Jongens uit Dussen in militieregisters

Militieregisters 19de en 20ste eeuw

Militieregisters is een overkoepelende term voor de administratie van dienstplichtige mannen. In Nederland werd in 1811 de dienstplicht (conscriptie) ingevoerd. Vˇˇr de Franse overheersing bestond het leger uit vreemdelingen, landlopers en avonturiers. In 1814 werd bepaald dat op iedere 100 inwoners ÚÚn militielid moest worden aangewezen. Op 27 februari 1815 werd daartoe de eerste Militiewet van kracht en deze werd twee jaar later vervangen door de wet voor oprichting van de Nationale Militie.

Loting

Omdat er met vrijwilligers alleen niet aan de norm werd voldaan, bestond de Nationale Militie vanaf toen, naast de vrijwilligers, uit ingelote dienstplichtigen. Voor de loting moest iedere mannelijke inwoner die dat jaar zijn negentiende levensjaar zou bereiken zich inschrijven in de woonplaats van zijn ouders. Een provincie werd daarvoor ingedeeld in militiedistricten van circa 100.000 inwoners, die vervolgens werden ingedeeld in ieder tien kantons. Er werd geloot per kanton.

Vrijstelling

Wie ingeloot werd, kon eerst proberen vrijstelling te krijgen. Bijvoorbeeld omdat hij te klein was (kleiner dan 1,55 meter), een lichamelijk gebrek had, dat een of meerdere broers al in dienst waren (van een gezin met een even aantal zoons moest de helft in dienst, van een oneven aantal het kleinere deel), of dat hij bijvoorbeeld theologie studeerde. In de meeste gevallen werd hij een jaar vrijgesteld en moest hij zich het volgende jaar opnieuw aanmelden. Dit tot een maximum van vijf tot zeven jaren, evenredig aan hoe lang de dienstplicht op dat moment duurde. Dit verklaart waarom een persoon soms in meerdere militieregisters van verschillende jaargangen te vinden is. Deze persoon moest dan op herhaling komen.

Vervanging

Als er geen reden tot vrijstelling was, dan kon een vervanger worden aangesteld. Dit kon een remplašant zijn (iemand die zich dat jaar niet hoefde aan te melden) of een nummerverwisselaar (iemand die dat jaar was uitgeloot ľ hij ruilde dan voor een lager lotnummer). Het inzetten van een plaatsvervanger was een kostbare aangelegenheid, maar toch werd er vaak gebruik van gemaakt. Omdat dit vervangingssysteem een grote invloed had op het aantal vrijwilligers ľ men verdiende namelijk beduidend meer door zich te laten inkopen als vervanger, dan zich aan te melden als vrijwilliger -, werd het remplašantenstelsel in 1898 afgeschaft en vervangen door de persoonlijke dienstplicht.

Naam Geb.datum Geb.plaats
Cornelis Haspels 1913-07-01 Dussen
Johannes Hendrikus van Schaaik 1893-11-26 Dussen
Marinus Franciscus Joren 1901-03-10 Dussen
Marinus Lambregts 1851-10-21 Dussen
Cornelis Lambrechts 1857-10-07 Dussen
Jacob Albertus Cornelis Kroon 1914-09-21 Dussen
