Heerlijkheid Dussen Muilkerk

Lijst van Schepenen der Heerlijkheid Dussen Muilkerk 1736-1810.

Getrokken uit de Registers van Erfenisse en Hypothecatiλn, berustende ten Rijksarchieve van Noord-Braband.
door W. L. VAN DEN AKKER.

Cornelis van Brandwijk Cornelμszoon. 1736-1776.
11 Oct. 1736; 18 Febr. ‘38; 8 Jan. ‘39; 23 Jan. ‘40; 25 Maart ‘41; 5 Mei ‘42; 21 Febr. ‘43; 8 Febr. ‘44; 2 Jan. ‘45; 31 Dec. ‘46; 20 Jan. ‘47; g Jan. ‘49; g Mei ‘50;. 16 Jan. ‘51; 25 Febr. ‘52; 12-Jan. ‘53; 1O Mei ‘54; 9 April. ‘55; 22 April ‘56; 2 Febr. ‘57; 11 Maart ‘58; 20 Maart ‘59; 14 April ‘60; 26 Jan. ‘61; 27 Jan. ‘62; 14 Jan. ‘63; 16 Maart ‘64; 23 Jan. ‘65; 6 Mei ‘66; 16 Jan. ‘67; 7 April ‘68; IO Oct. ‘69; 17 Jan. ‘70; 6Mei ‘71; 18 Mei ‘72; 23 Maart ‘73; 15 Febr. ‘74; 30 Maart ‘75; 6 Jan. ‘76.
Jan Bredenburg, 1736-1744.
11 Oct. 1736; 18 Febr. ‘38; 15 Juli ‘39; 23 Jan. ‘40; 25 Maart ‘41; 5’ Mei ‘42; 21 Febr: ‘43; 8 Febr. ‘44.
Jacob Boll, 1796.
31 Jan. 1796.
Nicolaas Boom, 1780-1784.
4 Jan. 1780; I Maart ‘81; Ig Juni ‘84.
Mattijs Boom, 1786-1791.
3 Juni 1786; 31, Oct. ‘91.
Jacobus van Dinteren, 1801-1807.
7 Juli 1801; 28 Febr. ‘07.
Hendrikus Donkersloot, 1776- 1778.
12 0ct ‘76; 16 Maart ‘78.
Pμeter Donkersloot, 1739-1740.
8 Juli 1739; 27 Mei ‘40.
Lindert van der Flier, 1784-1794.
14 Febr. 1784; 5 April ‘85; 7 Jan. ‘86; 1 Jan. 87; 17 April ‘89; 3 April ‘90; 31 Oct. ‘91; 1 Maart ‘94.
Frans van Garst, 1765-1769.
23 Jan. 1765; 14 Nov. ‘66; 16 Jan. ‘67; 10 Dec. ‘68; 10 Oct. ‘69.
Pieter de Gast, 1776-1778.
6 Jan. 1776; 20 Jan. ‘78.
Peeter de Gast, 1795-1803.
16 Mei 1795; 26 Febr. ‘96; 16 Nov. ‘98; 24 Jan. ‘99; 11 Dec 1800; 6 Mei '02; 27 Jan. ‘03.
Mr. Adrianus Adolphus van Genderen, 1791-1792.
31 Oct. 1791; 16 Febr. ‘92.
Wouter Hagoort, 1779-1781.
23 Maart 1779; 14 April ‘81.
Wouter Hagoort, 1794-1807 (FRANSE TIJD)
4 Jan. 1794; 16 Mei ‘95; 31 Jan ‘96; 7 April ‘97; 17 Febr. ‘98; 24 Jan ‘99; 5 Mei 1800; 11 April ‘01; 6 Mei ‘02; ‘27 Jan. ‘03; 7 Febr. ‘04; 23 Febr. ‘05; 21 Febr. ‘06; 6 Mei ‘07.
Meeuwμs Heijstek, 1737-1742.
21 Mei 1737; 8 Jan. ‘39; 23 Jan. ‘40; 27 April ‘41; 5 Mei ‘42.
Antony Hollanders, 1738-1749.
18 Febr. 1738; 25 July ‘39; 27 Febr. ‘40; 25 Maart ‘41; 20 Oct. ‘42; 30 April ‘43; 8 Febr. ‘44; 2 Jan. ‘45; 26 Sept. ‘47; 15 Febr. ‘49.
Hendrik van Honsewijk, 1800-1802.
5 Mei 1800; 7 Juli ‘01; 21 Mei '02.
Arien Hendrikse Kamp, 1739-1743.
8 Juli 1739; 4 Juli ‘42; 21 Febr. ‘43.
Jan Kamp, 1775-1778.
9 Maart 1775; 6 Jan. ‘76; 16 Maart ‘78.
Jan Kamp, 1807.
3 Nov. 1807.
Jan Kasteleijn, 1795.
16 Mei I795.
Theodorus Melse Kasteleijn, 1795.
10 Aug 1795.
Jan Koekkoek, 1780-1782.
7 Juni 1780; 14 April ‘81; 8 Maart ‘82.
Hendrik van Kooten, 1806.
