Het geslacht Lensvelt

(Vanaf midden veertiende eeuw tot heden)

Op deze website vindt u de resultaten van een genealogisch onderzoek naar het geslacht Lensvelt. Via nevenstaand Keuzemenu: kunt u doorgaan naar de onderwerpen van uw keuze. Het onderzoek is nog niet afgesloten, hetgeen betekent dat deze website aan vernieuwing/bijwerking onderhevig is. Toevoegingen/veranderingen vindt u chronologisch gerangschikt onder Nieuws.

Vooralsnog vangt de geschiedenis van het geslacht Lensvelt aan in Dussen, gelegen in het Land van Heusden en Altena. Bij het Kasteel Dussen (gesticht in 1330 tussen de riviertjes De Middelt en De Dusse) ontstonden een tweetal nederzettingen Dussen Munsterkerk en Dussen Muilkerk, waarbij met name in Dussen Munsterkerk de wortels van het geslacht Lensvelt liggen, met daarbij de aantekening dat de oudste Lensvelt vermelding in Dussen oorspronkelijk uit Hemert afkomstig was. Meer over de geschiedenis van de twee ambachten in Dussen is beschreven onder Streekhistorie.

Daarnaast zijn er sterke aanwijzigingen dat de geslachtsnaam Lensvelt - weliswaar in een andere schrijfvorm: Van Lenxvelt - zijn oorsprong vindt in Berlicum-Middelrode in de Meijerij van Den Bosch. Diverse vermeldingen van de naam (en afgeleiden hiervan) komen er als toponiem Ún geslachtsnaam reeds voor vanaf midden veertiende eeuw. Hun geschiedenis is uitgebreid beschreven onder Geslacht Van Lenxvelt.

Onder de bescherming van de adellijke bewoners van dit trotse kasteel, De Heren van Dussen, plantte het geslacht Lensvelt zich voort en waaierde uit over de rest van Nederland, en later ook daarbuiten.

Het Kasteel van de Heren van Dussen is ook thans nog in al zijn gerestaureerde glorie te bewonderen.
Dubbelklik op de foto voor een bezoek aan de site van Kasteel Dussen.

kasteel.jpg (42955 bytes)

Gedurende de vier eeuwen, die in deze familiegeschiedenis beschreven zijn, wordt de geslachtsnaam Lensvelt op verschillende manieren geschreven, namelijk als:

Van Leensvelt, Van Liesvelt, Leeuwsvelt;
Lensvelt, Lensveldt, Lensfelt, Lensveld;
Lantsveld, Landsveld, Lansvelt;
Leijnsveld, Lijnsvelt, Lijnsveld.
En incidenteel: Lingsvelt, Lengsvelt, etc.

Er is zelfs nog sprake van een oudere vermelding van een vergelijkbare naam, namelijk vanaf de veertiende eeuw in de Meijerij van Den Bosch, meer in het bijzonder in de driehoek: Berlicum, Middelrode, Kaathoven, maar ook in de stad Den Bosch zelf.

Van Lenxvelt, Van Leijnsvelt, Van Lenghsvelt, Van Lencsvelt

Er zijn sterke aanwijzigingen dat de geslachtsnaam in deze contreien ontstaan is als afgeleide van aldaar gebruikte toponiemen zoals: Lenxbrouc en Lenxvelt.
Lees hiervoor hetgeen beschreven is onder Van Lenxvelt in Berlicum-Middelrode e.o.

Bovendien is een gedetailleerde beschrijving over de totstandkoming van geslachtsnamen beschreven in het hoofdstuk Geslachtsnaam.
Deze familiegeschiedenis is dus zeker ook interessant voor mensen wiens familienaam op de hiervoor genoemde andere wijze wordt geschreven.

Tevens is een familiewapen bekend. In 1739 werd in opdracht van, of wellicht opgedragen aan Aart Lensvelt, een familiewapen geschilderd. Het betreft een origineel, achtiende-eeuws geschilderd familiewapen, dat vermoedelijk onderdeel is geweest van een groter paneel. In de Armorial Generale (register van opgetekende famliewapens) komt het wapen echter niet voor.

wapenlensvelt.jpg

Het familiewapen, 6 eikels, geplaatst: 2 boven, 3 midden en 1 op de onderste rij, met als onderschrift op de banderol:
Aart Lensvelt - Anno 1739.

Meer informatie over heraldiek in het algemeen en dit fraaie familiewapen in het bijzonder, is beschreven onder Familiewapen.

De database met namen en huwelijken, betrekking hebbende op, of verwant zijnde aan de geslachtsnaam is momenteel gevuld met 'n groot aantal namen en huwelijken. Deze database begint met de eerste vermeldingen in de regio Berlicum. Middels de directory Kwartierstaat Lensvelt kunt u de gehele verdere stamboom in handige grafische vorm bekijken en data van alle personen en voorouders raadplegen.

Daarnaast is er ook beschreven versie van de stamboom beschikbaar. Deze kunt u op de webpagina Parenteel Lensvelt raadplegen.

Van beide pagina's - Kwartierstaat en Parenteel - is ook een versie beschikbaar op naam van Lijnsvelt. Hoewel binnen de stamboom van Lensvelt ook naamsvermeldingen voorkomen van Lijnsvelt is het tot op heden niet gelukt een aansluiting te kunnen maken met het geslacht Lijnsvelt op de Veluwe e.o.

Heeft de inhoud van deze website u interesse gewekt en wilt u meer weten over het geslacht Lensvelt of de voorloper ervan Van Lenxvelt, of hebt u wellicht zelf informatie ter beschikking welke een bijdrage kan leveren aan dit onderzoek, dan wordt u uitgenodigd om via neven-/onderstaand e-mail adres te reageren.
Ook voor uw commentaar, aanvullingen, kritische kanttekeningen, etc. ten aanzien van deze website kunt u naar genoemd adres e-mailen.

© Ton Lensvelt, e-mail adres: tonlensvelt@ziggo.nl