oost en, zuid van 6 morgen: het Slop, west: de kerksteeg, noord: erven Adriaan Michielsz.
28-1-1627: Adriaan Adriaansz. Tolingen voor Grietje Jacobsd., oud 66 jaar, bij dode van Adriaan Michielsz., schout van 's-Gravenmoer, R fo. 62.
28-11-1667: Johan Teulings, stadhouder van Oosterhout, bij dode van Margaretha Jacobsd., zijn moeder, R fo. 62.

59G. 3 morgen in 6 morgen, gemeen met Adriaan Adriaansz. Talingen'.
28-1-1627: Maarten Aerden te Raamsdonk bij dode van Adriaan Michielsz., R fo. 63.

Het leen 59G gesplitst in 59K en 59L.

59K. 1 morgen in 6 morgen, gemeen met kinderen Maarten Aerden.
8-12-1632: Hubert Cornelisz. te Raamsdonk ook voor zijn broers en zusters bij dode van hun moeder, die lijftocht had, R fo. 67.
1-8-1643: Gerard Dekker Pietersz. te 'Emmikhoven bij overdracht door Hubert Cornelisz., R fo. 67.

59L. 1 morgen in 6 morgen.
8-12-1632: Arnout Cornelisz. te Raamsdonk voor de kinderen van Maarten Aerden, R fo. 64.
1-8-1643: Gerard Dekker Pietersz. te Emmikhoven bij overdracht door Jan Maartensz., R fo. 64.

De lenen 59K en 59L verenigd tot 59G.

8-8-1645: Gerard Dekker Pietersz. te Emmikhoven bij overdracht door Jan Maartensz., R fo. 63.
2-6-1657: Pieter Dekker, oud 16 jaar, bij dode van Gerard, zijn vader, R fo. 63.

59H. 61,'~ morgen in Munsterkerk buitendijks, genaamd Gooipoort.
12-5-1629: Maria Buyssen, weduwe van Johan Berck, bij dode van Adriaan Michielsz., schout van 's-Gravenmoer, na kaveling met mr. Willem Hanecop C.S., R fo. 61.
12-10-1638: Anton Vivien voor zijn vrouw bij dode van Maria Buyssen, haar moeder, R fo. 61.
25-5-1657: Mr. Nikolaas vivien bij dode van Antonia van de Corput, zijn moeder, R fo. 61.

59 I. 4 morgen aan de Dussen buitendijks in de Gooipoort, strekkende van de kerksteeg oostwaarts tot het Slop, noord: 3 morgen, geloot door de schout van Alblas, zuid: juffrouw Bacx.
16-4-1629: Jan Cornelisz. Oubosch, wonend in het land van Zevenbergen, ook voor Maaike Cornelis Oubosch, gehuwd met mr. Pieter van Kessel, en kinderen van Elisabeth Cornelis Oubosch bij dode van Adriaan Michielsz., schout van 's-Gravenmoer, R fo. 65.

Het leen 591 gesplitst in 59M, 59N en 590.

59M. Een derde van het leen 59 I.
23-5-1656: Johan van Kessel te Zevenbergen bij overdracht door Adriaan Arnoutsz. van Eethen, zoon van Elisabeth Cornelis Oubosch, R fo. 65.
9-9-1659: Hubert Jan Hubertsz. de oude, oud 43 jaar, te Dongen, bij overdracht door Jan van Kessel, R fo. 65.

59N. Een derde van het leen 59 I.
23-5-1656: Cornelis Oubosch bij dode van Jan, zijn vader, R fo. 65.
30-6-1658: Anna en Geertruida Beens, zusters, te Dordrecht bij overdracht door Cornelis Oubosch, R fo. 65.
9-9-1659: Hubert Jan Hubertsz. de jonge, oud 38 jaar, te Dongen bij overdracht door Anna en Geertruida, R fo. 65.

59 O. Een derde van het leen 59 I.
21-6-1649: Jan Pietersz. van Kessel bij dode van zijn moeder, R fo. 64~.
9-9-1659: Hubert Jan Hubertsz. de oude, oud 43 jaar, te Dongen bij overdracht door Jan van Kessel, R fo. 64~.