Adriaan van der Stelt 1884-03-03 Dussen
Adriaan van den Assem 1854-11-25 Dussen
Bastiaan Burghout 1863-09-07 Dussen
Gerardus van Vugt 1865-11-22 Dussen
Arie van Vark 1887-07-04 Dussen
Hendrikus Roubos 1872-08-26 Dussen
Engelbertus Cornelis Dimmers 1889-11-17 Dussen
Justinus Dekkers 1892-10-18 Dussen
Jan Pellicaan 1909-05-31 Dussen
Henrij Victor Auguste Varangot 1843-04-10 Dussen
Nicolaas Adrianus de Kreek 1904-05-08 Dussen
Hendrikus Cornelis Dimmers 1892-06-13 Dussen
Jan van Dongen 1848-10-05 Dussen
Johannes Marinus van Dongen 1850-12-02 Dussen
Adrianus Johannes Heijmans 1881-08-24 Dussen
Cornelis Dekker 1833-01-06 Dussen
Antonie Dekkers 1828-03-25 Dussen
Antonie Dekkers 1828-03-25 Dussen
Antonie Dekkers 1828-03-25 Dussen
Antonie Dekkers 1828-03-25 Dussen
Antonie Dekkers 1828-03-25 Dussen
Leonardus Schijvens 1822-10-25 Dussen
Leonardus Schijvens 1822-10-28 Dussen
Jacobus Schijvens 1824-09-13 Dussen
Leonardus Schijvens 1822-10-28 Dussen
Bastiaan Schijvens 1819-01-07 Dussen
Bastiaan Schijvens 1819-01-07 Dussen
Antonie Dekkers 1828-03-25 Dussen
Jan van der Pluijm 1823-07-21 Dussen
Bastiaan Schijvens 1819-01-07 Dussen
Leonardus Schijvens 1822-10-28 Dussen
Huibert Pruisers 1824-07-24 Dussen
Jacobus Schijvens 1824-09-13 Dussen
Leonardus Schijvens 1822-10-28 Dussen
Leonardus Schijvens 1822-10-28 Dussen
Sebastiaan Schijvens 1819-01-07 Dussen
Hendrikus Schijvens 1821-04-23 Dussen
Bastiaan Schijvens 1819-01-07 Dussen
Franciscus Schijvens 1816-07-03 Dussen
Hendricus Schijvens 1821-04-23 Dussen
Bastiaan Schijvenes 1819-01-07 Dussen
Leonardus Schijvens 1822-10-28 Dussen
Bernardus Petrus van Mechelen 1893-12-02 Dussen
Johannes Pieter Antonius Verbunt 1879-11-04 Dussen
Jantus Tiele 1850-02-21 Dussen
Govert van Aalst 1801-05-25 Dussen
Johannes Hendricus Kipping 1832-12-03 Dussen
Christiaan Bernardus Waleson 1856-04-21 Dussen
Jacobus Tiele 1850-02-21 Dussen
Adrianus Tiele 1850-02-21 Dussen
Jacobus Kipping 1832-12-03 Dussen
Christiaan Bernardus Waleson 1856-04-21 Dussen
Johannes Hendrikus Kipping 1832-12-03 Dussen
Jacobus Kipping 1832-12-03 Dussen
Johannes Manuel Swaan 1825-11-30 Dussen
Leonardus Schijvens 1822-10-28 Dussen
Franciscus Schijvens 1816-07-03 Dussen
Johannis van der Steen 1794-09-27 Dussen
Peter de Haan 1850-09-15 Dussen
Pieter de Haan 1854-06-07 Dussen
Bastiaan Akkerman 1855-10-15 Dussen
Johannis Boll 1864-07-21 Dussen
Dirk Uithoven 1864-06-18 Dussen
Pieter Jacobus v d Koppel 1856-02-02 Dussen
Pieter de Haan 1854-06-07 Dussen
Pieter Uithoven 1861-05-29 Dussen
Willem Jacobus van de Koppel 1854-06-27 Dussen
jan Huibert Colijn 1849-02-01 Dussen
Gerrit Combee 1833-12-08 Dussen
Gerrit Combee 1833-12-08 Dussen
gerrit Combee 1833-12-08 Dussen
Gerrit Combee 1833-12-08 Dussen
Jan Huibert Colijn 1849-02-01 Dussen
