Repertorium Lenen Oudheusden, Emmikhoven en Giessen

Repertorium op de lenen onder Dussen Munsterkerk, 1382-1762 door J.C. Kort

Het archief Beelaerts van Emmikhoven '1 bevat onder nrs. 222-227 de bewaard gebleven registratie van de lenen van Giessen en Emmikhoven, die in 1504 verbonden werden aan de hofstede van Oudheusden. In dit verband moet het ontstaan van de twee oudste registers gedacht worden. Nr. 222 heeft daarvan meer weg van een cartularium, daar het eigen rechten en afschriften van oudere leenakten bevat. Nr. 224 daarentegen is een meer systematisch leenregister, waarin een tweetal capita de lenen van Giessen en Emmikhoven scheidt. Dit register trekt voorts de aandacht, omdat het door de leenheer zelf, Jan van Oudheusden, is aangelegd blijkens zijn handschrift en opmerkingen in de marge.
Inderdaad is zijn aktiviteit aan de hand van de akten dateerbaar tussen ca. 1505 en 1536, wat goed overeenkomt met zijn belening met het huis te Giessen in 1506 en de belening van zijn gelijknamige zoon 31 jaar later. Deze leenheer was overigens geen nieuweling op het gebied van administratie, want tot 1511 was hij bewaarder van de charters en registers van de grafelijkheid van Holland. Na hem hebben zijn opvolgers in de zestiende eeuw de eigenhandige inschrijvingen voortgezet.
Behalve van de eigen registratie kon nog gebruik gemaakt worden van een akte uit de Leen- en Registerkamer van Holland (LRK), waarmee dit repertorium gelijk van opzet wordt aan dat van Langerak.

1) H. Tissing. Inventaris van het familiearchief Beelaerts van Emmikhoven,1417-1912, 's-Gravenhage 1965.

LEENKAMER VAN GIESSEN

DUSSEN

4. 6 morgen land in Munsterkerk, genaamd Stevensweer, strekkend van de halve Dussen tot midden de Alm (1538: de Almdijk], oost: Dirk Jacobsz. (1538: Dirk Godfriedsz. en Herman van Deventer), west: kinderen Beyser Jacobsz. (1538: Dirk Godfriedsz.).
17-5-1419: Steven die Bloot, priester, 222 fo. 4.
10-1-1474: Jan Jan Staassenz. voor Maria Pieter Willemsd. zoals heer Steven die Bloot, 224/1 fo. 5v.
12-7-1506: Cornelis Jan Staassenz. bij dode van Maria Pieter Willemsd., zijn moeder, waarna overdracht aan Anton Jan Staassenz., zijn broer 224/1 fo. 6.
24-4-1522: Cornelis Jan Staassenz. bij dode van Anton, zijn broer, 224/1 fo. 6v.
1-9-1529: Adriaan van der Eyck, neef van de leenheer, na afstand door Cornelis, zoon van Cornelis Jan Staassenz., bij verzuim, 224/1 fo. 6v en fo. 10.

Het leen 4 gesplitst in 4 A, 4 B en 4 C.
4 A. 2 morgen land in het Stevensweer, (1538: gelegen aan de Dussen).
9-4-1538: Willem Willemsz. voor Rochus, dochter van Adriaan van der Eyck, zijn vrouw, bij dode van haar vader, 224/2 fo. 13, 224/1 fo. 16.
2-11-1538: Daniel Adriaansz. van der Dussen bij overdracht door Willem Willemsz. voor Rochus Adriaansz., 224/1 fo. 3v en fo.12v-13.
N.B. - Deze overdracht is niet doorgegaan, 222 fo. 4.
11-8-1541: Zegelijn van Alveringen, heer van Hofwegen, ridder, voor Josua, zijn zoon, bij overdracht door Willem Willemsz. voor Rochus van der Eyck Adriaansd., 224,/2 fo. 13v-14.

4 B. 2 morgen land in het Stevensweer.
9-4-1538: Jacob Willemsz. voor Marijke, dochter van Adriaan van der Eyck, zijn vrouw, bij dode van haar vader, 224/1 fo. 16, 224/2 fo. 13.
2-11-1538: Daniel Adriaansz. van der Dussen bij overdracht door Jacob Willemsz. voor Marijke, diens vrouw, 224/1 fo. 12v-13 en fo. 3v.
N.B. - Deze belening is niet doorgegaan, 222 fo. 4.
11-8-1541: Zegetijn van Alveringen, heer van Hofwegen, ridder, voor Josua, zijn zoon, bij overdracht door Jacob Willemsz. voor Marijke van der Eyck, 224/2 fo. 13v-14.

4 C. 2 morgen in het Stevensweer.
9-4-1538: Adriaan Adriaansd. voor Ewout, dochter van Adriaan van der Eyck, zijn vrouw, bij dode van haar vader, 224/1 fo. 16, 224/2 fo. 13.

[Bron: Ons Voorgeslacht, 1977 (betreffende Dussen 145-146)]

Terug naar Streekhistorie


© Ton Lensvelt, e-mail adres: tonlensvelt@ziggo.nl