59S. 3 morgen aan de Dussen buitendijks in de Gooipoort, strekkend van de kerksteeg oostwaarts tot de grafelijkheid, zuid: Jan Cornelisz. Oubosch C.S., noord: de grafelijkheid van Holland.
.-.-1629: Reiner Calis Hugenz., schout en secretaris van Alblas, ook voor Cornelis, zijn broer, en het weeskind van Katelijne, zijn zuster, R fo. 67.
1-9-1638: Cornelia Willems Evenblij, weduwe van Reiner Calis, R fo. 67.
29-6-1639: Jan van Wevelinkhoven Anton%, brouwer te Gorinchem, bij overdracht door Cornelia Willems, R fo. 67, B bij fo. 305.
30-10-1662: Mr. Anton van Wevelinkhoven C.S. bij dode van Jan, zijn vader, R fo. 67.
5-2-1670: Johan van Wevelinkhoven bij dode van Anton, zijn broer, R fo. 67.

HOEKENESSE

60. De ambachtsheerlijkheid van Hoekenesse met zijn recht en tiende (14. .: grof en smal), visserijen, vogelarij, belast met 3 gouden hallingen jaarlijks voor de leenheer, wanneer het land bedijkt of bezaaid is, op straffe van verval van de tienden.
22-10-1356: Willem van Brederode Willemsz. bij overdracht door Paulus van Striene Herbarenz., GA. Dordrecht, Oud Archief, inv. 4 fo. 15v.
.-.-14. . : Jan Taerter Meeusz. voor Aleid, dochter van Saris Re-moert, R fo. 1.
19-4-1475: Pieter van Slingeland Dirksz., B fo. 95.
25-9-1492: Cornelis Gerard Jansz. voor Heilwig, dochter van Pieter van Slingeland, B fo. 95.

MEEUWEN

61. 8 morgen land in Meeuwen in Zuidbroek, strekkend van de straat tot Gerard van den, Houte (1551: erven Pieter Hendriksz.; 1603: erven Anton van Andel), oost: Ottelie van de Merwede (1551: de vrouwe van Waalwijk; 1556: en Hendrik Jansz.; 1603: Cornelis Jansz. van Veen en de vrouwe van Meeuwen), west: Adriaan Brievinc en erven jonkvrouw Hille (1551: Joost Rudolfsz.; 1603: Willem Hendriksz. Timmerman), (1474: jaarlijks 8 pond waardig).
26-6-1461: Jan van Nispen, R fo. 90, LRK 283 fo. 79.
18-10-1485: Willem van Nispen Florisz. bij dode van Jan, zijn neef, R fo. 90.
.-.-15. . : Govert van Nispen Adamsz. bij dode van Willem, zijn neef, met lijftocht van Floris van Nispen, zijn oom, B fo. 55.
10-10-1551: Gijsbert Tolinck van den Bosch bij dode van Gerard Tolinck, zijn vader, B fo. 55.
6-3-1553: Gijsbert Tolinck mag verdelen ond'er Gijsbert, Gerard en Jan Tolinck, zijn zoons, en Aleid Tolinck, gehuwd met Hendrik van den Heuvel Pietersz., en Klaasje Tolinck, zijn dochters, B fo. 55.

Het leen 61 gesplitst in 61A, 61B, 61C, 61D, 61E, 61F, 61G, 61H en 61 I.

61A. Een vijfde deel van het leen.
10-9-1557: Jan Tolinck bij dode van Gijsbert, zijn vader, B fo. 55~.

61B. Drie vijfde deel van het leen.
10-11-1557: Jan Tolinck Gijsbertsz Tolinck, Gerard Tolinck Gijsbertsz. B fo. 55~.

61C. Een vijfde deel van het leen.
10-9-1556: Jan Tolinck Gijsbertsz. Tolinck Gijsbertsz., Gerard Tolinck B fo. 55v-56.
bij overdracht door Gijsbert en Hendrik van den Heuvel, bij overdracht door Gijsbert en Hendrik van den Heuvel,

61D. De helft van 4 morgen in het leen, gemeen met Jan Tolinck.
14-4-1571: Jan Tolinck Gijsbertsz. voor Gerard Tolinck Gijsbertsz., B fo. 56.

61E. Een derde deel van het leen.
10-9-1557: Matthijs Rutters bij overdracht door Gijsbert Tolinck Gerardsz., Gijsbert Tolinck en Hendrik van den Heuvel, B fo. 60.
1-5-1558: Anton Ruttersz. van Weerd bij overdracht door Matthijs Rutters, zijn vader, met de helft, B fo. 60.

61F. Een vijfde deel van het leen.
24-5-1555: Matthijs Rutters van Weerd bij dode van Gijsbert Tolinck, zijn schoonvader, B fo. 60.
1-3-1559: Gerard Tolinck voor Anton Rutters van Weerd bij overdracht door Matthijs Rutters, B fo. 60~.