Martinus Adrianus van Bommel 1899-10-15 Dussen
Willem van den Broek 1880-06-09 Dussen
Martinus Adrianus van Bommel 1880-10-15 Dussen
Govert Hendrikus Straver 1881-01-31 Dussen
Arie van Nordennen 1879-06-30 Dussen
Marinus van den Steenhoven 1877-04-25 Dussen
Adriaan van Nordennen 1877-03-29 Dussen
Arie Willem de Rover 1874-07-21 Dussen
Johannes van de Koppel 1867-09-24 Dussen
Dirk Uithoven 1864-06-18 Dussen
Bastiaan van Moergestel 1851-09-20 Dussen
Pieter Uithoven 1861-05-29 Dussen
Willem Jacobus van de Koppel 1854-06-27 Dussen
Bastiaan Akkerman 1855 Dussen
Gerrit van Sprang 1795-11-01 Dussen
Adriaan Rijken 1802-12-18 Dussen
Peter de Haan 1850-09-15 Dussen
Cornelis Bouman 1852-03-19 Dussen
Gerrit van Sprang 1795-11-01 Dussen
Pieter Jacobus van de koppel 1856-02-02 Dussen
Bastiaan Akkerman 1855-10-15 Dussen
Bastiaan van Moergestel 1851-09-20 Dussen
Huibert Boll 1892-01-01 Dussen
Bastiaan de Rooij 1811-12-27 Dussen
Gerrit van Sprang 1795-11-01 Dussen
Adriaan Rijken 1802-12-18 Dussen
Gerrit van Sprang 1795-11-01 Dussen
Gerrit Combee 1833-12-08 Dussen
Cornelis Schalken 1871-03-11 Dussen
Martinus Adrianus van Bommel 1880-10-15 Dussen
Willem van den Broek 1880-06-09 Dussen
Marinus van den Steenhoven 1877-04-25 Dussen
Arie Willem de Rover 1874-07-21 Dussen
Govert Hendrikus Straver 1881-01-31 Dussen
Bastiaan van Moergestel 1851-09-20 Dussen
Arie van Nordennen 1879-06-30 Dussen
Cornelis Schalken 1871-03-11 Dussen
Jacobus Klaassen 1875-01-03 Dussen
Adriaan van Nordennen 1877-03-29 Dussen
Arie Bouman 1850-10-24 Dussen
Johannes Boll 1864-07-21 Dussen
Hendrikus Bouman 1848-08-24 Dussen
Johannes van de Koppe 1867-09-24 Dussen
Cornelis Bouman 1852-03-19 Dussen
Gerrit Combee 1833-12-08 Dussen
Bastiaan de Rooij 1811-12-27 Dussen
Adriaan Rijken 1802-12-18 Dussen
Jan van Dijk 1825-07-23 Dussen
Hendrikus de Wit 1822-06-16 Dussen
Peter Burghout van Tilborg 1819-08-23 Dussen
Franciscus van Dortmont 1818-06-11 Dussen
Cornelis van Biesen 1819-09-03 Dussen
Gerret de Rooij 1818-10-23 Dussen
Bastiaan Nolten 1818-08-24 Dussen
Adrianus Bouman 1818-05-23 Dussen
Richardus van Dongen 1822-11-16 Dussen
Petrus Dirkse 1822-08-22 Dussen
Cornelis van Dinteren 1822-09-25 Dussen
Wouter Verbunt 1819-06-18 Dussen
Cornelus Theodorus van der Pluijm 1821-04-05 Dussen
Hendrikus Hofmans 1822-05-20 Dussen
Andries van der Pluijm 1821-11-13 Dussen
Gerrit Pennings 1821-02-20 Dussen
Pieter Roubos 1823-01-04 Dussen
Meggelinus de Rooij 1823-03-25 Dussen
Eland Dekker 1820-12-23 Dussen
Leonardus van der Pluijm 1819-05-25 Dussen
Peeter Burghart van Tilborg 1819-08-23 Dussen
Cornelis van Oorschot 1819-02-15 Dussen
Peter Burghout van Tilborg 1819-08-23 Dussen
Adriaan van Tilborg 1819-06-01 Dussen
Gerrit de Rooij 1818-10-23 Dussen
Bastiaan Nollen 1818-08-24 Dussen
Adrianus Bouman 1818-05-23 Dussen
