Illustre Lieve Vrouwe Broederschap te 's-Hertogenbosch

Het Illustre Lieve Vrouwe Broederschap in ’s-Hertogenbosch (1329-1620), in 1318 officieel opgericht ter ere van Maria, kwam samen in de eigen kapel in de St. Janskerk. Vanaf 1371 konden ook ‘gewone’ of buitenleden toetreden, onder wie vrouwen. Zij legden geen eed af en kwamen uit heel West-Europa, maar vooral uit de Nederlanden en de aanpalende Duitse gebieden. Hun namen werden genoteerd in de jaarrekeningen. De Broederschap stond onder leiding van twee proosten. Voor het lidmaatschap betaalden de leden bij aanvang intredegeld en na hun dood de zogenaamde doodschuld. De leken profiteerden door hun opname in de Broederschap wel van alle voordelen (aflaten) maar hadden niet de verplichtingen van de gezworen broeders.

Onderstaand een opsomming van leken-broeders die afkomstig waren uit Dussen.

Lidmaten I.L.Vr. Broederschap afkomstig uit Dussen

Rekeningpost: Beroep/titel/functie: Plaats Jaar Soort betaling
Jan Dussen van Scalimen in die Dussen   Dussen 1474 doodschuld betaald na de dood
Henrica in Woechs dochter   Dussen 1501 intredegeld
Henrica Jan Woechs dochter   Dussen 1501 doodschuld betaald tijdens het leven
Lisbet Lenarts sloetmekers dochter van Dussen slotenmaker Dussen 1526 intredegeld
heer Goiaert van Brecht heer tot Dussen heer Dussen 1575 doodschuld betaald na de dood
Geertruydt Lonys wyf aen die Dussen   Heusden, Dussen 1513 doodschuld betaald tijdens het leven

Terug naar Streekhistorie


© Ton Lensvelt, e-mail adres: tonlensvelt@ziggo.nl