61G. Een vijfde deel van het leen.
10-9-1556: Hendrik Tolinck van den Heuvel Gijsbertsz., B fo. 60.
.-.-1571: Anton Carpentier Jansz. voor Geertje en Marietje, kinderen van Hendrik van den Heuvel, gehuwd met Aleid Tolinck, B fo. 65.

61H. De helft van het leen.
10-2-1562: Gerard Tolinck Gijsbertsz. voor zijn zusters dochter, B fo. 65.
10-2-1562: Gerard Tolinck bij dode van zijn zusters dochter, B fo. 65.

61 I. 1 morgen uit het leen.
.-~1570: Jan Tolinck de jonge en Klaasje, zijn zuster, bij dode van Gijsbert Tolinck Gijsbertsz., hun vader, B fo. 65.

De lenen 61A, 61B, 61C, 61D, 61E, 61F, 61G, 61H en 61 I verenigd tot 61J.

61J. Het gehele leen.
19-6-1603: Adriaan Jacobsz. bij overdracht door Gijsbert Tolinck Jansz., R fo. 92.
19-7-1605: Adriaan Jacobsz. te Meeuwen met ledige hand, B blad bij fo. 172.
5-2-1643: Cornelis Adriaansz. te Meeuwen bij d'ode van Adriaan Jacobsz., zijn vader, na kaveling, R fo. 92.

OOSTERHOUT

62. Drie bunder land in de parochie Oosterhout in Steelhoven, enerzijds: kinderen Allard Willemsz., anderzijds: Adriaan Cuyper.
4-2-1451: Filips Nachtegaal bij dode van Adriaan Nachtegaal, zijn oom, R fo. 85~.
18.1-1485: Jan Hein Gibenz. en Adriaan Cornelisz. bij overdracht door Filips Nachtegaal Filipsz. eveneens met de cijns, die zij Filips gaven, R fo. 85~.
10-4-1511 Govert Hein Neelen ook met een halve bunder, gekocht van Hendrik Meeusz., R fo. 85~.
~1515: Pieter Jacobsz. bij overdracht door Govert Hein Neelen met drie bunder, R fo. 85~.
~1516: Pieter Jacobsz. bij overdracht door Govert Adriaan Neelen, B of. 91.
9-6-1538: Cornelis Pietersz., B fo. 91.

Het leen 62 gesplitst in 62A en 62B.

62A. Een belasting van f 3,- 15st. jaarlijks op het leen.
30-11-1544: Gevestigd door Cornelis Col Pietersz. voor de leenheer, B fo. 91.
7-1-1571: Jan Willem Bom voor Cornelia de Burchgrave bij overdracht door de leenheer, te lossen 1 : 20, B fo. 243.
10-1-1571: Cornelia de Burchgrave, te lossen 1 .: 22, B fo. 144.
20-3-1584: Willem Hugenz. van de Hout en Schalk Pietersz. lossen de helft, B fo. 144.
.-.-1613: Jan Cornelis Cocx van Oosterhout lost de andere helft van de Heilige Geest van Dussen, B fo. 144.

62B. Drie bunder in Steelhoven.
29-10-1546: Adriaan Antonsz bij overdracht door Cornelis Col Pietersz., B fo. 91v.

Het leen 62B gesplitst in 62C en 62D.

62C. Een derde deel van het leen 62B, (1666: groot 4 hont).
10-6-1565: Jan van Steelhoven voor Barbara, dochter van Adriaan Antonsz., bij dode van haar vader, B fo. 91v.
12-6-1592: Dielis Cornelisz. van de Hout bij dode van zijn moeder, R fo. 86.
4-3-1598: Jan Cornelisz. Cocx, R fo. 86.
27-9-1641: Pleuntje, dochter van Jan Watering, bij dode van Jan Cocx, haar man, R fo. 86.
17-3-1658: Adriaan Jans Waterings, oud 77 jaar, wonend in de Hout onder Oosterhout, bij dode van Pleuntje, zijn moeder, R fo. 86.

Het leen 62C gesplitst in 62 E en 62F.

62E. De helft van het leen 66C, (1666: zijnde 2 hont 4 roeden).
20-4-1662: Jan Sibert Waterings bij dode van Adriaan Waterings, R fo. 86.
12-5-1666: Jan Pieter Cornelis Geridden bij overdracht door Jan Sibertsz., R fo. 86 blad.

62F. De helft van het leen 62C.
17-3-1658: Govert Pieters Waterings, wonend ten Hout in Oosterhout, bij overdracht door Adriaan Jans Waterings en kaveling smet het goed van Pleuntje, zijn tante, R fo. 86.