Quirinus Rijken 1818-11-07 Dussen
Corstiaan de Zeeuw 1822-12-09 Dussen
Franciscus van Dortmond 1819-10-03 Dussen
Johannes Schroot 1820-05-30 Dussen
Jan Roubos 1820-04-21 Dussen
Leonardus Bouman 1820-09-26 Dussen
Theunis van Sprang 1821-04-01 Dussen
Adriaan Lensvelt 1823-08-30 Dussen
Gerret de Rooij 1818-10-23 Dussen
Adrianus Bouman 1818-05-23 Dussen
Franciscus van Dortmont 1818-06-11 Dussen
Wilhelmus van der Pluijm 1820-02-28 Dussen
Richardus van der Pluijm 1820-09-10 Dussen
Hendrikus van der Pluijm 1820-11-19 Dussen
Leonardus van der Pluijm 1819-05-25 Dussen
Wouter Verschoor 1821-10-04 Dussen
Hendrikus Antonie van Honsewijk 1821-05-22 Dussen
Aart Colijn 1823-05-10 Dussen
Leonardus Bouman 1820-09-26 Dussen
Kuijniert Raams 1820-05-15 Dussen
Quirinus Rijken 1818-11-07 Dussen
Franciscus van Dortmont 1818-06-11 Dussen
Leonardus Bouman 1820-09-26 Dussen
Willem van Dijk 1822-04-29 Dussen
Adriaan van der Pluijm 1817-03-20 Dussen
Cornelis van der Pluijm 1817-06-18 Dussen
Johannes Babtistus van den Hoven 1820-03-25 Dussen
Johannis Rombout 1821-01-02 Dussen
Johannes Snabel 1821-02-11 Dussen
Cornelis van Oorschot 1819-02-15 Dussen
Johannis Franciscus van Moll 1819-06-01 Dussen
Gerret de Rooij 1818-10-23 Dussen
Bastiaan Nollen 1818-08-24 Dussen
Adrianus Bouman 1818-05-23 Dussen
Quirinus Rijken 1818-11-07 Dussen
Dionisius Middelkoop 1821-02-25 Dussen
Evert van Bergeijk 1817-12-14 Dussen
Gijsbert van Andel 1817-07-03 Dussen
Cornelis van der Pluijm 1817-06-18 Dussen
Antonie van Daalen 1819-12-05 Dussen
Pieter Baas 1819-08-24 Dussen
Arie van den Assem 1819-11-09 Dussen
Pleun de Knecht 1816-04-21 Dussen
Govert Visser 1816-11-01 Dussen
Hendrikus de Rooij 1825-05-03 Dussen
Adrianus Rombout 1825-10-15 Dussen
Cornelis van der Pluijm 1825-02-18 Dussen
Peeter Rombout 1823-03-21 Dussen
Johannes Raams 1823-09-05 Dussen
Evert van Mol 1825-07-13 Dussen
Wouter Roubos 1822-02-21 Dussen
Cornelis van het Roer 1822-02-10 Dussen
Dionisius Middelkoop 1821-02-25 Dussen
Adriaan Krol 1825-04-17 Dussen
Coenraad Simonis 1825-04-09 Dussen
Pieter Bruijstens 1825-08-10 Dussen
Peter Otgens 1822-06-01 Dussen
Johannes van Dortmont 1822-01-04 Dussen
Johannes Schneider 1823-09-14 Dussen
Johannes Kamp 1823-08-28 Dussen
Johannes van Dortmont 1822-01-04 Dussen
Cornelis van Oorschot 1819-02-15 Dussen
Adriaan van Dinteren 1820-03-09 Dussen
Richardus van der Pluijm 1820-09-10 Dussen
Kuijndert Raams 1820-05-15 Dussen
Cornelis van der Pluijm 1822-02-16 Dussen
Wilhelmus van der Pluijm 1820-02-28 Dussen
Peterus de Graaf 1819-06-11 Dussen
Adriaan van der Pluijm 1823-12-03 Dussen
Jan van Dijk 1824-03-25 Dussen
Cornelis van Oorschot 1819-02-15 Dussen
Adriaan van Dinteren 1820-03-09 Dussen
Adrianus van der Pluijm 1823-04-19 Dussen
Johannes Baptistus van den Hoven 1820-03-25 Dussen
