Vermeldingen onder Dussen in Oud Notarieel Archief Rotterdam

Gemeentearchief Rotterdam
Archief ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam

Aktesoort attestatie of verklaring
Datum 21/02/1596
Archief ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam
Inventarisnummer 5
Aktenummer/Blz. 7/12
Notaris Jacob Symonsz

Verklaring op verzoek van Jop Goessensz Boschman te Oosterhout in Brabant.
Job Pietersz van Ruven, oud-burgermeester van Gorinchem, thans raad bij de Admiraliteit. Betreft koop van land aan de Dussen in Munsterkerck, genaamd de Buinenhoeff.

Aktesoort machtiging of procuratie
Datum 13/01/1632
Archief ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam
Inventarisnummer 69
Aktenummer/Blz. 117/425
Notaris Willem Jacobsz.

Jan Leendertsz Keyser oudste zoon van Jannetgen Jansdr weduwe van Leenert Cornelisz Keyser, machtigt Adriaen Adriaensz Zurmont wonende in de Hil in 't lant van Altenae, om in zijn naam te verheffen voor de stadhouder van de lenen van het huis en de heerlijkheid van der Dussen en Munsterkerck, als naaste erfgenaam van zijn ouders, het leen van vier hont land, gelegen in Munsterkerck in 't lant van Altenae op 't Schoor belend door de erfgenamen van Adriaen Aertsz ten oosten, en de nonnen van Dierdrecht ten westen, strekkende van der Halffer die Middelt tot aan de dijckkaveling, het leen is eertijds gekocht door Jop Pietersz van Ruyven zijn moederlijke grootvader van Anthonis Adriaensz Koeyen en later verheven op Jan Leendertsz Keyser man van Jannetgen Jansdr, oudste dochter van de oudste dochter van Job Pietersz van Ruyven.

Aktesoort machtiging of procuratie
Datum 14/01/1632
Archief ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam
Inventarisnummer 69
Aktenummer/Blz. 120/431
Notaris Willem Jacobsz.

Jan Leenertsz Keyser oudste zoon van Jannetgen Jansdr weduwe van Leenert Cornelisz Keyser en kleindochter van Job Pietersz van Ruven, machtigt Adriaen Adriaensz Zurmont wonende in de Hil in den lande van Altenae, om in zijn naam te compareren voor de stadhouder en leenmannen van het huis en de heerlijkheid van der Dussen en Munsterkerck en aldaar op zijn naam te verheffen als naaste leenvolger en erfgenaam, vier hont leenland in den lande van Altenae op Schoor belend ten oosten de erfgenamen van Adriaen Aertsz, ten westen de nonnen van Dierdrecht strekkende van de Halffer de Middelt tot de dijkkaveling toe, door Job Pietersz van Ruven, zijn moeders grootvader, eertijds gekocht van Anthonis Adriaensz Koeyen, tevens hiervan goede eed te doen om het land te verheerwaarden.

Aktesoort machtiging of procuratie
Datum 14/01/1632
Archief ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam
Inventarisnummer 69
Aktenummer/Blz. 119/117
Notaris Willem Jacobsz.
Janneken Jansdr weduwe van Leonard Cornelisz Keyser, geassisteerd door Jan van Houck haar zwager (=schoonzoon) en voogd machtigt Adriaen Adriaensz Zurmont wonende in de Hil in 't lant van Altenae, om te verkopen dertien hont land, die zij heeft liggen in de heerlijkheid van Munsterkerck in den lande van Altenae gemeen liggend met vier hont leenland, die zij als kleindochter van Job Pietersz van Ruyven te leen gehouden van het huis en heerlijkheid van der Dussen en Munsterkerck en nu overgegaan is op haar oudste zoon Jan Leenertsz Keyser.
429
Zie ook akte nr. 117.

Aktesoort machtiging of procuratie
Datum 28/02/1632
Archief ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam
Inventarisnummer 69
Aktenummer/Blz. 148/534
Notaris Willem Jacobsz.

Jan Leendertsz Keyser machtigt Adriaen Adriaensz Zuyermont wonende in de Hil in den Lande van Altenae, om in zijn naam te verheffen als naaste leenvolger en erfgenaam de leenlanden genaamd den Langencamp of Buynenhouff als lenen van het huis van der Dussen en Munsterkerck. Vervolgens compareert Janneken Jansdr moeder van Jan Leendertsz Keyser, weduwe van Leendert Cornelisz Keyser en kleindochter van Job Pietersz van Ruyven en geeft toestemming het leen op naam van haar oudste zoon te verheffen.

Aktesoort koop en verkoop
Datum 22/01/1630
Archief ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam
Inventarisnummer 120
Aktenummer/Blz. 50/107
Notaris Nicolaas v.d. Hagen

Hendrick Ghijsen, man van Maritgen Jansdr, die erfgen. is voor een vierde deel in een stuk land, gerfd van Matgen Jansdr, overleden te Gertrudenbergh, verkoopt aan Bastiaen Pietersz, smith won. aan de Dussen, haar land gelegen aan de Dussen in Muylkerck. Belend ten noorden Art Goosens en ten oosten Thonis Leendertsz en Jan Kivits en ten westen Philips de Feymes, koopman te Aemstelredam

Aktesoort machtiging of procuratie
Datum 09/12/1594
Archief ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam
Inventarisnummer 4
Aktenummer/Blz. 245/460
Notaris Jacob Symonsz

Elisabeth Joesten, weduwe van Adriaen Joesten van Meeuwen machtigt haar broer Adriaen Joesten van Weijvliet om landen aan de Dussen in Muijlkercken te verkopen.

Aktesoort machtiging of procuratie
Datum 16/02/1594
Archief ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam
Inventarisnummer 4
Aktenummer/Blz. 156/269
Notaris Jacob Symonsz

Job Pietersz van Ruven, van Gorchum, gecommitteerde raet ter Admiraliteyt, machtigt Cornelis Cornelisz, wonend aan de Dussen in Zuydthollandt, om zijn belangen te behartigen.

Aktesoort machtiging of procuratie
Datum 20/05/1642
Archief ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam
Inventarisnummer 263
Aktenummer/Blz. 272/403
Notaris Arnout Hofflant

Pieter Louwerisse de Valck en Jan Louwersz de Valck machtigen hun zuster Engeltge Louwerens, mede-erfgename van Grietge Harmansdr, hun moeders zuster, om uit handen van Grietges man Arij Pietersz Pellecaen, wonend opte Dussen int Lant van Altena, hun erfdeel te innen.

Terug naar Streekhistorie


© Ton Lensvelt, e-mail adres: tonlensvelt@ziggo.nl