62C. Twee derde deel van het leen 62B.
10-6-1565: Pieter Adriaansz. bij dode van Adriaan Antonsz., zijn vader, B fo. 9lv.

Het leen 62C gesplitst in 62G en 62H.

62G. (1624: 4 hont uit 2 bunder, gelegen voor aan de weg).
.-.-1605: Jan Cornelisz. van Oosterhout zoals Pieter Adriaansz., B blad bij fo. 172.
27-6-1624: Jan Denis Cornelisz., oud ,76 jaar, te Oosterhout bi] overdracht door Cornelis Willem Huyen, R fo. 87.
19-2-1670: Cornelis Jan Denen bij dode van Jan Denis Cornelisz., zijn vader, R fo. 87.

62H. 13 hont in Steelhoven.
10-7-1581: Marijke, dochter van Godschalk Pieter Cornelisz., R fo. 88.

Het leen 62H gesplitst in 62 1, 625 en 62K.

62 1. 3 hont gemeen met Jan Denis Cornelisz., Schalk Adriaansz. en Engeltje Cornelis in 13 hont.
27-9-1641: Schalk Sibert Antonsz. bij dode van Maaike God-schalks, waarna overdracht aan Jan Denis Cornelisz., R fo. 88.
19-2-1670: Cornelis Jan Denen bij dode van zijn vader, R fo. 88.

625. Twee derde deel van 5 hont, gemeen met Jan Denis Corneb. en Engeltje Cornelisd. in 13 hont.
27-9-1641: Schalk Adriaansz. bij dode van Maaike Godschalksd., waarna overdracht aan Adriaan Jans Waterings, R fo. 89.

62K. Een derde deel van 51/2 hont.
27-9-1641: Engeltje Cornelis Govertsd. bij dode van Maaike Godschalksd., R fo. 89v.
17-3-1658: Schalk Adriaansz. Cocq bij dode van Engeltje, zijn nicht, waarna overdracht aan Adriaan Jansz. Waterings, oud 77 jaar, R fo. 89v.

De lenen 625 en 62K verenigd tot 62L.

62L. 5?!s hont in Steelhoven.
20-4-1662: Jan Sibert Waterings bij dode van Adriaan, zijn oom, R fo. 89v.
12-5-1666: Jan Pieter Cornelis Geridden en Godschalk Sibert Antonsz. beiden met de helft bij overdracht door Jan Sibert Watering R fo. 89v.

VOORNSATERWAARD

63. 2 morgen land in Voornsaterwaard, strekkend van de halve Middelt tot de Dussen, oost: Paulus Schaert, west: Willem Thielen.
26-9-1462: Jacob Gijsbertsz., R fo. 81, LRK 283 fo. 79.
Getuigen bij leenakten van Dussen, van wie geen belening bekend is:
1356: Robert Brievonx, Floris Moolnaar Pietersz., Reiner van der Zande, Pieter van Baarne, Nikolaas van Malland.
1416: Floris van Cuul.
1430: Rudolf Gijsbert Mallandszz. uter Hage, Jan Hendriksz.
1469.: Jan Wiltens.
1471: Arnout Hendriksz.
1510: Pieter Adriaansz., Wouter Hendriksz.

[Bron: Ons Voorgeslacht 1978 (342-385)]

Aanvulling: Repertorium op de lenen van de Hofstede Dussen, 1356-1671 van J.C.Kort

Leenkamer van de hofstad van der Dussen (O.V. 1978, blz. 342-385), door C. Hoek

10 morgen tienden in Arentswaert tussen de Voorbrug en de steeg op de Alme, belast met een erfpacht van 1 mark fijn zilver, te betalen binnen een maand na 12 juni op het huis van der Dussen

31-1-1397: Henric Llden van Kyefhoeck Zegersz., hulde door zijn vader Zeger Florensz., na overdracht door Aernt van der Dussen heer Florensz., neef van de leenheer Aernt van der Dussen, heer van der Hage.
. . .-. . .-1400: Henrick IJden Zeger Floriszoonsz.
1-8-1413: Henrick Ilden van Kgfhoeck.
27-9-1418: Florens van Kyeffhoeck. leenmannen als getuigen vermeld:
31-1-1397: Heinric Stokenz. Izie 261. Gerrit van Houte, Mathijs Colentuns; Willem van der Giave.
. ..-...-1400. Gerrit van Houte. bron: Rijksarchief Utrecht, handschrift nr. 357, f 93.

[Bron: Ons Voorgeslacht 1981 (62)]

Terug naar Streekhistorie


© Ton Lensvelt, e-mail adres: tonlensvelt@ziggo.nl