Pieter Joppe Verschoor 1819-01-13 Dussen
Wouter Verbunt 1819-06-18 Dussen
Johannes van Engelen 1825-04-06 Dussen
Jan van Dijk 1825-07-23 Dussen
Franciscus Josephus van Dijk 1825-03-22 Dussen
Jan Baptist Tooten 1823-02-13 Dussen
Hendrik Teuling 1823-07-26 Dussen
Johannes Cornelis van Honswijk 1823-01-08 Dussen
Cornelis van Herp 1823-01-07 Dussen
Willem van der Pluijm 1822-06-01 Dussen
Cornelis van der Pluijm 1822-02-16 Dussen
Adrianus van der Pluijm 1822-05-30 Dussen
Johannes Sneider 1823-09-14 Dussen
Kuindert Vos 1822-10-29 Dussen
Evert van Bergeijk 1817-12-14 Dussen
Ferdinandus Johannis van Dijk 1817-12-26 Dussen
Gijsbert van Andel 1817-07-03 Dussen
Hendrikus Akkerman 1824-03-24 Dussen
Martinus van Bergeijk 1820-01-19 Dussen
Pieter Johannes Baas 1820-03-22 Dussen
Arie van Klodewijk 1821-12-20 Dussen
Antonie Cornelis van der Pluijm 1824-06-13 Dussen
Willem van der Pluijm 1823-03-03 Dussen
Johannes van der Pluijm 1823-04-19 Dussen
Cornelis van der Pluijm 1823-11-21 Dussen
Adriaan van der Pluijm 1823-12-03 Dussen
Otto van Sprang 1824-03-30 Dussen
Nicolaas Snabel 1824-02-09 Dussen
Johannus Staal 1822-08-18 Dussen
Cornelus Schoenmakers 1821-11-01 Dussen
Cornelis van Moergestel 1824-02-01 Dussen
Petrus Baas 1822-05-07 Dussen
Jan Leeggangers 1824-01-16 Dussen
Antonie Leeggangers 1824-08-11 Dussen
Adriaan van Dortmont 1824-06-20 Dussen
Willem Dekker 1824-06-24 Dussen
Adriaan Schroot 1824-03-17 Dussen
Bastiaan Schalken 1824-08-29 Dussen
Aart van Wijngaarden 1821-01-08 Dussen
Pieter Verschoor 1823-02-04 Dussen
Hendrikus van Wijngaarden 1824-09-29 Dussen
Leonardus de Wit 1824-07-24 Dussen
Adriaan van Dinteren 1820-03-09 Dussen
Jacob van Bergeijk 1824-08-19 Dussen
Kuindert Colijn 1824-11-13 Dussen
Louis Collot 1824-11-16 Dussen
Adrianus de Wit 1823-07-28 Dussen
Adriaan Wintermans 1823-10-08 Dussen
Leonardus Vermeulen 1823-02-16 Dussen
Eland Dekker 1820-12-23 Dussen
Johannes van Herp 1820-05-24 Dussen
Wouter Verbunt 1819-06-18 Dussen
Johannes Franciscus van Mol 1819-06-01 Dussen
Theodorus van der Pluijm 1824-01-03 Dussen
Jacobus de Vries 1824-09-21 Dussen
Cornelis Marinus Vermeulen 1824-04-18 Dussen
Pieter van Drunen 1822-06-24 Dussen
Johannus van Dortmont 1822-01-04 Dussen
Franciscus van Dortmont 1822-10-17 Dussen
Franciscus van Dortmont 1822-09-04 Dussen
Cornelis Meijers 1824-05-21 Dussen
Evert van Bergeijk 1817-12-14 Dussen
Gijsbert van Andel 1817-07-03 Dussen
Huibert Verbunt 1824-01-23 Dussen
Jan Hendrik Baas 1824-08-02 Dussen
Jacob Baas 1824-06-03 Dussen
Antonius van Jersel 1824-11-09 Dussen
Willem van Daal 1823-05-25 Dussen
Theodorus Weijnen 1825-10-16 Dussen
Peter Meijers 1822-01-26 Dussen
Johannus Leeggangers 1822-05-31 Dussen
Leonardus Bouman 1820-09-26 Dussen
Adriaan van Dinteren 1820-03-09 Dussen