25 April 1806.
Casper van Kooten, 1782.
13 Juni 1782.
Johannes de Lang, 1776-1790.
1 Mei 1776; 17 April ‘77; 16 Maart ‘78; 23 April ‘79; 4 Jan. ‘80; 3 Maart ‘81; 8 Maart ‘82; 17 Oct. ‘83; 19 Juni ‘84; 5 April ‘85; 7 Jan. ‘86; 1 Jan, ‘87; 8 April ‘88; 17 April ‘89; 6 Jan. ‘90.
Franciscus Lievaart, 1747-1754.
20 Jan. 1747; 15 ,Febr. ‘49; 13 Febr. ‘51; 6 Juli ‘52; 17 Febr. 53; 7 Nov. ‘54.
Pieter de Looy, 1739-1749. 10 Nov. 1739; 4 Juli ‘42; 26 Juli ‘49.
Cornelis Ouwerkerk, 1752-1778.
9 Nov. 1752; 22 Maart ‘53; IO Mei ‘54; 15 Mei ‘58;, I Mei ‘59; 26 Jan. ‘61;” 24 Jan: ‘63; 16 Maart ‘64; 18 Mei ‘65; I April ‘66; 23 Jan. ‘67; 7 April ‘68; 20, Oct. ‘69; 17 Jan. ‘70; 18 Mei ‘72; 23 Maart ‘73; 15 Febr. ‘74; 30 Maart ‘75; 26 Mei ‘78.
Peeter Pelecaan, 1737-1768.
8 Juli 1737; 28 Juni ‘43; 2 Jan. ‘45; 26 Sept. ‘47; g Jan. ‘49; 2 Mei ‘52; 22 Maart ‘53; IO Mei ‘54; g April ‘55; 2 Febr. ‘57; I Maart ‘58; 20 Maart ‘59; xg Maart ‘62; 8 Jan. ‘63; 6 Mei ‘66; 16 Jan. ‘67; IO Dec. ‘68.
Bastiaan van Rooy, 1747-1777.
20 Jan. 1747; 9 Mei ‘50; 16 Jan. ‘51; 18 Jan. ‘53; 1 Mei ‘55; 22 April ‘56; 2 Febr. ‘57 ; 20 Maart ‘59; 2 I Mei ‘60; 14 Oct. ‘62; 23 Jan. ‘65; 1 April ‘66; 23 Jan. ‘67; 21 Juli ‘70; 5 Nov. ‘72; 15 Febr. ‘74 ; 30 Maart ‘75 ; L Mei ‘76 ; 17 April ‘77.
Gerrit (van) (de) Rooy, 1782-1808.
13 Juni 1782; 14 Febr.‘84; 5 April ‘85; 29 Mei '86; 1 Jan. ‘87; 8 April ‘88; 17 April ‘89,; 6 Jan. ‘90; 28 Mei ‘91; 16 Febr. ‘92; 8 Febr. ‘94; 7 April ‘97; 17 Febr. ‘98; 16 Maart 1804; 9 Maart ‘05; 21 Febr. ‘06; 28 Febr. ‘07; 11 Juni ‘08.
Cornelis Rijken, 1798- 1803.
12 April 1798; 24 Jan. ‘99; 5 Mei 1800; 11 April ‘01; 6 Mei ‘02 ; 12 Mei ‘03.
Dingeman Tammeris, 175 6-1761.
31 Maart 1756; 20 Juni ‘52; 20 Maart ‘59; 26 Jan:‘61.
Antony Teulingh, 1743-1773.
30 April 1743; 2 April ‘45 ; 31 Dec. ‘46; 4 Nov. ‘47; 15 April ‘49; 10 April ‘51; 25 Febr. ‘52; 19 April ‘53; 9 April ‘55; 11 Maart ‘58; 16 Mei ‘59; 14 April ‘60; 27 Jan. ‘62; 28 Jan. ‘63; 6 Mei ‘66; 7 Juli ‘67; 6 Mei ‘71; 23 Maart ‘73.
Gerrit Teulμng, 1786-1794.
29 Mei 1786; 1 Maart ‘94.
Wouter Verbunt, 1796.
5 Juli 1796.
Pieter Joppe Verschoor, 1769-1780.
26 Juli 1769; 18 Mei ‘72; 5 Dec. ‘73; 9 Juni ‘74; 12 Oct. ‘76; 7 Juni ‘80.
Pieter Verschoor, 1804~1808.
7 Febr. 1804; 16 Juli ‘05 ; 21 Febr. ‘06; 11 Juni ‘08.
Vijver van Dijk, 1746-1777.
31 Dec. 1746; 9 Jan. ‘49; 9 Mei ‘50; 16 Jan. ‘51; 25 Febr. ‘52; 18 Jan. ‘53; 1 Mei ‘55; 17 Maart ‘56; 14 April ‘60; 27 Jan. ‘62; 30 Sept. ‘66; 27 Aug. ‘67; 6 Mei ‘71; 9 Maart ‘75; 7 April ‘17.

Bronnen

Tijdschrift De Navorscher, 1922, jaargang 71, p.167-170.

Terug naar Streekhistorie


© Ton Lensvelt, e-mail adres: tonlensvelt@ziggo.nl