Jasper Arnoldus van Turnhout 1825-03-08 Dussen
antonie Teuling 1825-05-01 Dussen
Dingeman Otgens 1825-09-16 Dussen
Adriaan van Iersel 1820-02-14 Dussen
Johannes Baptistus van den Hoven 1820-03-25 Dussen
Johannes van Herp 1820-05-24 Dussen
Wouter Verbunt 1819-06-18 Dussen
Johannis Franciscus van Mol 1819-06-01 Dussen
Johannes van Oorschot 1820-12-03 Dussen
Arnoldus van Nunen 1820-04-13 Dussen
Adriaan Hofmans 1825-02-05 Dussen
Johannes van Hemert 1820-08-08 Dussen
Nicolaas van Vugt 1825-12-03 Dussen
Bastiaan Vos 1825-07-31 Dussen
Pieter Burghout van Tilborg 1819-08-23 Dussen
Cornelis van Oorschot 1819-02-15 Dussen
Cornelis Leeggangers 1819-11-08 Dussen
Willem van der Pluijm 1822-06-01 Dussen
Wouter Roubos 1822-02-21 Dussen
Cornelis van der Pluijm 1822-02-16 Dussen
Dirk de Ruijter 1822-10-12 Dussen
Wouter Verbunt 1819-06-18 Dussen
Johannes Franciscus van Mol 1819-06-01 Dussen
Franciscus van Dortmont 1818-06-11 Dussen
Willem van Dortmont 1824-07-08 Dussen
Johannes Baptistus van den Hoven 1820-03-25 Dussen
Johannes Christianus t Hooft 1825-07-23 Dussen
Jan van Hofwegen 1825-12-11 Dussen
Dirk de Ruijter 1822-10-12 Dussen
Hermanus van Halteren 1819-01-22 Dussen
Johannes Franciscus van Mol 1819-06-01 Dussen
Leonardus van der Pluijm 1819-05-25 Dussen
Pieter Burghout van Tilborg 1819-08-23 Dussen
Simon Rijke 1824-12-13 Dussen
Teunis Roubos 1824-02-10 Dussen
Johannes Lensvelt 1821-03-10 Dussen
Franciscus Leeggangers 1821-02-05 Dussen
Adriaan van der Pluijm 1817-03-20 Dussen
Cornelis van der Pluijm 1817-06-18 Dussen
Hendrikus Hofmans 1822-05-20 Dussen
Willem van den Assem 1825-04-24 Dussen
Martinus Wintermans 1825-07-26 Dussen
Dirk de Ruijter 1822-10-12 Dussen
Bastiaan Koekkoek 1823-04-06 Dussen
Adriaan van der Pluijm 1823-12-03 Dussen
Hendrikus Schelle 1825-03-18 Dussen
Cornelis de Ronde 1892-03-02 Dussen
Johannes Baptistus van den Hoven 1820-03-25 Dussen
Wouter Verbunt 1819-06-18 Dussen
Cornelis van der Pluijm 1822-02-16 Dussen
Kuindert Vos 1822-10-29 Dussen
Petrus Baas 1822-05-07 Dussen
Dionisius Middelkoop 1821-02-25 Dussen
Eland Dekker 1820-12-23 Dussen
Johannes Manuel Swaan 1825-11-30 Dussen
Johannes Manuel Swaan 1825-11-30 Dussen
Gosuinus van Moergestel 1816-08-03 Dussen
Gosuinus van Moergestel 1816-08-03 Dussen
Cornelis Lensvelt 1826-05-16 Dussen
Teunis Leeggangers 1826-06-19 Dussen
Willem Ballegoie 1826-03-18 Dussen
Peeter Otgens 1827-04-17 Dussen
Adriaan Monshouwer 1827-10-14 Dussen
Johannes van Engelen 1825-04-06 Dussen
Jacobus Snabel 1827-02-22 Dussen
Rugardus Teuling 1827-03-15 Dussen
Johannis Francois 1826-08-27 Dussen
Theodorus Weijnen 1825-10-16 Dussen
Jan van Dinteren 1826-07-30 Dussen
Adriaan van der Pluijm 1823-12-03 Dussen
Maurits Dekker 1827-04-28 Dussen
Piet van Anrooij 1854-04-12 Dussen
Bastiaan de Ruiter 1858-04-04 Dussen
Marcelis Kamp 1858-09-29 Dussen
Willem van Ballegoie 1826-03-18 Dussen
Franciskus Johannes Simonis 1827-06-14 Dussen
Govert van Dijk 1826-06-29 Dussen
Antonie van Engele 1827-10-22 Dussen
Willem de Wit 1827-07-29 Dussen
Johannes Sneider 1823-09-14 Dussen
Marcelus Kamp 1858-09-29 Dussen
Bastiaan de Ruiter 1858-04-04 Dussen
Wouter Hagoort 1827-05-01 Dussen
Piet van Anrooij 1854-04-12 Dussen
Dingeman Bonens 1858-02-04 Dussen
Gerrit de Graaf 1854-08-30 Dussen
Hubertus Schippers 1828-01-13 Dussen
Cornelis Schouten 1828-08-13 Dussen
Cornelis van der Pluijm 1822-02-16 Dussen
Adriaan van Dortmont 1824-06-20 Dussen
Nicolaas Snabel 1824-02-09 Dussen
Cornelis van der Pluim 1827-04-25 Dussen
Johannes van der Pluim 1827-08-05 Dussen
Gerrit de Graaf 1854-08-30 Dussen
Adriaan Bonis 1852-04-05 Dussen
Johannes Rijken 1826-01-09 Dussen
Johannes van Engelen 1825-04-06 Dussen
Dielis Hijmans 1827-12-11 Dussen
Leonardus de Wit 1824-07-24 Dussen
Bastiaan Vos 1825-07-31 Dussen
Adriaan van Dortmond 1824-06-20 Dussen
Leonardus de Wet 1824-07-24 Dussen
Leonardus van der Pluijm 1826-06-09 Dussen
Christiaan de Bot 1826-03-07 Dussen
Maurits Dekker 1827-04-28 Dussen
Jan de Vries 1827-07-26 Dussen
Johannes Rijken 1826-01-09 Dussen
Christiaan de Bot 1826-03-07 Dussen
Willem Quirinus van Honzewijk 1826-01-06 Dussen
Poulus Koekkoek 1827-01-30 Dussen
Adriaan Schalken 1828-03-05 Dussen
Matthijs Rijken 1828-10-05 Dussen
Arie Kamp 1826-07-06 Dussen
Theodorus Weijnen 1825-10-16 Dussen
Bastiaan van Ballegoie 1828-02-04 Dussen
Abraham Baas 1828-05-18 Dussen
Jan van den Assem 1828-03-15 Dussen
Adriaan Valk 1828-01-17 Dussen
Franciskus Leeggangers 1828-02-05 Dussen
Huibert Koekkoek 1826-02-04 Dussen
Dingeman Bonens 1858-02-04 Dussen
Antonie van der Stelt 1826-11-15 Dussen
Dirk van der Meijden 1827-01-10 Dussen
Gerardus Lijnsveld 1827-04-21 Dussen
Willem Quirinus van Honzewijk 1826-01-06 Dussen
Johannes Schneiders 1823-09-14 Dussen
Adriaan de Wit 1826-10-21 Dussen
Corstiaan Vos 1826-07-10 Dussen
Cornelis Lensveld 1826-05-16 Dussen
Willem Boor 1827-02-09 Dussen
Willem van Ballegoije 1826-03-18 Dussen
Adriaan de Bodt 1828-03-07 Dussen
Jacobus van der Meijden 1828-03-13 Dussen
Nicolaas Snabel 1824-02-09 Dussen
Leonardus de Wit 1824-07-24 Dussen
Johannes van Engelen 1825-04-06 Dussen
Arie van Wijngaarden 1827-01-07 Dussen
Willem de Wit 1827-07-29 Dussen
Cornelis de Wit 1828-06-21 Dussen
Theodorus Weijnen 1825-10-16 Dussen
Bastiaan Vos 1825-07-31 Dussen
Leonardus de Wit 1824-07-24 Dussen
Johannes Rijken 1826-01-09 Dussen
Christiaan Bol 1826-03-07 Dussen
Adriaan van der Pluijm 1823-12-03 Dussen
Johannes van der Steen 1794-09-27 Dussen
Dirk de Ruijter 1822-10-12 Dussen
Hendrik Verwoert 1827-11-20 Dussen
Hendrikus van Beurden 1842-03-15 Dussen
Peter Rombout 1826-11-30 Dussen
Hendrik Rombout 1826-04-05 Dussen
Hendrik Kamp 1828-07-24 Dussen
Adriaan van den Hoven 1828-03-20 Dussen
Johannes Schneiders 1823-09-14 Dussen
Willem Peter Heijmans 1828-06-29 Dussen
Marinus Teuling 1827-05-30 Dussen
Dirk Koekkoek 1828-07-09 Dussen
adriaan Bonis 1852-04-05 Dussen
Bastiaan Vos 1825-07-31 Dussen
Adriaan van Dortmond 1824-06-20 Dussen
Petrus Leonardus Wilhelmus Hubertus Verlinden 1870-01-30 Dussen
Franciscus Gerardus Josephus Verlinden 1862-02-13 Dussen
Gerardus Martinus Josephus Verlinden 1863-02-15 Dussen
Franciscus Gerardus Josephus Verlinden 1862-02-13 Dussen
Petrus Leonardus Wilhelmus Hubertus Verlinden 1870-01-30 Dussen
Hendrikus van Beurden 1842-03-15 Dussen
Gerardus Martinus Josephus Verlinden 1863-02-15 Dussen
Arnoldus van der Stelt 1875-03-23 Dussen
Johannes van Hooren 1871-12-12 Dussen
Job Teuling 1861-03-23 Dussen
Dirk Verhoeven 1873-04-24 Dussen
Arnoldus van der Stelt 1875-03-23 Dussen
Leendert den Hoed 1871-03-03 Dussen
Hubertus Holleman 1869-08-01 Dussen
Peter den Hoed 1866-10-26 Dussen
Pieter van der Wiel 1865-05-14 Dussen
Arie Verwoerdt 1867-03-30 Dussen
Hubertus Holleman 1869-08-01 Dussen
Dirk Roubos 1864-03-24 Dussen
Job Teuling 1861-03-23 Dussen
Cornelis de Graaff 1860-02-07 Dussen
Pieter van der Wiel 1865-05-14 Dussen
Dirk Roubos 1864-03-24 Dussen
Peter den Hoed 1866-10-26 Dussen
Jan de Peuter 1853-08-27 Dussen
Hendrik Daniel van Helden 1855-12-12 Dussen
Hendrik Daniel van Helden 1855-12-12 Dussen
Maarten van Helden 1852-06-15 Dussen
Maarten van Helden 1852-06-15 Dussen
Willem van Vark 1885-04-21 Dussen
Cornelis Bax 1883-11-01 Dussen
Huibert Hermanus Pruissen 1879-11-20 Dussen
Huibert Lagrouw 1881-03-26 Dussen
Cornelis Bax 1883-11-01 Dussen
Huibert Hermanus Pruissen 1879-11-20 Dussen
Adriaan Verwoerdt 1876-07-09 Dussen
Johannes van Hooren 1871-12-12 Dussen
Leendert den Hoed 1871-03-03 Dussen
Adriaan Verwoerdt 1876-07-09 Dussen
Willem Holleman 1873-01-26 Dussen
Huibert Lagrouw 1881-03-26 Dussen
Arie Verwoerdt 1867-03-30 Dussen
Willem van Vark 1885-04-21 Dussen
Dirk Verhoeven 1873-04-24 Dussen
Simon Waegemaekers 1842-09-03 Dussen
Johannes Elants 1839-12-25 Dussen
Johannes Jacobus Heere 1856-03-14 Dussen
Jacobus Heeren 1861-10-27 Dussen
Adrianus Matthijs Heere 1865-06-27 Dussen
Nicolaas Johannes Veger 1872-02-23 Dussen
Cornelis Adriaan Wilhelmus Rijkenberg 1876-08-16 Dussen
Cornelis Leonardus van Dintere 1876-07-15 Dussen
Andreas Johannes Verbunt 1879-11-17 Dussen
Gerardus Johannes van Vugt 1881-10-20 Dussen
Gijsbert Baas 1807-07-02 Dussen
Gijsbert Baas 1807-07-02 Dussen
Natubas Jacobus Dugteren 1789-02-09 Dusse

Bronnen

Website: Index op Militieregisters van 17 archieven in Nederland

Terug naar Streekhistorie


© Ton Lensvelt, e-mail adres: tonlensvelt@ziggo.nl